Toxikologie
Download
1 / 59

Toxikologie - PowerPoint PPT Presentation


  • 412 Views
  • Uploaded on

Toxikologie. Toxikologické informační středisko FN, Na Bojišti 1,Praha tel. 224 919 293 224 915 402 Ústav soudního lékařství a toxikologie, Na Bojišti 3, Praha tel. 224 911 267. Příčiny intoxikací. 1 Náhoda 2 Sebevražda 3 Abúzus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Toxikologie' - amelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toxikologie
Toxikologie

Toxikologické informační středisko FN, Na Bojišti 1,Praha

tel. 224 919 293

224 915 402

Ústav soudního lékařství a toxikologie, Na Bojišti 3, Praha

tel. 224 911 267


P iny intoxikac
Příčiny intoxikací

1 Náhoda

2 Sebevražda

3 Abúzus

4 Profesionální příčiny

5 Domácí práce

6 Medicinální důvody

7 Léčebný omyl

8 Havárie a agrese


Obecn z sady l by otrav
Obecné zásady léčby otrav

Otrava = poškození organizmu biologicky aktivní látkou

Mechanizmus působení

- Lokální

- Ovlivnění funkce jednotlivých orgánů

- Poškození tkání a buněk

Diagnóza se opírá o

- Anamnestický údaj

- Klinické příznaky (nemusí být)

- Laboratorní toxikologické vyšetření


Obecn z sady l by otrav1
Obecné zásady léčby otrav

Tíže otravy je určena alterací základní životních funkcí:

- Vědomí

- Dýchání

- Oběhu

- Vnitřního prostředí

Cíl léčby

- Odstranění a zneškodnění toxické látky (prim. a sek. eliminace)

- Udržení vitálních funkcí a prevence komplikací

Primární eliminace (v rámci PP může provádět i laik)

- Přerušení kontaktu s chemickou látkou, její mechanické odstranění

z povrchu těla, dýchacích cest a ze zažívacího traktu


Prim rn eliminace
Primární eliminace

Dekontaminace kůže a sliznic

- Okamžité oplachování

- Odstranění nasáklého šatstva

- Sterilní krytí

- Inaktivační látky (v některých případech)

Dekontaminace očí

(Rohovka je zvlášť citlivá vůči žíravým látkám-poškození jizvami)

- Vyjmout kontaktní čočky

- Anestetikum

- Výplach velkým množstvím vody (směrování)

- Neutralizační roztoky, odeslat k oftalmologovi


Prim rn eliminace1
Primární eliminace

Opatření při inhalační expozici

- Vynesení ze zamořeného prostředí

- Nenechat prochladnout

- Sledování klinických známek nekardiálního plicního edému

- Absolutní klid, polosedě, kyslík

- Hospitalizace i u asymptomatických!

Dekontaminace při perorální otravě

- Evakuace žaludku zvracením

výplachem - kontraindikace

- Vyprázdnění střevního traktu vysokým klysmatem


Symptomatick podp rn l ba
Symptomatická podpůrná léčba

Znamená udržování nebo substituci základních životních funkcí a prevenci komplikací

Nejčastějšími komplikacemi akutních otrav jsou:

- Aspirace do dýchacích cest

- Hypoxické poškození orgánů po hypoventilaci nebo křečích

- Rozvrat vnitřního prostředí

- Otlaky, poziční trauma s následnou rabdomyolýzou

- Akutní selhání ledvin (toxické, metabolické, z hypoperfúze)


T k kovy olovo i
Těžké kovy – Olovo I

Profesionální expozice

- Výroba a oprava akumulátorových autobaterií

(hutě, výroba olovnatého skla, nábojů, glazur, pigmentů atd.)

