Obrana doktorske disertacije
Download
1 / 79

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE. UTJECAJ KRONIČNE HEMODIJALIZE NA FUNKCIONALNE I MORFOLOŠKE POKAZATELJE ATEROSKLEROZE KOD UREMIČARA. Vedran Kovačić Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Mentor: prof.dr.sc. Dragan Ljutić. Split, svibanj 2009. Ateros k lero za.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE' - henry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obrana doktorske disertacije
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

UTJECAJ KRONIČNE HEMODIJALIZE NA FUNKCIONALNE I MORFOLOŠKE POKAZATELJE ATEROSKLEROZE KOD UREMIČARA

Vedran Kovačić

Klinika za unutarnje bolesti

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Mentor: prof.dr.sc. Dragan Ljutić

Split, svibanj 2009.


Ateroskleroza

= lezija velikih i srednjih arterija zbog intimalnog nakupljanja plakova sastavljenih od kolesterola, drugih lipida i makrofaga

 • Posljedica je postupno suženje žilnog lumena ateroskerotskim plakom

 • Lezija plaka dovodi do tromboze

  3 stupnja

  • Zadebljanje intime (Intimal thickening)

  • Masne pruge

  • Fibrozni plak - iriverzibilno


PATOFIZIOLOGIJA: hipoteza odgovora na žilnu ozljedu: fizikalna ili kemijska truma, hiperlipidemija, hipertenzija, pušenja, dijabetes

 • Glavna lezija je aterosklerotski plak (aterom): nakupina lipida i veziva u intimi i mediji velikih i srednjih arterija

  Ateroskleoza počinje ozljedom ili upalom endotelnih stanica


Endotelna disfunkcija
ENDOTELNA DISFUNKCIJA

Povećana propusnost endotela za lipoproteine: medijatori su NO, PDGF, AG-II, endotelin

Povećanje leukocitnih adhezijskih molekula (L-selektin, integrini etc)

Povećanje endotelnih ial adhezijskih molekula (E-selektin, P-selektin, ICAM-1, VCAM-1)

nakupljanje leukocitau arterijki zid potpomognuto s oxLDL, MCP-1, IL-8, PDGF, M-CSF.

Ross, NEJM; 1999


Kroni no terminalno bubre no zatajenje
Kronično terminalno bubrežno zatajenje

 • PATOFIZIOLOGIJA: otrovanje uremičkim toksinima, vodom i elektrolitima.

 • Hipervolemija, hiperkalijemija, hiperfosfatemija, malnutricija, arterijska hipertenzija, metabolička acidoza, intolerancija glukoze, pad imuniteta sa sklonošću novotvorinama i infekcijama

 • bubrežna osteodistrofija

 • srčanožilne bolesti i ateroskleroza

 • hematološki poremećaji

 • poremećaji središnjeg i perifernoga

 • živčanoga sustava

 • poremećaji gastrointestinalnog sustava

 • kožni poremećaji

  Obrador GT,Postgrad Med 2002 Feb;111(2):115-22


Fizikalna na ela hemodijalize
Fizikalna načela hemodijalize

 • Difuzija:uremičkitoksini iz krvi iz područja veće koncentracije (krv) prelaze u područje manje koncentracije (dijalizna tekućina, odnosno dijalizat)

 • Ultrafiltracija:voda se pomiče iz krvi u dijalizat zbog negativnog hidrostatskog ili transmembranskog tlaka

 • Konvekcija:toksini se kreću zajedno s protokom vode


Ateroskleroza i uremija
ATEROSKLEROZA I UREMIJA

 • Godine 1974. Linder i suradnici zapažaju iznimno visoki postotak srčanožilih zbivanja kod bolesnika na hemodijalizi (Seattle, SAD)

 • Tada se uvodi pojam akcelerantne ateroskleroze kod kronične bubrežne bolesti

Lindner A, Charra B, Sherrard DJ, Scriber BM. Accelerated atherosclerosis in

prolonged hemodialysis. New Engl J Med 1974; 290: 697-701.


