energetikai s k rnyezetv delmi tan csad iroda keop 2009 6 1 0 b n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÓ IRODA KEOP-2009-6.1.0/B. ENERGETIKA Energetikai beruházások nem, vagy rosszul valósulnak meg s önös érdekektől sem mentesek Nincs központosítva a cégek elérhetősége, ellenőrzése, technológiájuk mibenléte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - heaton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az iroda l tjogosults g t al t maszt rvek
ENERGETIKA

Energetikai beruházások nem, vagy rosszul valósulnak meg s önös érdekektől sem mentesek

Nincs központosítva a cégek elérhetősége, ellenőrzése, technológiájuk mibenléte

Alkalmazott technológiák ismeretlenek a felhasználók előtt

Technológiákat tervező és kiépítő cégek ugyanarról a technológiáról más-más információt adnak

Az információkat sok helyről különböző felkészültségű cégektől kell begyűjteni

Az alkalmazott technológia felkutatása, hiteles információk begyűjtése időigényes

KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk hasonló „háttérrel” rendelkeznek, kezdeményezések elhalnak, követendő jó példák ritkán és nehezen alakulnak ki

A környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények egy alkalomra valósulnak meg s nincs, vagy rövid ideig tartó „utóélettel” bírnak

A rendezvényeken megjelenő cégek ritkán utolérhetők, nem központosított az adatbázisuk

Hétköznapi problémákkal nem tudnak kihez és hová fordulni segítségért, tanácsért. A fellelhető lehetőségek szétszórtak, ezek elérése körülményes és jelentős procedúrával jár

Ennek következménye az illegális hulladéklerakók kialakulása, bővülése

AZ IRODA LÉTJOGOSULTSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ ÉRVEK
milyen el ny kkel b r az el z ekben felsorolt probl m kkal k zd knek az iroda l trehoz sa
Állandó biztos pontként beépíthető a köztudatba

Szolgáltatási tevékenységekben vállalt feladatok egy helyen, egy időben szervezhetők, kidolgozhatók

Munkafolyamatok, projektek kidolgozása alatt a különböző részfeladatokat felvállaló egységek között a kommunikáció egyszerűbb, gyorsabb

Érdeklődők tájékoztatása, felvilágosítása, illetve lehetséges partnerek informálása egy helyen és gyorsabban történik

Annak az előnye, hogy mindez egy helyen és egy kézben összpontosul, az alább felsoroltak kialakulásában lehet fontos:

Közismertség

Elérhetőség

Megbízhatóság

Szakszerűség

Pozitív példák kialakítása

MILYEN ELŐNYÖKKEL BÍR AZ ELŐZŐEKBEN FELSOROLT PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐKNEK AZ IRODA LÉTREHOZÁSA
az iroda m k d s nek m k dtet s nek lehet s gei ter leti s orsz gos szinten
AZ IRODA MŰKÖDÉSÉNEK, MŰKÖDTETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS SZINTEN
 • Nagyobb helyi és regionális cégek bekapcsolódása alkalmi, vagy állandó partnerként
 • Sikeres és pozitív példák kapcsán országos rendezvények lebonyolítása, projektekben való részvétel
 • Más városokkal közösen hasonló profilú iroda megalapítása, működtetése
 • E területe(ke)n oktatói bázis kialakítása
ekti iroda m k dtet s nek alternat v i
Pénzforrások

Pályázati források

Önkormányzat

Tagsággal bíró cégek

(tagdíjmegkötés, közvetítői díj megállapítása, barter lehetőségek)

Szolgáltatási tevékenységekből befolyt összegek

Állandó humánerőforrás

Irodavezető 1 fő

Titkár/nő 1 fő

Adminisztratív dolgozó 2 fő

Erre a feladatra nyugdíjas, vagy csökkentett képességű munkavállaló is alkalmazható, hiszen elsősorban az irodában történő tájékoztatás, és dokumentumok kezelése lenne a feladatuk

A szakmai munkákhoz a tagsággal bíró cégek biztosítják az erőforrást, a kiajánlás fejében.

