slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toxikologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toxikologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Toxikologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Toxikologie. Miloslav Pouzar. adresa: ÚOŽP, Nám Čs. legií 565, Pardubice 530 02 e-mail: milan.pouzar @ upce.cz home page: www.mpouzar.net tel: 46 603 7196, GSM: 608 171531 lab: 3p, č. dveří 434. Nikolai Khokhlov. Georgi Markov. Alexander Litvin enko. Georgi Ivanov Markov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Toxikologie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Toxikologie

Miloslav Pouzar

adresa: ÚOŽP, Nám Čs. legií 565, Pardubice 530 02

e-mail: milan.pouzar@upce.cz

home page: www.mpouzar.net

tel: 46 603 7196, GSM: 608 171531

lab:3p, č. dveří 434

slide2

Nikolai Khokhlov

Georgi Markov

Alexander Litvinenko

georgi ivanov markov
Georgi Ivanov Markov
 • studium technické chemie, technolog v chemické výrobě, učitel na technické škole

* 1.3.1929 Sofie Ɨ 11.9.1978 Londýn

 • 1957 - počátek spisovatelské dráhy novela „Muži“ – nejlepší bulharský román roku 1962
 • přes zákazy her i knih považován T. Živkovem za perspektivní kádr
 • 1968 - snaha o vystěhování do ČSSR
 • 1969 – povolení k návštěvě bratra v Itálii
 • 1972 – redaktor bulharské sekce BBC
 • 1975 - svatba s Annabelle Dilk
 • Deklarace 78
 • 7.9.1978 - vražedný útok agentů bulharské tajné služby instruovaných specialisty z KGB
de tn kov vra da
Deštníková vražda
 • na zastávce autobusu Markov bodnut do stehna deštníkem
 • na místě vpichu zarudlá skvrna, do večera vysoké horečky
 • po třech dnech v nemocnici umírá
 • při pitvě nalezena v ráně dutá kulička (90 % Pt a 10 % Ir) o průměru 1,52 mm, se dvěma otvory 0,32 mm (dutina tvaru X)
 • otvory ucpány cukernou směsí s bodem tání 37 °C
 • uvnitř projektilu jed ricin
ricinov olej
Ricinový olej
 • olej ze semen používán ve starověkém Egyptě jako lubrikant a projímadlo
 • Skočec obecný (Ricinus communis)
 • během 1. a 2. sv. války jako mazací olej v leteckém průmyslu
 • v současnosti největší produkce ricinového oleje v Indii, Číně a Brazílii
  • aditivum do nátěrů,
  • produkce kyseliny sebakové
ricin

A

B

Ricin
 • příslušnost ke stejné skupině A-B proteinů jako toxiny bakterií pseudomonas, cholera, Shiga a Antrax
  • podjednotka A – katalytická aktivita
  • podjednotka B – vazba na receptor
 • globulární protein složený ze dvou podjednotek

Mechanismus toxického účinku

 • do buněk se dostává receptory řízenou endocytózou – pomalý proces (1-3h in-vitro, 8-24h in-vivo), dlouhý interval mezi vstupem do organismu a projevy otravy
 • ireversibilní poškození ribosomů eukaryotických buněk
 • inhibice syntézy proteinů
ricin1
Ricin

Orální intoxikace

 • malá míra absorpce, enzymatický rozklad v GI traktu
 • nejčastěji zasaženy Kupferovy buňky a makrofágy – mannose receptor
 • smrtelná dávka velmi variabilní (10 – 20 semen)

Klinické příznaky

  • po několika hodinách nevolnost, zvracení, bolest břicha
  • následuje průjem a krvácení z konečníku, křeče
  • dilatace zorniček, horečka, sucho v hrdle, bolest hlavy, šok
  • po třech či více dnech od aplikace smrt
  • (přechodná leukocytóza, diseminovaná intravaskulární koagulace)

Patologický nález

 • vředy a krvácení do žaludku a tenkého střeva
 • nekróza lymfatických uzlin a sleziny
 • nekróza jater a ledvin
ricin2
Ricin

Injekční intoxikace

 • V případě G. Markova – odhadované množství ricinu 500 μg

Klinické příznaky

  • okamžitá lokální bolest
  • během 5h celková slabost
  • mezi 15 – 24 h – vysoká horečka, nevolnost, zvracení
  • po 36 h – hospitalizace – tachykardie, oteklé lymfatické uzliny v třísle, silně zanícená boule o průměru 6 cm v místě vpichu
  • po 48 h – leukocytopenie, náhlá hypotenze, vaskulární kolaps, šok
  • po 72 h – anurie, zvracení krve, poté smrt

Patologický nález

 • nekróza lymfatických uzlin a sleziny
 • krvácení do trávícího traktu
 • nekróza jater a ledvin
ricin3
Ricin

Inhalační intoxikace

Klinické příznaky - člověk

 • alergická rekce

Klinické příznaky - potkan

 • po 8h – bez symptomů
 • po 12h – zánět plic – cytotox. účinek
 • po 30 h – edém plic, následně smrt

Antidota

 • dosud není známé specifické antidotum
 • možnost aktivní imunizace i pasivní profylaxe při orální či injekční aplikaci