Ateroskleroza i uremija1
ATEROSKLEROZA I UREMIJA

 • Aterosklerotska srčanožilna bolest najčešći je uzrok smrtnosti kod bolesnika koji se liječe kroničnom dijalizom (40-50%)

 • Kod bolesnika na dijalizi vjerojatnost kardiovaskularne smrti je 50% nakon 10 godina

 • kardiovaskularna smrt je 150 puta veća nego u općoj populaciji

United States Renal Data System 1999. Annual Data Report. Part VI. Causes of death in ESRD. Am J Kidney Dis 1999;34:S87-94


Ateroskleroza i uremija2
ATEROSKLEROZA I UREMIJA

 • učestalost aterosklerotske srčanožilne bolesti kod uremičara teško je objasniti samo s višom prevalencijom tradicionalnih čimbenika rizika


Kardiovaskularni imbenici rizika kod bubre ne bolesti

TRADICIONALNI

starija dob > 55g. za muškarce, i 65 g.za žene

muški spol

hipertenzija

visok LDL kolesterol

nizak HDL kolesterol

šećerna bolest

pušenje

tjelesna neaktivnost

menopauza

Kardiovaskularna bolest u anamnezi

Hipertrofija lijeve klijetke

NETRADICIONALNI

albuminurija

povišen homocistein

Poremećaji lipiproteina

anemija

Poremećaj metabolizma Ca/P

hipervolesmija

oksidacijski stres

upala

malnutricija

povećana trombogenost

povećana disfunkcija endotela

Kardiovaskularni čimbenici rizika kod bubrežne bolesti


Patogeneza ateroskleroze kod kroni nog bubre nog zatajenja i dijalize
PATOGENEZA ATEROSKLEROZE KOD KRONIČNOG BUBREŽNOG ZATAJENJA I DIJALIZE

 • Hipertenzija

 • Advanced glycation end-products (AGEs)

 • Lipoproteini i apolipoproteiniApo AI i II su smanjene, a Apo C III povišene

 • Povišeni trigliceridi, LDL i oksidacijski stres

 • Hiperhomocisteinemija

 • Poremećaj metabolizma glukozeintolerancija glukoze (postreceptorski bloka u djelovanju inzulina)

 • Paratiroidni hormon (PTH)

 • Žilne kalcifikacije


Du ikov oksid nitric oxide no
Dušikov oksid (nitric oxide -NO) I DIJALIZE

 • Sintetizira se iz L-arginina u endotelnim stanicama uz pomoć NOS

 • U uremičara NO sinteza je smanjena jer je L-arginin sintetaza manje aktivna

 • Nakuplja se ADMA (asymmetric dimethyl-L-arginine): endogeni kompeticijski inhibitor NOS

Vallance P, Leone A, Calver A, Collier J, Moncada S. Accumulation of an endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in chronic renal failure. Lancet 1992;339:572-5


Upala i ateroskleroza u uremiji
UPALA I ATEROSKLEROZA U UREMIJI I DIJALIZE

 • CRPi IL-6 - biljezi sustavne upale kod uremičkih bolesnika

 • dokazi o povezanosti navedenih citokina s ateroklerozom, srčanožilnim kompilkacijama i smrtnošću u uremičkih bolesnka

 • malnutrition, inflammationand atherosclerosis (MIA syndrome): veza između malnutricije, povišene koncentracije CRP i aterosklerozeIntima medija zadebljanje zajedni ke karotidne arterije engl intima media thickness imt
Intima-medija zadebljanje zajedničke karotidne arterije I DIJALIZEengl. intima-media thickness (IMT)

 • Ultrazvučni prikaz distalnog dijela zajedničke karotidne arterije i mjerenje njenog IMTEndotelna disfunkcija kao funkcionalni biljeg rane ateroskleroze
Endotelna disfunkcija kao funkcionalni biljeg rane ateroskleroze

 • cirkulirajući biljezi (regulacijske bjelančevine endotelnog podrijetla) i mikroalbuminurija

 • Neinvazivna funkcionalna ispitivanja - visokorezolucijski UZ - promjene arterijskog promjera (engl.flow-mediated dilatation, FMD)

 • Dilatacijski odgovor nadlaktične arterije na reaktivnu hiperemiju


The genesis of FMD, in response to different changes in shear stress

Moens, A. L. et al. Chest 2005;127:2254-2263
Benedetto FA, Mallamaci F, Tripepi G, Zoccali C. Prognostic value of ultrasonographic measurement of carotid intima media thickness in dialysis patients. J Am Soc Nephrol 12: 2458–2464, 2001.

