Airina volungevi ien liedm asociacijos prezident
Download
1 / 19

Airina Volungevi?ien? LieDM asociacijos prezident ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Institucijų poreikiai LVU programos plėtros bei Europos nuotolinių studijų strateginių prioritetų kontekste. Airina Volungevičienė LieDM asociacijos prezident ė. Nacionalini ų prioritetų paieška Europos prioritetinių veiklų bei institucijų poreikių kontekste.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Airina Volungevi?ien? LieDM asociacijos prezident ?' - helen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Airina volungevi ien liedm asociacijos prezident

Institucijų poreikiai LVU programos plėtros bei Europos nuotolinių studijų strateginių prioritetų kontekste

Airina Volungevičienė

LieDM asociacijos prezidentė


Nacionalini prioritet paie ka europos prioritetini veikl bei institucij poreiki kontekste
Nacionalini nuotolinių studijų strateginių prioritetų konteksteų prioritetų paieška Europos prioritetinių veiklų bei institucijų poreikių kontekste

Nacionaliniai prioritetai plėtojant nuotolines studijas gali būti aiškiai suformuluoti atliepiant 2009 metų birželio mėn. pasirašytą Mastrichto pranešimą (http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/11/255.html)

kurį pasirašė:

 • Tarptautinė nuotolinio mokymosi taryba (ICDE)

 • Europos nuotoliniu būdu dėstančių universitetų asociacija (EADTU)

 • Europos kokybės ir e.mokymosi fondas (EFQUEL)

 • Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN)

 • Nyderlandų atvirasis universitetas

 • Atvirasis Jungtinės Karalystės universitetas (OUUK)


Mastrichto prane ime pabr iamos europos erdv je pripa intos nuotolinio vietimo prioritetin s sritys
Mastrichto pranešime pabrėžiamos nuotolinių studijų strateginių prioritetų konteksteEuropos erdvėje pripažintos nuotolinio švietimo prioritetinės sritys

 • Techninė infrastruktūra

 • Atviri švietimo ištekliai

 • Kokybės užtikrinimas

 • Virtualus mobilumas

 • Privati ir vieša atsakomybė


Institucij poreikiai
Institucijų poreikiai nuotolinių studijų strateginių prioritetų kontekste

 • Dauguma LieDM asociacijos institucijos nurodė, jog neturi nuotolinių/ virtualių studijų sampratą grindžiančių dokumentų, tvarkų, reglamentų

 • 13/16 institucijų jaučia poreikį sampratos suformavimui

 • Institucijos nurodė, jog jaučia poreikį dokumentų, reglamentuojančių autorines teises atsiradimui

 • Didžiausią įdirbį turi VDU, ŠU, MRU, KAUKO, LŽŪU


1 technin infrastrukt ra
1. nuotolinių studijų strateginių prioritetų konteksteTechninė infrastruktūra

užtikrinanti atvirą, lankstų ir nuotolinį mokymąsi

bei institucinį

bendradarbiavimą


Is prioritetas yra labiausiai i reik tas lietuvoje
Šis prioritetas yra LABIAUSIAI išreikštas Lietuvoje nuotolinių studijų strateginių prioritetų kontekste

 • Svarios valstybinės investicijos Lietuvoje sukūrė unikalią situaciją

 • Juntama grėsmė ir toliau stiprinti technologinę dalį, kai nėra nusakyto poreikio technologijų plėtrai

 • Rizika:

  • Investicijos į technologijų vystymą, ypač lygiagrečiai Europoje plėtojant atvirus švietimo išteklius (studijų turinį, turinio realizavimo priemones)

  • Nepakankamas dėmesys likusiems 4 prioritetams

  • Lietuvoje siūlomos idėjos nuotolinių studijų srityje ir toliau stringa toje pačioje plotmėje - arba tarp dviejų virtualių mokymosi aplinkų, arba tiesiog vaizdo konferencijų segmento aptarime, neįvertinant atvirų švietimo išteklių

 • VMA ir VK yra svarbūs ištekliai, bet tik segmentai. Jie turi derėti su bendra nuotolinių ir virtualių studijų samprata ir nuotolinių bei virtualių studijų plėtros strategija Lietuvoje

  • ar turime ją? Ar ji aktuali?


