els estadis n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Els estadis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Els estadis - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Els estadis. Un nou concepte retributiu FECC, APECC, 2006. Antecedents:. Com a conseqüència de l’acord per a l’analogia retributiva. Com un afegit als pactes de maig del 2001 (de reestructuració dels centres privats concertats) i prorrogats al maig del 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Els estadis' - helmut


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
els estadis

Els estadis

Un nou concepte retributiu

FECC, APECC, 2006

antecedents
Antecedents:
 • Com a conseqüència de l’acord per a l’analogia retributiva.
 • Com un afegit als pactes de maig del 2001 (de reestructuració dels centres privats concertats) i prorrogats al maig del 2005.
 • .... S’arriba a l’acord per a l’analogia, del qual els estadis en són un element.
1 definici
1. Definició:
 • És un complement específic ...
 • ... que retribueix l’experiència en l’exercici de la funció docent ...
 • ... en els nivells concertats ...
 • ... condicionat a la promoció i especialització de la trajectòria professional ...
 • ... per a la millora qualitativa de l’educació i estímul del professorat.
 • Es concreta en 5 estadis (que comporten diferents nivells retributius) que el professor podrà anar assolint al llarg de la seva carrera professional.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

2 com s assoleix cada estadi
2. Com s’assoleix cada estadi?
 • S’estableixen uns elements definidors del sistema de promoció docent ...
 • En funció dels quals es podrà assolir un estadi i la conseqüent promoció retributiva.
 • Els elements definidors són:
  • La permanència en servei actiu impartint ensenyaments concertats en el mateix centre.
  • La formació docent i la seva projecció en la millora docent (formació permanent).
  • L’exercici de la funció docent en àmbits d’especial responsabilitato representativitat ...

1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci
3. La meritació:
 • A l’assoliment d’unes condicions que li fan merèixer un estadi li diem meritació.
 • Condició:
  • Haver exercit la docència* almenys durant 6 cursos complerts (però no necessàriament el 100 % del temps) i ...
  • ... haver obtingut 110 punts durant aquest període, dels quals:

60 punts de

serveis prestats (docència)

50 punts de

funcions

formació

* Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les diverses tasques reconegudes a pagament delegat.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci entre setembre 2007 i agost 2011
3. La meritació: entre setembre 2007 i agost 2011:

60

Serveis prestats

50

funcions

formació

Docència a l’ed. Infantil i Primària*

Docència a l’Ed. Secundària*

En els darrers 6 anys una mitjana del 40 % del temps de dedicació docent o

... o bé, en els darrers 3 anys, del 100%

en ensenyament concertat

En els darrers 6 anys una mitjana del 50 % del temps de dedicació docent o

... o bé, en els darrers 3 anys, del 100%

en ensenyament concertat

* Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les diverses tasques reconegudes a pagament delegat.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci a partir del setembre del 2011
3. La meritació: a partir del setembre del 2011:

60

Serveis prestats

50

funcions

formació

Ed. Infantil i Primària

Ed. Secundària

En els darrers 6 anys una mitjana del 60 % del temps de dedicació docent,

... o bé, en els darrers 4 anys, del 100%*

... en ensenyament concertat.

En els darrers 6 anys una mitjana del 80 % del temps de dedicació docent,

... o bé, en els darrers 4 anys, del 100%

... en ensenyament concertat

* En el cas dels professors de formació professional podrà haver-hi correccions tècniques

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci1
3. La meritació:

Caldrà vetllar, en la mesura del possible, perquè els professors no tinguin una dedicació inferior.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci2
3. La meritació

60

Serveis prestats

50

funcions

formació

Activitats de formació:

D’acord amb la Programació general del centre i en funció de les seves línies estratègiques.

La titularitat proposarà les activitats de formació que prioritàriament hagi de realitzar el professorat (d’acord amb el que disposa el conveni).

En el cas que el titular no proposi el professor podrà notificar la formació.

Fora de la jornada el professor podrà fer formació relacionada amb la seva activitat que podrà ser al·legada si és notificada i justficada.