Cox proportional hazards survival curves for cardiovascular

mortality in the study cohort. Patients were divided in relationship to the tertiles of intima-media thickness. I tertile, 0.95 mm; II tertile0.95; III tertile, 1.10 mm).


Imt i hemodijaliza
IMT i HEMODIJALIZA value of ultrasonographic measurement of carotid intima media thickness in dialysis patients. J Am Soc Nephrol 12: 2458–2464, 2001.

Cijeli niz studija koje su pokazale da je karotidni IMT povezan s:

 • dobi, spolom, duljinom liječenja dijalizom, uzrocima zatajenja bubrega, nutricijskim parametrima, umnoškom kalcija i fosfora, LDL-kolesterolom, CRP, IL-6, krvnim tlakom, pušenjem i lipidnim parametrima, postojanjem šećerne bolesti, iPTH (engl. intact parathyroid hormone), hipertrofijom lijeve klijetke (LVH) te lipoproteinom (a), asimetričnim dimetilargininom (ADMA), serumskim troponinom (cTnI), β2 mikroglobulinom (β2M), feritinom, koncentracijom staničnih adhezijskih molekula (VCAM-1 i ICAM-1), količinom visceralnog masnog tkiva, oksidativnim stresom -tzv. AOPP (engl. advanced oxidation protein products), Chlamydia pneumoniae IgA protutijelima


Krania value of ultrasonographic measurement of carotid intima media thickness in dialysis patients. J Am Soc Nephrol 12: 2458–2464, 2001.k i sur. Factors involved in vascular calcification and atherosclerosis in maintenance haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation 2007 22(2):515-521

 • Correlation between intima–media thickness of the common carotid artery (CCA-IMT) and coronary artery calcification score (CACS) in the entire study population (R = 0.43, P < 0.0002


Baradaran, Nasri. CLOSE RELATIONSHIP OF CAROTID INTIMAE-MEDIATHICKNESS WITH LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY AND EJECTION FRACTION IN END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS TREATMENT Pak J Med Sci 2004;20:371-6

 • 61 patients undergoing regular hemodialysis treatment (50 non DM i 11 DM)


Papagianni INTIMAE-MEDIA i sur. Carotid atherosclerosis is associated with inflammation, malnutrition and intercellular adhesion molecule-1 in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant (2004) 19: 1258-1263


Zoccali i sur. Asymmetric Dimethylarginine, C-Reactive Protein, and Carotid Intima-Media Thickness in End-Stage Renal Disease. Am Soc Nephrol 13:490-496, 2002


Kato Protein, and Carotid Intima-Media Thickness in End-Stage Renal Disease. i sur. Chlamydial infection and progression of carotid atherosclerosis in patients on regular haemodialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2004 19(10):2539-2546

 • During 4 years, carotid artery IMT increased significantlyfrom 0.62±0.13 to 0.73±0.12 mm

 • IMTprogression was significantly and positively correlated withage, CRP; IL-6

 • IMT increases were more prominent in patients positivefor IgA antibodies

 • .

positive relation between age and carotid artery IMT progression


Bubre no zatajenje i endotelna disfunkcija ed
BUBREŽNO ZATAJENJE I ENDOTELNA DISFUNKCIJA (ED) Protein, and Carotid Intima-Media Thickness in End-Stage Renal Disease.

 • Značajni stupanj ED dokazan je kod bolesnika koji se liječe hemodijalizom

 • Nakupljanje endogenih inhibitora NO sintetaze (NOS), poput ADMA ili pak povećana inaktivacija NO kisikovim radikalima (ROS)


Hemodijaliza i ed
HEMODIJALIZA I ED Protein, and Carotid Intima-Media Thickness in End-Stage Renal Disease.