- Do organizmu vstupuje především respiračním traktem

- Při vyšším příjmu tvoří depot

Etiopatogeneze

- Pb inhibuje enzymatické děje, má afinitu s SH skupinami,

- V buňce vytěsňuje dvoumocný kov

- Postihuje především enzymy, které se účastní syntézy hemu

- Hromadění reakčních produktů nad blokádou

kyseliny delta aminolevulové, železaa koproporfyrinu


T k kovy olovo ii
Těžké kovy – Olovo II

Akutní účinky

- Podráždění GIT

- Zvracení

- Průjmy

Chronické účinky

- Anémie,

- Saturninské koliky,

- Encephalopatie, Neuropatie

- Nefropatie, artropatie

Léčba

  • Chelátotvorné léky - EDTA, DMSA


Tetraetylolovo
Tetraetylolovo

Organická sloučenina, antidetonační přísada do olovnatého benzínu

Profesionální expozice

- Výroba a míšení olovnatého benzínu

Etiopatogeneze

- Vysoce toxická látka, působí celá molekula, rozpustná v tucích

- Postihuje především CNS, typická je toxická psychóza

Léčba

- EDTA je neúčinná, dop. DMSA v cps,

- Symptomatická u lehčích otrav


T k kovy rtu i
Těžké kovy – Rtuť I

Profesionální expozice

- Výroba baterií, měřících přístrojů, jako elektroda při elektrolytové

výrobě chlóru z NaCl, při těžbě a zpracování rudy

Etiopatogeneze

- Vstřebávání inhalací v 75-80% difuzí alveolární membránou (ne

GIT)

- Distribuce v organizmu je rovnoměrná, ale v mozku 10x vyšší


Těžké kovy – Rtuť II

Klinický obraz

Akutní otrava

- inhalační – kašel, dušnost až pneumonie

Chronická otrava

-gingivitis, tremor, eretismus, poškození ledvin, pigmentace čočky

Léčba

Akutní

- Jako u jiných inhalačních poškození

Chronická

- DMS, Dimaval


T k kovy arz n i
Těžké kovy – Arzén I

- V čisté podobě, stejně jako organické sloučeniny, je téměř netoxický,

- Snadno oxiduje na toxické látky, nejtoxičtější - arzenik a arzenovodík

Profesionální expozice

- Inhalace - příměs při tavbě rud, ve farmaceutickém průmyslu,

sklářství

Etiopatogeneze

- Toxicita sloučenin As přijatého p.o. je úměrná rozpustnosti,

zvláště v HCl.

- Vstřebává se i inhalací a kůží

- Blokuje oxidativní fosforylaci vazbou na SH skupiny, mitotický jed


Těžké kovy – Arzén II

Klinický obraz

Akutní forma

- postižení GIT, cerebrospinální, inhalační

Chronická forma

- polyneuropatie, anemie, kožní změny

Pozdní

- maligní tumory

Léčba

-DMPS, efekt i DMSA, event. hemodialýza


Kyseliny i
Kyseliny I

Anorganické kyseliny

- Silné korozívní účinky při pH <2

- Koagulační nekrózy

Organické kyseliny

- Leptají méně (kyselina citrónová)

- Některé působí celkově (fluorovodíková, šťavelová)

