Erasmus ir etwinning program naujov s
Download
1 / 25

Erasmus+ ir eTwinning program? naujov?s - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Erasmus+ ir eTwinning programų naujovės. A.Dirginčienė eTwinning ambasadorė. http :// ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lt.htm. ERASMUS+ bus įgyvendinama 2014–2020 metais.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erasmus+ ir eTwinning program? naujov?s' - harriet-wiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erasmus ir etwinning program naujov s

Erasmus+ ir eTwinning programų naujovės

A.Dirginčienė

eTwinning ambasadorė


Http ec europa eu programmes erasmus plus index lt htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lt.htm


Erasmus bus gyvendinama 2014 2020 metais

ERASMUS+ bus įgyvendinama 2014–2020 metais

Programa bus siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai, vykdant įvairias Programoje numatytas veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves tiek instituciniu, tiek sistemos lygmeniu.


Erasmus ir etwinning program naujov s

Programa remia trijų tipų vienas kitą papildančias pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat eTwinning), taip pat bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis ir trečiųjų šalių, iš jų plėtros šalis, pajėgumų didinimą, daugiausia dėmesio skiriant kaimynystės šalims, ir paramą politikos reformoms.


Programos chema

Programos pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat chema


Programos
PROGRAMOS pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat


Administruojamos programos ir projektai
Administruojamos pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat programos ir projektai. 

 • Mokymosi visą gyvenimą programa: Comenius, Erasmus, Leonardo daVinci, Grundtvig, skersinė (pažintiniai vizitai).

 • Euroguidance – profesinis informavimas ir konsultavimas.

 • Europass – vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai.

 • Nordplus (Junior, Adult, Highereducation, Horizontal) – šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas.

 • ErasmusMundus – jungtinės magistrantūros ir doktorantūros studijų programos ir bendradarbiavimas.

 • Tempus – švietimo reformų plėtra partnerinėse šalyse.

 • Bolonijos procesas – informacija apie Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimą.

 • Valstybinės stipendijos - stipendijos ir mokslinės stažuotės pagal tarptautines sutartis.

 • Europos kalbų ženklas  – sėkmingiausių kalbų mokymo(si) iniciatyvų apdovanojimai. 


Svarbu
SVARBU: pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt/

http://www.etwinning.lt/

http://www.etwinning.net/

http://www.nordplusonline.org/


Erasmus prioritetai mokykliniam ugdymui
Erasmus+ prioritetai mokykliniam ugdymui pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

 • Gerinti jaunų žmonių, kuriems gresia mokyklos

  nebaigimas, pasiekimus;

 • Tobulinti jaunų žmonių nepakankamus bendruosius

  gebėjimus;

 • Stiprinti ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę;

 • Stiprinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti jų

  kvalifikaciją.


Lietuvos p rioritet ai mokyklinio ugdymo projektams
Lietuvos pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat prioritetaimokyklinio ugdymo projektams

 • Stiprinti mokytojų rengimą ir jau dirbančių mokytojų kompetencijų

  tobulinimą;

 • Užtikrinti mokyklinio ugdymo prieinamumą ir lygias galimybes;

 • Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir mokyklų šiems vaikams

  prieinamumo didinimas;

 • IKT panaudojimas mokykliniame ugdyme;

 • Vietos, regioninės valdžios švietimo srityje įtraukimas į

  tarptautines veiklas;

 • Institucijų, dirbančių su specialiųjų poreikių moksleiviais,

  įtraukimas.


Biud etas
Biudžetas pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

 • Bendras 2014m. kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 1 507,3 mln. EUR

 • Švietimas ir mokymas – 1 305,3 mln. EUR

 • Jaunimas – 174,2 mln. EUR

 • “Jean Monnet” – 11,2 mln. EUR

 • Sportas – 16,6 mln. EUR


Vietimo main paramos fondas administruoja ias veiklas

Švietimo mainų paramos fondas administruoja šias veiklas: pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

KA 1 ASMENŲ MOKYMOSI MOBILUMAS

KA 2 STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTAI


K1 asmen mokymosi mobilumas
K1 – ASMENŲ MOKYMOSI MOBILUMAS pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

 • Šios veiklos tikslas – didinti besimokančiųjų praktikos galimybes, mokymąsi darbo vietoje užsienyje, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų sėkmingai integracijai į darbo rinką; tobulinti profesinio mokymo specialistų profesines ir/ar pedagogines žinias bei įgūdžius. 

 • Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Pavienių asmenų mobilumo veikla suteikia galimybes mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo institucijų darbuotojams dalyvauti mokymuose ir/arba įgyti profesinės patirties užsienyje. Veiklos tikslai:

 • Tobulinti mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo institucijų personalo žinias ir įgūdžius (užsienio kalbų žinias, IKT ir t.t.);

 • Pasiūlyti profesinio tobulėjimo užsienyje galimybes.


K2 strategin s partneryst s projektai
K2 – STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTAI pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

 • Strateginės partnerystės projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti inovacines aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

 • Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Strateginės partnerystės projektų tikslas – įgyvendinti europinių strateginių dokumentų, tokių kaip „Europa 2020“ bei „Švietimas ir mokymas 2020“, bendruosius prioritetus:

 • gerinti jaunų žmonių, kuriems gresia mokyklos nebaigimas, pasiekimus;

 • tobulinti jaunų žmonių nepakankamus bendruosius gebėjimus;

 • stiprinti ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę;

 • stiprinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti jų kvalifikaciją.

 • Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Strateginės partnerystės projektų uždaviniai – kurti, perkelti ir įgyvendinti  naujoves mokyklose, vietinės ir regioninės valdžios, mokytojų rengimo ir kitose organizacijose.

 • Profesinio mokymo strateginės partnerystės skirtos stiprinti profesinio mokymo institucijų  ir suinteresuotųjų šalių (įmonių, tyrimų organizacijų, socialinių partnerių, vietos/regiono valdžios institucijų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti profesinio mokymo kokybę ir naujoves.


Parai kos teikim o schema
Parai pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat škosteikimo schema:

 • Užregistruoti organizaciją „Unique Registration Facility“ (URF) sistemoje - dalyvių portale (angl. Participant Portal).

 • Atsižvelgiant į situacijos analizę, organizacijos poreikius, išgryninti projekto įdėją.

 • Rasti jus dominančius, bei atitinkančius jūsų poreikius kursus.

 • Institucija pateikia paraišką Europos Komisijos elektroninėje sistemoje. 

 • Paraiškų atranką vykdo šalies, kurioje įsikūrusi institucija, nacionalinė agentūra.


Kur ie koti partneri
KUR IEŠKOTI PARTNERIŲ? pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

 • www.smpf.lt/lt/partners

 • www.europeansharedtreasure.eu

 • www.adam-europe.eu

 • www.etwinning.net


Http www etwinning net
http pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat ://www.etwinning.net


Erasmus ir etwinning program naujov s

 • Didesnė pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat eTwinning bendruomenė

  - eTwinningPlus:

  >550 m-klų;

  >1430 mokytojų;

  > 200 projektų.

  Nuo 2015 m. eTwinningPlusšalys galės kurti eTwinning projektus lygiomis teisėmis, kaip ir eTwinningšalys t.y. be papildomų partnerių.

  - Egiptas ir Baltarusija yra pretendentės prisijungti prie eTwinningprogramos.


Naujasis twinspace
NAUJASIS TWINSPACE pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat

 • Pradės veikti rugsėjo 15-21 d.

 • Visi projektai, patvirtinti po šios datos, „gaus“ naująjį TwinSpace.

 • Projektai, patvirtinti iki rugsėjo 15 d. „gaus“ dar senąjį TwinSpace.

 • Vykstančių projektų TwinSpace NESIKEIS.


Erasmus ir etwinning program naujov s

Tačiau erdvė „ pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat TwinSpace“ - ne vienintelė staigmena. Šiais mokslo metais bus vykdomas naujas bandomasis projektas, kuris leis mokykloms tik iš vienos šalies kartu kurti projektus „eTwinning“. Laukite daugiau informacijos apie bandomąjį projektą ir jame dalyvaujančias šalis.


Erasmus ir etwinning program naujov s

Šiais mokslo metais naujos šalys prisijungs prie programos „eTwinning“, todėl programos portalas bus išverstas į dar daugiau kalbų. Be to, bus atnaujinti du skyriai: projektų galerija ir rinkiniai. Juose bus sukaupta ir naudotojui patogioje aplinkoje pristatoma nauja naudinga medžiaga.


Dalyvaukite programos etwinning savait se
Dalyvaukite „programos „eTwinning“ savaitėse

Kaip ir kasmet naujus mokslo metus pasitiksime su kampanija „Programos „eTwinning“ savaitės“ spalio mėnesį. 

Kampanija bus susijusi su šių metų tema „Kompetencijomis grįstas požiūris į programą „eTwinning“, o jos metu bus siekiama lavinti ir mokytojų, ir mokinių įgūdžius. Nugalėtojams bus skirti puikūs prizai!