Les activitats seran les que estiguin incloses o reconegudes pel departament, o d’altres reconegudes per qualsevol de les entitats signants que estaran concretades en el pla de formació a l’inici del curs.

La formació ha de haver estat realitzada a partir del darrer estadi.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci3
3. La meritació:

60

Serveis prestats

50

formació

funcions

Funcions:

En relació a l’exercici de la funció docent en àmbits d’especial responsabilitat o representativitat, en tractar-se d’activitats realitzades en el si del centre educatiu, cada titularitat arbitrarà el mecanisme de justificació adient.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci4
3. La meritació:

60

Serveis prestats

50

funcions

formació

 • Si arribat el període de sis anys el professor no ha assolit els punts necessaris pels servies prestats i/o per la formació realitzada i/o per les funcions, el període s’allargarà fins que els assoleixi.
 • Formació i funcions es poden “compensar” mútuament però no amb els serveis prestats.
 • Un cop assolit un estadi, comença a comptar els punts per al següent estadi.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

3 la meritaci peculiaritats
3. La meritació: peculiaritats:
 • Encara que l’educació infantil no ha estat concertada fins els darrers anys, el departament d’Educació es farà càrrec dels estadis vençuts des de la data d’antiguitat del treballador.
  • Com si haguessin estat concertats des de sempre.
 • Pel que fa als estadis ja meritats, el departament d’Educació es farà càrrec de tots els estadis meritats de tots els treballadors que hagin tingut com a mínim 1 hora a pagament delegat, en la proporció que en l’actualitat tinguin a pagament delegat.
  • Reconeixerà els estadis vençuts de la part concertada i de la part no concertada. El titular s’haurà de fer càrrec de les hores no curriculars dels nivells concertats.
 • Pel que fa als estadis futurs, el titular s’haurà de fer càrrec del pagament de la part d’ensenyaments no concertats en els nivells concertats.
  • Això incrementarà el cost de les activitats complementàries.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

4 procediment per al reconeixement d un estadi
4. Procediment per al reconeixement d’un estadi:
 • És competència del titular.
 • Quan un professor consideri que reuneix les condicions, ho sol·licitarà per escrit, tot aportant els justificants. La titularitat resoldrà, prèvia informació als representants dels treballadors.
 • El titular comunicarà al servei de pagament delegat el professorat al qual hagi reconegut un estadi. Aquesta comunicació es farà mitjançant una relació del professorat i una certificació en la qual es detallin les activitats valorades.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide14

5. Import dels estadis:

 • El que es fixi per al professorat del sector públic.
 • L’import es determinarà en funció de la dedicació horària que consti en el moment de confeccionar la nòmina de pagament delegat.
 • L’import dels estadis (segons ens ha comunicat el departament d’Educació) és de:

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

6 calendari
6. Calendari:
 • La posada en marxa d’aquest complement retributiu es farà en dues fases:
  • Estadis “vençuts” (que el professor pot haver meritat fins a l’actualitat): aquest reconeixement es farà per un sistema de criteri únic: 1 estadi cada 9 anys.
  • Estadis “futurs”: estadis que el professor pugui aconseguir en funció dels sistema descrit.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

6 1 els estadis ven uts
6.1. Els estadis “vençuts”

Els estadis vençuts s’abonaran en dos períodes:

El titular haurà de seguir el mateix calendari dels professors que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats.

Això implica que els “estadis vençuts” només es reconeixen l’1 de setembre.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide17

6.1. Els estadis “vençuts”

 • Els estadis vençuts es pagaran “a poc a poc” segons un calendari:
 • Els titular haurà de segui el mateix calendari dels professors que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

6 2 els estadis futurs
6.2. Els estadis futurs:
 • La meritació s’iniciarà a partir de l’1 de setembre del 2007.
 • S’aplicaran els criteris de meritació descrits en l’apartat 3.
 • Per a la primera aplicació del procediment definitiu, els anys de docència restants després del període inicial, computaran als efectes de completar els 6 cursos exigits amb caràcter general. Es tindran en compte també els altres mèrits al·legats.

