ekonometryczne modele nieliniowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonometryczne modele nieliniowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonometryczne modele nieliniowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ekonometryczne modele nieliniowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Ekonometryczne modele nieliniowe. Wykład 1 Dobromił Serwa. Zajęcia. Wykład Laboratorium komputerowe Prezentacje. Zaliczenie. EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy). Aktywność na zajęciach (50%) dodatkowe zadania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonometryczne modele nieliniowe' - henry-noel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonometryczne modele nieliniowe

Ekonometryczne modele nieliniowe

Wykład 1

Dobromił Serwa

zaj cia
Zajęcia
 • Wykład
 • Laboratorium komputerowe
 • Prezentacje
zaliczenie
Zaliczenie
 • EGZAMIN (50%)
  • Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy).
 • Aktywność na zajęciach (50%)
  • dodatkowe zadania
  • obecności warunkiem zaliczenia
 • Kontakt: dserwa@sgh.waw.pl
 • Konsultacje: szczegóły na stronie

akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm

pytania sprawdzaj ce
Pytania sprawdzające
 • Co to jest MNW i jak konstruowany jest estymator MNW dla modelu liniowego?
 • Podaj wzór dla estymatorów MZI i UMM dla modelu liniowego.
 • Jakie znasz metody gradientowe optymalizacji funkcji nieliniowej?
 • Co to jest model TAR i model STAR?
 • Co to jest mieszanina rozkładów (mixture of distributions)?
 • Co to jest model przełącznikowy Markowa i jak szacujemy jego parametry?
 • Co to jest model przestrzeni stanów?
 • Co to jest regresja kwantylowa?
 • Do czego służą metody bootstrap i jacknife?
tematy wyk ad w
Tematy wykładów
 • NMNK, MNW, testy statystyczne
 • Metody gradientowe itp.
 • Modele regresji progowej
 • Modele łagodnego przejścia + …
 • Modele przestrzeni stanów + …
 • Modele przełącznikowe Markowa + …
 • Metody bootstrap i jacknife
 • UMM, MZI, identyfikacja przez heteroskedastyczność…
 • Modele regresji kwantylowej
literatura
Literatura

Lektury obowiązkowe

 • J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
 • B. Hansen, Econometrics, na jego stronie internetowej…
 • P.H. Franses, D. Dijk, Non-linear time series models in empirical finance, 2006
 • Materiały na stronie internetowej: akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm

Lektury dodatkowe

 • J. Johnston, J.DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill, 1997
 • G. Chow, Ekonometria, PWN, 1995
model liniowy
Model liniowy
 • liniowy względem parametrów
 • liniowy względem zmiennych
w asno ci mnk
Własności MNK
 • Model i jego estymacja
za o enia kmnk
Założenia KMNK
 • Estymator nieobciążony, zgodny, efektywny, gdy:
  • Z1:
  • Z2: nielosowe, niezależne od
  • Z3:
  • Z4:
  • Dodatkowo Z5:
w asno ci mnk1
Własności MNK
 • Estymator nieobciążony
 • Najefektywniejszy w swojej klasie
 • Zgodny:

dla każdego

w asno ci mnk2
Własności MNK

Przy spełnionych założeniach Z1 do Z5 mamy:

testy statystyczne
Testy statystyczne
 • Zastosowanie
testy statystyczne1
Testy statystyczne
 • Przykład 2

Liczba parametrów:

Liczba warunków:

testy statystyczne2
Testy statystyczne
 • Test F
 • ponieważ prawdziwe twierdzenie:

Jeśli i nieosobliwa, to

testy statystyczne3
Testy statystyczne
 • Test F c.d.
 • Dodatkowa własność
testy statystyczne4
Testy statystyczne
 • Statystyka Walda
 • Przykład dla
w asno ci estymator w mnk
Własności estymatorów MNK

Źródło: J. Hamilton, TSA, str. 209

dodatek s aba zbie no
Dodatek: słaba zbieżność
 • Słaba zbieżność (convergence in distribution)

Ciąg zmiennych losowych

- dystrybuanta

Istnieje dystrybuanta , taka że

w każdym punkcie ,

w którym jest ciągła.

zbiega słabo do :

testy statystyczne5
Testy statystyczne
 • Nieliniowe restrykcje na parametry
 • Przykład:
testy postaci liniowej
Testy postaci liniowej
 • Test liczby serii
 • RESET test
 • Testy Chowa
 • Test Quandta-Andrewsa
 • Test CUSUM, CUSUMSQ
testy
Testy …
 • Test liczby serii
  • r – liczba serii
  • N1 – liczba dodatnich reszt
  • N2 – liczba ujemnych reszt
 • H0: model liniowy r<=r*
 • H1: model nieliniowy r>r*
testy1
Testy …
 • RESET test Ramseya

Model podstawowy i rozszerzony

testy2
Testy …
 • Chow’s breakpoint test:

Czy parametry równe w podpróbach?

… i rozszerzenie testu …

testy3
Testy …
 • Test Quandta-Andrewsa

nieznany moment zmiany strukturalnej

Przybliżone rozkłady asymptotyczne:

Hansen (1997)

testy4
Testy …
 • Chow forecast test
 • Chow test dla prób z różnymi wariancjami reszt
testy5
Testy …
 • Test CUSUM
testy6
Testy …
 • Test CUSUM c.d.

Źródło: Eviews 6 Users Guide

p=0,01 a=1,143

p=0,05 a=0,948

p=0,10 a=0,850

testy7
Testy …
 • Test CUSUMSQ

Źródło: Eviews 6 Users Guide

Tablice z wartościami kryzytycznymi np. w: Johnston, DiNardo …

testy8
Testy …
 • Rekursywne reszty
 • Rekursywne oszacowania parametrów

… i problemy …

Źródło: Eviews 6 Users Guide

pytania
Pytania
 • Jak wykorzystać statystykę F do testowania stabilności parametrów?