vereniging omwonenden luchthaven eelde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37
hazina

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Geachte aanvrager, Deze ppt-presentie geeft een korte samenvatting van de visie en doelsstellingen van onze vereniging. Kijkt u de diverse sheets op uw gemak door. Heeft u verder vragen of suggesties, neem dan contact met ons op. Meer informatie vindt u op onze site www.vole.nl. Redactie website Visie & Plannen 0ktober 2006

 2. Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Welkom fractie Staten van Drenthe Gesprek PvdA fractie met vereniging omwonenden xx november 2006 Visie & Plannen 0ktober 2006

 3. Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Welkom CDA fractie Staten van Drenthe Gesprek CDA fractie met vereniging omwonenden xx november 2006 Visie & Plannen 0ktober 2006

 4. Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde VOLE Visie en Strategie van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Visie & Strategie 0ktober 2006

 5. Overzicht presentatie • Vereniging VOLE • Visie en doelstellingen VOLE • Speerpunten beleid • Baanverlenging • Circuitvluchten • Financiën en subsidies • Procedures & rechtszaken • Convenant • Oproep en vragen aan politiek Visie & Plannen 0ktober 2006

 6. Vereniging VOLE: Wie zijn wij? • 800 Leden woonachtig in de omgeving van de luchthaven • Ontstaan vereniging • 1968 anti-bulderbaancomités • 1985 Stichting Rondom Vliegveld Eelde (SRVE) • 1992 VOLE opgericht waarna sterke groei. • Middelen: Binnen de wettelijke kaders via juridische procedures, lobby activiteiten, publiciteit • Bestuur: 7 personen en 20 adviseurs met diverse specifieke deskundigheden Visie & Plannen 0ktober 2006

 7. Vereniging Omwonenden Luchthaven EeldeVOLE Visie De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) streeft naar een prettige en schone leefomgeving rondom Luchthaven Eelde. VOLE wil opkomen voor die mensen, die in de buurt van de luchthaven wonen en daar willen wonen zonder geluidsoverlast. VOLE is niet tegen de Luchthaven Eelde. Wel is VOLE tegen die activiteiten van de Luchthaven, die onnodig geluidsoverlast veroorzaken en tegen uitbreiding van de geluidsoverlast. Daarom is VOLE ook tegen de baanverlenging. Visie & Plannen 0ktober 2006

 8. Vereniging Omwonenden Luchthaven EeldeVOLE Visie We zijn niet tegen maar VÓÓR: • Vóór een prettige woonomgeving rondom GAE • Vóór een goede relatie tussen het vliegveld en de omwonenden • Vóór vliegactiviteiten die voor het Noorden wérkelijk van belang zijn • Vóór een gezond financieel beheer van GAE met transparantie van alle subsidievormen • Vóór onderzoek naar alternatieve toepassingen van deze veelbelovende locatie Visie & Plannen 0ktober 2006

 9. VOLE: Speerpunten vereniging • Behoud waardevolle natuurwaarden • Tegenhouden baanverlenging • Fatsoenering les- en circuitvluchten • Transparantie financiën & subsidies • Transparantie verantwoordelijkheden commissarissen en politiek. (dubbele petten) • Correcte en effectieve klachtenbehandeling Visie & Plannen 0ktober 2006

 10. VOLE: Bescherming natuurwaarden Vernietiging door baanverlenging: Eekhoornstraat Visie & Plannen 0ktober 2006

 11. VOLE: Geschiedenis baanverlenging • Speelt sinds 1968. KLM wilde trainings-programma met zware straalvliegtuigen. • Steeds wisselende doelstellingen verlenging • 1968 Oefenfaciliteit voor KLM • 1982 Verliezen verminderen • 2000 Faciliteit vliegtuigfabriek op Eelde • Vooral in 2006 veel innovatieve doelen • 2006/1 Positieve uitstraling regionale economie • 2006/4 Groei zonder toename vliegbewegingen • 2006/6 Politiek: Satellietfunctie Bremen, Hamburg Visie & Plannen 0ktober 2006

