TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI
Download
1 / 83

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI OKTATÁS a Debreceni Egyetem I. évfolyamos hallgatói részére. A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály (MBO) szervezésében. Elérhetőség. Elérhetőségünk: 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.  III. sz. apartman ház bal oldal alagsor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aerona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A debreceni egyetem gf munkabiztons gi n ll oszt ly mbo szervez s ben

TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI OKTATÁS a Debreceni EgyetemI. évfolyamos hallgatói részére

A Debreceni Egyetem

GF Munkabiztonsági Önálló Osztály (MBO)

szervezésében.


El rhet s g
Elérhetőség

Elérhetőségünk:

 • 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. 

 • III. sz. apartman ház bal oldal alagsor

 • Tel.: +36-52/255-880      Titkárság: 54880
Az oszt lyunk honlapj nak c me
Az osztályunk honlapjának címe

 • http://munkavedelem.unideb.hu

  Pl.: I. éves hallgatók oktatása (időpont, hely, anyag.)A legfontosabb munkav delmi jogszab lyok
A legfontosabb munkavédelmi jogszabályok

Törvények, kormány és miniszteri rendeletek:

 • A Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. Törvény

 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény

 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet.

 • A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM r.


Jogszab lyok el r sok
Jogszabályok, előírások

Több mint száz rendelet, biztonsági szabályzat, előírás, szabvány van érvényben.

Szinte minden szakmának meg van a „saját” munkavédelmi előírása.

 • Pl. Atomtudós (1996. évi CXVI. Törvény az atomenergiáról és végrehajtási rendelete 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet.)

 • Csatorna tisztító (19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról)


Helyi el r sok
Helyi előírások

 • Egyetemi Munkavédelmi Szabályzat

 • A DE hallgatóinak baleset- és munkavédelmi szabályzata

  Letölthető http://www.unideb.hu/ szabályzatok, űrlapok menüpontból


Hallgat i baleseti szab lyzat
Hallgatói baleseti szabályzat

II.Fejezet Munkavédelmi Oktatás

4.§ a) Az első éves hallgatóknak a tanév megkezdésekor kötelező általános munkavédelmi oktatást kell tartani, melynek megszervezésért a karok/önálló intézetek felelősek. Az oktatás szervezésébe a munkavédelmi vezetőt is be kell vonni. Az oktatás megtörténtét a leckekönyvben kell dokumentálni.


A hallgat k jogai s k teless gei
A hallgatók jogai és kötelességei

A hallgató jogosult

 • az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételekre, a jogszabályokban előírt védőintézkedésekre,

 • az egészségét nem veszélyeztető és biztonságosmunkavégzéshez előírt ismereteknek a biztosítására,

 • a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök biztosítására.

 • a hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő eljárásáért, bejelentésért.


Hallgat i baleseti szab lyzat a hallgat k jogai s k teless gei
Hallgatói baleseti szabályzatA hallgatók jogai és kötelességei

A hallgató jogosult

 • a részére előírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a kötelező védőoltásokat beadatni,

 • a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart felettesének jelenteni, intézkedésig a tőle elvárható módon azt megszüntetni vagy a veszélyt csökkenteni,

 • közvetlen élet- vagy súlyos veszély észlelésénél a munkavégzést haladéktalanul abbahagyni és a veszélyre munkatársai figyelmét felhívni,


A hallgat k jogai s k teless gei1
A hallgatók jogai és kötelességei

A hallgató köteles

 • a foglalkozásokon biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni,

 • a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról lehetőségei szerint meggyőződni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően használni, és tisztításáról a tőle elvárható módon gondoskodni,

 • testi épségét nem veszélyeztető öltözéket viselni,

 • a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot tartani, a munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során betartani,


Hallgat i baleseti szab lyzat a hallgat k jogai s k teless gei1
Hallgatói baleseti szabályzatA hallgatók jogai és kötelességei

A hallgató köteles

 • a munkát megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetné,

 • balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota akadályozza, akkor azt az esetet észlelő munkatársa tartozik megtenni,

 • sérült társát elsősegélyben részesíteni.


