slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novo mesto, oktober 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novo mesto, oktober 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Novo mesto, oktober 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

MUNUS 2 - Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012. Novo mesto, oktober 2008. SPLOŠNE INFORMACIJE. Mag. Zvonka Krištof, koordinatorica vseh nalog. KONZORCIJSKI PARTNERJI TŠC Kranj ŠC Novo mesto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Novo mesto, oktober 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MUNUS 2 -Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012

Novo mesto, oktober 2008

slide3

KONZORCIJSKI PARTNERJI

 • TŠC Kranj
 • ŠC Novo mesto
 • ŠC Ptuj
 • ŠC Celje
 • ŠC Velenje
 • ŠC Ljubljana
 • TŠC Nova Gorica
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
 • Iskra Avtoelektika d.d.
slide4

Partnerske šole na projektu MUNUS2:

 • Ekonomska šola Novo mesto
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto
 • Srednja poklicna in strokovna šola Črnomelj
 • Srednja šola Kočevje
 • Ekonomska in trgovska šola Brežice
 • Šolski center Krško-Sevnica
 • Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
 • Srednja gradbena in lesarska šola
 • Srednja strojna šola
 • Srednja zdravstvena in kemijska šola
strokovna podro ja
Strokovna področja
 • strojništvo,
 • metalurgija,
 • elektrotehnika in računalništvo,
 • gradbeništvo in geodezijo,
 • lesarstvo in tapetništvo,
 • tekstil in usnje,
 • kemija,
 • steklarstvo in optika
 • zdravstvo,
 • farmacija in kozmetika,
 • gostinstvo in turizem,
 • promet in zveze (logistika),
 • varovanje okolja,
 • oblikovanje in fotografija,
 • mehatronika,
 • tiskarstvo in papirništvo,
 • medijski tehnik.
slide8

IZHODIŠČA MODERATORJEV

smo samo učitelji pred enakimi nalogami

pričakovanja kolektiva so prevelika / premajhna

ne ponujamo receptov, pravil

imamo enake naloge danes, rešitev je predvidena v 4 letih

slide11
Aktivnost 2 - OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRTI IN MAPE UČNIH DOSEŽKOV ZA DIJAKENosilka vsebinskega področja - Maja Gorenc
slide14

Pregled že pripravljenih učnih gradiv

Delavnica za pripravljavce učnih gradiv

Priprava enotnih izhodišč

enotna izhodi a za delo
ENOTNA IZHODIŠČA ZA DELO

OBLIKE UČNIH GRADIV:

 • Gradivo za posamezen modul naj bi obsegalo od 3 do 4 avtorske pole (plačilo),
 • zbirka vaj ali učnih situacij, delovni zvezek, učne vsebine (“učbenik”),
 • gradiva morajo biti skladna z moduli in predmeti prenovljenih izobraževalnih programov,
 • enotna celostna podoba učnih gradiv.
slide17

CILJI

 • Uvedba celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v srednje šole (skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju).
  • Oblikovanje referenčnega (vsebinskega) okvirja za zagotavljanje kakovosti in navodil za izvajanje samoevalvacije.
  • Redno izvajanje samoevalvacije na šolah.
  • Vzpostavitev komisij za kakovost na šolah.
  • Usposabljanje za aktivno vlogo pri samoevalvaciji.
spremljanje in evalvacija dela pri projektu analiza na rtovanih in izvedenih projektnih a ktivnosti
Spremljanje in evalvacija dela pri projektu(analizanačrtovanih in izvedenih projektnih aktivnosti).

CILJI

 • pri izvajanju anketiranja;
 • pri izvedbi evalvacijske študije neke skupine;
 • spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti;
 • pomoč pri izvedbi samoevalvacije na šolah.
slide20

C I L J I

Dodana vrednost:

Vključenost dijakov.

Širši pristop, usklajenost, sinergija…

Dekleta in ženske v PIU.

Socialno izključeni, talentirani v PIU.

Odrasli v PIU, vseživljenjsko učenje.

Sprememba paradigme ?!?

k a k o
K A K O ?

Benchmarking dobrih praks v EU.

Tržne raziskave.

Celostna podoba, maskota, slogan PIU.

Portal TEHNIKA.

slide22

PROMOCIJSKE ZLOŽENKE, PLAKATI,

CD-JI, TRENDOVSKI PROM. IZDELKI…

IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV, HRM,

ZRSZ, STARŠEV…

PROMOCIJSKI DOGODKI PO ŠOLAH,

TV …

slide23
PROMOCIJE PO PRODAJNIH

CENTRIH

1000“MALIHSTROKOVNJAKOV”

TALENTPOLIS

EUROSKILLS

aktivnost 6 priznavanje neformalno pridobljenega znanja nosilec vsebinskega podro ja leopold gantar
Aktivnost 6 - PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA Nosilec vsebinskega področja - Leopold Gantar
slide25
VPRAŠANJA KANDIDATA ZA PNZ

PRIMER:

Jože

 • Zaključil 2. letnik srednje strokovne šole.
 • Za 2 leti se zaposli.
 • Pridobil delovne izkušnje, ima potrdila iz podjetja.
 • Sedaj ima 18 let in želi nadaljevati šolanje v drugem programu.

SPRAŠUJE NAS:

 • Katere predmete ima opravljene?
 • Kaj mu lahko priznamo na podlagi potrdil iz prakse?
 • Kaj mora še opraviti za dokončanje šolanja?
slide26

novost za redno izobraževanje

 • ZAKONODAJA:
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjem in strokovnem izobraževanju

FORMALNA / NEFORMALNA

ZNANJA

PRIPRAVA instrumenta za vrednotenje znanja