 12. Bevolkingsdichtheid, luchthavens en aantallen mensen. • Boven: binnen 1 uur bij een LH. • Onder: binnen 2 uur bij een LH. • Achterland is gewoon dunbevolkt. Nou en? Visie & Plannen 0ktober 2006

 13. Prognose GAE (Buck): Catchment aera” helemaal voor Eelde Werkelijkheid:Enorme concurrentieZie ww.vole.nl bij “downloads” Business plannen GAE Visie & Plannen 0ktober 2006

 14. 1999: 1,3 passagier per vliegbeweging. 1,3 passagier! 2005: 5,4 passagiers per vliegbeweging. (Bij correcte telling passagiers 2,7) Aantal passagiers per vliegbeweging is nóg veel lager: 10 à 20 rondjes circuit tellen als één beweging Passagiers- en vliegbewegingen Visie & Plannen 0ktober 2006

 15. Groningen &bestemming Groningen &bestemming lijn of zaak lijn of zaak Vakantie Noorden Vakantie Noorden Vakantie transit Vakantie transit Circuit/les Circuit/les Telling Passagiersbewegingen GAE GAE Eelde Eelde Vertrekaankomst Noorden Vertrekaankomst Noorden Vertrekaankomst bv. RotterdamEindhoven Vertrekaankomst bv. RotterdamEindhoven Visie & Plannen 0ktober 2006

 16. Passagiersbewegingen GAE (afgerond) • Publiciteit GAE: Passagiers 176.000 = aantal passagiers • Passagiers Noorden: slechts (+/-) 38 duizend per jaar • Transit passagiers tellen mee in totaal. Maar passagiers uit het Noorden veel minder dan gemeld in publiciteit • Circuit vluchten: Start en landing worden geteld, werkelijk 10 x hoger. Hoofdactiviteit GAE: rondjes omgeving met 0 passagiers Visie & Plannen 0ktober 2006

 17. Business plannen GAE: Let op, passagiersbewegingen worden nu aantal passagiers genoemd! Prognose passagiersbewegingen 2015 Groningen Airport Eelde 6 Visie & Plannen 0ktober 2006

 18. Bestemmingen met en zonder baanverlenging GAE zelf droomt ook nog over New York en Mexico City.Waarom dan ook niet Tokyo of Hong Kong! Visie & Plannen 0ktober 2006

 19. VOLE: Baanverlenging • Onderhoudskosten en afschrijvingen zullen verder toenemen • Inkomsten veranderen niet. Tussenstops in bv Eindhoven en Rotterdam blijven nodig om vakantiecharters vol te krijgen • Procedure Raad bij Raad van State loopt • Onvervangbare natuurwaarden vernietigen vanwege een “luchtkasteel” ?Zie diverse studies en analyses op www.vole.nl Visie & Plannen 0ktober 2006

 20. VOLE: Bescherming natuurwaarden Vernietiging door baanverlenging: Vleermuisroute Visie & Plannen 0ktober 2006

 21. VOLE: Bescherming natuurwaarden Vernietiging door baanverlenging: Smalle Percelen Visie & Plannen 0ktober 2006

 22. Business plannen GAE • Lijnvlucht vaak opgeheven, nu nieuwe poging. • Luchtvracht GAE gaat nu getruckt via de weg • RDR Cargo uit publiciteit bestaat alleen als website van enkel jongens uit Heemstede. (kennissen?) • Prognoses schromelijk overdreven • Luchtvaarteconoom Jaap de Wit: Vernieti-gend oordeel economische kansen 'Eelde' • Samenvatting: Volstrekt ongeloofwaardig, een vlucht vooruit en een luchtkasteel. Visie & Plannen 0ktober 2006

 23. Circuitvluchten = Urgentie No 1 • Grootste ergernis omgeving en meeste klachten • Volkomen nutteloos voor het Noorden • Noorden laat zich hier eigenlijk misbruiken • Circuits worden nooit aangehouden • Men vliegt kriskras over bebouwing tegen alle wetten en regels. • KLM vliegt met schandalig oud materiaal • Zelfs de CMLE raadt de KLM aan oude lawaaibakken (Barons) te vervangen • Circuitvluchten moeten gewoon weguit het Noorden! Visie & Plannen 0ktober 2006

