Romantismus
Download
1 / 18

ROMANTISMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 513 Views
 • Uploaded on

ROMANTISMUS. G.G.Byron - prezentace a rozbory ukázek Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROMANTISMUS' - coty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Romantismus

ROMANTISMUS

G.G.Byron - prezentace a rozbory ukázek

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


George gordon byron 1788 1822
George Gordon Byron1788- 1822

 • Stará aristokratická rodina

 • Studia v Cambridge

 • Nestřídmý a bouřlivý život plný milenek, cestování a utrácení rodinného jmění

 • Incestní vztah s vlastní sestrou (polorodou, měli jiné matky) ho přinutí opustit manželku a odejít z Anglie

 • Většinu svého života prožije nuceně nebo dobrovolně v cizině

 • Spřátelí se s P.B.Shelleyem i jeho ženou, nakonec je to on, kdo Shelleyho pohřbí

 • Věří v revoluci, je stoupencem Napoleona

 • Fandí utlačovaným národům, pomáhá Řecku v jeho boji proti Turecku

 • Netají se svým ateismem

 • Umírá v Řecku, kde je uctíván jako národní hrdina


D lo childe haroldova pou
Dílo: Childe Haroldova Pouť

Autobiografický moderní epos o 4 zpěvech, psaný spencerovskými strofami

Hlavní hrdina opouští domov, je přesycen plané zábavy a rozkoše. Schází mu upřímné vztahy, a tak se vydává na pouť Evropou

Nechává se unášet slavnou minulostí a přírodními scenériemi

V jednotlivých částech je všudypřítomný protest proti tyranství a nesvobodě podmaněných národů

Typ.rysy: záhadnost, samotářství, hrdost, světobol z nenaplněné lásky a z konfliktu s okolním světem

Childe – starobylý anglický titul pro muže, který má být pasován na rytíře


Romantismus

Childe Haroldovapouť – zpěv 1.

Kdys v Albioněmládecžil, ten k ctnosti

a k dobrýmcestámnezahoroval,

dnynectněmrhalpustouveselostí,

sluchnoci v spánkurykemburcoval;

ó, byl to hýřil, studuvzdoroval,

jenrozpustilstvíhříšnéšlo mu k duhu;

ne mnohou v světěvěcsiliboval

kromkupnýchžen a rozkošníkůkruhu

inízkýchpijanůivyššíchdobrodruhů.

Chilď Harold zval se on; všakodkudjmeno

irodokmen, mněsmlčetvhodno jest;

dost, žekdysvalněbyloproslaveno.

Všaknavždyjednašpatnáratolest –

ó, jedenšibalzlehčíjmenačest,

byťmocnéznal je starýkronikář,

a žádná z hrobůvyhrabanázvěst,

niprósykvětnirým, ten sladkýlhář,

zlýmčinůmnemohoudátleskčisvatozář.

Chilď v sluncipoledním, jakmuškyjiné,

se bavil a se hřál, prost pomyšlení,

ženežlijehokrátký den mu mine,

snadjednou van jej v mraznouběduzmění.

Ni s třetinuproňještězašlýmnení,

všakhůřnež v protivenství s Childembylo:

on záhypocítilhnuspřesycené;

dlít v rodnézemi se mu znechutilo,

kde se mu smutnějinežnapoustevněžilo.

Vin prošelbludištěm, všaknadvinou

jižnikdykajicnostinepocítí.

Plál k mnohým, milovaljenjedinou,

ta jedinávšaknesmíjehobýti.

Ó, šťastná, ušla mu! Jakskvrnusmýti

s vnadcudných, jež by znectilpolíbením?

Jínabažen by v nízkýchslastísíti

bylzmarsvůjztratilurvanýmjíjměním,

pryč z mírudomovasvýmvábenzalíbením.


Pr ce s uk zkou 1
Práce s ukázkou č. 1

 • Charakterizujte hlavního hrdinu vlastními slovy.

 • Jaký byl jeho postoj k životu?

 • Proč odchází z domova?

 • Skladba je vytvořena v tzv. spenserovských strofách – charakterizujte je (všimněte si počtu veršů a pravidelné rýmové struktury).


Childe haroldova pou uk zka z r zn ch zp v p eklad e kr snohorsk
Childe Haroldova pouť – ukázka z různých zpěvů, překlad E. Krásnohorská

Ó krásné Řecko! veliké I v pádu!

vždy nesmrtelné, až tě více není!

Kdo povede tvé děti? Kdože vládu

jich dlouhé poroby v los lepší změní?

Ó kde jsou synové tví proslavení,

co v jícen smrtný černých Thermopyl

se samovolně vrhli v utracení?

Kdož ducha jich by v sebe pochopil

a tebe probudil i z hrobu vykoupil?

3. Zpěv

Tož opět na vlnách, tož opět v šíru!

