fotografija n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FOTOGRAFIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

FOTOGRAFIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

BIOGRAFIJE. FOTOGRAFIJA. SAZNAJ VIŠE. O NAMA. KVIZ. LINKOVI. Linkovi . Evo linkova koji bi vam mogli biti korisni www.moma.org www.tate.org.uk www. baburism.u z. SAZNAJ VIŠE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FOTOGRAFIJA' - hedda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fotografija

BIOGRAFIJE

FOTOGRAFIJA

SAZNAJVIŠE

ONAMA

KVIZ

LINKOVI

linkovi
Linkovi
 • Evo linkova koji bi vam mogli biti korisni
 • www.moma.org
 • www.tate.org.uk
 • www.baburism.uz
saznaj vi e
SAZNAJ VIŠE

Фотографија је трајна слика направљена помоћу фотоапарата.Назив потиче из грчког језика(фотос-светлост,графос-пишем) што значи да је фотографија светлопис.

Постоје две основне врсте фотографије,црно-бела и у боји.

Прва фотографија,односно трајна слика урађена помоћу камере,направљена је почетком 19.века тачније 1822.године,а сам назив је употребљен први пут 1839.године.

Врло брзо се фотографија почиње користити у свим областима живота,од бележења свакодневних призора фотоапаратом,преко фотографисања научних експеримената и открића,до фотографије као уметничког израза.

После открића фотографије,у Србији се врло брзо јављају уметници који се почињу тиме бавити.Један од најзназајнијих међу њима је Анастас Јовановић који је правио уметничке фотографије својих савременика.те фотографије представљају прве портрете српског грађанског друштва.поред своје уметничке вредности,оне имају значај и као сведочанство о начину живота и одеваља у одређеном историјском тренутку.

Поред тога што се фотографијом може забележити и документовати одређени призор,у рукама надахнутог уметника она може бити и уметнички израз.Црно-бела фотографија нуди широке могућности посебно коришћењем контраста светлог-тамног.Проналазак фотографије у боји уноси још једну могућност израза-боју,која омогучава да се призори и људи из удаљених и непознатих крајева могу видети као да их видимо у стварности.

slide4

Основне одлике фотографије као уметничког израза проистичу из начина стварања трајне слике,а то је употреба фотоапарата.За разлику од слике на платну која увек може да се накнадно доради,фотографија се прави у једном тренутку.Зато је фотографија,,ухваћени тренутак''неког призора,личности или догађаја.

На самом почетку настанка фотографије јавила се недоумица да ли она може бити уметничко дело или је само дослован одраз онога што видимо,постигнут механичким путем. Време је показало да је фотографски апарат,као и свако друго средство,у рукама уметника може да омогући уметнички израз.

Управо је фотографија показала да је за стварање уметничког дела пресудна идеја , а не средство којим се та идеја остварује.То је очигледно данас када је употребом дигиталних апарата,малтене,сваком доступно да направи технички добру фотографију.Међутим,оно што уметничко дело чини вредним јесте идеја,односно визија онога ко то дело ствара.

slide5

Фотоапарат је,као и сва друга средства у уметности(четкица и боје у сликарству или длето и камен у вајарству),само средство помоћу којег човек своје виђење,односно идеју претаче у уметничко дело.

Од почетка 20. века фотографија се третира као посебан и независан уметнички поступак,који има сопствена начела стварања.

Због специфичних могућности фотографског израза,јавља се нов приступ сагледавању и приказивању света.Могућност зумирања,односно кадрирања ,коју пружа фотоапарат,доприноси новом приступу у одабиру тема. ,,Зумирају'' се детаљи ,појединост неког лика,облика,предмета,призора(а не бележе се више ,као до тада,искључиво целовити прикази одређене особе,пејзжа,историјског или свакодневног догађаја).На тај начин чак и неки наизглед безначајни детаљ добија подједнаку важност,као и свака друга тема у уметности.

Фотографија је извршила значајан утицај на сликарство.Истовремено је и сликарство,нарочито апстрактно (нефигурално) утицало и на развој фотографије. Ликовни елементи (линија,облик,боја маса) који чине саставни део пропорција, и композиције(распоред величина у простору,

равнотежа облика,масе и боје у простору,перспектива,компоновање више ритмичких целина различитог значења у простору,понављање и степеновање облика у простору,контраст светлина,површина и облика у одређеном простору,такође су и незаобилазни елементи фотографије и њихове законитости (пропорција,композиција,перспектива) такође важе и у уметничкој фотографији.

slide6

Данас је уметничка фотографија равноправана са свим другим уметничким изразима.

Музеји широм света праве посебне збирке фотографске уметности,организујусе и разне изложбе уметничке фотографије.

Фотографија ,као средство за уметничко изражавање,дала је нове могућности израза.Пре свега,фотоапаратом је могуће снимити са удаљеног места(на пример из авиона) и овековечити призоре који су тешко доступни свакодневном виђењу.Такође,дубине неба и космоса се путем фотографије данас могу сагледати на сасвим нов начин.Фотоапарат омогућава и да се укрупњивањем (зумирањем)појединих детаља у природи или нашем свакодневном окружењу укаже на лепоту неког облика или бића, која се тешко може уочити ,,голим оком'''.

