liturgie ds c v d berg amersfoort oost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51
heidi-dixon

Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost - PowerPoint PPT Presentation

89 Views
Download Presentation
Liturgie ds. C. v. d. Berg Amersfoort - Oost
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 2. 31 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het oude testament, hst 3 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher Agenda 1 November V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 9 Inl: Janneke Helder

 3. 4 November 19:30 LEF (In Best en Eindhoven) 11 November 09:30 Kinderclub 8 November M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 45 Inl: K. Visscher Agenda

 4. Mededelingen kerkenraad Diensten 9:30 voorganger: ds. C. v. d Berg uit Amersfoort - Oost 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen.

 5. Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen LvdK 431: 1, 2, 3 H.C. Zondag: 37 Lucas 22: 66 - 23: 9 Psalm 119: 16, 17, 18 Gezang 66: 3, 4, 5 Psalm 8: 1, 2, 6 Gezang 182E: Amen Collecte: Inaktelke

 6. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 7. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 8. 175 C

 9. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost ● Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 10. Psalm 99: 1, 2, 3 • 1 • God is Koning, Hij • sticht zijn heerschappij. • Volken, hoort zijn stem. • Buigt u, beeft voor Hem, • die met macht gekroond • op de cherubs troont. • Aarde, word bewogen, • beef voor zijn vermogen.

 11. Psalm 99: 1, 2, 3 • 2 • God, die recht gebood,is in Sion groot;van zijn troon belachtHij der volken macht.Hoog en zeer geducht,heilig en doorluchtis uw naam, o Here;laten zij die eren!

 12. Psalm 99: 1, 2, 3 • 3 • Niet op bruut geweldhebt G' uw macht gesteld.Gij o Koning, zegt;Ik bemin het recht.Onder uw beleidheerst gerechtigheid;uw verbond heeft levenaan uw volk gegeven.

 13. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 14. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 ● Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 15. Psalm 99: 4, 5, 6 • 4 • Maakt Hem altezaam • Groot, verheft zijn naam. • Buigt u voor Hem neer, • Knielt voor Isrels Heer. • Aan zijn voeten reik, • Hem uw huldeblijk. • Heilig, hoog in ere, • Is de Heer der heren.

 16. Psalm 99: 4, 5, 6 • 5 • Mozes trad in’t licht • voor zijn aangezicht • met Aäron saam, • priesters in Gods naam. • ook verhief tot Hem • Samuël zijn stem • waar Hij werd aanbeden • schonk de Heer zijn vrede.

 17. Psalm 99: 4, 5, 6 • 6 • In een dichte wolk • sprak Hij tot zijn volk. • Wat Hij metterdaad • openbaarde, staat • in hun hart gegrift • als zijn heilig schrift. • ’t Woord, door God gegeven, • is voor hen het leven.

 18. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 19. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 ● 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 20. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: ● LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 21. LvdK 9: 1, 2, 3, 4 • 1 • Mijn hart verheugt zich zeer • en roemt in God, de Heer. • Hij doet mij 't hoofd opsteken. • Hij heeft mijn eer gered • Ik kan vrijmoedig met • al wie mij hoonde spreken.

 22. LvdK 9: 1, 2, 3, 4 • 2 • Niemand ter wereld is • van rang en stand gewis, • want God alleen is heilig. • Maar wie zijn onmacht kent • en tot de Heer zich wendt, • is in zijn hoede veilig.

 23. LvdK 9: 1, 2, 3, 4 • 3 • Waartoe dat loos gepraat • van eigen hoge staat, • die trots van kloeke mannen! • De Heer die alles weet • beoordeelt lief en leed • en weegt der mensen plannen.

 24. LvdK 9: 1, 2, 3, 4 • 4 • De boog valt uit de hand • van wie hem pochend spant • om needrigen te treffen. • Maar wie versaagde wordt • met nieuwe kracht omgord • en zal zich blij verheffen.

 25. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 26. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 ● LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 27. LvdK 9: 7, 9, 10 • 7 • De Heer, zijn naam zij lof, • werpt levenden in ‘t stof, • doet doden weer herleven. • De trotsen slaat Hij neer. • Geringen wordt de eer • van edelen gegeven.

 28. LvdK 9: 7, 9, 10 • 9 • De Here God regeert. • Zijn goede trouw fundeert • een rijk voor al de zijnen. • Zij gerust en stil. • Maar wie het boze wil • zal in de nacht verdwijnen

 29. LvdK 9: 7, 9, 10 • 10 • Des Heren woord beslist • eer volken oude twist. • De laatsten worden eersten. • Mijn hart verheugt zich zeer, • en roemt in God, de Heer. • Zijn vredevorst zal heersen.

 30. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 31. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 32. Afgelopen dinsdag zijn we weer thuis gekomen van ons bezoek aan Inaktelke

 33. Het viel ons op dat een aantal mensen een manier hebben gevonden om geld te verdienen… Een kas

 34. en de ouders van Csilla hebben 50 schapen aangeschaft. Het hooi voor de winter ligt al klaar.

 35. Ook is er nog steeds tijd voor burenhulp.

 36. We bezochten de school.

 37. De kids hebben genoten van de bellenblaas.

 38. Helaas is er niets meer gedaan aan de omheining van het speelveld.

 39. Wel ligt het gaas klaar. Lóránt was zo van plan geweest…

 40. Elke dag leggen dorpelingen verse bloemen op zijn graf.

 41. Maandag is het graf bedekt met gras. Lóránts wens: nu nog een open boek.

 42. Feri Bacsi en zijn vrouw waren blij met ons bezoek.

 43. We mochten een lichtstraal uitbrengen bij 1 van onze weduwen en haar moeder

 44. Op de diaconie vergadering hebben we ook Be Inaktie 2013 voorbesproken.

 45. Dan hopen ze ook jullie echte appelsap aan te bieden.

 46. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 ● Psalm 40: 2, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 47. Psalm 40: 2, 4 • 2 • Zalig de man die op den HEER vertrouwt, • geen acht slaat op de eigenwaan • van die hun eigen wegen gaan, • maar die de leugen uit zijn leven houdt. • Mijn God, ik wil U roemen • en al uw daden noemen, • niets is aan U gelijk. • Wil ik ze tellen, HEER, • ik zie er telkens meer, • 't gaat boven mijn bereik.

 48. Psalm 40: 2, 4 • 4 • Ik breng de blijde boodschap van uw recht • aan al wie U zijn toegedaan, • dat zij uw wonderen verstaan • in ’t woord dat Gij mij op de lippen legt. • Ik spreek dat woord met klaarheid, • opdat uw trouw en waarheid • door elk begrepen wordt. • HEER, ik weerhoud mij niet, • maar loof U in mijn lied • met een blijmoedig hart.

 49. Liturgie ds. C. v. d. BergAmersfoort - Oost Psalm 99: 1, 2, 3 Psalm 99: 4, 5, 6 1 Samuël 3: LvdK 9: 1, 2, 3, 4 LvdK 9: 7, 9, 10 Psalm 40: 2, 4 ● Gezang 182D: Amen Collecte: Inaktelke

 50. 182 D