basics of modeling
Download
Skip this Video
Download Presentation
Basics of Modeling اصول مدلسازی

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Basics of Modeling اصول مدلسازی - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Basics of Modeling اصول مدلسازی. بابک اعرابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. Workshop on Cognitive Science & Cognitive Modeling دوشنبه 1 شهریور 1393 – ساعت 3 تا 5. مدلسازی چیست؟. برخورد انسان با پدیده های طبیعی مشاهده

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Basics of Modeling اصول مدلسازی' - haviva-stokes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
basics of modeling

Basics of Modelingاصول مدلسازی

بابک اعرابی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

Workshop on Cognitive Science & Cognitive Modeling

دوشنبه 1 شهریور 1393 – ساعت 3 تا 5

slide2
مدلسازی چیست؟
 • برخورد انسان با پدیده های طبیعی
  • مشاهده
  • اندازه گیری (کمی سازی)
 • تلاش برای برقراری روابط این-همانی
  • دسته بندی
  • انتزاع
slide3
انتزاع
 • ساده نیست!
 • دو اسب و دو درخت هر دو مصداق هایی از عدد دو هستند
  • انتزاع مفهوم عدد دو
 • دو درخت و سه درخت و چهار درخت هر سه بیانگر تعدادی درخت هستند
  • انتزاع مفهوم درخت
slide4
مدل سازی نوعی انتزاع است
 • حرکت از جزء به کل
  • مشاهدات و اندازه گیری های جزئی
  • بیان/انتزاع روابط بین کمیت های اندازه گیری شده
  • توگویی که روابط انتزاع شده در توصیف پدیده مورد مطالعه محدود به مشاهدات نیستند
 • مسیری استقرائی
  • استقراء تجربی نه استقراء ریاضی که نوعی قیاس است
slide6
آیا حرکت از جزء به کل ممکن است؟
 • نه!
 • مگر در قالب قیدها
 • مثلا نوعی هموار بودن در رفتار تابع
 • گاه قید اعمال شده واضح نیست (Implicit)
 • گاه آنقدر به اعمال قید عادت کرده ایم که آن را نمی بینیم
 • اهمیت حیاتی دارد که در هر فرایند مدل سازی قید هایی که حرکت از جزء به کل را ممکن کرده اند بشناسیم
 • انتزاع نه فقط در چارچوب مشاهدات که در چارچوب مجموعه مشاهدات و اندازه گیری ها و قیدها و فرضیات انجام می شود
slide7
مدل سازی و نظریه سیستم ها
 • نگرش سیستمی دید حاکم بر نحوه توصیف پدیده ها است

محیط

پدیده مورد مطالعه

 • انگار می توان پدیده را از محیط جدا کرد و به مطالعه آن پرداخت
slide8
مدل سازی و نظریه سیستم ها
 • تعامل محیط با پدیده مورد مطالعه از طریق تعدادی معدود کمیت قابل مشاهده و اندازه گیری
  • ورودی ها: کمیت های محیطی موثر در رفتار پدیده
  • خروجی ها: نحوه تاثیر پدیده بر محیط
 • نوعی فرض علیت بر این توصیف حاکم است
 • مدل سازی در مورد پدیده های غیر علی حرف نمی زند
slide9
مدل سازی و نظریه سیستم ها
 • آیا همواره می توان پدیده مورد مطالعه را از محیط جدا کرد؟
 • آیا همواره می توان تعامل پدیده مورد مطالعه و محیط را محدود به تعدادی ورودی و خروجی مشخص کرد؟
 • آیا همیشه همه عوامل موثر بر یک پدیده را می شناسیم؟
  • آیا همه عوامل موثر بر یک پدیده تحت کنترل ماست؟
 • آیا رابطه علی بین ورودی و خروجی ها قابل اثبات است؟
 • نایقینی و مدلسازی
slide10
مدل سازی و نظریه سیستم ها
 • برای آنکه به یک تعبیر عملیاتی برسیم که امکان محاسبه را به ما بدهد توافق می کنیم