Profesionální expozice

- výroba fosfátových hnojiv, pigmentů, papíru, výbušnin, plastů,

leptání skla


Kyseliny ii
Kyseliny II

Akutní účinky

- Akutní kontaktní iritativní dermatitis, poleptání kůže

- Podráždění spojivek, dýchacích cest

- Per os: poleptání GIT

Chronické účinky

- Chronická iritativní dermatitis

- Drobné eroze skloviny zubů

- Ulcerace nosní sliznice, perforace nosní přepážky - k. chromová

- Osteoskleróza - k. fluorovodíková

Pozdní účinky

- Karcinom žaludku v jizvě, vzácně plicní karcinom


Kyseliny III

Léčba

- Po polití - viz obecná část

- Po vypití - 100-200ml mléka nebo vody

- Ne zvracení

- Ne neutralizace

- Ne aktivní uhlí

- Možno opatrně zavčas odsát


Louhy I

Mají leptavý účinek,

Kolikvační nekrózy při pH 12 - 14

Profesionální expozice

- výroba barviv, mýdel, holících přípravků, detergentů

Etiopatogeneze

- hluboké kolikvační nekrózy a zmýdelnatění tuku


Louhy ii
Louhy II

Akutní účinky

- Podráždění či poleptání kůže a očí

- Podráždění dýchacích cest a plic

- Per os: poleptání sliznice jícnu, stenóza,poleptání žaludku

Chronické účinky

- Poškození rohovky

Pozdní účinky

- Karcinom v jizvě


Louhy III

Vyšetření

- Endoskopické - nutné,

- Rtg vyšetření s vodní kontrastní látkou - podezření na perforaci

Léčba

- Postižení očí - výplach

- Po napití - 100-200ml mléka nebo vody

- Ne aktivní uhlí

- Ne kortikosteroidy

- Chirurgická léčba při perforaci


Methemoglobinizuj c l tky i
Methemoglobinizující látky I

Aromatické aminy

Anilin (aminobenzen), Benzidin, 4-aminobifenyl

Profesionální expozice

- Výroba barviv, plastů, pesticidů, farmaceutických přípravků

Etiopatogeneze

- Dobře rozpustné v tucích, vstřebávají se kůží

- Biotransformace přes tvorbu hydroxylaminů, které působí oxidaci Hb

na metHb, tvorba Heinzových tělísek,

Akutní účinky

- Methemoglobinemie,hemolýza,hemoglobinurie, poškození ledvin

Pozdní účinky

- Karcinom močového měchýře a močových cest


Methemoglobinizuj c l tky ii
Methemoglobinizující látky II

Klinický obraz

Akutní

- Stimulační účinek na CNS při nižší expozici

- Cyanóza, tachykardie, únava - 10-30%

- Porucha vědomí až smrt - - 50-70%

Chronický

- Polyglobulie v důsledku chronické hypoxie

- Hemoragická cystitis

Léčba

- Metylénová modř

- Toluidinová modř

- Kyselina askorbová


Methemoglobinizuj c l tky iii
Methemoglobinizující látky III

Aromatické nitrosloučeniny

Nitrobenzen

Trinitrotoluen,

Trinitrofenol (kyselina pikrová)

Profesionální expozice

- Výroba anilinu, barviv, výbušnin

Etiopatogeneze

- Rozpustné v tucích, vstřebávají se kůží,

- Oxidují Fe2Hb na Fe3 za vzniku metHb


Methemoglobinizující látky IV

Akutní účinky

- MetHb, hemolýza

- Hepatotoxicita ( dinitrotoluen, trinitrotoluen)

Chronické účinky

- Únava, bolest hlavy, akrální cyanóza, alergie, kontaktní

dermatitis, dráždění dých.cest

- Ikterus hemolytický, hepatální, dřeňový útlum (trinitrotoluen)

- Pikrový pseudoikterus, vzácně i poškození jater a ledvin

(trinitrofenol)

Léčba

- Jako u aromatických aminů


Methemoglobinizuj c l tky v
Methemoglobinizující látky V

Dusité a dusičné estery glycerinu

Nitroglycerin,

Etylenglykolnitrát (nitroglykol),

Isopentylnitrit (amylium nitrosum)

Profesionální expozice

- Farmaceutický průmysl, výroba výbušnin

Etiopatogeneze

- Snadné vstřebávání kůží, vazodilatace, vzniká tolerance,

- Po přerušení expozice obtíže imitující stenokardie

- Methemoglobinemie


Methemoglobinizující látky VI

Akutní účinky

- Bolest hlavy, závratě, hypotenze, kolaps, popř. lehká metHb

dyspnoe, křeče, smrt

Chronické účinky

- Stenokardie, ischémie myokardu, náhlá úmrtí

- Pseudoneurastenický syndrom

Léčba

- Nitráty na stenokardie z farmakologického návyku,

- Při hypotenzi dopamin, noradrenalin,

- Met Hb jak uvedeno výše


Po kozen plyny i
Poškození plyny I

Kyanovodík HCN, Kyanid draselný, Kyanid sodný

HCN - jeden z nejrychleji působících jedů, letální dávka je 1mg/kg

Profesionální expozice

- Galvanizovny, při extrakci zlata a stříbra,

- Laboratoře

Etiopatogeneze

- Blokáda buněčného dýchání, vede k metabolické acidóze,

bb. nepřijímají O2, venózní krev je světlá

- Organizmus detoxikuje kyan. iont vazbou se sírou pomocí

thiosulfát sulfontransferázy na téměř netoxický thiokyanát


Poškození plyny II

Kyanovodík HCN, Kyanid draselný, Kyanid sodný

Terapie

- Založena na afinitě kyanidového iontu k methemoglobinu:

- 1. Amylium nitrosum

- 2. 4-DMAP i.v.

- 3. Na thiosulfát inj.

- 4. Jiné preparáty: kobaltová EDTA, Cyanokit fy Anphar


Po kozen plyny iii
Poškození plyny III

Oxid uhelnatý

Profesionální expozice

- Kotelny, koksovny, tepelné elektrárny

Etiopatogeneze

- Váže se 200-300x více na Hb než O2,

- Tvoří se karbonylHb - dochází k hypoxii a hypokapnii.

