Pracovní seminář ASEP 14. 2. 2013 - PowerPoint PPT Presentation

pracovn semin asep 14 2 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovní seminář ASEP 14. 2. 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovní seminář ASEP 14. 2. 2013

play fullscreen
1 / 24
Pracovní seminář ASEP 14. 2. 2013
119 Views
Download Presentation
hedva
Download Presentation

Pracovní seminář ASEP 14. 2. 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracovní seminář ASEP14. 2. 2013 IPAC 3 - novinky

 2. Novinky v IPAC Nápověda Dotazy, nahlášení problémů Vyhledávání • Našeptávač • Vyhledávání – volby: fráze, kompletní termín, … • Pravo- nebo i levostranné rozšíření (např.*uzzy) • Posun okna • Upřesnit dotaz – Upravit dotaz • Historie vyhledávání • Třídění, formáty zobrazení Bookmark Košík

 3. Nápověda, Pravidla repozitáře Dotazy, nahlášení problémů e-mail na adresu arl@lib.cas.cz s vaším požadavkem, dotazem apod. Je třeba vyplnit vaši e-mailovou adresu.

 4. Rozšířené vyhledávání Přidat další pole pro vyhledávání operátory Defaultní nastavení řazení záznamů

 5. Našeptávač volby Našeptávač je pomocník, který při zadávání dotazu zobrazí pod vyhledávacím polem nabídku výrazů podle počátečních znaků, které jste již napsali. Můžete tak vyhledávat delší slova nebo sousloví, aniž byste je museli celá vypisovat.

 6. VyhledáváníVolby Volby, specifikující zadaný termín znamenají následující: všechna slova všechna slova uvedená v termínu se musí v indexu vyskytovat, fráze přesné pořadí slov uvedených v termínu, kompletní termín vyhledávání v kompletním termínu (nikoliv v indexu rozděleném na slova), alespoň jedno ze slov alespoň jedno slovo uvedené v termínu se musí v indexu vyskytovat.

 7. Vyhledávánítřídění Třídění - defaultně budou záznamy automaticky řazeny a zobrazeny podle nastavení (viz stránka Rozšířené vyhledávání – záložka Nastavení). • Nesetříděno - překročen limit 2000 záznamů • V košíku méně možností, je možné použít třídění „původní“ Posun okna – po vyhledání se stránka posune tak, aby na začátku byl začátek prvního záznamu, nikoli nabídka horní lišty

 8. Nápověda

 9. Historie vyhledávání • Stránka Historie vyhledávání zobrazuje dotazy na vyhledávání, které jste zadali. Řazeny jsou od nejnovějšího dotazu.Po kliknutí na konkrétní dotaz se provede opětovné vyhledání. • Zobrazeno je maximálně 100 posledních dotazů. Stejné dotazy na vyhledávání nejsou duplicitně zobrazeny.Do historie se ukládají dotazy pouze pokud jste přihlášen/-a. Pokud nejste přihlášen/-a, zobrazí se na této stránce jen dotazy aktuálního připojení.

 10. Vyhledání záznamů bez plného textu(PRA ALL "knav k") not (UPS = "4") Záznamy, kde není plný text ústav Všechna pole

 11. KošíkPočet záznamů v košíku je omezen na 500. Přihlásíte-li se, limit se zvýší na 1500 záznamů.

 12. Bookmark • Bookmark je nabídka dalších nástrojů pro práci se záznamem a najdete ho na stránce Výsledky vyhledávání, Košík a Detail záznamu. • Přes ikonku se dostanete k lokálním a externím nástrojům pro práci se záznamem. • Lokální nástroje umožňují - odeslat záznam e-mailem • Externí nástroje umožňují - vyhledávání na internetu (vyhledání povinného výtisku v NK u českých monografií, vyhledání článků na internetu apod-) - sdílení v sociálních sítích

 13. Bookmark

 14. Vyhledání povinného výtisku Vyhledá záznam v SKC

 15. Souborný katalogKatalog NK

 16. Záznam zaslaný e-mailem

 17. Nový IPAC - připomínky • stejné třídění v košíku jako mimo košík, (zatím lze řešit přes „původní“ nebo možnost tisku mimo košík tak jako dříve) • nezobrazují se dobře ikony po pravé straně („do košíku, bookmark, DOI, WOS“) v prohlížeči Opera • aby se pod záznamem zobrazoval i link do zeleného RIV a DOI a WoS

 18. Požadavky IPAC • vyhledávání • pro citované práce • vyhledání citovaných prací • vyhledání prací citovaných v konkrétním roce, v rozpětí let • vyhledávání v citacích, tj přímo v poli 971 • pro repozitář podle typu zpřístupnění, podle data změny, záznamy bez připojeného plného textu • export do excel - přidat • DOI, handle, UT ISI, RVO • info o repozitáři (zda je plný text, typ zpřístupnění, prostě co bude možné ) • formáty • trvalý link přidat i do „vytisknout“ po zobrazení v zkráceném (případně jiném) formátu • do formátu „bez záhlaví a návaznosti“ přidat trvalý link (pokud je připojen jakýkoli plný text v repozitáři) (i pro tisk) • nový bibliografický - anglické zkratky pro stránku, číslo, .... - návrh přímo od autorů • univerzální formát - výběr položek zaškrtnutím co chci všechno zobrazit. Vyjít ze zkráceného formátu - nahradilo by to všechny jeho varianty. Podobně by šlo i u bibcitace (celé křestní, s iniciálami, s/bez ISBN ISSN, ...) • třídění • podle oddělení (pokud více odd., pak podle odd. u prvního autora) • podle data poslední změny

 19. Požadavky – klient, formuláře, AA • V klientu a formulářinejsou zkratky ústavů pro institucionální podporu řazeny abecedně - tak jak bylo u záměru. • např. ústavy začínající UI nejsou v tomto řazení za sebou, komplikuje volbu pro ústav z roletky • Analytika ASEP • přidat do tabulek součty • pro autora a ústav - sloupec -počet pro typ za zvolené období • v AA udělat vyhledávání podle asepového čísla, právě z důvodu praktičnosti, že jsou zde prolinky na hodnocení záznamu v RIV.