سیستم

ورودی ها

خروجی ها

ورودی های ناشناخته

محیط

slide11
مدل محاسباتی
 • تعدادی معادلات و روابط ریاضی که ارتباط بین ورودی و خروجی ها را بصورت کمی بیان می کند
 • با کمیت های نه تنها قابل مشاهده که قابل اندازه گیری سر و کار داریم
 • مدل توصیفی در مقابل مدل محاسباتی
 • سنت غالب در علوم شناختی مانند علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، و اقتصاد مدل سازی توصیفی بوده است
 • حرکت به سمت کمی سازی: فرصت ها و تهدیدها
 • مدل هایی با امکان توصیف کمی و کیفی در کنار هم و نایقینی
slide12
آیا مدل همان سیستم است؟
 • این آرزوی ماست
 • نایقینی

مدل

خروجی مدل

سیستم

ورودی ها

خروجی سیستم

محیط

ورودی های ناشناخته

12

slide13
رویکردهای متداول در مدل سازی
 • جعبه سفید

امکان مطالعه اجزای سیستم و نحوه تعامل آنها

شکاندن سیستم به اجزاء غیر قابل تجزیه بیشتر

نگرش غالب از قدیم تا نیمه قرن بیستم

 • جعبه سیاه

امکان مشاهده ورودی و خروجی های سیستم

عدم امکان مشاهده و درک داخل سیستم

نگرش عمدتا توسعه یافته با ابزارهای محاسباتی

 • جعبه خاکستری  راه واقعا موثر
slide14
تقسیم بندی سیستم ها / مدل ها
 • دینامیکی / ایستا
 • خطی / غیر خطی
 • متغیر با زمان / نامتغیر با زمان
 • تصادفی / معین
 • ایستان / غیر ایستان
 • علی / غیرعلی
 • آیا لزوما مدل و سیستم باید از یک جنس باشند؟
slide15
هدف از مدل سازی
 • پیش بینی
 • کنترل
 • بازیابی گذشته (فیلترکردن)
 • شبیه سازی و تحلیل فرآیند
  • رفتاری
  • ساختاری
 • تشخیص خطا
 • هدف از مدل سازی در روند مدل سازی تاثیر مستقیم دارد
 • مدلی که برای تمام اهداف خوب باشد نداریم
slide16
مدل خوب چه مدلی است؟
 • جواب به این سوال ساده نیست!
 • به هدف از مدل سازی وابسته است
 • یک جواب نسبتا معقول و مقبول و کمی ایده آل: مدلی که خروجی آن برای ورودی ها و شرایط مختلف محیط و سیستم مشابه خروجی سیستم باشد. (نگاه رفتارگرا با درنظر گرفتن ملاحظات ساختاری)
 • معمولا محدوده ای ورودی ها و شرایط محیط و سیستم مد نظر است. در آن محدوده ارزیابی می کنیم
 • مدل سازی بدون ارزیابی ارزشی ندارد آزمون پذیری، ابطال پذیری، و حوزه علوم تجربی
slide18
شناسایی سیستم ها
 • مدل سازی داده-محور (Data driven)
 • از جنس جعبه سیاه یا جعبه خاکستری
 • مدل سازی جعبه سفید نیاز به دانش حوزه فراوان داردکمتر روش های عمومی دارد
 • توصیف کلاسیک منصوب به زاده 1962
 • توسعه اصلی همگام با ابزارهای محاسباتی ار 1970 به بعد
slide19
شناسایی سیستم ها

