Nav ntsz ommf fogyaszt v delem jogszab lyfigyel s
Download
1 / 19

NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

16. Tétel Szalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket! Foglalja össze, hogy milyen módon tájékozódik Ön a jogszabályi változásokról!. NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NAV ÁNTSZ OMMF Fogyasztóvédelem Jogszabályfigyelés' - hedda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nav ntsz ommf fogyaszt v delem jogszab lyfigyel s

16. TételSzalonja törvényes működését a felettes hatóságok biztosítják, ellenőrzik. Sorolja fel a hatósági jogkörrel felruházott szerveket és ellenőrzési jogkörüket! Foglalja össze, hogy milyen módon tájékozódik Ön a jogszabályi változásokról!

NAV

ÁNTSZ

OMMF

Fogyasztóvédelem

Jogszabályfigyelés


Nav nemzeti ad s v mhivatal
NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal

 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal valamint a Vám- és Pénzügyőrség egyesülésével - 2011. január 1. napjával - létrehozott adóigazgatási szervezet.

 • A NAV feladata az államot megillető bevételek teljes körű kontrollja és védelme, az adó-, a vám- és büntetőjog eszközeivel.


Nav nemzeti ad s v mhivatal1
NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal

 • Feladata:

  • Adó-,járulék-, és illetékkel kapcsolatos feladatok (pl: bevallásfeldolgozás)

  • Ellenőrzési tevékenység

  • Hátralékbehajtás

  • Jog-hatósági tevékenység (pl: büntetőjogi tevékenység)


Nav nemzeti ad s v mhivatal2
NAV: Nemzeti Adó és Vámhivatal

 • A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal, amelynek felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el. A NAV vezetője az elnök.


A nav fel p t se
A NAV felépítése

 • NAV szervezeti felépítése háromszintű, feladatait központi, középfokú és alsó fokú területi szervei útján látja el.


A nav k zponti szervei
A NAV központi szervei

 • Központi Hivatal,

 • Bűnügyi Főigazgatóság,

 • Informatikai Intézet,

 • Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet,

 • Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet.


A nav k z pfok ad ztat si s v mszervei
A NAV középfokú adóztatási és vámszervei

 • regionális adó főigazgatóságok

  • Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága ("KAFIG"),

 • középfokú vámszervei

  • regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok,

  • a Repülőtéri Főigazgatóság,

  • a Bevetési Főigazgatóság

  • a Szakértői Intézet


A ls fok ad ztat si szervek
Alsófokú adóztatási szervek

 • Az illetékessége az adott megyéhez igazodik


Ntsz llami n peg szs g gyi s tisztiorvosi szolg lat
ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat)

 • Az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal.

 • Szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll.

  • Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos.


Ntsz s szerveinek feladatk rei
ÁNTSZ és szerveinek feladatkörei Szolgálat)

 • közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság);

 • járványügy,

 • egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés);

 • egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció;

 • feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett.


Ommf helyett nmh
OMMF helyett NMH Szolgálat)

 • Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadásával létrejött a Nemzeti Munkaügyi Hivatal.


Nmh feladatai tev kenys ge
NMH feladatai, tevékenysége Szolgálat)

 • 2012. január 1-jei hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH)Munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatokat lát el.

 • Az NMH központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el


Az nmh szervei
Az NMH szervei Szolgálat)

Munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei:

-Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI) továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerve:

- Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI)


Munkav delmi s munka gyi igazgat s g mmi
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (MMI) Szolgálat)

 • A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

 • A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot a miniszter által kinevezett főigazgató-helyettes vezeti.

 • A főigazgató-helyettes a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.


Fogyaszt v delem a fogyaszt i rdekek v delm nek alapelvei
Fogyasztóvédelem - Szolgálat)A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei

Az Európai Unióban a fogyasztói érdekek védelme öt elvre épül:

 • a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme,

 • a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme,

 • a fogyasztók tájékoztatása és oktatása,

 • a fogyasztói kárigény érvényesítése,

 • a fogyasztók képviselete.

  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ezekre az alapjogokra építve határozza meg a fogyasztói érdekek védelmének alapintézményeit.


Fogyaszt v delem a fogyaszt i rdekek v delm nek alapelvei1
Fogyasztóvédelem - Szolgálat)A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei

 • A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme

  • Általános termékbiztonság,Élelmiszerbiztonság

 • A fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme

  • a fogyasztó a vásárlástól számított 8 napon belül elállhasson indokolás nélkül a nem üzletben létrejött ügylettől.

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 • A fogyasztók tájékoztatása és oktatása

  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet.


Fogyaszt v delem a fogyaszt i rdekek v delm nek alapelvei2
Fogyasztóvédelem - Szolgálat)A fogyasztói érdekek védelmének alapelvei

 • A fogyasztói igény érvényesítése - Az igények érvényesítése a fogyasztóvédelmi intézményrendszeren és az igazságszolgáltatáson keresztül történik.

  • Végrehajtói:

   • A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere

   • Szociális és Munkaügyi Minisztérium

   • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

   • A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési rendszere: Békéltető testületek, Hazai Európai Fogyasztói Központ

  • A fogyasztók képviselete

  • az állampolgárok által létrehozott fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek

  • civil szervezetek


Jogszab lyfigyel s
Jogszabályfigyelés Szolgálat)

 • A jogszabályfigyelés módjai:

  • Kamarák honlapjai, szaklapjai

  • Adóhatóság információs füzetei

  • Minisztériumi honlapok

  • Tanácsadó irodák segítségének igénybe vétele

  • NAV, Fogyasztóvédelmi hatóság, NMH honlapjaiad