Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin
Download
1 / 23

Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin - PowerPoint PPT Presentation


 • 595 Views
 • Uploaded on

Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin. Bengt Svensson Docent, Hälsa vård och samhälle . Principer för behandling. Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika) Depressiva symtom – antidepressiva Depression och mani – Lithium, antiepileptika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin' - lilike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin

Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin

Bengt Svensson

Docent, Hälsa vård och samhälle


Principer f r behandling
Principer för behandling

 • Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika)

 • Depressiva symtom – antidepressiva

 • Depression och mani – Lithium, antiepileptika

 • Svår depression – Electro convulsive treatment (ECT)

 • Ångest – Anxiolytika (a-depressiva)

 • Sömnstörningar – hypnotika (a-psykotika)


Psykofarmaka sverige totalt gunnar bergendahl infofarm
Psykofarmaka Sverige totalt. Gunnar Bergendahl, INFOFARM


Psykossjukdom icd dsm
Psykossjukdom (ICD, DSM)

 • Schizofreni

 • Schizofreniform psykos

 • Paranoiskt syndrom

 • Schizoaffektiv psykos

 • Reaktiv psykos

 • Postpartumpsykos

 • Ospecificerad psykos


Antipsykotika sverige totalt gunnar bergendahl infofarm
Antipsykotika Sverige totalt. Gunnar Bergendahl, INFOFARM


N05a r 2007 i miljoner kronor gunnar bergendahl infofarm
N05A år 2007 i miljoner kronor. Gunnar Bergendahl, INFOFARM

 • Abilify 67

 • Cisordinol D 7

 • Clozapine Al 24

 • Haldol 7

 • Leponex 7

 • Nozinan 11

 • Risperdal 130

 • Risperdal C 87

 • Seroquel 73

 • Zeldox 31

 • Zyprexa 269

 • Zyprexa V 59


Zombieeffekten av antipsykotika
Zombieeffekten av antipsykotika

 • ”Instängdhet”

 • Svaga känslor

 • Svag vilja

 • Bristande uppmärksamhet

 • Jfr – Negativa symtom/Kognitiva störn

 • 1. Sänk dos, 2. Byt preparat, 3. Ge antikolinergika,


Skillnad mellan nya och gamla preparat
Skillnad mellan nya och gamla preparat

 • Verkar även på serotoninreceptorer

 • Ger mindre extrapyramidala biverkningar

 • Anses ha bättre effekt på negativa symtom vid schizofreni

 • Leponex (clozapine) ger inga X-pyramidala biv. Risk för utsättningspsykos/agranulocytos

 • Abilify tros ge minst trötthet

 • Allmän varning för ökad risk för diabetes


Grundprinciper f r medicinering med antipsykotika
Grundprinciper för medicinering med antipsykotika

 • Skall bara ges vid psykos

 • Endast ett preparat skall användas, byte kan övervägas vid utebliven effekt

 • Lägsta effektiva dos

 • Kan ges i depotform men stor vikt skall läggas vid patientens egna ansvar för medicineringen


Behandling vid f rst mningssyndrom
Behandling vid förstämningssyndrom

 • Detta är en grupp tillstånd med väldigt blandad etiologi och allvarlighetsgrad

 • Lättare depressioner sköts av primärvården (medicinering inte alltid bäst)

 • Stora inslag av psykosociala faktorer i många av tillstånden

 • Bipolär sjukdom klassisk psykiatrisk psykossjukdom (även blandformer med konfusion)


Psykofarmaka sverige totalt
Psykofarmaka Sverige totalt.

Gunnar Bergendahl www.mamut.com/infofarm


Antidepressiva l kemedel 2008 sverige totalt i miljoner kronor
Antidepressiva läkemedel 2008 Sverige totalt i miljoner kronor

 • Cipralex 128

 • Cipramil 21

 • Citalopram42

 • Cymbalta 91

 • Edronax 8

 • Efexor + D 305

 • Fontex 7

 • Klomipramin NM 10

 • Mianserin NM 11

 • Mirtazapin 47

 • Paroxetin Hexal 12

 • Remeron-S 27

 • Seroxat 10

 • Sertralin 14

 • Tryptizol 18

 • Zoloft 56

Gunnar Bergendahl www.mamut.com/infofarm


Verkningsmekanism antidepressiva
Verkningsmekanism antidepressiva kronor

 • Principen är att öka neurotransmissionen i synapserna för i princip två system:

 • Serotoninerga (serotoninreceptorer)

 • Noradrenerga (noradrenalinreceptorer)


Behandling depression
Behandling depression kronor

 • Lindrig: Stödsamtal ev. SSRI

 • Egentlig depr.: Specifik psykoterapi, SSRI, SNRI, TCA, 6-12 mån, svåra fall ECT

 • Egentlig d. med melankoli: SSRI, SNRI, TCA, 6-12 mån, ECT

 • Långtidsbeh.: Som ovan, Litium

 • Dystymi: som vid egentlig d.


Electro convulsive treatment ect
Electro kronorConvulsiveTreatment (ECT)

 • Melankoliska, psykotiska drag, suicidrisk

 • Utlöser grand mal anfall via elektricitet mot hjärnan

 • Den cerebrala aktiviteten ger effekt (ej kramp)

 • Ger ökad känslighet hos receptorer för dopamin, serotonin, noradrenalin


Procedur ect
Procedur ECT kronor

 • Premedicinering: Atropin 30 min innan

 • Brietal i.v – ytlig narkos

 • Celocurin – muskelavslappande medel

 • Ventilation 100% O2, en minut

 • Elektrisk stimulation till bilateralt toniskt-kloniskt bilateralt symmetriskt anfall

 • Ventilation med 100% O2, till spontanandning


Behandling av mani
Behandling av mani kronor

 • Enligt SBU:

 • Evidensstyrka 1: Lithium, Natriumvalproat (Ergenyl), Neuroleptika (olanzapine)

 • Evidensstyrka 2: Karbamazepin (Tegretol)

 • Evidensstyrka 3: ECT


Litiumbehandling
Litiumbehandling kronor

 • Behandling av mani, profylax vid bipolär sjd.

 • Grundämne som stabiliserar receptorer och förstärker serotoninerg aktivitet

 • Biverkningar kan vara allvarliga:

 • Handtremor, struma, hypothyreos, njurskador, teratogen effekt

 • Viktigt att följa serumnivåer (0,5-0,8 mmol/L)


Att t nka p
Att tänka på! kronor

 • Lär er de läkemedel ni delar ut till patienterna.

 • Sträva efter att kunna så mycket att ni kan informera en anhörig om vilka effekter och sidoeffekter medicinerna har

 • Intervjua patienter om deras upplevelser av sin medicinering - de ger ofta bra information som är svårhittad i läroböcker