Inici de la meritació:

procediment definitiu

1999

2001

2006

1996

1997

2008

1998

2007

2009

2003

2004

2000

2005

2002

Alta en l’escola:

set. 1996

Estadi vençut:

Període inicial:

1 estadi cada 9 anys

Anys de docència

Restants. Computaran

pel 2n estadi

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

6 3 calendari resum
6.3 Calendari: resum

L’1 de setembre del 2011 s’arribarà al 100 % de l’import del complement dels estadis vençuts

Gener 2006-Setembre 2011:

Període d’abonament dels estadis vençuts (diverses proporcions)

2011

2012

2010

2006

2007

2009

2005

2008

2004

2002

2003

Procediment definitiu:

Inici de la meritació:

setembre del 2007

Període inicial: reconeixement d’ofici per un procediment automàtic.

Criteri únic: 1 estadi cada 9 anys

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

7 barem
7. Barem:
 • Serveis prestats:
  • Per cada curs complert exercint la docència en ensenyaments concertats amb una dedicació horària d’acord amb l’apartat 3: 10 punts.
  • Per cada curs complert exercint la docència en ensenyaments concertats amb una dedicació horària inferior a la requerida però superior al 25 %: 5 punts. (això podria passar a alguns professors amb dedicacions molt baixes, per exemple els professors de música a l’ESO).

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

7 barem1
7. Barem:
 • Activitats de formació:
  • Activitats valorades en funció de la durada: per cada 15 hores 5 punts.
  • Encara que no es diu explícitament, l’esperit d’aquest punt és que, en fer el càlcul de la formació per a la meritació, es sumin totes les hores fetes i es divideixi entre 15. Així, finalment es tindria en compte tota la formació rebuda o impartida.
  • Activitats que es valoren per la titulació obtinguda:
   • Postgrau i màsters; 50 punts.
   • Titulacions universitàries de 1r i 2n cicle: 50 punts.
   • Titulacions universitàries de 3r cicle: 50 punts.
   • Llengües estrangeres (EOI): 20 punts.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

7 barem2
7. Barem:
 • Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat:
 • Per cada curs complert i per cadascuna de les activitats següents, s’obtindran 5 punts.
   • Tasques de representativitat sindical.
   • Delegats de personal i membres del comitè d’empresa.
   • Tasques de coordinació en el centre (direcció, etc.).
   • Coordinació d’intercanvi d’alumnes, viatges colònies, ...
   • Participació en l’elaboració de plans estratègics, projectes i materials de desenvolupament curricular ...
 • Encara que no es diu explícitament, l’esperit d’aquest punt és que el titular pugui fer una interpretació àmplia de les diverses responsabilitats i projectes que compten a efectes de meritació, encara que no estiguin citades explícitament en l’acord.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

7 barem algunes proves
7. Barem: algunes proves:
 • Serveis prestats: només es pot accedir a l’estadi si el professor pot sumar els 60 punts. Si no els suma, caldrà esperar més temps a que sumi els punts.
  • Per a que tothom pugui sumar els 60 punts cap professor hauria de ...:
 • Formació (15 hores = 5 punts):
   • Si el professor fa “només” un curset de 15 hores cada un dels 6 anys, tindrà ja 30 punts.
   • És possible que els primers anys tots els professors vulguin fer formació.
 • Funcions de responsabilitat:
   • Director, sotsdirector, coordinador de cicle, tutor, etc. en un període de 3 anys = 15 punts.
   • Participació cada 2 anys en les colònies: 15 punts.
   • Participació en un projecte de FEAC ... durant 3 cursos = 15 punts.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

8 casu stica
8. Casuística:
 • N’hi ha molta. Probablement alguns casos caldrà resoldre’ls a partir del que es plantegin.

8.1 Cas 1: el cas més senzill

 • Va ser alta en l’escola al setembre de 1998. Al setembre de 2007 tindrà el primer estadi vençut pel procediment inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi pel procediment definiu.