Liedm asociacijos institucij poreikiai techninei infrastrukt rai
LieDM asociacijos institucijų poreikiai techninei infrastruktūrai

Poreikiai išreikšti per:

 • Virtualių mokymosi aplinkų naudojimą (Moodle, Blackboard)

 • Vaizdo konferencijų organizavimą

 • Serverių ir kitų išteklių optimizavimą

  Tyrimo metu išryškėję tendencijos:

 • Institucijos pasirengę pereiti prie institucinių Moodle aplinkų

 • Reikalinga pagalba vartotojų administravimui, vaizdo konferencijų organizavimui

 • Sukurtos sąlygos paslaugų rinkai

 • Lietuvoje technologinės paslaugos tiekėjai orientavosi į paslaugų perpirkimą iš užsienio gamintojų, todėl paslaugas teikti gali bet kuri vartotojiška institucija, turinti kompetentingą personalą

 • Institucijos nejaučia skirtumo tarp skirtingų bendrai palaikomų serverių, paslaugų teikimo, kol jos yra aprūpinamos

  Siūlymas

 • Parengti kokybės užtikrinimo rodiklių rekomendacijas technikai bei aptarnaujančiam personalui (tai padėtų vartotojui pasirinkti kokybiškos paslaugos teikėją)


2 atviri vietimo i tekliai europoje
2. infrastruktūraiAtviri švietimo ištekliai (Europoje)

 • Europa šiandien neįsivaizduoja nuotolinių studijų be atvirų studijų išteklių: studijų turinio, duomenų bazių, praktinių laboratorijų internete

 • Būtinas Lietuvos institucijų pasirengimas ir bendras siekis ne tik naudoti, bet kurti ir plėtoti atvirą studijų turinį, parengti atvirų švietimo išteklių sampratą Lietuvoje, procedūras

 • Lietuva šioje srityje ypatingai atsilieka nuo Europos


Iniciatyvos ir patirtis lietuvoje
Iniciatyvos ir patirtis Lietuvoje infrastruktūrai

OpenScout: Įgūdžiais grįsta, vartotojų sukurto ir bendruomenių patobulinto, atviro turinio paieška vadybos mokymui (ECP 2008 EDU 428016)


Lietuvoje
Lietuvoje infrastruktūrai…

 • Lietuvoje kintanti studijų samprata ir studijų turinys kelia iššūkius didaktiniam studijų kokybės užtikrinimui

 • Lietuvos virtualaus universiteto programos apraše nėra studijų turinio bei studijų proceso organizavimo objektų

 • Nėra mokslo ir studijų, bei švietimo institucijų išteklių optimizavimo modelio

 • Ar tuomet verta investuoti - ir kur link investuosime, kad užtikrintume paramos sistemas šiose institucijose organizuojant nuotolines ir virtualias studijas?


3 kokyb s u tikrinimas
3. infrastruktūraiKokybės užtikrinimas

 • Nuotolinių studijų rengimui ir organizavimui būtina sąlyga – kokybės reikalavimai

 • Nuotolinių studijų turinio rengimas ir nuotolinių studijų organizavimas institucijose kelia didelius iššūkius:

  • Nuotolinių studijų turinio projektavimo teorijos nėra taikomos

  • Institucijoms trūksta gairių ir paramos

 • Būtina parengti kokybės vertinimo sistemą – LieDM asociacija vieningai išreiškia poreikį

 • Būtina parengti studijų dalyvių motyvacijos ir paramos sistemą, lemiančią nuotolinių studijų dalyvių veiklos ir rezultatų pripažinimą


3 kokyb s u tikrinimas1
3. infrastruktūraiKokybės užtikrinimas

 • Didžiausią patirtį ir atliktus tyrimus turi LieDM asociacijos institucijos (MRU, LŽŪU, VDU, Alytaus kolegija, KAUKO)

 • LieDM institucijos išsakė pagrindinius probleminius aspektus bei sudėtingiausius momentus organizuojant nuotolines studijas. Gauta daugiau nei 20 sričių, kur institucijoms reikalinga pagalba. Pagrindinės temos:

  • didaktiniai reikalavimai

  • modulių atnaujinimas

  • darbo laiko apskaita

  • motyvacija

  • kokybės priežiūra

  • Kt.