 • tijekom postupka hemodijalize dolazi do povećane

 • proizvodnje NO (odstranjenje inhibitora NOS)

 • “postupak hemodijalize poboljšava o endotelu ovisnu

 • vazodilalataciju” (Cross i sur.)

 • tijekom postupka hemodijalize dolazi do aktivacije leukocita i trombocita, te oksidacije lipida tijekom izvantjelesnog protoka krvi (bioinkopatibilni dijalizatori)


Cross i sur. Dialysis improves endothelial function in humans. Nephrol Dial Transplant (2001) 16: 1823-1829

Short-term reduction of circulating inhibitors of endothelial function by haemodialysis is associated with increased flow-mediated dilatation


Kosch i sur. Dialysis filter type determines the acute effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • Relative flow-mediated vasodilatation (FMD) of the brachial artery in 12 patients before and after haemodialysis with a polysulphone and a cuprophane membrane dialyser


Miyazaki effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375 i sur. Vitamin E–Coated DialyzerHemodialysis Impairs Endothelial Function via Oxidative Stress : Effects ofVitamin E–Coated DialyzerCirculation 2000;101;1002-1006

Plasma levels of oxLDL were inversely correlated with magnitudes of flow-mediated vasodilation


Problematika istra ivanja
PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • većina istraživača smatra kako je uremički bolesnik do dolaska na dijalizu već razvio određen klinički stupanj ateroskleroze (poglavito zbog dugog trajanja kronične bubrežne bolesti), te kako dijaliza sama po sebi nema utjecaja na stupanj ili progresiju ateroskleroze

 • UTJECAJ SAMOG POSTUPKA HEMODIJALIZE NA RANE BILJEGE ATEROSKLEROZE GOTOVO JE POTPUNO ZANEMAREN !


Problematika istra ivanja1
PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • Ne zna se kako doza dijalize (Kt/V) djeluje na karotidni IMT

 • Utjecaj postupka hemodijalize na funkciju endotela promatran je do sada samo kvalitativno kroz svijetlo akutnih promjena neposredno nakon postupka hemodijalize,


Problematika istra ivanja2
PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • nije istraživan ni utjecaj ultrafiltracije i heparinizacije u dijalizi na karotidni IMT i brahijalni FMD

 • Također ni drugi važni aspekti liječenja takvih bolesnika, poput upotrebe epoetina i lijekova koji djeluju na srčanožilni sustav nisu istraživani u odnosu na na karotidni IMT i brahijalni FMD


Problematika istra ivanja3
PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • utjecaj SAA (serumskog A amiloida), serumskog ceruloplazmina, serumske koncentracije ACE i pokazatelja oksidacijkog stresa na aterosklerotske pokazatelje do sada, također, nisu proučavani u bolesnika na hemodijalizi


Hipoteza
HIPOTEZA effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • Postoji povezanost između hemodijalize:

  • morfoloških pokazatelja ateroskleroze (karotidnog IMT)

  • funkcionalnog stanja endotela mjerenog kao brahijalni FMD

  • progresije ateroskleroze izražene kao promjena karotidnog IMT

 • Karotidni IMT i brahijalni FMD u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi su međusobno povezani

 • Količina epoetina u liječenju bubrežne anemije je povezana s karotidnim IMT, progresijom IMT te brahijalnim FMD, neovisno o razini hemoglobina

 • Karotidni IMT i brahijalni FMD su manji u onih ispitanika koji uzimaju ACEI ili ARB, blokatore kalcijskih kanala i statine

 • Serumske koncentracije SAA, ceruloplazmina, ACE, te produkti lipidne peroksidacijesu povezani s karotidnim IMT, promjenom IMT i brahijalnim FMD


Istra ivanje
ISTRAŽIVANJE effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • CILJ: povezanost IMT/FMD s kliničkim aspektima kronične hemodijalize

 • Prospektivno/presječno istraživanje

 • Uzorci krvi na početku istraživanja i to prije srednje tjedne HD

 • ostalo iz dostupne baze podataka za razdoblje unatrag tri mjeseca od početka istraživanja.