 24. Financiën en subsidies I • 2003: Rijk trekt handen af van GAE:Eenmalige verliesafdekking à 10 miljoen Euro • Aandeelhouders nu: provincies Drenthe en Groningen en drie gemeenten Assen, Groningen en Tynaarloo • Regio fourneert jaarlijks +/- €1.000.000 • Er zijn 4 grote risico’s voor de aandeelhouders • Kosten Luchtverkeersleiding • Groot onderhoud gebouwen • Baanverlichting • Aanleg baanverlenging Visie & Plannen 0ktober 2006

 25. Financiën en subsidies II • Kosten Luchtverkeersleiding • Werkelijke kosten 2005: €8.537.000 • Opbrengst heffingen Eelde 2005 €549.000 € (6,5% !) • Suppletie 2005: €3,5 mln + €4 mln uit bestemmings-fonds regionale luchthavens. (Beleid is kostendekkend, dus is tikkende tijdbom) • Aandeelhouders hebben contractuele verplichting GAE hele dagen open te houden tot 2040 • Advies aan aandeelhouders: jaarlijks 7,5 miljoen Euro reserveren. • [1] LVNL jaarverslag 2005, te raadplegen op www.LVNL.nl. • [1] Het ministerie van V&W heeft in haar beleidsbrief 2006 aangegeven dat het voor de langere termijn onvermijdelijk is dat aard en omvang van de dienstverlening en bekostiging van de regionale luchthavens opnieuw in studie komen, waarbij het bereiken van kostendekkendheid voorop blijft staan. (bron zie noot1) Visie & Plannen 0ktober 2006

 26. Financiën en subsidies III • Kosten Groot Onderhoud • Reservering verslag 2004: €50.000 per jaar is 0,2% • Reservering correct en gebruikelijk 2% = €500.000 • Advies aan aandeelhouders: reserveer €450.000/ jaar • Baanverlichting • 1995 investering ineens van €4.300.000 • Afschrijving begroten op 15 jaar: 2010 actueel • Advies aandeelhouders: Bouw reserve op van 5 mio rond 2010. Dus €1.000.000 per jaar reserveren Visie & Plannen 0ktober 2006

 27. Financiën en subsidies IV • Samenvatting ongedekte risico’s: • Groot onderhoud €450.000 jaarlijks • Baanverlichting €5.000.000 rond 2010 (nu 1 mln/jaar) • Luchtverkeersleiding: gat van €7.500.000 jaarlijks • Baanverlenging: Liquide middelen in 2004: €23,7 mln.Begroting aanleg baanverlenging is verouderd. • Aandeelhouders zouden 8 à 9 miljoen euro per jaar extra moeten reseveren voor financiering boven op wat ze nu al betalen. • Dit staat nog los van de extra kosten BVL Visie & Plannen 0ktober 2006

 28. Financiën en subsidies V • Onzichtbare subsidies niet geboekt t.l.v. GAE • Marechaussee 20 man: 1.600.000 • Douane 10 man: 800.000 • Totaal onzichtbaar jaarlijks: €2.400.000 • Overzicht jaarlijkse subsidies • Zichtbaar in jaarverslag 1.000.000 • Suppletie luchtverkeersleiding 7.500.000 • Onzichtbaar 2.400.000 €10.900.000 Visie & Plannen 0ktober 2006

 29. Subsidies en algemene middelen • Aantal werknemers GAE uit jaarverslag: 39,5 fte’s • Zichtbare & onzichtbaar subsidie per fte: €330.000 • Aantal passagiers in 2005: 170.000 vluchtbewegingen.Maar passagiers gaan heen èn terug + transit passagiers. Noordelijke passagiers: 40.000 pers. • Vindbare subsidies per Noordelijke passagier: €210 • Inclusief onzichtbaar: €270 per passagier Visie & Plannen 0ktober 2006

 30. Commissaris GAE Privaatrechtelijk: geen verantwoording, geen openbaarheid Geen WOB, besloten Statutaire taak: alleen belang GAE geldt Onverantwoorde plan-nen, structurele tekortenluchtkastelen... Politiek bestuurder Publiekrechtelijk dus openbaar bestuur WOB is toepasbaar Taak: algemeen belang? Tekorten dekken uit algemene middelen De ene hand geeft, de ander hand neemt. Transparantie verantwoordelijkheden:Dubbelepetten bestuurders tevens commissaris van GAE Visie & Plannen 0ktober 2006

