Obrana proti p soben stresu a budov n vlastn ho sebev dom
Download
1 / 6

Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí. Výcvik a základní techniky pro zvládání stresových situací při komunikaci,budování vlastního sebevědomí. Ing. Rudolf Pánek, CSc. ABC Professional, ředitel. Sebemotivace praktický trénink pro přesné vymezení osobního zájmu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí' - dysis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obrana proti p soben stresu a budov n vlastn ho sebev dom
Obrana proti působení stresu a budování vlastního sebevědomí

Výcvik a základní techniky pro zvládání stresových situací při komunikaci,budování vlastního sebevědomí.

Ing. Rudolf Pánek, CSc.

ABC Professional, ředitel


Sebemotivace praktick tr nink pro p esn vymezen osobn ho z jmu

Sebemotivace sebevědomípraktický trénink pro přesné vymezení osobního zájmu

 • vymezení vlastního poslání (přesné pojmenování cíle, kterého chci dosáhnout)

 • umění vnímat klienta jako emotivního soupeře, nikoliv jako nepřítele

pojmenování psychologického jevu „chci“ proti stávajícímu „musím“

 • základní pravidla pro jednání a komunikaci s  klientem

 • vymezení komunikačního prostoru a zvolení vhodné komunikační formy


Z kladn pravidla asertivity zvl dnut stresu p i jedn n
Základní pravidla asertivity sebevědomí(zvládnutí stresu při jednání)

 • fáze přípravy na jednání (sběr a rozbor dostupných informací)

 • pojmenování možných konfliktů a jejich zdolávání

 • základní techniky-dovednosti asertivního chování v praxi

 • hlavní zásady asertivního vedení rozhovoru

 • význam schopnosti uplatnit vlastní emoční inteligenci


Základní pravidla verbální a neverbální komunikace sebevědomí(předcházení konfliktům a následným stresovým situacím)

 • pravidla verbální komunikace se zaměřením na předvídatelný konflikt

 • pravidla verbální komunikace se zaměřením na nenadálý konflikt

 • neverbální komunikace a její význam při předcházení konfliktu (kinezika, proxemika, paralinqvistika, posturologie)

 • popis základních psychologických chyb při kontaktu (tzv. smrtící desatero)

 • nástroje účinné obrany proti vlastním chybám při jednání


O ista od stresu z p edch zej c komunikace
Očista od stresu z předcházející komunikace sebevědomí

 • umění vnímat signály a řeč vlastního těla (popis a pojmenování základních signálů)

 • formy a způsoby okamžité relaxace následující ihned po prožitém stresu

 • osobní systémová opatření na odstranění negativního vlivu dlouhodobého stresu

 • aplikace duševní a fyzické hygieny jako pravidelná součást denního režimu

 • dietetika a stravovací hygiena jako nedílná součást protistresových opatření


Ing rudolf p nek csc abc professional editel
Ing. Rudolf Pánek, CSc. sebevědomíABC Professional, ředitel

Děkuji za pozornost


ad