slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Temos aktualumas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Temos aktualumas - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Temos aktualumas' - havard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJASVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETASSOCIALINIO DARBO KATEDRASocialinio darbo studijų programaNuolatinės studijosGreta Penkauskaitė ir Agnetė StankutėSocialinio darbo specialybės II kurso studentėsIDEALAUS VYRO VAIZDINIO ANALIZĖ STUDENČIŲ DABARTIES IR ANKSTYVOSIOS PRAEITIES IŠGYVENIMŲ KONTEKSTEDarbo vadovas: Doc. Dr. R. Bubnys Šiauliai, 2013

temos aktualumas
Temos aktualumas

Gan dažnai tenka išgirsti, kad svarbu žmogaus vidinis, o ne išorinis grožis.

Vyrauja nuomonė, kad merginos prioritetus skiria charakterio bruožams, vertybėms, elgesio normoms, tai patvirtinta A. Kairys (2008) savo darbuose tyrinėdamas asmenybės bruožus.

slide3
A. Adler’is (2008) teigė, kad remiantis holizmo principu, visi trys žmogaus lygmenys - kūnas, psichika ir dvasia - yra vienas su kitu susiję, vienas per kitą pasireiškia ir vienas kitą veikia. Žmogaus „socialinė oda“ – įvaizdis, būdamas holistinės mozaikos dalis, taip pat atspindi žmogaus charakterį, vertybines nuostatas ar kitas gyvenimo apraiškas.
slide6
Tyrimo tikslas – išanalizuoti idealaus vaikino / vyro vaizdinį studenčių dabarties ir ankstyvosios patirties išgyvenimų kontekste.

Tyrimo uždaviniai:

Identifikuoti kolegijos studenčių išskiriamus idealaus vaikino / vyro bruožus.

Atskleisti studenčių išskiriamus savo tėvo bruožus.

Išanalizuoti idealaus vyro vaizdinio ir savo tėvo vaizdinio tarpusavio sąsajas.

slide7

Tyrimo objektas - idealaus vaikino / vyro vaizdinio analizė.

  • Tyrimo metodika ir organizavimas.

Tiriamieji. Tyrime dalyvavoŠVK SPF studijuojančių 118studenčių. Apklausos dalyvės atrinktos tikslinės ir patogiosios atrankos būdais.

Tyrimo metodai:

    • Apklausa raštu, naudojant pusiau uždaro tipo klausimyną elektroninėje formoje;
    • Duomenys apdoroti, taikant aprašomosios statistikos metodus.
slide8
Tyrimo instrumentas. Klausimyną sudarė 29 mišraus tipo klausimai. Klausimyne akcentuotas anonimiškumas, duomenų aktualumas ir jų naudojimas tik tyrimo tikslams.

Tyrimo organizavimas (sąlygos, procedūros, eiga). Apklausa vyko internetinėje svetainėje manoapklausa.lt. Apklausoje dalyvavo Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto studentės.

idealaus vaikino k no tipas
Idealaus vaikino kūno tipas

72,9% (86)

0 %

18,6% (22)

8,5% (10)

idealaus vaikino veido forma
Idealaus vaikino veido forma

27,1%(32)

18,6 % (22)

6,8% (8)

15,3%(18)

16,9% (20)

15,3 % (18)

idealaus vaikino antaki forma
Idealaus vaikino antakių forma

49,2% (58)

28,8% (34)

15,3% (18)

6,7% (8)

0%

idealaus vaikino aki forma
Idealaus vaikino akių forma

71,2 % (84)

0%

13,6% (16)

11,8% (14)

0%

0%

1,7% (2)

1,7% (2)

idealaus vaikino nosies forma
Idealaus vaikino nosies forma

55,9% (66)

16,9% (20)

20,4% (24)

5,1% (6)

1,7% (2)

idealaus vaikino l p forma
Idealaus vaikino lūpų forma

15,3% (18)

3,4% (4)

33,9% (40)

18,6% (22)

6,8% (8)

0%

22,0% (26)

0%

idealaus vaikino barzda
Idealaus vaikino barzda

81,3% (96)

0%

15,3% (18)

0%

0%

3,4% (4)

idealaus vaikino ukuosena
Idealaus vaikino šukuosena

5,1% (6)

1,7% (2)

15,3% (18)

6,8% (8)

0%

3,4% (4)

idealaus vaikino ukuosena 2
Idealaus vaikino šukuosena (2)

5,1% (6)

57,6% (68)

6,8% (8)

0%

0%

slide38

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJASVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETASSOCIALINIO DARBO KATEDRASocialinio darbo studijų programaNuolatinės studijosGreta Penkauskaitė ir Agnetė StankutėSocialinio darbo specialybės II kurso studentėsIDEALAUS VYRO VAIZDINIO ANALIZĖ STUDENČIŲ DABARTIES IR ANKSTYVOSIOS PRAEITIES IŠGYVENIMŲ KONTEKSTEDarbo vadovas: Doc. Dr. R. Bubnys Šiauliai, 2013