Identification

System

Equivalence

Family of Models

 • Data Driven
 • Fitness function
 • Parametric Models
 • Optimization

Too Large Family

Too small Family

Black box & Structure

slide20
شناسایی سیستم ها
 • داده های ورودی خروجی بجای سیستم
 • خانواده مدل پارامتری
 • ملاک برازش بجای ملاک این همانی
 • حل مسئله بهینه سازی در فضای پارامتری
 • به این ترتیب مسئله زمینی و حل پذیر شده است
slide21
ورودی های مدل چه باشد؟
 • انتخاب ورودی از یک بستر بزرگ
 • تحلیل همبستگی
 • تحلیل اطلاعات متقابل
 • تعداد ورودی زیاد
 • تعداد ورودی کم
 • ورودی های ناشناحته
 • Disturbance
 • نایقینی و مدل سازی
slide22
انتخاب خانواده مدل
 • نه خیلی بزرگ
 • نه خیلی کوچک
 • مسئله مهم تعمیم پذیری
 • تناسب پیچیدگی داده ها با میزان انعطاف خانواده مدل
 • شناسایی ساختار و شناسایی پارامتر
 • نیاز به دانش حوزه در انتخاب خانواده مدل و شناسایی ساختار
slide23
چند خانواده مدل مهم
 • مدل رگرسیون خطی
  • مدل های خطی دینامیکی مبتنی بر رگرسیون خطی
  • مدل های غیرخطی دینامیکی مبتنی بر رگرسیون خطی
 • مدل های غیرخطی ایستا و دینامیکی
  • مدل های خطی-محلی
  • مدل های شبکه عصبی
  • مدل های فازی
  • مدل های فازی-عصبی
  • مدل های فازی-تصادفی
slide24
دینامیک کجا ها وارد شود؟
 • رگرسیون روی ورودی
 • رگرسیون روی خروجی
 • دینامیک مرتبه چند باشد؟
 • آیا همه دینامیک ها لازم است؟
 • مسئله تاخیر
slide25
شناسایی ساختار
 • محدود کننده خانواده مدل است
 • معنی ساختار در رگرسیون خطی
 • معنی ساختار در شبکه عصبی
 • معنی ساختار در سیستم فازی
 • پرهزینه! نیاز به تکرار شناسایی پارامترها
 • بسیار موثر در کیفیت تعمیم پذیری مدل
slide26
مسئله تعمیم پذیری
 • مدل قرار نیست فقط برای داده هایی که در توصیف سیستم استفاده شده اند ”خوب“ باشد
 • ارزیابی مدل از منظر تعمیم پذیری
 • تقسیم داده ها داده های آموزش و آزمون (و ارزیابی)
 • Bias Variance trade off
 • Regularization
 • حالا چه مدلی خوب است؟
 • عدم حساسیت نزدیک ساختار بهینه
 • سادگی مدل و اصل خست!
slide27
شناسایی پارامتر
 • سیستماتیک ترین بخش کار
 • روش های جستجو در فضای پارامتری
 • روش های بهینه سازی
 • روش های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان
 • جستجوی محلی در مقابل جستجوی سراسری
 • مسئله هزینه جستجو
slide28
انتخاب داده های ورودی
 • همیشه ممکن نیست!
 • اگر ممکن بود آزمایش طراحی کنید
  • ضربه
  • پله
  • سینوسی
  • White Noise
  • PRBS amplitude modulation
  • Chirp amplitude modulation
slide29
انواع داده ها
 • عددی
 • عددی با نایقینی
 • توصیفی و کلامی
 • داده های نا موجود
 • مدل هایی که توان حمل نایقینی دارند
 • مدل هایی که توان کار با Hybrid Data دارند
slide30
نکات نهایی
 • مدل سازی یک فرایند اتوماتیک نیست
 • مدل سازی داده محور با نیم نگاهی به دانش حوزه
 • اگر امکان مدل سازی جعبه سفید وجود دارد، انجام دهید
 • سادگی و خست اصول محوری
 • مدل های محاسباتی مرکز توجه در مدل سازی شناختی
 • ارزیابی مدل مهم تر از مدل سازی است
 • قابلیت تعمیم پذیری کلمه کلیدی در ارزیابی
 • قابلیت حمل نایقینی کلمه کلیدی در انتخاب خانواده مدل
ad