Ltal nos munkav delmi el r sok
Általános munkavédelmi előírások

 • Közlekedés egyetemen belül (gyalogos és gépjármű KRESZ) A gyalogos közlekedés közben bekövetkező eleséses balesetek elkerülése érdekében csak a gyalogjárdán közlekedjünk. Téli időszakban azokat a hótól tisztítják és felhomokozzák, de így is baleseti veszélyforrást jelentenek.

 • Egyéni védőeszköz használata (hallgatókat bármely munkahelyen az adott munkakörben foglalkoztatott dolgozókkal azonos védőfelszereléssel és védőruházattal kell ellátni.) NAPO kisfilm következik


Ltal nos munkav delmi el r sok1
Általános munkavédelmi előírások

Az egyetem főépületében a díszudvart körülvevő mellvédekre felülni nem szabad!


Ltal nos munkav delmi el r sok2
Általános munkavédelmi előírások

Az egyetemi munkahelyek helyiségeiben olyan széles közlekedési utat kell biztosítani, amelyet a helyiségben folyó munka megkíván. Az utak minimális mérete 1 méter lehet. Közterületeken, folyosókon, bútort vagy egyéb tárgyakat elhelyezni nem szabad.


Ltal nos munkav delmi el r sok3
Általános munkavédelmi előírások

 • A hallgatók részére az alkalmazottakkal azonos feltételek szerint védőitalt és tisztálkodási szereket is biztosítani kell.

 • A könyvtári polcok és szekrények kiszolgálásához szükséges pódium, emelvény, létra feldőlés ellen biztosított, billenés, botlás és csúszásmentes járófelületű legyen. Csak biztonságos a mindenkori céloknak és igénybevételeknek megfeleli, jó állapotú, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosított létrákat, hordozható lépcsőket szabad használni.

 • Használatbavétel előtt minden esetben meg kell győződni a létra használhatóságáról.


Ltal nos munkav delmi el r sok4
Általános munkavédelmi előírások

 • A munkahelyek ajtóit, míg a helyiségben tartózkodnak a menekülés és segítségnyújtási lehetőség biztosítása érdekében - kulcsra zárni nem szabad.

 • - A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e hátra olyan körülmény, mely a távozás után tüzet, robbanást, vagy leázást idézhet elő.

 • Balesetveszélyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még közvetlen felügyelet mellett sem végezhetnek munkát.


Ltal nos munkav delmi el r sok5
Általános munkavédelmi előírások

Anyagmozgatás és tehergépkocsira való le és felszállás közben gyűrűt, karkötőt, nyakláncot, egyéb, testi épségüket veszélyeztető tárgyat nem viselhetnek magukon!


Ltal nos munkav delmi el r sok6
Általános munkavédelmi előírások

 • A hallgató a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez megfelelő munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események - baleset-megelőzés, mentés stb. - kivételével).

 • Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a munkavégzést akadályozza, zavarja vagy veszélyezteti.


Ltal nos munkav delmi el r sok7
Általános munkavédelmi előírások

 • Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti, annak elhárításáig.

 • A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylő gépeket, készülékeket, berendezéseket nem szabad működés közben felügyelet nélkül hagyni

 • Azt a hallgatót aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstől el kell tiltani


Elektromos berendez sek k sz l kek haszn lata
Elektromos berendezések, készülékek használata

 • Tilos a kollégiumokban saját tulajdonú hőfejlesztő elektromos készülékek használata, azok ellenőrizhetetlensége, igen gyakran kétes érintésvédelmi állapota miatt.

 • Az elektromos készülékeket, vezetékeket, csatlakozókat, kapcsolókat, elosztókat, biztosítékokat melegedés, füstölés, sérülés esetén a hálózatról le kell választani. A javításukat csak villanyszerelő szakember végezheti!


Elektromos berendez sek k sz l kek haszn lata1
Elektromos berendezések, készülékek használata

A védekezés főbb szempontjai

 • Hibás, törött, horpadt készüléket ne használjunk.

 • ha készülék csatlakozó vezetékének szigetelése repedt, töredezett, sérült, szakszerű javításáig ne használjuk.

 • vezeték hosszabbítást házilag barkácsolt módon ne készítsünk. Az összesodort vezetőnek szigetelőszalagos betekerése nem biztonságos!

 • a legegyszerűbb műveleteket is (pl. izzócsere) kikapcsolt, berendezésen végezzük el.


