slu by subito n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Služby Subito

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Služby Subito - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Služby Subito. Ľubica Galuščáková Slovenská národná knižnica 22.11.2006. Systémy dodávania dokumentov získavajú čoraz významnejšie miesto v oblasti medziknižničných výpožičných služieb Vytvárajú ich knižnice, združenia knižníc s cieľom poskytovať dokumenty zo svojich fondov. Čo je Subito?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Služby Subito' - hasana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slu by subito

Služby Subito

Ľubica Galuščáková

Slovenská národná knižnica 22.11.2006

slide2
Systémy dodávania dokumentov získavajú čoraz významnejšie miesto v oblasti medziknižničných výpožičných služieb
 • Vytvárajú ich knižnice, združenia knižníc

s cieľom poskytovať dokumenty zo svojich fondov

o je subito
Čo je Subito?
 • www.subito-doc.com
 • Subito, tal. – ihneď, okamžite
 • Kooperatívny systém na on-line vyhľadávanie, objednávanie a expresné dodávanie dokumentov

/kópií článkov, výpožičiek kníh/

kto m e vyu va subito
Kto môže využívať Subito?
 • Ktokoľvek, kto potrebuje literatúru na štúdium, výskum...

- priamo

- cez knižnicu

z hist rie
Z histórie
 • Vznik projektu 4.októbra 1994
 • 27.11.1997 – kópie článkov z časopisov
 • 1.septembra 1999 – objednávky výpožičiek kníh
 • Spoločnosť funguje na základe korporatívnej zmluvy, ktorá určuje práva a povinnosti všetkých participujúcich knižníc
registr cia
Registrácia
 • On-line
 • Používateľ je zaradený do používateľskej skupiny /používateľský profil/
 • Používateľský profil pri zmenách aktualizovať
 • Súhlas s licenčnými podmienkami
 • Prístupové kódy: ID. Password
skupiny pou vate ov
Skupiny používateľov
 • Priama používateľská služba /koncový používateľ/

Používatelia žijúci v nemecky hovoriacich krajinách

1.skupina: Nekomerční používatelia /študenti, univerzitní študenti, zamestnanci univerzít, výskumných inštitúcií financovaných z verejných prostriedkov/

slide10
2.skupina: Komerční používatelia /knižnice firiem, podnikatelia/

3.skupina: Súkromní používatelia /súkromné osoby/

Používatelia z ďalších krajín

5.skupina: Nekomerční používatelia

6.skupina: Komerční používatelia

slide11
Služba knižniciam

Knižnice financované prevažne z verejných zdrojov

4.skupina: Knižnice so sídlom vnemecky hovoriacich krajinách /štátne, univerzitné, regionálne.../

8.skupina: Knižnicev ďalších krajinách

slu by
Služby
 • Dodávanie článkov
 • Vypožičiavanie kníh

Rozsah a charakter služieb závisí od

používateľskej skupiny, do ktorej

je používateľ zaradený

objedn vky
Objednávky
 • Normálne objednávky /maximálna doba vybavovania požiadavky je 72 hodín/
 • Expresné objednávky /maximálna doba vybavovania je 24 hodín/

- len pre priamu službu

dodanie l nkov
Dodanie článkov
 • Podľa požiadaviek používateľa

- e-mailom /PDF, TIFF/

- vystavené na internete FTP

- poštou

- faxom

slide23
V prípade, že objednávka nemôže byť uspokojená, alebo boli uvedené nesprávne bibliografické údaje, dostane používateľ oznam na

e-mailovú adresu

poplatky
Poplatky
 • Spôsob platby:

- faktúra

- v hotovosti

- poštový peňažný poukaz

- kreditná karta

slide25
Systém fakturuje objednávky centrálne

/mesačne/

- faktúra obsahuje súpis dodaných

dokumentov /poradové číslo, dátum,

typ dodania, číslo žiadanky,

bibliografické údaje o dokumente, e-mail,

suma v eurách../

slide27
Ceny sú určované používateľskými skupinami, typom požiadavky /normálna, expresná/ a zvoleným spôsobom dodania dokumentu
slide30
Ďakujem za pozornosť

galuscakova@snk.sk