Laboratoř mikrobiologie potravin - PowerPoint PPT Presentation

laborato mikrobiologie potravin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laboratoř mikrobiologie potravin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laboratoř mikrobiologie potravin

play fullscreen
1 / 7
Laboratoř mikrobiologie potravin
368 Views
Download Presentation
oma
Download Presentation

Laboratoř mikrobiologie potravin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Laboratoř mikrobiologie potravin

  2. Laboratoř mikrobiologie potravin Analýzy: • základní mikrobiologické rozbory potravin a potravinářských surovin • mikroskopické • kultivační

  3. Laboratoř mikrobiologie potravin studium termorezistence mikroorganismů potravin Výzkumné projekty • výskyt a vlastnosti • mikrobiálního biofilmu • v potravinářské výrobě bakteriální původci kažení kyselých potravin

  4. Laboratoř mikrobiologie potravin: Bakteriální původci kažení kyselých potravin • izolace kmenů rodu Alicyclobacillus a Lactobacillus z kyselých potravin (pH < 4) • výzkum: • charakteristické vlastnosti izolovaných mikroorganismů • odolnost: • ke konzervačním látkám • k teplu • k desinfekčním prostředkům • možnosti přežití během výrobního procesu • návrh vhodných opatření proti těmto mikroorganismům při jejich nadměrném výskytu nebo pomnožení ve výrobním zařízení Alicyclobacillus spp. Lactobacillus spp.

  5. Laboratoř mikrobiologie potravin:Studium termorezistence mikroorganismů • stanovení termoinaktivačních parametrů mikroorganismů (D a z hodnoty) metodou kapilární, ampulkovou a metodou tříhrdlé baňky • optimalizace tepelného ošetření při výrobě potravin • vyhodnocení účinnosti tepla jako sanitační metody

  6. Laboratoř mikrobiologie potravin:Mikrobiální biofilm v potravinářské výrobě • izolace, detekce a testování resistence adherovaných bakteriálních buněk v biofilmu • testování účinnosti sanitačních činidel aplikovaných v potravinářském průmyslu • aktivní složky činidel: kys. peroxooctová. kys. bromoctová, chlór, jód, QAC-kvarterní amoniové soli • optimalizace sanitačního procesu v provozních podmínkách

  7. Studijní materiál • Ing. Petra Sedláčková: Manuál pro mikrobiologickou práci v laboratoři http://www.vscht.cz/ktk/www_324/doktor/sedlackova/manual.pdf