- V tkáních blokuje cytochromoxidázu


Poškození plyny IV

Oxid uhelnatý

Klinický obraz

- V závislosti na hladině COHb

- 10% COHb - lehká porucha koncentrace

- 20% COHb - mírná bolest hlavy, závrať

- 30% COHb - bolest hlavy, zvracení, akční neschopnost, dušnost

- 40-50% COHb - úporná bolest hlavy, zmatenost, porucha

vědomí až koma

- > 60% COHb - hluboké koma, smrt

Léčba:

- Oxygenoterapie, korekce acidobazické rovnováhy


Po kozen plyny v
Poškození plyny V

Sirovodík

-Zapáchá po shnilých vejcích, při vysokých koncentracích

ztrácí varovný efekt pro paralýzu n. olfactorius

Profesionální expozice

- hnití organických látek obsahujících síru v kalových nádržích a

stokách, při zpracování gumy, v koželužnách

Etiopatogeneze

- Blokuje utilizaci O2, působí téměř okamžitě

- Vzácně se popisuje sulfhemoglobinémie z inkorporace

síry do porfyrinového kruhu Hb


Poškození plyny VI

Sirovodík

Klinický obraz

- Dráždění spojivek, dýchacích cest, až edém plic

- Bolesti hlavy, nausea, zvracení, zmatenost-koma

Chronicky nález

- Keratitis,

- Zhoršení existujících plicních onemocnění

Léčba

- Oxygenoterapie

- Methemoglobinová antidota (ne na thiosulfát) - do 10 min od expozice


Dioxiny
Dioxiny

Jsou chlorované aromatické sloučeniny

Tetrachlor-dibenzo-p dioxin (TCDD) je prokázaný karcinogen

Profesionální expozice

- TCDD vzniká jako vedlejší produkt při výrobě některých herbicidů.

- Známé jsou ve světě ekologické katastrofy a havárie

- Ke kontaminaci životního prostředí dochází nyní při spalování

chlorovaných uhlovodíků

Etiopatogeneze

-Vstřebává se všemi cestami, je to lipofilní látka, kumuluje se v tuku. - Dlouhý biologický poločas, což působí přetrvávání klinických

příznaků intoxikace


Dioxiny

Klinický obraz

- Únava, akné chlorina, hepatomegalie, jaterní porfyrie, neuropatie,

hypercholesterolemie a zvýšení triglyceridů, ICHS

Pozdní následky

- Sarkom měkkých částí, Hodgkinova choroba, Nehodgkinský

lymfom, karcinom plic.

Léčba

- Symptomatická

- Hypolipidemika


Organick rozpou t dla
Organická rozpouštědla

- Prchavé lipofilní látky, jejich základní struktura je alifatická, aromatická

- Funkční skupiny obsahují halogeny, alkoholy, ketony, glykoly, estery, karboxylové kyseliny, aminy, amidy

- Rozpouštějí tuky, pryskyřice a vosky

Profesionální expozice

- při odmašťování kovů, při chemických syntézách, čištění oděvů,

ředění lepidel, jako paliva


Organick rozpou t dla1
Organická rozpouštědla

Etiopatogeneze

-Do organizmu vstupují zejména inhalací, retence činí 40-80%

- Perkutánní resorpce - hlavně rozpouštědla

- Perorálně - při napití omylem

- Distribuují do tukové tkáně, nerv. systému, jater, myokardu

Metabolizmus

- Většina rozpouštědel je biotransformována převážně oxidací

a jejich metabolity se vylučují močí. Jiná se vylučují nezměněna

Účinek

- na CNS akutně i chronicky, na periferní nervy, kůži, respirační

systém, myokard, ledviny, hematopoetický systém


Organická rozpouštědla

Léčba

- U většiny rozpouštědel neexistuje antidotum

- Otrava etylenglykolem a metylakoholem –

Ethylakohol, Fomezipol, forsírovaná diuréza, ATB

- Ne zvracení, ne výplach (nebo jen s intubací), ne mléko!


