Download
dorst n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dorst PowerPoint Presentation

Dorst

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Dorst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dorst • Uitgedroogd na 24 uur niet drinken • Ruwe soldaten geven Jezus te drinken • Net genoeg om niet te sterven • Vasten -> dichter bij Jezus’ lijden?

  2. Door de hel • “Alles volbracht” • Eerst de dorst van de ziel, daarna de dorst van het lichaam • Dorst naar God, snakken naar Vaders liefde • Helse dorst: God wijst Jezus af • Beker van Gods toorn tot de bodem leegdrinken

  3. Onze dorst • Jezus neemt ónze dorst op zich • Zuiver verlangen naar God • Onverdoofde pijn: door God verlaten

  4. Beker van heil

  5. Vasthouden • Geen voorbijgangers bij het kruisHet gaat om ons! • Dus meenemen, je leven inOefenen: aangewezen op God • Gered door dorst en pijn van Jezus • Nu niet meer hopeloos: zijn sterven is mijn leven