EKTI IRODA MŰKÖDTETÉSÉNEK ALTERNATÍVÁI
ekti n pszer s t s kamp nymunka4
EKTI NÉPSZERŰSÍTŐ ÉS KAMPÁNYMUNKA

TECHNIKAI MEGOLDÁSOK

 • CIKKEK
 • HIRDETÉSEK
 • SZÓRÓLAPOK
 • PLAKÁTOK
 • WEBOLDAL/AK
 • NYILVÁNOS KAMPÁNYRENDEZVÉNYEK
 • OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN, TANRENDHEZ IGAZÍTOTT
 • ELŐADÁSSOROZAT
 • MEGVALÓSÍTOTT FEJLESZTÉSEK, PROJEKTEK ÉS RENDEZVÉNYEK NÉPSZERŰSÍTÉSE
oktat si int zm nyek bevon sa
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BEVONÁSA
 • Iskolai tanév alatt az előadásokkal a tanulók, óvodások érdeklődését fel lehet ébreszteni.
 • A tanév végi, nyári időszakra szervezett rendezvények így könnyebben népszerűsíthetők.
 • A gyerekeket és a tanárokat bevonva a gyűjtési akciókba, a későbbi népszerűsítő kampányokhoz aktivisták is toborozhatóak közülük.
c gek nagyv llalatok
CÉGEK, NAGYVÁLLALATOK
 • Ugyanezzel a szisztémával a környező nagyvállalatoknál is - pl. a tűzvédelmi oktatást alapul véve – meg lehet szervezni e témában előadásokat, úgy, hogy az előadás témája az adott gyár specifikus hulladékkezelésének a szokásait is alapul vegye.
 • Ha ezek az előadások leszervezhetőek, akkor e cégek beszervezése akár támogatónak, akár a kampányok szervezéséhez szükséges segítség megadásához is könnyebben kijárhatóak.
nyugd jas s civil szervezetek
NYUGDÍJAS ÉS CIVIL SZERVEZETEK
 • Ugyanez a lehetőség fenn áll a különböző nyugdíjas és civil szervezetek esetében - persze itt nem feltétlenül kell előadással „beosonni”.
 • Itt lehet apellálni az unokák, illetve a későbbi nemzedék körülményeinek a jobbátételére, illetve kirándulásszervezéssel, fürdőlátogatással akár „megvásárolhatókká” is válnak.
 • Civil szervezetek esetében, az akciók népszerűsítése során saját szervezetük „reklámozása” is megvalósul, ami a saját működésükhöz és tagságuk növeléséhez feltétlenül hozzájárulhat.
t raklubok term szetj r szervezetek
TÚRAKLUBOK, TERMÉSZETJÁRÓ SZERVEZETEK
 • Sok esetben tapasztalható, hogy turista útvonalakon, természetvédelmi területeken helyezik ki illegálisan a szemetet.
 • Ezek megtisztításába e szervezeteket be lehetne vonni, illetve segítségükkel feltérképezhető lenne a különösen veszélyeztetett területek katalogizálása.
 • Ennek eredményeképpen az általuk meghatározott területen ki lehetne helyezni hulladékgyűjtőket, felvilágosító és tájékoztató táblákat.
gyakorlati megval s t s lehet s gei helyben illetve a v ros vonz sk rzet ben
GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGEI HELYBEN, ILLETVE A VÁROS VONZÁSKÖRZETÉBEN
 • Dunaújvárosi Vásár (MMK Expo)
 • Dunaparti Majális
 • Főiskolai Napok
 • Családi Hétvége
 • Parázs-Varázs
 • Gyermeknap
 • Vasas-nap
 • Nyárköszöntő
 • Ezeken kívül minden olyan rendezvény szóba jöhet, ahol fiatalok nagy számban megfordulnak, a rendezvény profiljába beilleszthetőek az előadások és a foglalkozások, stb.
 • Pl. minden Duna-parti rendezvényt követően a helyszín takarításába, a hulladék összegyűjtésébe be lehet vonni az aktivistákat és érdeklődőket. Ilyenkor a szelektív gyűjtés megvalósítása kézenfekvő, ennek gyakorlati kivitelezésével is megismertethetők a résztvevők.
erdei iskola
ERDEI ISKOLA
 • környezettudatos szemléletformálás, a természetszeretetre nevelés, a közösségfejlesztés valamint e természeti értékekben gazdag táj megismertetése és megőrzése.
 • öt napos turnusokban
 • mivel a célok eléréséhez fontos a helyi adottságok ismerete, és a szakemberek biztosítása, ezért az erdei iskola költsége magába kell, hogy foglalja az egész hétre szóló, átfogó, szakmailag megalapozott változatos programot is.
rdek rv nyes t s
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
 • A polgárok nincsenek tisztában lehetőségeikkel, így nem tudnak hatékonyan fellépni saját érdekeik védelmében. Az iroda rendelkezne azokkal az eszközökkel, melyek megkönnyíthetik az ügyek intézését.
 • A városban az elmúlt évek folyamán elkészült koncepciók, tervek (területrendezési terv, környezetvédelmi program, civil koncepció) megvalósítása során elengedhetetlen a folyamatos civil kontroll. Be lehet kapcsolódni a társadalmi párbeszédbe, hiszen sok esetben nem érvényesülnek a fenntartható fejlődés elvei a fejlesztések során.
megl v hasonl c llal s profillal megval sult irod k
MEGLÉVŐ HASONLÓ CÉLLAL ÉS PROFILLAL MEGVALÓSULT IRODÁK