Detekce

 • RIA (radioimmunoassay)
 • ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
seznam zdroj a pou it literatury
Seznam zdrojů a použité literatury
 • DoanL.G.,Journal of Toxicology, Clinical Toxicology, 42 (2), 201 - 208, (2004)
 • Franz D.R., Jaax N.K., Ricin Toxin, Chapter 32, 20.9. 2007https://ccc.apgea.army.mil/sarea/products/textbook/Web_Version/chapters/chapter_32.htm
 • Petráček Z., Ve hvězdách, Respekt 48, (26.11.2006)
nikolaj jevgenievi khokhlov
Nikolaj Jevgenievič Khokhlov
 • 2. sv. válka - zpravodajec v Bělorusku, v roce 1943 podíl na „eliminaci“ Wilhelma Kubeho

* 1922 SSSR

 • po válce - služba pod vedením Pavla Sudoplatova, Úřad pro speciální úkoly MGB (předchůdce KGB)
 • 1954 - úkol zabít ruského emigranta a šéfa NTS Georgie Okolkoviče – místo splnění se dobrovolně vzdává CIA
 • 1957 – na konferenci protisovětských aktivistů ve Frankfurtu otráven kávou
 • 1992 – omilostněn Borisem Jeltzinem
mary a ii
Maryša II
 • poslední den konference po své přednášce pije Dr. Khokhlov kýmsi donesenou kávu
 • káva má normální chuť, přesto vypije jen půl šálku
 • po návratu domů nastupuje nepřirozeně silná únava, večer hospitalizace
 • opuchliny ve tváři, otok očí, vypadávání vlasů, ztráta červených krvinek
 • v krvi diagnostikováno stopové množství Th
 • po šesti měsících propuštěn z nemocnice
 • až po několika měsících zjištěna příčina otravy – radioaktivní Th
alexandr valterovi litvin nko
Alexandr Valterovič Litviněnko
 • 1986 – počátek práce pro KGB

* 30.8.1962 Voroněž Ɨ 23.11.2006 Londýn

 • 1991 – agent FSB, boj s organizovaným zločinem, řízení agentů v průběhu 1. čečenské války
 • 17. 11. 1998 – spolu s dalšími dvěma kolegy vystupuje na TK, kde oznamuje odmítnutí úkolu zabít ruského oligarchu B. Berezovského
 • 1. 11. 2000 – požádal o politický azil ve Velké Británii

Obvinění proti ruské vládě

 • 1999 – střelba v Arménském parlamentu a vražda premiéra Sarkisiana
 • 1999 – bombový útok v Moskvě připsaný Čečenským teroristům (300 obětí)
 • 2002 – účast agentů FSB na straně teroristů v divadle Dubrovka
 • 2006 – obvinění V. Putina z pedofilie a přímého podílu na vraždě Anny Politkovské
radiace
Radiace

 - záření

 •  částice ( 2 protony + 2 neutrony – 4 2He )
 • nízká prostupnost (kůže – desítky μm)
 • vysoce ionizující
 • nebezpečné zejména při interní expozici
radiace1
Radiace

 - záření

 •  částice (+, - - vysoko-energetické pozitrony či elektrony )
 • střední prostupnost (Al fólie, několik mm kůže, několik m vzduchu)
 • středně ionizující
 • nebezpečné zejména při interní expozici
radiace2
Radiace

 - záření

 • vysokoenergetické elektromagnetické záření (fotony)
 • slabě ionizující, vysoká prostupnost materiály
 • nebezpečné zejména při vnějším ozáření
jednotky
Jednotky

Celková aktivita A

A = -dN/dt = N (N-početčástic, t – čas,  - rozpadová konstanta)

Bequerel [Bq] – počet rozpadů za sekundu

Poločas rozpadu T1/2

T1/2 = ln2/ =  ln2 ( - střední doba života dané částice)

doba, za kterou se množství radioaktivní látky zmenší na polovinu

Absorbovaná dávka DT,R

Gray [Gy] = J.Kg-1 (množství energie absorbované na jednotku hmotnosti)

Dávková intenzita

Gy.s-1(absorbovaná dávka za jednotku času)

jednotky1
Jednotky

Dávkový ekvivalent HT,R

HT,R = wR  DT,R

Sievert [Sv] = J.Kg-1 (množství energie absorbované na jedn. hmotnosti)

wR - pohybuje se v hodnotách 1 – 20

- nejvyšší hodnoty pro  - záření

Celotělní ekvivalentní dávka

 • integrální hodnota shrnující ozáření všech orgánů
 • pro akutní ozáření
  • 1 Sv – pozorovatelné změny krve a orgán krvetvorby
  • 2 Sv – nevolnost, vnitřní krvácení, vypadávání vlasů, někdy i smrt
  • 3 Sv – smrt 50 % lidí během 30 dní
  • 6 Sv – přežití velmi nepravděpodobné
210 po
210Po
 •  - zářič s poločasem rozpadu 138 dní
 • vysoká aktivita – 1GBq = 10 μg chloridu
 • při orální aplikaci silně absorbován krví
 • distribuce do měkkých tkání – játra, slezina, kostní dřeň, ledviny, kůže, vlasové kořínky
 • biologický poločas – 1-2 měsíce
 • smrt nejčastěji v důsledku poruchy krvetvorby (2 GBq), nebo v důsledku masivního poškození trávícího traktu (4-8 GBq)