palvelulaitosten ty nantajayhdistyksen ty ehtosopimus pty 2010 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011. Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011' - harlan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
SoveltamisalaTätä työehtosopimusta sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin.
slide3
Sopimuksen tarkoituksena on asettaa kuntaomisteisten yhtiöiden työehdot samankaltaiselle tasolle kuin ne on sovittu kunnan sisällä toimiville työntekijöille
slide4
Sopimuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt: - Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY ry - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry - Opettajien ammattijärjestö OAJ ry - Tekniikka ja Terveys KTN ry
slide5
PTY sopimuksen alueella voidaan KVTES:n kaltaisesti sopia paikallisia sopimuksia, jos siihen on taloudellisista, tuotannollisista tai muista paikallisista erityisolosuhteista johtuva perusteltu syy, kuitenkin ottaen huomioon sopimuksen rajoitukset paikalliselle sopimiselle
slide6
PTY sopimuksen piiriin kuuluvat ovat alueensa paikallisyhdistyksen jäseniä siten kuin asiasta on paikallisyhdistyksen säännöissä määritelty.Sääntöjen näin määritellessä PTY sopimuksen piiriin kuuluvien edunvalvonta hoituu ko. omistajakunnan paikallisyhdistyksen luottamusmiehen kautta.
slide7
PTY alueelle on kuitenkin asiallista valita oma pääluottamusmies aina kun se on mahdollista. Minimimäärä on 5 ao. allekirjoittajajärjestön jäsentä. On myös mahdollista perustaa oma paikallisyhdistys, mikäli se suuren jäsenmäärän puitteissa on asiallista.
slide8
Sellaiset ammattijärjestöt jotka eivät ole voineet valita luottamusmiestä saavat valita yhteisen luottamusmiehen, mikäli täten minimimäärä täytyy.
slide9
Kuntaomisteiseen osakeyhtiöön siirtyvät entiset kunnan palveluksessa olleet työntekijät säilyttävät PTY sopimukseen siirtyessään jäsenyytensä aikaisemmassa paikallisyhdistyksessään ja ovat siten edelleen neuvottelujärjestönsä (tässä tapauksessa KTN ry) ja aikaisemman ammattiliittonsa jäseniä.He ovat samalla oikeutettuja valitsemaan keskuudestaan pääluottamusmiehen edellä mainituin ehdoin.
slide10
PTY vs KVTES- PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta. - KVTES sopimuskausi 1.2.2010 – 31.12.2011- PTY sopimuskausi 1.3.2010 – 31.1.2012TES on voimassa siihen asti kunnes uusi sopimus solmitaan vaikka ratkaisua ei sopimuskauden loppuun mennessä olisi saavutettukaan
slide11
PTY vs KVTES- PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta. - KVTES sopimuskausi 1.2.2010 – 31.12.2011- PTY sopimuskausi 1.3.2010 – 31.1.2012TES on voimassa siihen asti kunnes uusi sopimus solmitaan vaikka ratkaisua ei sopimuskauden loppuun mennessä olisi saavutettukaan
slide12
PTY vs KVTESYleiskorotus 1.6.2011Kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja vähimmäispalkkaa korotetaan 1.6.2011 lukien kesäkuun palkanmaksun yhteydessä 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Korotus lasketaan työntekijän henkilökohtaiseen peruspalkkaan.
slide13
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2011Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia jäsenyhteisön tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden toukokuun 2011 peruspalkkojen palkkasummasta.
slide14
- PTY ja KVTES palkkausjärjestelmät ovat samankaltainen mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan. - Suurimpana erona HKL osan puuttuminen PTY sopimuksesta.
varsinainen palkka

Varsinainen palkka

PTY

1 työntekijän peruspalkka

2 kokemuslisä

3 (määrävuosilisä)

4 syrjäseutulisä

5 luottamusmieskorvaus

6 tsv:n palkkio

7 muut peruspalkan luonteiset lisät

KVTES

1 tehtäväkohtainen palkka

2 henkilökohtainen lisä ja HKL:n vuosisidonnainen osa

3 syrjäseutulisä

4 kielilisä

5 luottamusmieskorvaus

6 työsuojeluvaltuutetun korvaus

Lisäksi PTY:ssä varsinaiseen palkkaan kuulumattomat mahdolliset palkanosat

8 kannustelisä

9 tulospalkkio ja tulospalkkion luonteinen lisä

ty aika

Työaika

PTY

1 yleistyöaika 38h 15min

2 toimistotyöaika 36h 15min

3 jaksotyöaika

4 keskeytymätön ja keskeytyvä kolmivuorotyö

KVTES

1 yleistyöaika 38h 15min

2 toimistotyöaika 36h 15min

3 jaksotyöaika

4 säännöllinen työaika 37h/vko

Liukuva työaika

Paikallisesti voidaan sopia liukuvan työajan käytöstä yleistyöajassa ja toimistotyöajassa työaikalain 13 §:n mukaisesti

slide17
PTY ja (KVTES luku IV 5 §)

73 §

Vuosiloman pituuden määräytyminen

1 mom.