Organick rozpou t dla2
Organická rozpouštědla

Aromatické uhlovodíky

Benzen

Toluen

Xylen

Styren

Etiopatogeneze

- Vstřebávají se plícemi, styrén i kůží

- Biotransformace, metabolity se využívají jako BET


Organická rozpouštědla

Benzen

- Vysoce nebezpečný – využívá se omezeně za přísných

hygienických opatření

- Zdrojem je ropa, uvolňuje se v koksovnách jako součást

uhelného dehtu

- Oxiduje se, 15 % se vylučuje nezměněno plícemi, v moči

fenol (ale ten je normálním produktem metabolizmu bílkovin)

- Letální dávka je 10-15 ml


Organick rozpou t dla3
Organická rozpouštědla

Benzen

Posouzení expozice

- kyselina S-fenylmerkaptopurová

- kyselina transmukonová

Akutní intoxikace

-Neurotoxické projevy v popředí

Dlouhodobá vysoká expozice

- Hematotoxické účinky: leukopenie, trombocytopenie, anemie,

pancytopenie, maligní zvrat a akutní nelymfocytární, chronická

myeloidní leukemie.


Organick rozpou t dla4
Organická rozpouštědla

Toluen

- Nejčastěji používaný i zneužívaný,

- Letální dávka 150-400ml

- BET - kyselina hippurová, o-kresol (který se nenachází fyziologicky)

- Průmyslové rozpouštědlo a extrakční činidlo

- BET - kyselina methylhippurová (v moči se normálně nenachází)

- Používá se k výrobě plastů a sklolaminátů

- BET- kyselina mandlová a fenylglyoxalová

Xylen

Styren


Organick rozpou t dla5
Organická rozpouštědla

Chlorované uhlovodíky

Trichloretylén

Perchloretylén

Tetrachlormetan

Chloroform

Dichlórmetan

Profesionální expozice

- v čistírenství, k odmašťování v kovoprůmyslu, rozpouštědla

Etiopatogeneze

- všechny se dobře vstřebávají plícemi

- protrahovaný kontakt s kůží může vést k resorpci


Organická rozpouštědla

Chlorované uhlovodíky

Trichloretylén

Perchloretylén

Tetrachlormetan

Chloroform

Dichlórmetan

Akutní účinky

- centrálně nervové, nefrotoxické, edém plic hepatotoxické

Chronické účinky

- dermatitis, neuropsychické poruchy, nefrotoxicita a hepatotoxicita


Organick rozpou t dla6
Organická rozpouštědla

Trichlóretylén

- Metabolizuje se v játrech na kys. trichlóroctovou a trichlóretanol

vylučované moč

- Letální dávka je 140-200 ml

- Vylučuje se převážně nezměněn plícemi

- Malá část se metabolizuje na kys. trichlóroctovou a trichlótretanol

Proto je nelze použít jako BET

- Vylučují se z 50 % nezměněny, z 50 % se metabolizují v játrech

- Hepatotoxicita - zejména po perorální otravě, nefrotoxicita

- Chloroform poškozuje játra až ve vysokých koncentracích

Perchlóretylén

Tetrachlórmetan a Chloroform


Organick rozpou t dla7
Organická rozpouštědla

Profesionální expozice

-Při používání jako rozpouštědel, paliv a pohonných látek

Rozpouštědla rafinovaná z ropy

Benzín

Petrolej

Nafta


Organická rozpouštědla

Etiopatogeneze

- Výraznější narkotický účinek než frakce s vyšším bodem varu - - Letální dávka je 500ml, při aspiraci již při menším množství

- Dráždí dýchací systém při vysokých teplotách

- Může dojít až k chemické pneumonii, poškození i CNS

Léčba

- Kontraindikace zvracení - riziko aspirace převažuje nad

neurotoxickým účinkem

- Malé množství aktivního uhlí, sledování dechových obtíží a

plicního nálezu

Benzín

Petrolej a Nafta


Organick rozpou t dla8
Organická rozpouštědla

Alkoholy

Metylalkohol

Etylalkohol

Profesionální expozice

- Při užívání jako složky čistících prostředků a ředidel

k extrakcím a syntézám

Etiopatogeneze

-Vstřebávají se plícemi, metylalkohol i kůží.