Ultrasonografska mjerenja
Ultrasonografska mjerenja effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

određivana prije druge tjedne hemodijalize

Mjerenje IMT: obje zajedničke karotidne arterije u svom distalnom segmentu 0.5, 1 i 2 cm ispod bifurkacije na mjestima bez vidljivih plakova. Izračunata je srednja vrijednost svih 6 mjerenja (IMTaver), a također je zabilježen i maksimalni IMT (IMTmax).

Dodatna vrijednost karotidnog IMT određena je 15 mjeseci nakon prvog mjerenja.


Zajedni ka karotidna arterija i s bulbusom o
Zajednička karotidna arterija (I) s bulbusom (O) effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

Za IMT je smatrana udaljenost između ehogenih crta ruba lumen-intima i ruba medija-adventicija, i mjerena je u fazi dijastole. Dijastola se određivala prema EKG na ekranu.


Mjerenja brahijalnog fmd
Mjerenja brahijalnog FMD effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • vizualizirana u B modu nekoliko cm proksimalno od lakatne jame, a kod najboljeg položaja sonde dobivena slika je uvećana i izoštrena

 • odredio se promjer arterije sukladan s R valom na EKG-u

 • Promjer arterije izračunat je kao srednja vrijednost tijekom 4 srčana ciklusa. Potom se bez pomicanja sonde naglo napuhala manšeta tlakomjera oko 100 mmHg iznad sistoličkog tlaka i tako ostavila 5 minuta, potom se nakon 1., 2., 3. i 4. minute ponovno odredio promjer arterije na isti način kao i u mirovanju


Ispitanici effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375U istraživanje su uključeni svi bolesnici Centra za dijalizu KBC Split koji se liječe kroničnom hemodijalizom

U istraživanje su ušli svi oni bolesnici Centra za dijalizu KB Split koji su ispunjavali slijedeće kriterije:

 • liječe se kroničnom hemodijalizom dulje od dvije godine.

 • dijaliziraju se 3 puta tjedno.

 • imaju nativnu AV fistulu kao krvožilni pristup za hemodijalizu.

 • stabilni su bolesnici koji dobro podnose postupak hemodijalize i ne zahtijevaju posebne intervencije osoblja tijekom dijalize

  Iz istraživanja su isključeni oni bolesnici koji:

 • nemaju nativnu AV fistulu kao krvožilni pristup, kao i oni bolesnici s funkcionalnim ili nefunkcionalnim AV fistulama na obje ruke.

 • su imali manifestnu srčanožilnu bolest (srčani infarkt, moždani udar, srčano zatajenje, bolesti perifernih arterija).

 • imaju stanje koje može dovesti do upalnog odgovora, poput malignoma, akutne ili kronične infekcije (npr. hepatitis), hospitalizacije zbog akutne bolesti ili operacije (u razdoblju od 2 mjeseca prije početka istraživanja do kraja istraživanja).

 • uzimaju citostatike, kortikosteroide, imunosupresive, antihistaminike.

 • tijekom istraživanja su transfudirani.


Ispitanici
Ispitanici effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • Nakon početnog probira, ukupno je u istraživanje ušlo 52 bolesnika,

 • 19 žena (36,5%), te 33 muškarca (63,5%)

 • srednje dobi 60,8815,49 godina (raspon 30 do 85 godina)

 • Na kroničnoj hemodijalizi 5,653,29 godina (raspon 2 do 15 godina)

 • Tijekom 15-mjesečnog praćenja iz istraživanja je isključeno 10 ispitanika, od toga 4 zbog smrtnog ishoda, 4 je tijekom praćenja transplantirano, 1 zbog zatajenja AV fistule i implantacije centralnog venskog katetera


Statistika
Statistika effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • podaci prikazani kao aritmetička sredina ± standardna devijacija. Normalnost raspodjele - Shapiro-Willkovim W test.

 • Za testiranje razlika u IMT i FMD između dvaju skupina ispitanika (spol, lijekovi za blokadu angiotenzina, šećerna bolest) - Studentov t test za neovisne uzorke.