Данас имамо и 3Д технологију снимања фотографије.Режим(3Д Sweep Panorama)(3Д скенирање панораме) вам омогућава да снимите 3Д слике које се могу гледати на 3Д телевизору с осећајем дубине.Упутство: ,,Да би постигли да 3Д слике на најбољи начин преносе осећај дубине,субјекат снимајте са растојања од 3 до10 метара.Током рада,апарат треба да буде подешен на стабилно место.Померајте стабилно фотоапарат тако да скенирате цео субјект константном брзином.Померајте фотоапарат хоризонтално.''

o nama
O nama
 • OŠ „Miroslav Antić“
 • Mesto: Odžaci
 • Adresa: Školska 23
 • E-mail: dirosmantic@odzacisky.rs
 • Nastavnik: mr Svetlana Veličković
 • Učenici:Nikola Stamenković

Danilo Marinković

Nemanja Spasić

biografije
Biografije

Helmut Njutn

Helmut Njutn, umetnički fotograf je rođen 31.oktobra 1920. godine u Berlinu. Poginuo je 23. januara 2004. godine u saobraćajnoj nesreći. Svetsku slavu dostigao je 1970. godine dok je radio za francuski Vog. On je čuven po svojim glamuroznim fotografijama, takođe upadljivim, često i kontroverznim scenarijima koje je odabirao za svoje modele. Na njegovim fotografijama žene su moćne, seksualni predatori i na raspolaganju.Većina Njutnovih radova fotografisano je na ulicama ili u enterijerima, retko u kontrolisanom okruženju studija. Bio je inspirisan Erikom Salomonom. Inspiraciju je dobio u dnevnim novinama, realnom životu i paparaco fotografijama. Najupadljivije u njegovom radu je mogućnost da unapred isplanira fotografiju da izgleda sveže i dinamično. Godine 1990. nagrađen je "Grand Pri Nacional"nagradom za fotografe, 1992. godine dobio je priznanje od strane nemačke vlade "Das Grose Verdinstkrojc" za doprinos nemačkoj kulturi.