Vuosiloman pituus määräytyy edellä 71 §:ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, vuosilomaan vaikuttavan kokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja työsuhteen pituuden mukaan

slide18
PTY ja (KVTES luku IV 5 §)

2 mom.

Loman pituus määräytyy 3 momentin taulukoiden 1, 2 tai 3 mukaisesti. Käytettävä taulukko valitaan työntekijän kokemuslisään oikeuttava palvelusajan ja nykyisen työsuhteen keston perusteella. Vuosilomapäivien tai lomakorvauksena maksettavien päivien lukumäärä määräytyy Taulukon

– rivin A mukaan, jos vuosiloma pidetään kokonaan lomana

ja työntekijä on lomavuoden lomakautena (2.5.–30.9)

ollut työssä (työnteossa) vähintään 6 päivänä

– rivin B mukaan, jos loma maksetaan osaksikin lomakorvauksena

tai jos työntekijä ei ole lainkaan työssä lomavuoden

lomakautena tai työssäolopäiviä on lomavuoden

lomakautena (2.5.–30.9.) vähemmän kuin 6.

slide19
PTY ja (KVTES luku IV 5 §)

3 mom.

Vuosilomataulukot

Taulukko 1

Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 38

Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30

Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 1:n mukaan, jos työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä

– nykyisen työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa

palvelusaikaa vähintään 15 vuotta ja

– hänen nykyinen työsuhteensa omaan työnantajaan tulee

olla välittömästi ja yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta.

slide20
PTY ja (KVTES luku IV 5 §)
 • Taulukko 2
 • Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 5 7 9 12 15 18 20 22 24 26 28
 • Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 3 5 7 9 11 13 15 17 20 21 24 25
 • Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 12
 • 10 vuoden palvelu → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 30
 • Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan sen lomanmääräytymisvuoden
 • alusta lukien, jonka aikana työntekijän työsuhde tulee kestäneeksi yhtäjaksoisesti
 • vähintään 1 vuoden
slide21
PTY ja (KVTES luku IV 5 §)
 • Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan myös, jos työntekijällä
 • on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä nykyisen
 • työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa
 • vähintään 5 vuotta ja lisäksi hänen nykyinen työsuhteensa on välittömästi
 • ja yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta.
 • 3 Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n 10 vuoden palvelun mukaan,
 • jos työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.)
 • mennessä nykyisen työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa
 • palvelusaikaa vähintään 10 vuotta ja vuosilomaoikeutta on kertynyt
 • 12 täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
slide22
PTY ja (KVTES luku IV 5 §)

Taulukko 3

Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 2 4 5 7 9 10 13 15 17 19 21 23

Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) 2 4 5 7 9 10 12 14 15 17 19 20

Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 3:n mukaan muissa kuin taulukoihin 1–2

kuuluvissa tapauksissa.

slide23
PTY neuvottelujärjestys

Työpaikkaneuvottelu

- työntekijän/luottamusmiehen ja esimiehen välinen neuvottelu

Paikallisneuvottelu

- Mikäli asia ei ratkea työpaikkaneuvottelussa on seuraava taso paikallisneuvottelu jonka käy ao. allekirjoittajajärjestöjen edustajat eli luottamusmiehet ja TA:n edustaja

Keskusneuvottelut

- Ellei paikallisneuvotteluissa päästä yksimielisyyteen on asia mahdollista saattaa käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa. Keskustason neuvottelut käydään PTY:n ja neuvottelujärjestön/liiton kesken ja ne hoidetaan alueasiamiesten kautta.

slide24
PTY Luottamusmiehen valinta

Allekirjoittajajärjestö saa valita edustajakseen luottamusmiehen,

mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään 5 jäsentä.

Luottamusmiehen vaali voidaan järjestää työaikana ja

työpaikalla siten kuin siitä paikallisesti sovitaan

Valitusta luottamusmiehestä on kirjallisesti ilmoitettava

työnantajalle

slide25
Kiitoksia sinulle ajastasi!

Ennakoiden tulevaisuuteen!

ad