Download
n dis hiskonna kujunemine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nüüdisühiskonna kujunemine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nüüdisühiskonna kujunemine

Nüüdisühiskonna kujunemine

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Nüüdisühiskonna kujunemine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nüüdisühiskonna kujunemine Pt 1.&1.1.

 2. Nüüdisühiskonna tunnused • Tööstuslik kaubatootmine • Rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises • Vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus • Millal kujunes? • Kus?

 3. Nüüdisühiskonna kujunemisega kaasnenud muutused I • Maa ja linnaelanike suhtarvu muutus • Aasta linnarahva osakaal 1922 28,5% 1940 33,6% 1950 47,1% 1960 57,1% 1980 70,1% valglinnastumine&getostumine

 4. Nüüdisühiskonna kujunemisega kaasnenud muutused II • Eri majandusvaldkondade osatähtsuse muutumine tööhõives

 5. Majandussektorid

 6. Nüüdisühiskonna kujunemisega kaasnenud muutused III • Muutunud on leibkonna e majapidamisüksuse mudel • Väljaspool abielu sündinud laste arv (2005): • Eesti 57,8%, Rootsi 55,4%, Taani 45,4 • Keskmine laste arv naise kohta 1,63 (2007) • 100 sünni kohta 66,8 aborti (2008)

 7. Nüüdisühiskonna kujunemisega kaasnenud muutused III • Jõukuse ümberjagamine ühiskonnas • 100 aastat tagasi • 20-20-60 • Kaasaegses maailmas: • 20-60-20 • Mänedžerite revolutsioon, valgekraed ja sinikraed • Massikultuuri teke

 8. Selgita mõisted • Agraarühiskond • Industriaalühiskond • Postindustriaalne ühiskond • Infoühiskond • Teadmusühiskond • Modernism • Postmodernism

 9. Rühmatöö • Moodustage nüüdisühiskonna kujunemisega seotud muutuste reaktsiooniahel – keskele muutused, ühele poole negatiivsed, teisele positiivsed tagajärjed • I rida – massikultuuri teke • II rida – tehnika areng • III rida – rahva osalemine riigi valitsemises

 10. Koju • Lugeda pt 1.1. ja 1.2. (6.6.)

 11. Kasutatud materjalid • http://www.vkg.werro.ee/materjalid/EGCD/Opik/juhan/majanteo/sektorid.html 6.9.2009 • http://kristjan.postimees.ee/271005/esileht/siseuudised/181329.php 6.9.2009 • http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp 6.9.2009 • http://www.stat.ee/34302 6.9.2009 • http://3.bp.blogspot.com/_HhTBWyCW82Y/SZPlX5u6GkI/AAAAAAAAAPU/cSKf0v0_4oU/s200/Red+Hot+Virgin+Atlantic.jpg 6.9.2009 • http://toompark.pri.ee/aarne/presidendivalimised-2008/ 4.9.2011 • http://www.epl.ee/news/arvamus/voldemar-kolga-abielulahutuse-jalg-jaab-lastesse-kauaks.d?id=64728506 26.07.2012