1 / 33

Relvakonflikt rööbiti propagandasõjaga

Relvakonflikt rööbiti propagandasõjaga. Gruusia-Venemaa augustisõja näitel. Gruusia-Vene suhted enne sõda. 2003 november – Saakashvili võimuletõus 2006 sügis – Venemaa boikotib Gruusiat 2007 – Venemaa jagab separaatpiirkondade elanikele passe ja kodakondsust

caesar
Download Presentation

Relvakonflikt rööbiti propagandasõjaga

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Relvakonflikt rööbiti propagandasõjaga Gruusia-Venemaa augustisõja näitel

 2. Gruusia-Vene suhted enne sõda • 2003 november – Saakashvili võimuletõus • 2006 sügis – Venemaa boikotib Gruusiat • 2007 – Venemaa jagab separaatpiirkondade elanikele passe ja kodakondsust • 17. veebruar 2008 – Kosovo iseseisvumine • 2008 kevad – Venemaa tulistab Abhaasias alla kaks Gruusia luurelennukit • 2008. juuli – sagenevad öised spontaansed tulevahetused grusiinide ja osseetide vahel

 3. Lõuna-Osseetia Vene uudistes 1.-6. august 2008 • 2. august - LO valitsus otsustas evakueerida Tshinvalist lapsed, naised ja vanurid • 3. august – LO president: “Meie vastus Thbilisi rünnakule on agressiivne ja vihane” • 4. august – Tshinvalisse kogunevad relvastatud vabatahtlikud, peamiselt kasakad • 5. august – Venemaa president läks puhkusele, peaminister sõitis Pekingisse • 6. august – LO juht: Saakashvili alustab septembris sõda

 4. 07.08.2008 • 14.00 Abhaasia viib oma väed kõrgendatud lahinguvalmidusse • 16.00 Gruusia teatab sõduri hukkumisest LO lähedal • 17.00 LO juhtkond keeldub kohtumisest Gruusia ministriga • 18.00 Saakashvili pakub LO-le täielikku autonoomiat • 23.00 Gruusia teatab, et LO rünnakutes hukkus 1 ja 23 sai haavata • 23.30 Gruusia alustas sõjalist operatsiooni põhiseadusliku korra taastamiseks LO-s

 5. 07.08.2008

 6. Infosõja etturid

 7. Saakashvili: Gruusia on samasuguses olukorras nagu Soome 1939. aastal Venemaa on meie enda territooriumil meiega sõjas Putin: Gruusia president otsib veriseid seiklusi Ma poon ta mune pidi üles Saakashvili on sõjaroimar Infosõja etturid

 8. Saakashvili tegevus 8.-20. august • 2-3 telepöördumist päevas • kuni 10 intervjuud päevas • kaamerad 24 tundi presidendi kabinetis • kümned telefonivestlused ja kohtumised EL-i liidritega • Vene telekanalite ja internetilehekülgede sulgemine Gruusias • arvukate Gruusia seisukohti esitavate blogide avamine

 9. Saakashvili Venemaa ja Putin-Medvedev lääne meedias

 10. Gruusia: läände suunatud faktiderohke ajakirjanikke soosiv dramaatilist pinget hoidev rahvussümboolikat eksponeeriv Venemaa: siseriiki suunatud faktivaene ajakirjanikke tauniv valeinfot edastav Gruusia ja Venemaa infosõda

 11. Ajakirjanikud tule all

 12. Gruusia andmed ajakirjanike kohta • Killed: 3 (1 international, 2 Georgians) • Injured: 6 (3 internationals, 3 Georgians) • Detained by Russians/Ossetes: 10 (8 internationals, 2 Georgians) • Attacked by Russians/Ossetes: 3 (2 internationals, 1 Georgian • Robbed by Russians/Ossetes: 12 (all internationals)

 13. Gruusia sõjavangid

 14. Saakashvili Ergneti külas 10.08.2008

 15. Venemaa propaganda pärast sõda • Casus belli jõuline esiletõstmine • Gruusia tembeldamine agressoriks • LO ja Abhaasia tunnustamine ja toetamine • USA ja NATO süüdistamine • Võltsingute avalikustamine • Propagandafilmide tootmine • Gruusia opositsiooni toetamine

 16. НАТО в Грузии: вымышленная операция в вымышленной стране? • 12:23 04.05.09 С 6 мая по 1 июня 2009 г. в Грузии на военной базе в Вазиани пройдут крупные военные учения, организованные НАТО. По сценарию, это будет санкционированная ООН операция по урегулированию кризиса в вымышленной стране. Учитывая, что условный противник не обозначен, а рядом с местом действия – Россия…

 17. Võltsing?

 18. Võltsing?

 19. Olympus Inferno

 20. Infosõja iseloomustus • “I agree we lost the information war in the first few days, but we have nothing to hide here.” Russian Defence Ministry spokesman Andrei Klyuchikov. • “Georgia has lost the information war since, unfortunately, foreign agencies frequently relied on Russian news sources controlled by the Kremlin.” Malkhaz Gulashvili, President of the Georgian Times Media Holding.

 21. No comments…

More Related