- Metabolizují se až na oxid uhličitý a vodu


Organická rozpouštědla

Metylalkohol

- Bývá požit záměnou na alkohol

- Metabolizuje se na formaldehyd a kyselinu mravenčí

- Dochází k metabolické acidóze, která vede k poškození zraku

Léčba

- Antidotum je etylalkohol

- Hladinu nutno držet na 1-1,5‰ (saturace alkoholdehydrogenázy)

- Kyselina listová urychluje rozklad kys. mravenčí, korekce acidózy

- Ev. hemodialýza

- Fomezipol - ideální antidotum


Organick rozpou t dla9
Organická rozpouštědla

Etylalkohol

Účinky

- zcela se metabolizuje, v 5-10% je vydechován nezměněn plícemi

- Deprese CNS a dechu, dráždění GIT, riziko aspirace, hypoglykémie

- Oxiduje se na acetaldehyd, kys. octovou, oxid uhličitý a vodu

Klinický obraz

- V závislosti na hladině alkoholu v krvi

- 1 ‰ - euforické stadium

- 2 ‰ - prodloužení reakčních časů

- 3 ‰ - narkotické stadium

- 5 ‰ - asfyktické stadium


Organická rozpouštědla

Etylalkohol

Léčba

- Stabilizovaná poloha, ochrana před aspirací

- Glukóza, thiamin, naloxan

- Hemodialýza - v event. komatu


Organick rozpou t dla10
Organická rozpouštědla

Glykoly

Etylénglykol,

Dietylénglykol

Propylénglykol

Profesionální expozice

- etylénglykol jako průmyslové rozpouštědlo

- ostatní k výrobě nemrznoucích směsí

Etiopatogeneze

- Biotransformace až na kys. šťavelovou, kyselé produkty

poškozují renální tubuly a jsou příčinou renálního selhání


Organická rozpouštědla

Letální dávka etylénglykolu - 100 ml

Klinický obraz

- 1.neurotoxické stadium (až koma)

- 2. kardiovaskulární (arytmie- kardiorespirační zástava)

- 3. renální stadium (až anurie)

Léčba

- Etylalkohol (1-1,5 ‰) - inhibice alkoholdehydrogenázy,

- B1, B6, kyselina listová

- Hemodialýza,

- Fomezipol - inhibuje alkoholdehydrogenázu


Pesticidy
Pesticidy

Organofosfáty

- Nejobávanější

Profesionální expozice

- Při výrobě, při přípravě a ředění

Etiopatogeneze

- Ireverzibliní inhibice acetylcholinesterázy, která rozkládá

acetylcholin, jehož hromaděním lze vysvětlit toxické účinky


Pesticidy

Organofosfáty

Akutní účinky

- Kumulace acetylcholinu

- Zvýšená aktivita parasympatiku,

- Neuromuskulární patralýza, dysfunkce CNS

Chronické účinky

- Pseudoneurastenický syndrom

- Pozdní neuropatie


Pesticidy1
Pesticidy

Organofosfáty

Klinický obraz

- První příznaky - při poklesu acetylcholinesterázy pod 70 %

- Těžká otrava - při snížení pod 20%

Akutní příznaky

- 1. Muskarinový syndrom

- 2. Nikotinový syndrom

- 3. Příznaky z CNS

Chronické příznaky při dlouhodobé expozici

- Jako u akutní otravy


Pesticidy

Organofosfáty

Léčba

- Oxygenoterapie

- Atropin

- Reaktivátory acetylcholinesterázy - u těžkých otrav


Pesticidy2
Pesticidy

Karbamátové insekticidy

- Působí reverzibilní inhibici acetylcholinesterázy,

- V životním prostředí nekumulují

Profesionální expozice

- V zemědělství, při výrobě plastických hmot

Etiopatogeneze

- do organizmu vstupují všemi branami

Akutní intoxikace

- Jako u organofosfátů, ale lehčí, chronická není známa

Léčba - atropin, symptomatická


Rodenticidy
Rodenticidy

Antikoagulancia

-V praxi jediné používané rodenticidy

- Warfarin (Kumatox)

- Brodifacoum (Volid, Talon) a další

Profesionální expozice

- Výroba ani pokládání nástrah nepředstavuje praktické

profesionální riziko


Rodenticidy

Etiopatogeneze

- Deriváty warfarinu se dobře vstřebávají GIT, hůře kůží

- Mechanizmus působení je inhibice jaterní syntézy

prothrombinu a faktorů VII, IX, X, patrně tvorbou

inaktivní formy vitamínu K1

- Toxicita je nízká

Klinický obraz

- krvácivé projevy, zejména u malých dětí

Léčba

- Vitamin K1