end of waste kriterier for kompost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
End – of – Waste kriterier for kompost PowerPoint Presentation
Download Presentation
End – of – Waste kriterier for kompost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

End – of – Waste kriterier for kompost - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

End – of – Waste kriterier for kompost. Bio- og slamnetværksmøde d. 2 februar 2011 Inge Werther DAKOFA. End-of-Waste. Affaldsdirektivet definition: stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

End – of – Waste kriterier for kompost


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
end of waste kriterier for kompost

End – of – Waste kriterierfor kompost

Bio- og slamnetværksmøde d. 2 februar 2011

Inge Werther

DAKOFA

end of waste
End-of-Waste

Affaldsdirektivet definition:

 • stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål
 • der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand
 • stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og
 • anvendelsen af stoffet eller genstanden får ikke generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed
end of waste for organisk affald
End-of-Waste for organisk affald

EU argumenter for EoW:

Kompost bruges almindeligt til mange formål

Jordforbedring, gødning, voksemedie

Der er behov for kompost i EU og der er et marked (især hvis kvaliteten er høj og der er tillid – pris dog lav)

Regler for anvendelse af komposten skal reguleres af medlemsstaterne

Kun kompost der opfylder produkt kvalitetskravene bør ophøre med at være affald

Forurenende stoffer, urenheder, input materialer, hygienekrav mv.

end of waste for organisk affald1
End-of-Waste for organisk affald

Proces:

 • JCR rapport 2008; Case EoW for kompost
 • Teknisk arbejdsgruppe (TWG) nedsættes december 2010
  • Samtidig ”call for contributions” i form af spørgeskema med deadline 9. januar 2011
 • TWG workshop 2. marts 2011 i Sevilla
  • Baggrundspapir på baggrund af input
  • Begrænset deltagerantal
 • JCR rapport udkast på baggrund af workshop + andre ekspertinput
  • Sendes til høring i TWG (hvornår?). Muligvis behov for yderligere input.
end of waste for organisk affald2
End-of-Waste for organisk affald

Hvad er nyt?

JCR case studie begrænset til EoW for kompost

Henvendelse fra Kommissionen december 2010 er bredere:

EoW kriterier for bionedbrydeligt affald

Spørgsmål om at udvide EoW til f.eks. at omfatte fraktioner som spildevandsslam, afgasset materiale mv.

end of waste for organisk affald3
End-of-Waste for organisk affald

Hvad kan vi forvente?

England har udviklet EoW for kompost og afgasset materiale (Quality Protocols + Pas 100/110)

JCR case studiet for kompost

end of waste for organisk affald5
End-of-Waste for organisk affald

Grænseværdier mg/kg TS

Blomsten har desuden grænseværdier for Mo: 2,0, Se: 1,5, As: 10 og F: 200, hvis der er anvendt materialler fra industrielle fremstillingsprocesser. Engelsk CoP for slam omfatter også disse 4 grundstoffer.

end of waste for organisk affald6
End-of-Waste for organisk affald

Et kig på Quality Protocol

Formål: hvornår er komposten ikke affald, opnå brugertillid og beskytte miljø og sundhed.

Input materiale: Udelukkende kildesorterede materiale

Marked: landskabsmodellering, havedyrkning (soil-grown horticulture) og landbrug

Producentkrav: Certificering (Pas 100) samt deklarationer og kontrakter

Brugerkrav: anvendelse og opbevaring

end of waste for organisk affald7
End-of-Waste for organisk affald

Quality Protocol fortsat:

 • Pas 100 standarden
  • Kun miljøgodkendte anlæg
  • Krav om kvalitetsstyringssystem (QMS)
  • Materialet skal opfylde kravene:
   • Metal grænseværdier (HACCP)
   • Hygiejnekrav (smitstoffer og ukrudt)
   • Renhed
   • Krav til analyse- og prøvetagning
  • Deklaration på input materiale
  • Deklaration på output materiale
  • Leveringskontrakt
  • Informationer fra bruger skal være til rådighed for producenten
end of waste for organisk affald8
End-of-Waste for organisk affald

Problemstillinger:

Kun EoW kompostprodukter tæller med som genanvendelse! (Kommissionens uofficielle udmelding i fortolkning af artikel 11 jf. guideline til beregning af 50 % genanvendelsen) Hvad så med alt det andet?

EU’s blomstermærkede kompost skulle gerne være det ypperste (højeste kvalitet) – samtidig bør EoW kompost være ligeså høj kvalitet og så ophæver det ene det andet. Hvad så?