Advocatus Pro Urbe Siófok Közhasznú Alapítvány

Nap-Szél Tájékoztató Központ

 • A Nap - Szél Tanácsadó Iroda projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív program keretén belül a Fentarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektjeként kerül megvalósításra 10MFt-os támogatással.
 • 2.1 Nap-Szél-Föld Tanácsadó Iroda konzultáció, elemzés, szakmai tanácsadás
 • 2.1.1 Megújuló energia
 • - napenergia : napelemek, kollektorok
 • - szélenergia: horizontális és vertikális rotorú generátorok
 • - geotermikus energia: hőszivattyúk; föld-víz, víz-víz, levegő-víz
 • 2.1.2 energia takarékos berendezések
 • 2.1.3. hőszigetelések
 • 2.2 Advocatus Pro Urbe Siófok Közhasznú Alapítvány
 • * tanácsadás az alapítvány tevékenységi körében
 • * fogyasztóvédelem
p ly zati lehet s gek
KDOP-2009-2.1.1./B

2,6MRD

2010.01.18.

MINIMUM: 20 000 000FT

MAXIMUM:600 000 000FT

TÁMOGATÁS: 85%

KEOP - 2009 - 4.2.0/A

Forrás összege: 6M Ft.

Beadási határidő: 2013.12.31.

Támogatás mértéke: 100%

KEOP - 2009 - 4.2.0/B

Forrás összege: 6M Ft.

Beadási határidő: 2013.12.31.

Támogatás mértéke:

Min. 40% max. 70%

KEOP - 2009 - 4.4.0

Vissza nem térítendő

Beadási határidő: 2013.12.31.

Forrás összege: 10Mrd Ft

Támogatás mértéke: 70%

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
p ly zati lehet s gek1
KEOP - 2009 - 5.3.0/A-B

Beadási határidő: 2013.12.31

Vissza nem térítendő

Forrás összege: 6Mrd Ft

Támogatás mértéke: 70%

KEOP – 2009 – 1.3.0/B

Beadási határidő: 2010.12.31

Vissza nem térítendő

Forrás összege: 37.5Mrd Ft

Támogatás mértéke: 90%

KEOP – 2009 – 7.2.4.0.

Beadási határidő: 2013.12.31

Vissza nem térítendő

Forrás összege: 37.5Mrd Ft

Támogatás mértéke: 100%

KEOP-2009-3.1.2

Beadási határidő: 2010.12.06.