 • Za određivanje povezanosti među varijablama - test značajnosti Pearsonovog koeficijenta korelacije uz prikaz podataka jednadžbom i grafom linearne regresije

 • One varijable koje su univarijatnom modelu pokažu značajnu povezanost s IMT i/ili FMD, - model višestruke (multiple) regresije (ulazni model)

 • Vrijednost p < 0.05 smatrat će se statistički značajnom.


REZULTATI effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375


Histogrami distribucije varijabli imtaver i delta imt
Histogrami distribucije varijabli IMTaver i delta_IMT effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

delta_IMT

IMTaver


Kretanje vrijednosti brahijalnog FMD tijekom 4 minute praćenja nakon otpuštanja manšete tlakomjera kod svih ispitanika

ANOVA

F=34,99

p<0,001


Razlika izme u po etne i zadnje srednje vrijednosti intima medija debljine p 0 001
Razlika između početne i zadnje srednje vrijednosti intima-medija debljine; p<0,001

1,030,17 mm

0,930,17 mm

Prikazani su aritmetička sredina, standardne devijacije, te minimumi i maksimumi.


Povezanost izme u dobi i srednje vrijednosti po etnog karotidnog imt imtaver r 0 595 p 0 001
Povezanost između dobi i srednje vrijednosti početnog karotidnog IMT (IMTaver), r=0,595, p<0,001

y=0,006x+0,536


Razlike između skupine pušača (N=13) i nepušača (N=38) u razlika maksimalnim vrijednostima dva mjerenja intima-medija debljine

P=0,022

Delta IMT

(mm)

Nepušači Pušači


Razlike izme u dijabeti ara n 4 i nedijabeti ara n 49 u srednjoj vrijednosti intima medija debljine
Razlike između dijabetičara (N=4) i nedijabetičara (N=49) u srednjoj vrijednosti intima-medija debljine

P=0,046

IMT

(mm)

dijabetičari nedijabetičari


UTJECAJ POSTUPKA HEMODIJALIZE NA BILJEGE ATEROSKLEROZE u srednjoj vrijednosti intima-medija debljine


Povezanost između srednje ostvarene doze hemodijalize (Kt/Vaver) i srednje vrijednosti početnog karotidnog IMT(IMTaver) r=-0,404, p=0,002

y=-0,323x+1,333


Razlika u imt izme u skupine ispitanika s kt v 1 2 n 34 i onih s kt v 1 2 n 18
Razlika u IMT između skupine ispitanika s Kt/V >=1,2 (N=34) i onih s Kt/V < 1,2 (N=18)

P=0,002

IMTaver (mm)

Kt/V > 1,2 Kt/V < 1,2


Utjecaj doze hemodijalize kt v na u promjenu promjera brahijane arterije
Utjecaj doze hemodijalize (Kt/V) na u promjenu promjera brahijane arterije

Kt/V<1,2

Kt/V>1,2


Povezanost između Kt/V i delFMD1 u podgrupu ispitanika s nestabilnim IMT (delta IMT >0) (r=-0,332, p=0,032).Delta IMT ateroskleroze


Razlike između skupine ispitanika s stabilnim karotidnim IMT (delta IMT <=0) (N=9) i nestabilnim IMT (delta IMT>0) (N=32) u LMWH po HD

P=0,015

i.j. LMWH

stabilni nestabilni


Parcijalna korelacija doze epoetina i biljega ateroskleroze
Parcijalna korelacija doze epoetina i biljega ateroskleroze IMT (delta IMT <=0) (N=9) i nestabilnim IMT (delta IMT>0) (N=32) u LMWH po HD
POVEZANOST KAROTIDNOG IMT I BRAHIJALNOG FMD arterijskog tlaka tijekom HD


Razlike u promjeni karotidnog IMT između ispitanika s teškim poremećajem disfunkcije endotela (FMD<4%) (N=12) i skupine s blažim poremećajem endotelne disfunkcije/normalnom funkcijom endotela (FMD>4%) (N=36)

P=0,018

delta_IMTmax (mm)

FMD >4%FMD <4%


Razlike između skupine ispitanika s stabilnim karotidnim IMT (delta IMT <=0) (N=9) i nestabilnim IMT (delta IMT>0) (N=32) u delta FMD_1 (razlici između početne vrijednosti dijametra brahijalne arterije i dijametra 1. minutu nakon deflacije manšete)

