Informa n syst my
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

strategické řízení. taktické řízení. EIS. OIS. OIS. MIS. operativní řízení a provozu. EDI. OIS. TPS. Informační systémy. Globální podniková strategie Strategické řízení IS/IT a informační strategie. Globální podniková strategie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - harry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informa n syst my

strategické

řízení

taktické

řízení

EIS

OIS

OIS

MIS

operativní řízení

a provozu

EDI

OIS

TPS

Informační systémy

Globální podniková strategie

Strategické řízení IS/IT a informační strategie

IS-2010-7


Informa n syst my

Globální podniková strategie

Potřeba shrnutí těch aspektů globální podnikové strategie, které jsou významné pro strategické řízení IS/IT

 • Globální strategie (GST) dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám

 • Nedostatečně formulovaná či prosazovaná globální strategie způsobuje živelný vývoj podniku

 • Formulace GST není rutinní záležitostí - ryze racionální přístup může mít neblahé následky

IS-2010-7


Informa n syst my

Formulace

GST

Realizace

GST

Vyhodnocení

GST

Globální podniková strategie

 • Určuje v cca tříletém horizontu:

 • hlavní zaměření podniku

 • podnikové cíle a jejich priority

 • disponibilní zdroje pro realizaci cílů

 • způsob ověřování naplňování cílů

 • odpovědné osoby za dosažení jednotlivých cílů

 • nutná cca roční reformulace, cyklus

 • základ pro stanovení informační strategie

 • východiskem pro formulaci GST je SWOT analýza

IS-2010-7


Informa n syst my

Globální podniková strategie

SWOT analýza

 • Výčet faktorů dle MDIS:

  • zákazníci (odběratelé)

  • hlavní zákazníci podniku (vývoj, závislost podniku na nich, …)

  • dodavatelé

  • aliance a jejich členové

  • konkurenti

  • rozvoj technologie

  • zdroje pracovních sil

  • ekonomické podmínky (v zemích, kde podnik působí nebo chce působit)

  • legislativa

  • politické vlivy

  • sociální a kulturní vlivy

  • geografické vlivy

  • informační infrastruktura v daném teritoriu

IS-2010-7


Informa n syst my

Globální podniková strategie

Po analýze externích a interních faktorů následuje vyhodnocení shromážděných faktorů a určení kritických faktorů (Critical Success Factor - CSF) dalšího rozvoje podniku.

IS-2010-7


Informa n syst my

Strategické řízení IS/IT a informační strategie

 • Informační strategie

 • je jednou z dílčích strategií

 • navazuje na globální strategii podniku

 • představuje dlouhodobou orientaci podniku v oblasti informačních zdrojů, služeb a technologií

 • Strategické řízení IS/IT

 • je kontinuální proces, který musí budovat a neustále udržovat integritu IS/IT na pěti úrovních:

 • integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu

 • integrace podniku s okolím

 • integrace interních podnikových procesů

 • technologická integrace (datová, hardwarová, softwarová, uživatelského rozhraní)

 • metodická integrace

IS-2010-7


Informa n syst my

Strategické řízení IS/IT a informační strategie

 • Úkolem strategického řízení je:

 • formulovat vizi, cíle a hodnoty budoucího stavu IS/IT

 • určit cestu realizace vize

 • řídit přechod od současného do cílového stavu tak, aby byla neustále zachována integrita IS/IT.

IS-2010-7


Informa n syst my

Konceptuální model informační strategie (IST) a její struktura

 • Tvorba IST se skládá ze tří hlavních skupin činností:

 • popisu a hodnocení současného stavu IS/IT

 • definice cílového stavu IS/IT

 • návrhu možných cest transformace současného stavu do stavu cílového

IS-2010-7


Informa n syst my

Konceptuální model IST a struktura IST struktura

 • Pro definování cílového stavu se využívá osmi klíčových vstupních materiálů

 • Cílový stav IS/IT se určuje ve dvou úrovních:

 • globální architektura IS/IT, která určuje "tvar celé stavby“ a její vzájemné vazby

 • dílčí pohledy:

  • 1. funkční a procesní architektura

  • 2. datová architektura

  • 3. technologická architektura

  • 4. softwarová architektura

  • 5. hardwarová architektura

  • 6. organizační a legislativní aspekty

  • 7. personální, sociální a etické aspekty

IS-2010-7


Informa n syst my

Struktura IST struktura

 • Dokument informační strategie je v rámci MDIS rozdělen do tří částí:

 • část "Shrnutí" aplikuje nejhrubší pohled na IS/IT

 • text „Hlavní části strategie“ je rozdělen do čtyř oddílů

IS-2010-7


Informa n syst my

Postup tvorby IST struktura

IS-2010-7