Inici de la meritació:

procediment general

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inici de la meritació

pel 2n estadi

Alta en l’escola:

set. 1998

1 estadi vençut:

9 anys

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide25

8.2 Cas 2:

 • Va ser alta en l’escola al setembre de 1996. Al setembre del 2005 tindrà el primer estadi vençut pel procediment inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi pel procediment definitiu.

Inici de la meritació:

procediment general

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alta en l’escola:

set. 1996

1 estadi vençut:

9 anys

Meritació

pel 2n estadi

Període que es

sumarà al 2n estadi

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide26

8.3 Cas 3: recol·locat:

 • Va ser alta en l’escola antiga al setembre del 1993.
 • Al setembre del 2002 va ser recol·locat.
 • Tenen un procediment especial de reconeixement dels estadis a l’escola antiga en el que s’aplica una fórmula.
 • Al setembre del 2006 començarà la meritació del 1r estadi pel procediment general.

Inici de la meritació:

procediment general

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Meritació

pel 1r estadi

Serveis prestats a

l’escola antiga

Recol·locat: en

l’escola nova

Dins del “complement ad personam.” Nombre d’anys

(superior a 9) en el centre anterior (9 en aquest cas)

dividit per 9 i multiplicat per l’import del 1r estadi

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide27

8.4 Cas 4:

 • Va ser alta en l’escola al setembre de 1990.
 • Al setembre de 1999 tindrà el primer estadi vençut pel procediment inicial i començarà a comptar els mèrits pel 2n estadi pel procediment definitiu.
 • Com que no suma un altre període de 9 any per al procediment inicial, els 8 anys restants computaran per al 2 estadi.
 • Iniciarà el còmput per al 3r estadi al setembre del 2007.

Inici de la meritació:

procediment general

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alta en l’escola:

set. 1990

1 estadi vençut

al setembre del 1999

Meritació

pel 3r estadi

2 estadi vençut:

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide28

9. Alguns càlculs econòmics:

 • 1 estadi vençut:
  • Durant l’any 2006 cobrarà el 10% del 1r estadi
   • Aproximadament, 10,16 € cada mes.
  • Durant l’any 2007 cobrarà el 25% del 1r estadi.
   • Aproximadament, 25,40 € cada mes.
  • Si en l’actualitat (2006) està a pagament delegat en un 80% de la jornada, l’import serà també del 80 % del que li correspongui.
   • Aproximadament, 8,13 € cada mes (el primer mes -abril?- pagaran les quantitats corresponents a setembre-desembre del 2005 i gener-abril del 2006).
 • 3 estadis vençuts:
  • Durant l’any 2006 cobrarà el 10% del 1r i 2n estadi.
   • Aproximadament, 20,80 € cada mes.
  • Durant l’any 2007 cobrarà el 25% del 1r, 2n i 3r estadi.
   • Aproximadament, 82,21 € cada mes.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide29

9. Alguns càlculs econòmics:

 • Imaginem un professor que té 1 estadi vençut.
 • Com s’incrementarà la seva nòmina els propers anys?

En la mensualitat de l’abril del 2006 l’Administració pagarà les quantitats corresponents a setembre-desembre del 2005 i a gener-abril del 2006. En aquest cas es tracta de 60,97 €.

L’Administració pagarà la proporció que correspongui segons la proporció de la jornada que tingui aquest professor a pagament delegat en aquest curs.

 • Per 12 pagues !

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide30

10. Els compromisos del titular:

 • Els estadis afecten només als professors que imparteixen la docència en els nivells concertats.
 • Res no impedeix, però, aplicar-lo també a altres etapes no concertades o a altres tasques no docents.
 • L'Administració es fa càrrec dels estadis vençuts però només en la proporció que en l’actualitat tingui el professor en pagament delegat.
 • El titular s’haurà de fer càrrec de l’altra proporció del professor que, estant en un nivell concertat, dedica hores a fer tasques lectives no curriculars.
 • S’hauran de fer les previsions econòmiques oportunes.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide31

10. Els compromisos del titular:

 • Un exemple: un professor d’EP que al llarg dels 9 anys anteriors (1 estadi vençut) ha tingut una diferent proporció d’hores diferent a pagament delegat (PD)i pagament directe.
 • PD es farà càrrec d’aquest estadi però només en la proporció que en l’actualitat tingui a PD.