P=0,029

Delta FMD (mm)

stabilni nestabilni


Razlike između skupine koja je uzimala inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima/blokatore receptora za angiotenzin II (ACEI/ARB) (N=12) i koja nije uzimala lijekove (N=38)
Upalni biljezi
Upalni biljezi ATEROSKLEROZU


Povezanost između C reaktivnog proteina (CRP) i srednje vrijednosti početnog karotidnog IMT (IMTaver), r=0,468, p<0,001

Y=0,016x+0,846


Povezanost aterosklerotskih biljega i parametara oksidacijskog stresa
Povezanost aterosklerotskih biljega i parametara oksidacijskog stresa

TBARS: koncentracija produkata lipidne peroksidacije (engl ThioBarbituric Acid Reactive Supstances), FOX: koncentracija produkata lipidne peroksidacije (engl. Ferrous Oxidation - Xylenol orange assay).


Razlike između skupine ispitanika s stabilnim karotidnim IMT (delta IMT <=0) (N=9) i nestabilnim IMT (delta IMT>0) (N=32) u FOX

p=0,024

FOX

(μmol/L H2O2)

nestabilni stabilni

FOX: koncentracija produkata lipidne peroksidacije (engl. Ferrous Oxidation - Xylenol orange assay)


Povezanost između koncentracije produkata lipidne peroksidacije (engl. Ferrous Oxidation - Xylenol orange assay, FOX) i postotka promjene početne vrijednosti intima-medija debljine (per_del_IMT), r=0,479; p=0,007 - samo ispitanici s nestabilnom promjenom IMT (delta IMT >0)

y=1,425x+7,453


Rezultat multiple regresije («stepwise» - metodom) za srednju vrijednost intima-medija debljine (IMTaver) kao zavisnu varijablu

PP_pre: predijalizni pulsni tlak, CRP: C-reaktivni protein


Zaklju ci
ZAKLJUČCI srednju vrijednost intima-medija debljine (IMTaver) kao zavisnu varijablu

 • Postoji povezanost između liječenja hemodijalizom i biljega ateroskleroze. Učinkovitija hemodijaliza značajni je nezavisni čimbenik povezan s manjim karotidnim IMT. Na progresiju karotidnog IMT i brahijalni FMD djeluje količina niskomolekulskog heparina po dijalizi

 • Karotidni IMT i brahijalni FMD u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi su povezani: bolesnici s boljom endotelnom disfunkcijom imaju manje vrijednosti karotidnog IMT, a brahijalni FMD značajno utječe na progresiju karotidnog IMT.


Zaklju ci1
ZAKLJUČCI srednju vrijednost intima-medija debljine (IMTaver) kao zavisnu varijablu

 • Utjecaj rHuEPO je dvojak: s jedne strane smanjuje karotidni IMT, a s druge strane djeluje na smanjenje FMD (s tim da se ne smije zanemariti moguć negativni utjecaj hemoglobina na raspoloživost NO).

 • Ovo istraživanje nije ukazalo na utjecaj blokatora kalcijskih kanala, inhibitora angiotenzin konvertirajućeg enzima i inhibirota receptora za angiotenzin II na biljege rane ateroskleroze kod bolesnika na kroničnoj hemodijalizi. Statini djeluju povoljno na brahijalni FMD.

 • Potvrđen je značaj upale na pojavnost i progresiju ateroskleroze. CRP je imao značajan utjecaj na IMT, a beta 2 mikroglobulin i serumski A amiloid utjecali su na progresiju karotidnog IMT. Nismo uspjeli dokazati povezanost upale i brahijalnog FMD. Pokazana je povezanost ateroskleroze i lipidne peroksidacije (mjerene kao FOX).


ZAKLJUČAK srednju vrijednost intima-medija debljine (IMTaver) kao zavisnu varijablu

 • Ovo istraživanje jasno je pokazalo povezanost postupka hemodijalize i ranih biljega ateroskleroze

 • Stoga je potrebno hemodijalizu promatrati kao još jedan čimbenik koji ima utjecaj na razvoj ateroskleroze