nyolcoszt lyos ny lt nap batthy ny lajos gimn zium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyolcosztályos nyílt nap Batthyány Lajos Gimnázium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyolcosztályos nyílt nap Batthyány Lajos Gimnázium

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Nyolcosztályos nyílt nap Batthyány Lajos Gimnázium - PowerPoint PPT Presentation

heath
90 Views
Download Presentation

Nyolcosztályos nyílt nap Batthyány Lajos Gimnázium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nyolcosztályos nyílt napBatthyány Lajos Gimnázium 2012. november 17.

 2. Tárgyi feltételek • 30 tanterem • 15 szaktanterem • 3 informatikaterem • 2 tornaterem • 3 sportpálya • 40000 kötetes könyvtár

 3. Az előző tanév néhány fontos adata • Osztályok száma: 29 • Tanulók száma: 852 • Évvégi tanulmányi átlag: 4,28 • Érettségi átlag: 4,66 • Kitűnő tanulók száma: 137 • Jeles tanulók száma: 161 • Országos döntőbe jutott: több mint 50 tanuló

 4. Összes érettségi vizsga, 2012. május-június • 1000-nél több vizsga • 90 % jeles vagy jó • Átlagteljesítmény 80,24 % • Jegyek átlaga 4,55 • nincs bukás

 5. Emelt szintű érettségi, 2012. május-június • 128 jelentkezés • jegyátlag 4,78 • százalékátlag 78,34

 6. Kompetenciamérés, 8. osztály - szövegértés, 2011 • Országos átlag: 1577 • Nyolcosztályos átlag: 1730 • Batthyány átlaga: 1757

 7. Kompetenciamérés, 8. osztály - matematika, 2011 • Országos átlag: 1601 • Nyolcosztályos átlag: 1724 • Batthyány átlaga: 1929

 8. Országos verseny-eredmények Tanulmányi versenyek: 48 fő városi kitüntetett (városi szinten 73 díjazott) ezenkívül számos döntős OKTV döntőjébe jutott: 13 fő, 8 tantárgyból Diákolimpiai és magyar bajnokok: asztaliteniszből fittness versenyszámokból lábtoll-labdából sakkból tájfutásból triatlonból, duatlonból úszásból vívásból, stb

 9. Iskolánk sok arca Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar Nagykanizsai Ifjúsági Szimfonikus Zenekar Irodalmi Színpad Hyány Galéria Iskolaújság Helikoni Ünnepségek: több mint 120 résztvevő Kvízklub, kvízversenyzők Tájfutó Projekt First Lego League 24 órás vetélkedő 24 órás foci Világjáró batthyánysok, nemzetközi projektek

 10. Céljaink • Alkotó, nyugodt légkör • Korszerű, versenyképes tudás • Megbízható nyelvtudás • Alapos informatikai ismeretek • Hagyományaink ápolása • Jó hírnevünk öregbítése • Egészséges életmódra nevelés • Tehetséggondozás

 11. Előzetes írásbeli vizsga • Anyanyelvi és matematikai képességeket mérő feladatok • Mindkét feladatsor 45 perces • Időpont: január 18., 14 óraElőző tanévek feladatlapjai: www.oh.gov.hu, www.blg.hu • Értékelő lapok átadása: január 30., 14-15 óra, aula • Kijavított dolgozatok megtekintése: január 31., 8-16 óra, titkárság • Jogorvoslati kérelem benyújtása: február 1., 8-14 óra, titkárság

 12. Fontos időpontok • Szélesre tárjuk az iskolakaput! november 19., 8.15 – 11.00 • Előzetes vizsgára jelentkezés: december 10. (hozzánk) • Előzetes vizsga: január 18., 14 óra (BLG) • Értékelő lapok átvétele: január 30., 14-15 óra (BLG) • Felvételi jelentkezés leadása: február 15. jelentkezési lap: hozzánk tanulói adatlap: Felvételi Központ • Szóbeli meghallgatás: február 25. és 27. között

 13. Felvételi pontszámítás • Előzetes írásbeli: 100 pont mindkét feladatsor 50 pontos • Szóbeli meghallgatás: 30 pont 3 tanár értékel, 10 pontig • Félévi eredmények: 20 pont irodalom, nyelvtan, matematika, környezetismeret tantárgyakból • Versenyeredmények azonos pontszám esetén előnyt jelentenek.

 14. Felvételi döntés • Ideiglenes jegyzék: telefonon, személyesen 2013.március 13. • Módosítási lehetőség: sorrend, új tagozat 2013. márc. 18-19. • Felvételi Központ megküldi a közép-iskoláknak a végleges felvételi jegyzéket: 2013. április 19. • Jelentkezők értesítése levélben a döntésről: 2013. április 25. • A fellebbezésekről hozott döntést a jegyző megküldi az iskoláknak: 2013. június 1.

 15. Miért a nyolcosztályos? • Folyamatosság (tanárok, társak) • Egymásra épülő tananyag (felesleges párhuzamok nélkül) • Problémamegoldásra nevelés(gyorsabban lehet haladni, több idő jut a képességfejlesztésre) • Kiemelt tehetséggondozás(órán is, mert az átlagosnál jobb képességű tanulókkal kell foglalkozni) • Idegen nyelv, matematika, informatika bontott csoportokban • Kiemelkedő érettségi, felvételi eredmények • ECDL vizsga, nyelvvizsga • Versenyeredmények • A tehetséges tanulók fejlődése töretlen legyen, és a jók még jobbak lehessenek

 16. Honlapunk: www.blg.hu