Download
1 / 28

P OLSKO- A MERYKAŃSKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

P OLSKO- A MERYKAŃSKA. P OLISH- A MERICAN. F UNDACJA W OLNOŚCI. F REEDOM F OUNDATION. www.pafw.pl. P OLSKO - A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI. Misja Fundacji :. 1999 – powołanie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w USA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P OLSKO- A MERYKAŃSKA' - hashim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

POLSKO-AMERYKAŃSKA

POLISH-AMERICAN

FUNDACJA WOLNOŚCI

FREEDOM FOUNDATION

www.pafw.pl


Misja fundacji

POLSKO - AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

Misja Fundacji:

 • 1999 – powołanie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w USA

 • 2000 – utworzenie Przedstawicielstwa PAFW w Polsce i rozpoczęcie działalności

O FUNDACJI

 • Działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki wolnorynkowej,

 • Wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego,

 • Wspieranie procesów transformacji w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej


Metoda dzia ania

POLSKO - AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

METODA DZIAŁANIA

Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi (NGO) powierzając wybranym z nich rolę realizatorów swoich programów.

KNOW-HOW

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Realizator programu – NGO

lokalna NGO

(stowarzyszenia i fundacje)

instytucja edukacyjna (szkoły, placówki kulturalne)

inne


Obszary programowe

POLSKO - AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

OBSZARY PROGRAMOWE

Inicjatywy w zakresie edukacji(10 programów)

Rozwój społeczności lokalnych(8programów)

Obywatel w demokratycznym państwie prawa (2 programy)

Upowszechnianie polskich doświadczeń w zakresie transformacji (2 programy)

O FUNDACJI

 • DOTACJE FUNDACJI

 • Fundacja dysponuje kapitałem wieczystym (ponad. $230 mln)

 • Zyski z inwestowania tego kapitału finansują działalność Fundacji

 • Rocznie Fundacja przeznacza ok. $10 mln na realizacje programów

 • Beneficjentami tych działań zostało ponad 1 600 organizacji i 6 000 stypendystów


Obszary programowe i programy

POLISH - AMERICAN FREEDOM FOUNDATION

OBSZARY PROGRAMOWE I PROGRAMY

O FUNDACJI


POLSKO - AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

„Szkoła Ucząca Się”

Podnoszenie jakości pracy w szkołach: 392 szkoły w Klubie Szkół Uczących Się, blisko 4000 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach.

NASZE PROGRAMY

www.interklasa.pl

Największy i najlepszy polski portal edukacyjny: ponad 20 000 zarejestrowanych użytkowników, 2 000 000 odwiedzin miesięcznie


POLSKO - AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI

„Równać Szanse”

Dotacje -wsparcie inicjatyw edukacyjnych adresowanych do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ze wsi i małych miast służących wyrównywaniu szans edukacyjnych: ok. 1 000 zrealizowanych projektów.

NASZE PROGRAMY

„Wolontariat Studencki”

Projekty edukacyjne realizowane przez studentów-wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i z małych miast:

Ponad 1 500 zrealizowanych projektów


Idea programu

W programie „Wolontariat studencki” grupy liczące od dwóch do pięciu studentów – wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą ze szkół z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Działania podejmowane w ramach „Wolontariatu studenckiego” mają jasno określony cel — wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.


Szkoła w programie

 • Udział w programie „Wolontariat studencki” sprawia, że szkoła staje się atrakcyjnym miejscem dla uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej, ponieważ:

 • Zwiększa ofertę edukacyjną dla uczniów

 • Inspiruje nauczycieli

 • Zwiększa aktywność szkoły w społeczności lokalnej


„Wolontariat studencki” atrakcyjną ofertą dla szkół

Udział w programie przynosi szereg korzyści zarówno dla samej szkoły, jej uczniów i pracowników, jak i dla całej społeczności lokalnej.

Szkoła nie ponosi kosztów udziału w programie.Jest zobowiązana jedynie do gościnnego przyjęcia (wyżywienia i zakwaterowanie w projektach wakacyjnych) studentów oraz do zapewnienia im opieki merytorycznej.


