SLOVNÍ ROZBORY - PowerPoint PPT Presentation

slovn rozbory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLOVNÍ ROZBORY PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLOVNÍ ROZBORY

play fullscreen
1 / 4
SLOVNÍ ROZBORY
743 Views
Download Presentation
haru
Download Presentation

SLOVNÍ ROZBORY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SLOVNÍ ROZBORY Mgr. Michal Oblouk

  2. SLOVOTVORNÝ ROZBOR • zjišťujeme, jak slovo vzniklo • ke SLOVU ODVOZENÉMU hledáme SLOVO ZÁKLADOVÉ • podtrháváme SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD • odvozené slovo je utvořeno od slova základového SLOVOTVORNÝMI PROSTŘEDKY – PŘEDPONAMI a PŘÍPONAMI synek – syn, silný – síl(a), vařič – vaři(t), přístroj – stroj, strojek – stroj, pata – podpatek, dámský – dám(a), houkačka – houka(t), ovocný – ovoc(e), slabost – slab(ý)

  3. MORFEMATICKÝ ROZBOR • rozbor stavby slova • zjišťujeme, kolik a které MORFÉMY (nejmenší významové části slova) slovo obsahuje = KOŘEN, PŘÍPONU, PŘEDPONU a KONCOVKU MOŘE – mořským, přímořská, námořníkovi, námořnický, úmoří PROHLEDALA – prohledáváme, vyhledávali, hledáš, hledejte ZEMĚ – zemský, zemina, území, podzemní

  4. TVAROTVORNÝ ROZBOR • zjišťujeme, jak se tvoří tvary slova • vyčleňujeme KONCOVKU (stojí na konci slova) a KMEN (společná část všem tvarům téhož slova) 1. p. - ZÁHADA 2. p. - ZÁHADY 3. p. - ZÁHADĚ 4. p. - ZÁHADU 5. p. - ZÁHADO 6. p. - ZÁHADĚ 7. p. - ZÁHADOU