 31. Transparantie verantwoordelijkhedenDubbelepetten Problematiek Citaat hierover van een vooraanstaand jurist en lid van VOLE:Een van mijn gronden betreft de zgn. 2 pettenproblematiek: het al naar gelang dat goed uitkomt kiezen voor de positie als aandeelhouder (privaatrechtelijk dus geen discussie in Staten of gemeenteraad, en informatie onthouden aan derden die een beroep doen op de Wet Openbaarheid van bestuur) dan wel als publiekrechtelijk orgaan (je presenteren als bestuurder en alle financiële tegenvallers dekken uit de algemene middelen, e.d Visie & Plannen 0ktober 2006

 32. VOLE: Procedures en rechtzaken • Versjachering luchthaventerreinen aan Koops voor €5 per vierkante meter. (U hoort het goed. Iets meer dan 10 gulden!! Wat betaalde uzelf voor uw grond?) • Veroordeling GAE wegens onwettige kortingen op havengelden • Veroordeling onwettige militaire vluchten op GAE • Massa’s dreigbrieven aan meerdere bestuursleden VOLE, 2 aangiftes bij politie. Dit was een georganiseerde aktie. • Procedures bij Raad van State. • 2003: vernietiging besluit baanverlenging door RvS • 2006: opnieuw beslissing op bezwaar door VOLE ingediend bij Raad van State. Uitspraak begin 2007 Visie & Plannen 0ktober 2006

 33. Convenant: Een bindende overeenkomst tussen GAE en de omwonenden • VOLE is bereid om mee te werken aan de totstandkoming van een convenant en hiertoe gesprekken aan te gaan met directie en commissarissen van GAE • Belangrijke gesprekspunten zouden moeten zijn: Circuitvluchten boven bewoond gebied, klachtenafhandeling, kwaliteit toestellen en instellen sanctiecommisssie Visie & Plannen 0ktober 2006

 34. Alternatieven voor locatie Eelde • In de Randstad verdwijnen kleine luchthavens:Okkenburg, Ypenburg straks Valkenburg. • Arnhem, Utrecht bv. zijn succesvol zonder luchthaven. • Opbrengst bij bijvoorbeeld deels woningbouw is al gigantisch. Zie studie Drs. J. Lambers • High Tech, design campus? • Geld zit niet in dozen schuiven. Zoek naar activiteiten met veel toegevoegde waarde. Visie & Plannen 0ktober 2006

 35. Alternatieven voor locatie Eelde • Woningbouwvariant. Studie drs. J. Lambers levert een hoge opbrengst en blijvende werkgelegenheid. • Een Noordelijk Innovatie centrum, gecombi-neerd met hoogwaardige woningbouw in een parkachtige omgeving is interessante optie • Vermijd jarenlang doormodderen met GAE • Verander bodemloze put in winst en potentie • Schrijf prijsvraag uit over meer alternatieven • Van de politiek vragen we visie en durf Visie & Plannen 0ktober 2006

 36. Oproep en vragen aan de Politiek: • Zijn “vliegtuigpassagiers” een sociaal zwakke groep? • Vindt u een jaarlijkse subsidie van €200 tot €350 per noordelijke passagier maatschappelijk verantwoord? • Vindt u een jaarlijkse subsidie van €250.000 per werknemer van GAE te verdedigen? • Vindt U het aanvaardbaar dat nutteloze oefenvluchten plaatsvinden boven bewoond gebied? Is dit een activiteit waar het Noorden trots op kan zijn? • Alternatieven voor deze locatie bieden grote kansen ook financieel. Visie & Plannen 0ktober 2006

 37. Afsluiting presentatie VOLE dankt u voor uw attentie Veel achtergrondinformatie is te vinden op onze site: www.vole.nl “ Er gaat niets boven Groningen ” “ GAE : Verzin iets beters “ Visie & Plannen 0ktober 2006