Lov k naru itel rovnov hy v p rod
Download
1 / 9

ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHY v PŘÍRODĚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHY v PŘÍRODĚ. VOŠ a SPŠE Olomouc Vyučující:Mgr. Ludvík Kašpar Vypracoval:Miroslav Střelec Třída:2.L Školní rok:2013/14 Datum vypracování:31.03.2014. Přehrada. Přehrady brání přirozené migraci živočichů , zejména ryb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHY v PŘÍRODĚ' - hayden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lov k naru itel rovnov hy v p rod

ČLOVĚK NARUŠITEL ROVNOVÁHYvPŘÍRODĚ

VOŠ a SPŠE Olomouc

Vyučující:Mgr. Ludvík Kašpar

Vypracoval:Miroslav Střelec

Třída:2.L

Školní rok:2013/14

Datum vypracování:31.03.2014


P ehrada
Přehrada

 • Přehrady brání přirozené migraci živočichů , zejména ryb.

 • Jejich výstavba často bývá v kolizi se zájmem na zachování cenných přírodních území a historických sídelních míst, která mají být zaplavena, čímž dochází k jejich nenávratnému poškození.

 • Často ve svém okolí ovlivňují mikroklima

 • V místech přehradních nádrží se vytvářejí nové biotopy(Soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů.)

 • Představuje velké nebezpečí pro okolí kdyby se poškodila a došlo k zaplavení oblasti.Protržení přehrady by mohlo způsobit řetězovou reakci.

 • Toto nebezpečí je ale velmi minimální.


D lnice
DÁLNICE

 • Mají celkem velký vliv na životní prostředí.

 • Zabírají velkou plochu

 • Dálnice rozděluje krajinu na dvě poloviny a tím brání migraci zvířat.

 • Její výstavba a pozdější provoz produkuje velké množství zplodin.

 • Vozy na ní mohou jezdit rychleji a tím se zvyšuje i hluk.

 • Hrozí zde vyšší riziko ekologické havárie způsobené při havárii např. toxického nákladu nebo palivem vozu.


M stsk aglomerace
MĚSTSKÁ AGLOMERACE

 • Město se svým okolím (předměstí, satelitní města)

 • Vyznačuje se společnou hromadnou dopravou

 • Mnoho potíží týkajících se životního prostředí je způsobeno rychle se rozšiřujícími městskými oblastmi.

 • K rozrůstání městských aglomerací dochází tehdy, pokud tempo změny využití půdy je vyšší než tempo populačního růstu.

 • Rozrůstající se města si žádají více energetických zdrojů, rozsáhlejší dopravní infrastrukturu a spotřebovávají větší plochu půdy. Tím způsobují škody na přírodním prostředí a zvyšují emise skleníkových plynů. Mezi dopady následně patří změny klimatu, nárůst znečištění hlukem a znečištění ovzduší.  V důsledku toho má rozrůstání městských aglomerací přímý dopad na kvalitu života lidí, kteří ve městech nebo kolem nich žijí.

 • Výhodou je zřízení jedné velké čističky pro všechny přilehlé části.


Elektr rny
ELEKTRÁRNY

 • Jaderná elektrárna:

  Problematické likvidování jaderného odpadu.

 • Vodní elektrárna:

  Viz. Přehrada

 • Tepelná elektrárna:

  Znečištění ovzduší popílkem – kyselé deště

  Velká spotřeba uhlí= těžba a tím způsobená změna krajiny a její devastace

 • Větrná elektrárna:

  Vysoká hlučnost v závislosti na rychlosti větru

  Produkuje a šíří infrazvuk, škodlivý pro organizmus

  Narušuje estetiku krajiny

 • Sluneční elektrárna:

  Zastavěné velké plochy půdy

  V budoucnu velký problém s likvidací panelů


Ochrana a n sledn p emno en druh
Ochrana a následné přemnožení druhů

 • Bobr evropský

 • Narušuje protipovodňové a rybniční hráze, stromy a likviduje i část zemědělské úrody

 • Vydra říční

 • Škody rybářům – loví ryby, kterými se živí

 • Kormorán velký

 • Likviduje velké množství ryb, je nutný jeho cílený odstřel

 • Muflon

 • Při nedostatku potravy ohryzává kořenové náběhy lesních dřevin, případně kmeny.

 • Jelen

 • Škody na porostech řepky olejné atd.


 • Bolševník velkolepý:

 • Dříve jako okrasná rostlina, následně přemnožena a silně invazní druh

 • Řepka olejka

 • Zabírá velkou část zemědělské půdy

 • Kukuřice

 • Zabírá velkou část zemědělské půdy a je geneticky modifikovaná


Zdroje
ZDROJE

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_hr%C3%A1z

http://www.trhovky.cz/images/tips/prehrada.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice

http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/04/28_SP_01_02_soubory/image002.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_elektr%C3%A1rna

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie

http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2011/09/mochovce_2.jpg

http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/iluze2.zip/01D-Reuter%20West.jpg

http://www.ekobydleni.eu/obrazky/new-low-cost.jpg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHC92F4kXdcu6ktD6dXlV3fKR2aUkvUIlxkxsBAKRAgjV_huLQHg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bobr_evropsk%C3%BD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kormor%C3%A1n_velk%C3%BD

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muflon

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen

http://www.chovzvirat.cz/images/zvirata/bobr-evropsky_uns31gc.jpg

http://www.skudci.com/images/lutra_lutra.jpg

http://www.ireceptar.cz/res/data/192/023052.jpg

http://www.priroda.cz/clanky/foto/mufloni.jpg

http://vojkovice.net/userfiles/image/jelen.jpg

http://obrazky.kudlanka.cz/bols.jpg

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/113614.jpg

http://www.entu.cas.cz/photo/tn/241-kpole_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1295441809.jpg

http://www.eea.europa.eu/cs/pressroom/newsreleases/rozrustani-mestskych-aglomeraci-2013-opomijeny-problem-pro-zivotni-prostredi-v-evrope

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr05cz/gif/o242-05PhaBaP.gifad