Typy projektów

Systematyczne

projekty polegające na kilku wizytach wolontariuszy w szkole w dowolne dni tygodnia po lekcjach lub w weekendy.

Wakacje / ferie zimowe

projekty zakładające pobyt studentów – wolontariuszy w szkole w okresie wakacji/ferii.

Temat zajęć oraz ich formę wybierają studenci w porozumieniu ze szkołą.


Atrakcyjna oferta dla studentów!

Program promuje postawy aktywne, umożliwia studentom realizację swoich pasji i zainteresowań. Grupy wolontariuszy planują, przygotowują i realizują swoje autorskie projekty edukacyjne.

Udział w programie to dla studentów szansa, by wykazać się zdolnościami twórczego myślenia, umiejętnością pracy w grupie oraz koordynacji projektu.


Prestiżowe przedsięwzięcie społeczne

„Wolontariat studencki” jest ogólnopolskim ruchem społecznym. Jest dobrze znany i rozpoznawany w środowisku oświatowym i akademickim.

Do chwili obecnej w programie wzięło udział:

2300 studentów

540 szkół

W roku 2006 zrealizowano już ponad 470 projektów edukacyjnych.

W ramach programu współpracują m.in. organizacje oświatowe, szkoleniowe, lokalne organizacje społeczne, samorządy, media i przedsiębiorcy.


Zwiększenie oferty edukacyjnej

Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez studentów – wolontariuszy. Mogą zdobyć oraz poszerzyć wiadomości z zakresu wielu dziedzin.

Formy zajęć przygotowanych przez studentówsą ciekawe i atrakcyjne dla uczniów.

Szkoła nie ponosi kosztów związanych z realizacją projektów edukacyjnych – zajęcia są bezpłatne.


Aktywność szkoły

Nawiązanie kontaktów

Szkoła staje się częścią ogólnopolskiej, znanej akcji edukacyjnej.Nawiązuje kontakty i współpracę z innymi uczestnikami programu, takimi jak: organizacje oświatowe, inne szkoły, ośrodki akademickie, media.

Budowanie wizerunku

Inicjatywy podejmowane w ramach „Wolontariatu studenckiego” spotykają z dużym zainteresowaniem mediów.

Budowanie wizerunku w społeczności lokalnej

Podnoszenie konkurencyjności szkoły poprzez zwiększenie jej oferty edukacyjnej. Szkoła aktywna, podejmująca nowe wyzwania cieszy się dużym poważaniem wśród rodziców, którzy chętnie posyłają do niej dzieci.


Zasady uczestnictwa

 • Udział w programie może wziąć:

 • każda szkoła z miejscowości liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców oraz

 • każdy student, który chce pracować bez wynagrodzenia na rzecz dzieci i młodzieży.

 • Aby zapoznać się ze regulaminem programu oraz ze szczegółowymi informacjami o zasadach uczestnictwaw nim należy odwiedzi stronę: www.wolontariatstudencki.pllub zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii 0 800 444 131


Rejestracja

www.wolontariatstudencki.pl

to adres strony, na której można zarejestrować się do programu. Znajduje się tam regulamin programu oraz wszelkie informacje i wskazówki dotyczące rejestracji.

Uwaga: formularz zgłoszeniowy do programu można wypełnić jedynie poprzez stronę internetową!


Zobowiązania organizatorów

Wolontariusze i szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie.

Najbardziej aktywni studenci i nauczyciele biorą udział w bezpłatnych szkoleniach.

Studenci i szkoły mogą wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie „Wolę Wolontariat”.

Organizatorzy zapewniają wolontariuszom ubezpieczenie oraz zwrot kosztów podróży i zakupy materiałów dydaktycznych.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

ul. Peowiaków 10/9

20-007 Lublin

Kierownik programu: Zdzisław Hofman

Koordynator programu: Małgorzata Kotowska

[email protected]

Bezpłatna infolinia: 0 800 444 131

www.wolontariatstudencki.plad