Elektromos berendez sek k sz l kek haszn lata2
Elektromos berendezések, készülékek használata

Elektromos készülék használatakor ne érintsünk földelt fémtárgyat, lehetőség szerint testünket a földtől is szigeteljük el.Balesetek jelent se
Balesetek jelentése

Kazánok

Nyomástartó

Tartályok

Gázpalackok

Acetilén fejlesztő

Villamos áram

Katasztrófa

OMMF

(Rendőrség)


Balesetek jelent se1
Balesetek jelentése

 • A hallgató mind a balesetet, mind a gyakorlati foglalkozás során elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a felügyeletet ellátó oktatójának és/vagy a tanulmányi osztálynak/a kollégium portaszolgálatának.

 • A sérült, illetőleg a balesetet észlelő és/vagy arról tudomást szerző személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító vezetőnek, ha nem érhető el közvetlenül a Munkabiztonsági Osztálynak, jelenteni,

 • MBO telefonszámai: 54880, 55555, 55255


Balesetek jelent se2
Balesetek jelentése

 • A sérült hallgató munkáját közvetlenül irányító vezető minden tudomására jutó balesetet köteles haladéktalanul továbbjelenteni a tanszék, szervezeti egység vezetőjének, munkavédelmi megbízottjának, és a Munkabiztonsági Osztálynak

 • A balesetet észlelő, illetőleg a sérült munkahelyi vezetője köteles legelőbb intézkedni a sérült egészségügyi ellátására, gondoskodni a baleseti helyszín megőrzéséről a vizsgálatot végzők megérkezéséig.


Els seg lyny jt s
Elsősegélynyújtás

 • A mentők telefonszáma 104.

 • Megkereséskor a hívó mondja el:

 • MI TÖRTÉNT

 • HÁNY SÉRÜLT VAN

 • A HELYSZÍN PONTOS ADATAIT

 • MEGKÜZELÍTÉSI LEHETŐSÉGÉT

 • SAJÁT NEVÉT, CIMÉT AZ ESETLE­GESEN VISSZAHÍVHATÓ TELEFONSZÁMOT.

 • Lehetőség szerint a hívó adjon tájékoztatást a baleset körülményeiről, súlyosságáról.

 • Kevésbé ismert területen nevezzen meg egy tájékozódási pontot és küldjön oda valakit aki a mentőket várja.

 • A balesetekről az Munkabiztonsági Osztályt a 55255,vagy a 22444-es telefonszámokon kell értesíteni.


Els seg lyny jt s1
Elsősegélynyújtás

A segélynyújtás általános szabályai

 • Helyes, határozott fellépés. Hat a környezetre is, elejét veheti a pániknak, hibás intézkedésnek.

 • Együttérzés. A sérült, beteg emberrel úgy foglalkozzunk mint hozzánk tartozóval.

 • A tájékozódást a segélynyújtás szempontjai irányítsák. Az elsősegélynyújtó ne foglalkozzon rendészeti, műszaki, bűnüldözési tényezőkkel.

 • Kapkodásmentes, pontos munka. Csak az tud precízen dolgozni, aki nem sieti el.

 • A sérült és saját magunk biztonságba helyezése. Újabb baleset megelőzése érdekében a sérültet minél előbb távolítsuk el a veszélyeztetett környezetből.


Az els seg lyny jt s teend i
Az elsősegélynyújtás teendői

 • A sérült, beteg ember lefektetése, leültetése.

 • A ruházat meglazítását mindig a nyakon lévő ruhadarabbal kezdjük. Meglazítandó a ruha a sérült testrészen is.

 • A helyszínen a balesetes szempontjai az elsők. Óvakodjunk az esetleges nyomok felesleges összezavarásától, eltüntetésétől.

 • Az elsősegélynyújtó csak olyan feladat végzésére vállalkozzék, melyet biztosan meg tud oldani.

 • A további segítségről való gondoskodás. Orvos, mentők, üzemápolónő, magasabb képzettségű elsősegélynyújtó hívása. Tilos a sérültet arra alkalmatlan járművel továbbszállítani! Időveszteség árán is be kell várni a mentők megérkezését.
Fontosabb t zv delmi jogszab lyok
Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok

A tűz elleni védekezés minden állampolgár kötelessége. Ennek érdekében mindenkinek meg kell ismernie és meg kell tartania a vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, a tűz- és káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket.

Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok az alábbiak:

 • 1996. évi XXXI. törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,

 • 30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről,

 • 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat


Fontosabb t zv delmi jogszab lyok1
Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok

Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat.

Letölthető http://www.unideb.hu/ szabályzatok, űrlapok menüpontból


Ltal nos t zv delmi ismeretek
ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK

Az égés

Égés: az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó

reakciója, melyet füst- és/vagy lángképződés kísér.

Az égés feltételei:

éghető anyag,

égéshez szükséges oxigén,

égéshez szükséges hőmérséklet,

három feltétel egyidejűleg egy térben való megléte.

Tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az

életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz

A tűz elleni védekezés fő feladata:

- a tűzesetek megelőzése (megelőző tűzvédelem),

- a tűzoltási feladatok ellátása (mentő tűzvédelem),

- a tűzvizsgálat (felderítő tűzvédelem)


T zjelz s
Tűzjelzés

Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak.

A tűz jelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok híradási eszközüket (mobiltelefon) kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

A tűzoltóság ingyenes hívószáma 105.

(egységes segélyhívószám: 112)


T zjelz s1
Tűzjelzés

A tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tűzoltóság felé.

A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

- mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

- emberélet van-e veszélyben,

- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.


T zolt k sz l kek
Tűzoltó készülékek

Típusai

- porral oltó készülék;

- vízzel vagy vízből adalékokkal képzett habbal oltó kézi

készülék;

- gázzal oltó (halon helyettesítő vagy CO2) készülék.

A legutolsó típusból a legismertebb halonnal oltó készülékeket betiltották a halon ózonromboló hatása miatt.

Az, hogy egy adott helyen melyik oltókészülék használható, mindig az adott funkció függvénye. Elektronikus berendezések (pl. számítógépek) oltására porok nem használhatók, mert igen nagy járulékos kárt okoznak.


T zolt k sz l kek1
Tűzoltó készülékek

A CO2 oltókészülékekből kiáramló nagy nyomású gáz olyan mértékben lehűl (-76 Celsius), amely fagyási sérülést okoz. A gáz a levegőnél nehezebb, és noha nem mérgező, bizonyos koncentráció felett légzési nehézségeket okoz, terepszint alatti helyiségben történő oltás esetén igen körültekintően kell eljárni, vagy használatát mellőzni kell.

A kézi oltókészülékek működési elveik szerint két csoportra oszthatók:

 • az égő anyagtól az égést tápláló oxigént elzárja a kiáramló oltóanyag (porral oltó, vízzel és habbal oltó készülékek),

 • az égő anyag hőmérsékletét csökkenti a gyulladási hőmérséklet alá (CO2 oltó, halogén gázzal oltó készülékek).Olt s t zolt k sz l kkel t zcsappal
Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal

 • ROSSZ JÓ

A tüzet szélirányból kell oltani!Felületi tüzeket „tőlünk elhajtva kell oltani!


Olt s t zolt k sz l kkel t zcsappal1
Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal

 • Rossz Jó

Felületi tüzeket „tőlünk elhajtva kell oltani!

Csepegő, vagy folyó anyag tüzét felülről lefelé kell oltani!


Olt s t zolt k sz l kkel t zcsappal2
Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal

 • Rossz Jó

A használt tűzoltó-

készülékeket nem

szabad visszaakasztani!

Gondoskodni kell az újratöltésről!


Olt s t zolt k sz l kkel t zcsappal3
Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal

Az épületekben lévő fali tűzcsapok használata előtt a helyiségeket áramtalanítani kell, az okozott másodlagos vízkár is jelentős lehet, ezért azok használatát minden esetben mérlegelni kell!


T zmegel z s
Tűzmegelőzés

Ahhoz, hogy a tűz keletkezésének valószínűségét csökkenthessük néhány gondolat a megelőzésről:

Mielőtt gyufát, cigarettát eldobunk oltsuk el.

Égő gyufát, cigarettát ne dobjunk olyan helyre ahol az tüzet okozhat, dohányzáskor nem éghető anyagú gyűjtőedénybe hamuzzunk

Az egyetem területén nyílt lánggal járó tevékenységet végezni nem szabad - kivéve az oktatással összefüggő tevékenységet, felügyelet mellett.