slide9
Aнсeл Aдaмс
 • Aнсeл Aдaмс je слaвни aмeрички фoтoгрaф; jeдaн oд првих aутoрa умeтничкe фoтoгрaфиje. Oд 1914. дo 1927. гoд. студирao je музику и у тo врeмe je рaзвиo снaжнo зaнимaњe зa фoтoгрaфиjу кojу je и студирao oд 1916. дo 1917. гoд. с Фрaнкoм Дитмaнoм у Сaн Фрaнциску. Гoд. 1916. Aнсeлм je пo први пут пoсeтиo дoлину нaциoнaлнoг пaркa Joсмajт, у кojу ћe сe кaсниje врaћaти мнoгo путa кaкo би je фoтoгрaфисao. Издao je свojу прву књигу фoтoгрaфиja пoд нaслoвoм "Фoтoгрaфиje Висoкe Сијeрe" (1927.), чимe je уздигao пejзaжну фoтoгрaфиjу дo митских висинa. Гoдинe1932., зajeднo с Вeстoнoм, Вилaрдoм Вaн Дajkoм, Имoгeн Кaнингхeм и др., oснoвao je фoтoгрaфску дружину ф/64. Oни су пoдстицaли тзв. "чисту фoтoгрaфиjу" пoд чимe су пoдрaзумeвaли истрaживaњe тeхничких мoгућнoсти кaкo би дoкaзaли дa фoтoгрaфиja имa свoje умeтничкe oсoбинe. Гoд. 1935. издao je књигу "Ствaрaњe фoтoгрaфиje", a вeћ слeдeћe гoдинe имao je сaмoстaлну излoжбу у гaлeриjи Стиeглиц. С циљeм признaвaњe фoтoгрaфиje кao умeтнoсти, зajeднo с Бeмoнтoм Њухoлoм устaнoвиo je oдсeк зa фoтoгрaфиjу при Mузejу мoдeрнe умeтнoсти у Њу Joрkу (1940.). Гoд. 1946. дoбиo je стипeндиjу Гугeнхajму, a 1958. нaгрaду Брeхм oд Teхнoлoшкoг институтa Рoчeстeр. У кaсниjoj фaзи живoтa дoбиo je брojнe нaгрaдe и признaњa oд кojих сe истичe Хaсeлблaд нaгрaдa 1981. гoд.
slide10
Едвард Ј. Стејкен је амерички фотограф, сликар и кустос уметничке галеријеи музеја. Он је био најчешћи фотограф у магазину темељцу Алфреда Стиглица ,,сниматељски рад” током његовог постојања од 1903 до 1917. Стејкен је такође допринео лого дизајну и прилагођеном писању магазину. У партнерству са Стиглицом, Стејкен је отворио "Малу галерију Фото-сецесије", која је на крају знан као 291, по његовој адреси. Ова галерија је била представљена међу првим америчким изложбама Анрија Матиса, Аугуста Родина, Пола Сезана, Пабла Пикаса, и Константина Бранцуског. Стејкенове фотографије хаљина које је дизајнирао дизајнер Павле Поаро у часопису ,,Уметност украса“ 1911. се сматра као прва модерна фотографија икад објављена. Служећи у америчкој војсци у Првом светском рату (и УС Нави у Другом светском рату), он је командовао јединицама значајан допринос војној фотографији. Он је био фотограф за Конде Наст часописа Вог и Ванити Фаир од 1923-1938, а истовремено је радио за многе рекламне агенције, укључујући, Ј. Валтер Томпсон. Током ових година био је сматран као најпознатији и најбоље плаћен фотограф на свету. Стејкен је режирао ратни документарац „Борбена Дама“, која је освојила Оскара 1945. за најбољи документарни филм. После Другог светског рата био је директор одељења за фотографију у Њујоршком музеју савремене уметности до 1962. Док је био у МОМА музеју 1955. био кустос и састављач изложбе „Породица човека“. Предмет је на крају отпутовао у шездесет девет земаља, видело га је девет милиона људи, а продан је у два и по милиона примерака књиге пратиоца. Године 1962, Стејкен је унајмио Џона Сарковског да буде његов наследник у Музеју модерне уметности.
slide11
Ана Лу Ени Либовиц  је амерички фотограф, која у свом уметничком приступу негује јединствену сарадњу између фотографа и субјекта. Почетком 70-их година 20. века, радећи у часопису Ролинг стоун, почела је фотографисати познате музичаре, глумце и књижевнике. Из тога времена познате су насловне странице Ролинг стоуна са портретима Џона Ленона, Пети Смит, Боба Дилана и Боба Марлија.
slide12
Тери О'Нил је енглески фотограф, који је постигао свој највећи успех документовањем модног стила и познатих личности из 1960. Он је привукао пажњуна фотографисању својих поданика у неконвенционалним и искреним подешавања.Он је своју каријеру почео радећи за фотографске јединице авио-компаније на лондонском аеродрому Хеатхров. Игром случаја он је фотографисао спавање особе у чекаоници, када је откривено да је особа била из унутрашњих послова, О'Нил је пронашао даље запошљење на Флит улици са дневним скицама у 1959.Његова репутација је расла током 1960-их, и поред фотографисања елита икона у шоу-бизнису у тој деценији, као што су Џуди Гарланд, Битлси и Ролинг Стонси. Он је фотографисао чланове британске краљевске породице, и неколико истакнутих политичара, показујући природније људске стране својих субјеката него што је обично било приказано раније.Имао је дугогодишњи однос са америчком глумицом Феј Данавеј. Његов син, Лијам Данавеј О'Нил, рођен је1980. О'Нил је био ожењен Данавејевом од 1983 до 1986. Године 2003, био је цитиран у таблоиду када је рекао да је Лијам усвојен, а не њихов биолошких сина, у супротности са јавним тврдњама Данавејеве. О'Нил је тренутно ожењен бившом шефицоммодне агенције Лорејн Ештон.
slide14
KVIZ
 • 1. Šta je fotografija?
 • slika u doba renesanse
 • trajna slika napravljena pomoću fotoaparata
 • pokretna slika napravljena pomoću fotoaparata
 • slika na uljanom platnu
ta an odgovor
Tačan odgovor!
 • Sledeće pitanje:

2. Kakva je ovo fotografija?

 • crno-bela, dokumentarna i umetnička
 • crno-bela, perspektivna i opisna
 • crno-bela, pejzažna i opisna
 • crno-bela, portret i umetnička
ta an odgovor1
Tačan odgovor!
 • Sledeće pitanje:

3. Šta prikazuje ova fotografija?

 • detalj
 • deo drveta
 • deo broda
 • deo ograde
ta an odgovor2
Tačan odgovor!
 • Sledeće pitanje:

4. Šta je potrebno za dobru umetničku fotografiju?

 • kvalitetan fotoaparat
 • ideja (vizija ko to delo stvara)
 • ideja i kvalitetan fotoaparat
ta an odgovor3
Tačan odgovor!
 • Sledeće pitanje:

5. Koja fotografija je najstarija?

 • 2. 2. 3. 3.
ta an odgovor4
Tačan odgovor!
 • Kviz je završen.

Tačnih odgovora: 5

neta an odgovor
Netačan odgovor!
 • Kviz je završen.

Tačnih odgovora: 0

neta an odgovor1
Netačan odgovor!
 • Kviz je završen.

Tačnih odgovora: 1

neta an odgovor2
Netačan odgovor!
 • Kviz je završen.

Tačnih odgovora: 2

neta an odgovor3
Netačan odgovor!
 • Kviz je završen.

Tačnih odgovora: 3

neta an odgovor4
Netačan odgovor!
 • Kviz je završen.

Tačnih odgovora: 4

ad