orthopedagogisch werkveld docent lut theunis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis. Arbeids- en organisatiepsychologie: C. Schepers Schoolpsychologie: I. Bernaerts Klinische Psychologie: G. Van Reusel Orthopedagogie: L. Theunis. Orthopedagogische werkdomeinen. Kind & Gezin Jeugdhulpverlening in de gezondheidszorg (1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELD DOCENT: Lut Theunis' - haracha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orthopedagogisch werkveld docent lut theunis

ORTHOPEDAGOGISCH WERKVELDDOCENT: Lut Theunis

Arbeids- en organisatiepsychologie: C. Schepers

Schoolpsychologie: I. Bernaerts

Klinische Psychologie: G. Van Reusel

Orthopedagogie: L. Theunis

orthopedagogische werkdomeinen
Orthopedagogische werkdomeinen
 • Kind & Gezin
 • Jeugdhulpverlening in de gezondheidszorg (1)
 • De gehandicaptenzorg
 • De bijzondere jeugdzorg (3)
 • De integrale jeugdhulpverlening (4)

LESBEURT 2

gehandicaptenzorg

de gehandicaptenzorg
De gehandicaptenzorg
 • Het vlaams fonds
  • Doelstellingen en uitgangspunten
  • Bij wie kan een persoon met een handicap terecht?
 • Inschrijven bij het Vlaams fonds
 • Dienstverlening
  • Individuele materiële bijstand
  • PAB
 • Diensten en instellingen binnen het Vlaams Fonds
 • Actuele knelpunten en ontwikkelingen

Blz 33

gehandicaptenzorg

slide4

voorlichting en oriëntering

 • inschrijving
 • bijstand
 • preventie, detectie en diagnose
 • opvang, behandeling, begeleiding
 • scholing, beroepsopleiding, omscholing
 • integratie in het arbeidsmilieu en in de maatschappij
 • documentatie, studie en onderzoek

vereenvoudiging

multidisciplinaire benadering

samenwerking met het gezin

brede waaier van voorzieningen

participatie

Intersectoriële samenwerking

bureaucratisering

medische zienswijze

uithuisplaatsing

residentiële opvang

paternalisering

intrasectoriële werking

gehandicaptenzorg

bij wie kan een persoon met een handicap terecht
Bij wie kan een persoon met een handicap terecht?
 • Het Vlaams Fonds
 • Het ziekenfonds
 • De verzekering
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

gehandicaptenzorg

slide6

Diensten en voorzieningen van het Vlaams Fonds

Individuele materiële bijstand

vrijetijdsbesteding

voorzieningen

mobiliteit

Persoonlijk assistentie budget - PAB

Opleiding en tewerkstelling

gehandicaptenzorg

slide7

Andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg

ministerie van onderwijs

het ziekenfonds

de verzekering

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

gehandicaptenzorg

rechthebbenden
Rechthebbenden
 • Personen met een handicap
 • Nog geen 65 jaar bij inschrijving
 • Ononderbroken de laatste vijf jaar in België wonen of in totaal 10 jaar in de loop van heel zijn leven
 • Uitzonderingen …

gehandicaptenzorg

inschrijven bij het vlaams fonds
Inschrijven bij het Vlaams Fonds
 • Toegangspoort: MDT – PEC
 • Voor welke vragen?
  • Zorgsector: thuis of tehuis
  • Tewerkstelling en opleiding: bij het vinden van een gepaste job of opleiding
  • Individuele materiële bijstand: bij aankoop van hulpmiddelen of het uitvoeren van aanpassingen
  • PAB
 • Inschrijvingsprocedure
  • Formulier A001 (bij 1° aanvraag)
  • Multidisciplinair team MDT – MDVerslag: A002
  • Provinciale evaluatiecommissie – PEC
  • Versnelde inschrijvingsprocedure
  • Aantekenen van beroep
  • Bijkomende vragen: brief of A001
  • schrijven bij het Vlaams Fonds

Slide 16

gehandicaptenzorg

slide10

Individuele dienstverlening

 • Individuele materiële bijstand
 • Persoonlijk Assistentie Budget - PAB

Slide 16

 • aanpassing aan woning
 • mobiliteit
 • communicatiemiddelen
 • ADL – hulpmiddelen
 • computers
 • doventolken, lessen witstoklopen, enz …

bijstandskorf

 • huishoudelijke taken
 • lichamelijke activiteiten
 • verplaatsingen
 • dagactiviteiten
 • (ortho)(ped)agogische activiteiten
 • psychosociale ondersteuning
 • kinderopvang