Patirtis kokyb s u tikrinimo srityje tarp liedm asociacijos institucij
Patirtis kokybės užtikrinimo srityje infrastruktūraitarp LieDM asociacijos institucijų

Kriterijų ir rodiklių ištyrimas NS turinio projektavimui

Bendradarbiavimas su EDEN, ICDE, UNESCO, Athabasca universitetu, OUUK, kt.

Moksliniai tyrimai ir straipsniai NM kokybės užtikrinimo srityje

VDU, KAUKO, LŽŪU, MRU, ŠU, Alytaus kolegija, MARKO


4 virtualus mobilumas
4. infrastruktūraiVirtualus mobilumas

 • Ar Lietuvoje turime virtualaus mobilumo sampratą?

 • Institucijos nurodė, jog neturi šios sampratos apibrėžtos, o nurodę, jog turi, rėmėsi virtualiomis/ nuotolinėmis studijoms – tai demonstruoja gilesnę egzistuojančią problemą

 • Būtina parengti:

  • virtualaus mobilumo sampratą bei strategiją, rekomendacijas institucijoms, kaip tai realizuoti

  • užtikrinti tarptautinį mobilumą virtualiu būdu, ne pakeičiant, bet papildant tradicinį mobilumą

  • aprašyti virtualiam mobilumui reikalingas kompetencijas ir įgūdžius5 privati ir vie a atsakomyb
5. (www.teacamp.eu)Privati ir vieša atsakomybė

Mastrichto pranešime pabrėžiama, jog institucijos privalo susitelkti ir atsakyti į švietimo poreikių tenkinimą telkiant išteklius ir vystant technologijas bei ugdant:

 • Dėstytojų įgūdžius kuriant atviro, nuotolinio ir lankstaus mokymosi patirtį, kuriant darnią ir efektyvią institucinę partnerystę, įvertinant ir pripažįstant ankstesnį mokymąsi

 • Kuriant atviras tyrimų laboratorijas ir apjungiant praktikus ir institucijas bendriems tyrimams

 • Stiprinant atvirų švietimo išteklių bazę ir pripažįstant jų vertę, pripažįstant jų trūkumą ir kalbos svarbą bei atskirtį, didinant egzistuojančių repozitoriumų pasiekiamumą ir prieinamumą


Lietuvoje neaptarti atsakomyb s klausimai
Lietuvoje neaptarti atsakomybės (www.teacamp.eu)klausimai

 • Tai Lietuvoje nediskutuota ir neįgyvendinta samprata

 • Koks yra privačios ir viešos atsakomybės santykis?

 • Koks yra institucinės bei asmeninės atsakomybės santykis?

 • Kokie yra galimi vadybiniai, verslo ir išteklių optimizavimo modeliai nuotolinio mokymosi srityje?

 • Kaip nacionaliniu lygmeniu nuotolinio mokymosi paslaugos gali būti užtikrintos visiems visuomenės nariams?


Liedm asociacijos veiklos principai
LieDM asociacijos (www.teacamp.eu)veiklos principai

 • LieDM asociacija tariasi su tarptautiniais partneriais (http://conference.liedm.net)

 • LieDM asociacija visą projektinę veiklą planuoja bendroje perspektyvoje ir siekdama bei nuosekliai derindama savo prioritetus su LVU, Europos nutarimais

 • Dėl išteklių trūkumo siekia tikslingos veiklų dermės su LVU programa bei visomis Lietuvos AMI plėtojančiomis nuotolines bei virtualias studijas

 • Atstovaujant vartotojų poreikius ieško pačių optimaliausių sprendimų kokybės užtikrinimo sąlygomis


D kojame u bendradarbiavim

Dėkojame už bendradarbiavimą. (www.teacamp.eu)

Airina Volungevičienė

airina.volungeviciene@liedm.net