Elektromos hőfejlesztő készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

Hőfejlesztő készüléket éghető anyagon használni csak hőszigetelőlap alkalmazásával szabad


T zmegel z s1
Tűzmegelőzés

Elektromos készülékeket a helyiségből történő eltávozáskor ki kell kapcsolni

Az oktatási épületekben, tantermekben, könyvtárakban dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad!

A helyiségek ajtóit melyben személyek tartózkodnak kulcsra zárni nem szabad.

Az épületekben, helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad

A villamos berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi felszereléseket állandóan hozzáférhető és használható állapotban kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad


T zmegel z s2
Tűzmegelőzés

Villamos berendezésektől az éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű,vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése esetleges ívhúzása – tüzet ne okozzon.

Meghibásodott, valamint a szabvány előírásainak meg nem felelő villamos berendezést üzemeltetni nem szabad.

A kollégiumok, nővérszállások lakószobáiban egyedi hőfejlesztő készüléket használni szigorúan tilos! Azok használata csak az erre a célra kijelölt helyiségekben engedélyezett.


T zmegel z s3
Tűzmegelőzés

Villamos, berendezést, gépeket, készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni.

Az állandóan üzemelő számítógépek monitorát a munkavégzés után ki kell kapcsolni.

A villamos berendezéseket tisztán kell tartani, különösen óvni kell a gyúlékony szennyeződésektől.

A villamos berendezéseket, készülékeket csak az azzal megbízott és szakképesítéssel rendelkező egyetemi dolgozó vagy szakvállalat javíthat.

A 4 perc című film következik..


Polg riv delem katasztr fav delem
Polgárivédelem-katasztrófavédelem

Általános ismeretek természeti csapások, ipari balesetek elleni védekezéshez

Célja a fegyveres összeütközés, katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása. Célja továbbá az állampolgárok felkészítése a fentiek hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.


Szem lyes honv delmi k telezetts gek
SZEMÉLYES HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK

A „civil” állampolgárok bevonása a védelmi feladatokba csak a legszükségesebb esetben és mértékkel, az egyéni és közösségi érdekek, képességek figyelembe vételével történik.

 • hadkötelezettség,

 • polgári védelmi kötelezettség

 • honvédelmi munkakötelezettség.


Polg riv delem katasztr fav delem1
Polgárivédelem-katasztrófavédelem

Az állampolgárokat mind béke, mind rendkívüli állapot idején polgári védelmi kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel (lakcímmel) rendelkező, magyar állampolgárságú férfiakra 18-55., nőkre 18-50. éves korukig terjed ki.


Mit rt nk katasztr fa alatt
Mit értünk katasztrófa alatt.

Katasztrófa az életet, az életfeltételeket, az anyagi javakat, a természeti környezetet jelentős mértékben és súlyosan károsító vagy azokat közvetlenül veszélyeztető elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy más, pusztító hatású természeti illetve civilizációs eredetű rendkívüli esemény.

A katasztrófa tulajdonképpen tárgyiasult veszély. A katasztrófa minden esetben valamilyen negatív hatású következményekkel járó jelenség, vagy olyan esemény, mely az adott területen és időben az állam, az emberi társadalom számára kedvezőtlen, érdekeivel ellentétes, sérelmes.


Mit rt nk katasztr fa alatt1
Mit értünk katasztrófa alatt.

A károkat elszenvedő egyén(ek) számára a társadalmilag jelentéktelen, esemény is jelentős, súlyos, sőt katasztrófális lehet. Ugyanakkor ebben a megközelítésben katasztrófáról csak társadalmi méretekben, nagyobb embercsoportok életének vagy javainak veszélyeztetése, károsítása esetén beszélhetünk.


Polg riv delem katasztr fav delem2
Polgárivédelem-katasztrófavédelem

Természeti katasztrófák, melyek az emberi tevékenységtől függetlenül, a természet erőinek hatására elemicsapásként jelentkeznek:

- a meteorológiai katasztrófák (felhőszakadás, szélvihar, hóvihar, lavina, villámlás, erdőtűz, szökőár stb.);

- földtani katasztrófák (földrengés, meteorit becsapódás);

- biokatasztrófák (járványok, kártevők tömeges megjelenése stb.).