Tak oř, jenž jezdce zná, tak poskakují

si vlny se mnou. Pozdrav buď jich víru!

Jen rychle dále, kamkoliv ať plují!

Nechť jako třtiny stěžně pokyvují

a vítr plachtou mete strhanou,

jen dál! Jak býlí skal, s nímž vítr bují,

Jsem vržen v moře, v pěnu zmítanou;

dál! Kam mě vlny rvou bouře odvanou!

Já k světu nepřilnul, ni ke mně svět;

já nelichotil jeho vilné vládě,

ni nepoklekal v model jeho sled,

ni v ohlas nekřičel, ni za ním pádě

tvář v úsměv nešklebil, že v lidském stádě

mě nemohli mít za svého; já dlel

v jich davu, nejsa z nich, byl v stálé svádě

můj názor s jejich; můj se tříbit chtěl

A sobě samu jen se podrobiti směl.

4. Zpěv

Mně rozkoší jest neproniklý les,

A v slastném nadšení se tovaryší

má duše s osamělým břehem kdes,

kde z hloubi moře hudbu věčna slyší!

Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší,

s ní obcuji, s ní řeším úlohu:

Čím jsem? Čím jsem byl dřív? A spolnost

bližší

mě k všemíru víže, k prabohu,

Jejž vyřknout neumím a zapřít nemohu.


Pr ce s uk zkou 2
Práce s ukázkou č. 2 překlad E. Krásnohorská

 • S čím kontrastuje slavná minulost Řecka? Čím je dosaženo patetičnosti výpovědi?

 • Proti čemu básník výrazně protestuje, proč utíká a kam?

 • Co o sobě prozrazuje romantický lyrický hrdina?

 • Čemu se autor obdivuje? Co působí jako harmonizující činitel, kde nalézá iluzi svobody?

 • Definujte slova: poroba, třtina, býlí, vilný, modla, dlít, sváda, obcovat


Pr ce s uk zkou 3 lara 1814 exotick b snick pov dka
Práce s ukázkou č. 3 překlad E. KrásnohorskáLara – 1814, exotická básnická povídka

VIII.

Věcdivná, — v mládíčinůžádostiv,

prah’ pozápasu, rozkošebylchtiv,

boj, ženy, moře, vše co vnadilo

jejpožitkem, čismrtíhrozilo,

byljehocíl. Co měl, vše v sázku dal,

by strast neb radostza to vyzískal, —

ne středního cos. Hodlalťnámahou.

svýchcitůstišitvřavuneblahou:

Vírjehosrdcesnesjen s odporem,

co slabšíchživlůbylovýtvorem

a v smělémletuptal se jehoduch,

zdazaoblohouvyššíkdosnežbůh.

Rabvášní, pudůsvých od dávnýchdnů,

jakvystřízlivěl z divokéhosnu?

Žel! — Neřek, to! — nežklnulnaosud,

žejemusrdcedosudbije v hruď!

IX.

Dřívzdrojemvědybyl mu širýsvět,

tímvícjejpoutalobsahknihyteď;

jsalidívzdálen, oběťchmurnýchsnů,

v svýchsíníchtráví den, nocnejednu.

Kdopřecmělstyk s ním, přiznalpozději,

žedlouho v noczvukjehošlépějí

znělchodbou, kdesborpředkůmračnýchčel

z gotickýchrámůpřísněvyhlížel.

Pak hlasprýšeptal: „To se nesmíříc —“

ne jehovšak, zdálnadzemským se víc.

Žertstranou! I víclidívidělo,

co nelzeříc, než co býtnemělo.

Pročnalebzří? K níodpornechová?

jenzvrhlýčlověkvzalji z hřbitova;

tupředseboumá, vedlesvazkůknih

ne k hrůzesvé, než pro strachostatních.

Proč, kdyžsvětusnul, klidsinechtělpřát?

Pročnezvalhosty, hudbunemárád?

Tuvadakdes! — Než z čehosestává?

To zvěst by byla — přílišzdlouhavá.

I těch je dost, jichžchoulostivýcit

co znal, se zdráhalvícnežnaznačit.

„Chtítvšejenříc!“ Tak o svémpánovi

přistolumluvísluziLarovi.


Lara pokra ov n uk zky
Lara – pokračování ukázky překlad E. Krásnohorská

X.

Noc! HvězdamipláLaryjasnýbrod,

ježsvitempaprsků se noří z vod;

proud je taktichý, bezhnutí se zdál

a přeceprchájakoštěstídál,

zrcadle v hloubi v krásezázračné

nesmrtnásvětla, výšeoblačné:

Jest stromyvroubenvnadnýjehobřeh

a včelavznáší se tupokvětech,

z nichžvěnecvilaDianinacnost

a láscenabízí je Nevinnost.

Toťnabřehu — a v stromůúpatí

se řekajak had leskne, klikatí.