De assistent ondersteunt bij

gehandicaptenzorg

het persoonlijk assistentiebudget
Het persoonlijk assistentiebudget
 • voor personen met fysieke, sensorische of mentale handicap
 • voor volwassenen maar ook voor gezinsondersteuning
 • NIET om zich te laten begeleiden in een voorziening, in een pleeggezin of in een instgelling
 • WEL om de zelfstandigheid te bevorderen
 • Uitzonderingen:
  • Dagcentra
  • Semi-internaat voor niet-schoolgaanden
 • Men sluit een (arbeids)overeenkomst met zijn persoonlijk assistent(en) die tegen betaling een aantal activiteiten doet die de zelfstandigheid van de persoon met een handicap bevorderen

Slide 17

gehandicaptenzorg

slide12

Diagnostische centra

 • Residentiële voorzieningen
 • Semi – residentiële voorzieningen
 • Ambulante voorzieningen
 • Centra voor ontwikkelingsstoornissen – COS (4)
 • Centra voor Menselijke Erfelijkheid – CME (4)
 • Internaten – school
 • OBC
 • Tehuizen voor werkenden
 • Tehuizen voor niet-werkenden
 • Tehuizen voor kortverblijf
 • Semi – internaten
 • Dagcentra voor volwassenen
 • Diensten voor plaatsing in gezinnen
 • Diensten voor thuisbegeleiding
 • Diensten zelfstandig wonen / fysieke handicap
 • Diensten begeleid wonen / verstandelijke handicap
 • revalidatiecentra

Slide 18

gehandicaptenzorg

dienstverlening rond werk en beroepsopleiding
Dienstverlening rond werk en beroepsopleiding
 • Arbeidstrajectbegeleiding – ATB
 • Opleidingen
 • Tegemoetkomingen
 • Beschutte werkplaatsen
 • Oefeningen zie slide 20

slide 19

gehandicaptenzorg

actuele knelpunten
Actuele knelpunten
 • Aanbodgestuurde hulp
 • Alles of niets: op MPI of volledig thuis
 • PAB
  • Lange wachttijd (tot meer dan drie jaar)
  • Niet voor zorg in collectieve voorzieningen
 • Wachtlijsten: (5000) personen
 • Geen zicht op de zorgvragen

gehandicaptenzorg

actuele tendensen
Actuele tendensen
 • Van residentiële naar ambulante hulpverlening
 • Van all-in pakketten naar gedifferentieerde en flexibele ondersteuning op maat
 • van voorzieningsgerichte naar persoonsgerichte financiëringsvormen
 • Van een specifiek naar een inclusief gehandicaptenbeleid
 • Van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ondersteuning
 • trajectbegeleiding

gehandicaptenzorg

het vlaams fonds
HET VLAAMS FONDS

www.vlafo.be

 • Hulpmiddelen
  • Welke hulpmiddelen wel of niet?
  • Hoe aanvragen?
 • PAB
 • Inschrijven
  • Wie kan zich inschrijven?
  • Hoe kan men zich inschrijven?

gehandicaptenzorg

het p a b
Het P.A.B.
 • www.vlafo.be
  • Wat is een PAB?
  • Waarvoor kan men een PAB wel gebruiken?
  • Waarvoor kan men een PAB niet gebruiken?
  • Waarmee kan men het PAB combineren?
  • Heeft het PAB invloed op het inkomen van een persoon met een handicap?

gehandicaptenzorg

slide18

www.vlafo.be

 • wonen en opvang (links vanboven op het menu)
  • wonen met begeleiding
   • de vijf woonvormen met begeleiding opsommen
   • het verschil uitleggen tussen thuisbegeleiding, begeleid wonen, zelfstandig wonen en beschermd wonen op vlak van omschrijving, doelpubliek en aanbod.
  • opvang kinderen en jongeren
   • Wat is een OBC?
   • Wat is de doelgroep van een OBC?
   • Wat is het aanbod van een OBC?

gehandicaptenzorg

dienstverlening rond werk en beroepsopleiding1
Dienstverlening rond werk en beroepsopleiding
 • Arbeidstrajectbegeleiding – ATB
 • Opleidingen
 • Tegemoetkomingen
 • Beschutte werkplaatsen
 • www.vlafo.be – leren en werken
  • Wat is de ‘ATB-methode’?
  • Voor wie is beschutte tewerkstelling aangewezen?

gehandicaptenzorg

slide20

Casus van het gezin Gonissen

 • Cursus blz 31
 • Som de diensten en voorzieningen op waarvan dit gezin gebruik kan maken. Motiveer telkens Uw antwoord.
 • Wat moeten de ouders doen om van deze hulpverle- ning gebruik te kunnen maken? Duid de verschillende stappen aan die hiervoor gezet moeten worden.

gehandicaptenzorg