Vissza nem térítendő

Forrás összege: 37.5Mrd Ft

Támogatás mértéke: 100%

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
ekti bemutat p let hez sz ks ges technol giai megold sok
EKTI bemutató épületéhez szükséges technológiai megoldások
 • Megfelelő nyílászáró és szigetelőrendszer
 • Megújuló energiák alkalmazása:

- napelem

- napkollektor

- hőszivattyú

- szélgenerátor

- természetes fényt közvetítő eszközök

 • Esővíz visszanyerő rendszer (barna víz)
 • Szennyvíztisztító berendezés alkalmazása
 • Energiatakarékos fogyasztással bíró berendezések
 • Szelektív hulladékgyűjtéshez alkalmazott eszközök
meg jul rendszerek
KOLLEKTOROS RENDSZER HMV

SCHÜCO SOL PREMIUM-LINE

KOLLEKTOR 3DB

TÁROLÓ 350L

TELJESÍTMÉNY 6kWh

7489€/270FT

2.022.030FT

NAPELEMES RENDSZER

AZ ÉPÜLET MINIMÁLISAN 2,5-3kW-OS

RENDSZERT IGÉNYEL

TETŐRE UTÓLAG, HÁLÓZATIG:

4,4€/W X 3000 = 13 200€/270FT

3.564.000FT

TETŐHÉJKÉNT:

5,2-5,9€/W

5,9€/W X 3000 = 17 700€/270FT

4.779.000FT

MONOKRISTÁLYOS

POLYKRISTÁLYOS

VÉKONYFILMES TECHNOLÓGIÁVAL

MEGÚJULÓ RENDSZEREK
meg jul rendszerek1
HŐSZIVATTYÚ

VÍZ-LEVEGŐ HŐPUMPA

- 20C°-IG

11-28kW-IG

HŐPUMPA ÁRA:

22,3kW

14558€/270FT

3.930.660FT

TALAJSZONDÁS VÍZ-SÓSVÍZ

HŐPUMPA

5-17kW KIMENŐ FŰTÉSTELJESÍTMÉNY

17,1kW

8124€/270FT

2.193.480FT

SZÉLGENERÁTOR

SZÉLGENERÁTOR TELJESÍTMÉNY:

1500 W

INVERTER TELJESÍTMÉNY: 1200 VA

AKKUMULÁTOR: 24V / 230Ah

2.055.000FT.

MEGÚJULÓ RENDSZEREK
barna v z rendszer csapad k s es v z jrahasznos t s
BARNA VÍZ RENDSZER(CSAPADÉK ÉS ESŐVÍZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS)

Teljes rendszer 4-6 lakos

egyenértékig

zsírfogó akna

imhoff tartály

kontaktelemes anaerob tartály

eleveniszapos levegőbefúvós

tartály

akna magasítók

szikkasztó alagút

alagút lezáró elem

885 770FT

pellet kaz n
PELLET KAZÁN

TÍPUS: CSI 100

HASZNOS TELJESÍTMÉNY: 100kW

ESZKÖZ BRUTTÓ VÉTELÁRA: 1.874.812FT

KAZÁN RENDSZER:

Kazántest csőköteggel. Szigetelt tűztérajtó.

Öntöttvas égőfej motorizált behordócsigával.

Vezérlő panel. Tüzelőanyag tartály.

Tüzelőanyag behordást szabályzó inverter.

Primer és szekunder levegő rendszer.

Visszatérőfüstöt megakadályozó biztonsági rendszer.

j p t s iroda kialak t s nak hozz vet leges k lts gig nye
Újépítésű iroda kialakításának hozzávetőleges költségigénye

Könnyűszerkezetes, kiemelkedően

alacsony energia kibocsátással

rendelkező épület építésének

költsége, beépített víztisztító

berendezéssel együtt kb.

bruttó 250-320eFt/m2.

60m2-es ingatlan esetében összesen:

60x320e = 19.200.000Ft

Megújulók összköltsége:

16.854.982Ft

Összközműves telek ára kb:

8-14MFt

Ezeknek a körülbelüli kalkulációknak a fényében

az iroda és bemutató épület kialakításához

szükséges pénzösszeg:

45.180.170 Ft