Vševůkolticho, mírvlá z niv a lad,

ženetřeba se cestouduchůbát,

neb nezlákalažádnoumoc by zlou,

procházka v zářité, v noctakovou!

Je chvíletaká pro dobréhojen:

Tak Lara řeksi, nijakrozrušen

a mlčkyubíral se v zámekzpět;

výjevůtakýchnesnesjehohled,

vzpomínkoubylynajiný mu čas,

nanebekrasší, hlubšílunyjas,

nakratšínoci, srdce, ponichžstesk —

ne! — aťskráňjakkoli mu tříštíblesk,

proňtakánoc, nockrásybyla z těch,

jímžjehosrdcebylonaposměch.


Pr ce s uk zkou 3
Práce s ukázkou č.3 překlad E. Krásnohorská

 • Vyhledejte typické znaky romantismu.

 • Jakou úlohu hraje popis přírody a scenérií?

 • Zkuste odhadnout stáří překladu a pokuste se nahradit slova zastaralá novými, modernějšími.


Romantismus

Byron byl obdivován i zavrhován. On romantismus nepsal, on jej žil. Několik kritiků mu vyčetlo, že některé z jeho básní jsou příliš překombinovaných, nicméně z jeho deníků a z memoárů jeho přátel se dozvídáme, že většinu svých básní napsal během několika dní. Lara byl prý sepsán během měsíce, v ukradených večeních chvilkách, kdy se Byron vrátil z plesu či jiné zábavy a před tím než upadl do postele.

Pro dnešního čtenáře může být složitý, je to však často i tím, že neexistují moderní překlady, které by si tento autor zcela jistě zasloužil.

Byl obrovským zdrojem inspirace pro jiné velikány literárního romantismu, Máchou počínaje a Lermontovem konče. Všichni se mu chtěli vyrovnat. Každý z nich chtěl napsat svého Childe Harolda nebo (aspoň) Laru.


Z v r v r mci opakov n se pokuste charakterizovat n kter z typick ch nr romantismu
Závěr – v rámci opakování se pokuste charakterizovat některé z typických žánrů romantismu:

 • Moderní epos

 • Poemu – romantickou básnickou povídku

 • Román

 • Baladu


Modern epos
MODERNÍ EPOS některé z typických žánrů romantismu:

 • Lyrickoepický žánr většího rozsahu, ve kterém vystupují do popředí subjektivní a reflexivní prvky. Uplatňuje se v něm přímo nebo nepřímo subjekt básníka.

 • Je psán veršem.


Poema
POEMA některé z typických žánrů romantismu:

 • LYRICKOEPICKÁ SKLADBA, JEJÍŽ DĚJ JE PROSTOUPEN ČETNÝMI REFLEXEMI, LYRICKÝMI PRVKY A POPISY. ALESPOŇ NĚKTEROU Z POSTAV LZE VNÍMAT JAKO MLUVČÍHO BÁSNÍKA

 • Souvisí se vznikem moderního eposu, je však kratší, uzavřenější a mívá tzv. druhý významový plán. Zachycuje události ze života jednotlivce, nikoliv společnosti


Rom n
ROMÁN některé z typických žánrů romantismu:

 • Román je prozaický epický žánr, smýšlené vyprávění

 • Vývoj románu je dlouhý, což se výrazně projevilo na proměnlivosti jeho struktury.

 • Je delší než povídka nebo novela (někdy se uvádí min. 40 000 slov), jeho fabule je komplikovanější, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších (není to však nutné pravidlo).

 • Velká epická skladba psaná prózou. Skladby románového rázu (román dobrodružný, historický, milostný, společenský) byly známy již v antice, avšak název –román vznikl až ve středověku.

 • Novodobý román má charakter syntetický – k principu epickému připojuje i princip lyrický a dramatický.


Balada
BALADA některé z typických žánrů romantismu:

 • Veršovaná lyrickoepická skladba, která má za základ tragický příběh

 • Ráz balady je pochmurný

 • Lyrický prvek se uplatňuje zejména v líčení prostředí

 • Děj je zhuštěn, soustředěn ke konfliktu

 • Jedná se o báseň středního rozsahu


Citace
Citace: některé z typických žánrů romantismu:

 • Literatura: přehled středoškolského studia. dotisk 2. vydání. Český Těšín: Petra Velanová. ISBN 80-902571-6-X.

 • Čítanka: pro 2. ročník středních škol. 2001. vyd. Praha 5: Tripolia s.r.o., 2001. ISBN 80-86448-05-3.

 • Poutník z Albionu. Praha: Československý spisovatel, 1981. ISBN 000141277.

 • Lord Byron. Wikipedia: The Free Encyclopaedia [online]. [cit. 2012-10-22]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron

 • SOCHROVÁ, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce: [romantismus, realismus, česká a slovenská literatura 19. století, literární moderna] : pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 180 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-80-253-0187-6.


Romantismus