A debreceni egyetem gf munkabiztons gi n ll oszt ly mbo szervez s ben

Civilizációs katasztrófák, melyek emberi tevékenységgel összefüggésben, helytelen emberi beavatkozás,mulasztás, figyelmetlenség vagy technikai hibák hatására következnekbe.

Civilizációs katasztrófaként foghatjuk fel a társadalmi eredetűek legtöbbjét, a háborút is.

Lehetnek:

- technikai vagy ipari katasztrófák (energia rendszerek meghibásodása, létesítmények állékonyságának megszűnése, tömeges közlekedési balesetek, veszélyes anyagok kiszabadulása stb.)

- társadalmi katasztrófák (terrorcselekmény, szabotázs, fegyveres összeütközések, háborúk, sztrájkok, migráció stb.).


Polg riv delem katasztr fav delem3
Polgárivédelem-katasztrófavédelem

Az Egyetem vonatkozásában a természeti katasztrófák közül elsősorban a villámlás, felhőszakadás, földrengés a veszélyeztető tényező. A technikai vagy ipari katasztrófák közül a veszélyes anyagok (vegyi, sugárzó stb.) kiszabadulása kapcsán robbanások, tüzek, környezetszennyezések, sugárártalom, mérgezések veszélyével lehet számolni. Technikai katasztrófa-veszélyeztetés főbb forrásai a veszélyes anyagokkal dolgozó vegyi laboratóriumok, az oldószertárolók.

A katasztrófák elleni védelem leghatékonyabb módja a megelőzés (prevenció).


Teend k rendk v li esem ny bek vetkez sekor
Teendők rendkívüli esemény bekövetkezésekor

Rendkívüli eseménynek számít minden olyan szokatlan, váratlan, a normális életviteltől eltérő jelenség, mely az életet, javainkat - beleértve szűkebb és tágabb környezetünket - veszélyeztető hatások következtében állt elő. Itt még nem mérlegeljük az esemény súlyosságát és lehetséges következményeit azért sem, mert a helyzetértékelés és megítélés igen összetett, bonyolult, rendkívül felelősségteljes feladat.

A jelentéktelennek tűnő üzemi baleset, egy-egy fontos alkatrész, veszélyes anyag eltulajdonítása, jelző és biztonsági berendezés megrongálása, felelőtlen tűzveszély okozása stb. súlyos és kiterjedt katasztrófához is vezethet.


Teend k rendk v li esem ny bek vetkez sekor1
Teendők rendkívüli esemény bekövetkezésekor

Egyetemünkön rendkívüli esemény észlelésekor a Főépület épület portáját kell személyesen, vagy 22450-es telefonszámon értesíteni. Az illetékes vezetők és szervezetek riasztása a porta szolgálat feladata. Ezt követően kell élet- és vagyonmentést valamint kárértékelés szolgáló intézkedéseket tenni. A mentőegységek megérkezése után a mentést bízzuk az erre felkészült és felszerelt szervezetekre.

Tűz, robbanás esetén éljünk a csukott ajtók nyújtotta minimális védelem lehetőségével. Készüljünk fel arra, hogy a tűz továbbterjedését akadályozzuk (pl. az ajtó locsolásával). A legfontosabb és minden esetben reményt nyújtó lehetőség, ha végiggondoljuk helyzetünket, és a cselekvésünk lehetséges következményeit, nem esünk pánikba és megpróbáljuk megnyugtatni embertársainkat is.

Ne feledjük: a pánik biztosan öl, a katasztrófa megelőzhető, elkerülhető, hatásai mérsékelhetők!


A fels oktat s hallgat inak v delmi feladatai
A FELSŐOKTATÁS HALLGATÓINAK VÉDELMI FELADATAI

Főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben nappali tagozaton résztvevő személy katasztrófa – egészségügyi ellátási feladatokra – beleegyezése esetén – legfeljebb két hónap időtartamra igénybe vehető, aki ezen időtartam alatt az egyéb, polgári védelmi kötelezettsége teljesítése alól mentesül.


A fels oktat s hallgat inak v delmi feladatai1
A FELSŐOKTATÁS HALLGATÓINAK VÉDELMI FELADATAI

Az árvízi védekezésben is részt vettek egyetemünk hallgatói már több ízben:

 • gát építési, megerősítési munkák

 • pszichológus hallgatók segítettek a bajba jutottaknak


End k sz n m a figyelm ket
ENDKöszönöm a figyelmüket!