PD es farà càrrec d’aquesta part de l’estadi ja meritat

En

l’actualitat

està al

80 % a

PD

La titularitat s’haurà de fer càrrec de l’altra part

20% AACC

 • L’Administració i el titular hauran de seguir el calendari de pagament pactat. I si, en el futur, canvia la proporció d’hores la titularitat i PD hauran d’assumir els estadis ja meritats.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide32

10. Els compromisos del titular:

 • Quins seran aquests compromisos?
 • A l’educació infantil i primària la proporció mitjana d’hores curriculars i d’hores d’activitats complementàries és de 80 –20. A l’educació secundària (amb algunes diferències), és de 94 – 6. Podem suposar que, en general, el titular s’haurà de fer-se càrrec d’aquesta proporció dels estadis vençuts ...
 • ... en el calendari i en les proporcions pactades.
 • Un exemple: una escola de 2 línies, que té 24 mestres a l’educació infantil i primària i 15 a l‘ESO.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide33

10. Els compromisos del titular:

 • Què suposaria gratificar els estadis en la proporció acordada (escola de dues línies)?

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

slide34

11. I en cas de desacord què?

 • L’acord pels estadis és complex. Probablement hi ha casos no contemplats que caldrà resoldre sobre la marxa.
 • En primera instància és el titular el que ha de reconèixer els estadis i resoldre les sol·licituds que facin els professors. Per tant, en principi, serà ell el que interpretarà l’acord en allò que no quedi prou clar.
 • El titular informarà de la seva resolució als representants dels treballadors.
 • Si no hagués acord en el centre, probablement es podrà recórrer a una comissió que es constituirà. Estarà formada per representants de l’Administració, de les organitzacions dels treballadors (sindicats) i dels representants dels titular. Aquesta comissió haurà de solucionar els problemes d’interpretació i aquells no recollits en l’acord.

1. Definició. 2. Com s’assoleix?.3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari.7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.

iv conveni col lectiu
IV conveni col·lectiu
 • Article 39.2 del conveni:
 • Es podran utilitzar un màxim de 30 hores no lectives durant els primers 6 dies hàbils del mes de juliol per realitzar la formació especificada a l’article 57 de la LOCE i el seu desplegament. Aquests cursos de formació es podran realitzar dins la primera quinzena, sempre i quan existeixi la possibilitat de dos torns consecutiu de sis dies com a màxim cadascun, que els docents podran realitzar de forma alternativa si la programació dels cursos ho permet.
iv conveni col lectiu1
IV conveni col·lectiu
 • Article 51 del conveni:
 • La titularitat dels centres, escoltada la direcció pedagògica i el claustre (...), dintre del còmput anual, contemplarà, en la programació (...) les hores per activitats de formació (...) entre l’1 de setembre i el 30 de juny (centres amb algun nivell concertat) i entre l’1 de setembre i la 1a. setmana de juliol (altres centres).
 • En l'elaboració d'aquest programa la titularitat tindrà en consideració la capacitat actual, les possibilitats i el desig d'especialització, els recursos humans i materials que l'Administració posi a disposició (...)
 • La formació es podrà dur a terme tant en el propi centre com fora d'aquest, utilitzant tant recursos propis com procedents del Departament (...) o de terceres institucions.
 • Les despeses de matrícula, desplaçament, residència i manutenció, si s'escau, derivades de l'assistència a activitats englobades dins el projecte de formació del centre, seran assumides per aquest.
 • Els centres facilitaran l'accés a cursos al personal contractat que desitgin l'aprenentatge de la llengua catalana (...).