paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja koska ja miksi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi. Suomen psykogeriatrinen yhdistys 4.11.2011 Kati Juva Dosentti, neurologi HUS Psykiatriakeskus. Päätöspätevyys. Kyky tehdä päätöksiä ja ymmärtää niiden merkitys kyky ymmärtää eri vaihtoehdot kyky ilmaista oma tahtonsa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi' - hao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja koska ja miksi

Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi

Suomen psykogeriatrinen yhdistys 4.11.2011

Kati Juva

Dosentti, neurologi

HUS Psykiatriakeskus

p t sp tevyys
Päätöspätevyys
 • Kyky tehdä päätöksiä ja ymmärtää niiden merkitys
 • kyky ymmärtää eri vaihtoehdot
 • kyky ilmaista oma tahtonsa
 • kyky perustella päätöstään rationaalisesti
 • kyky ymmärtää seuraukset
oikeustoimikelpoisuus
Oikeustoimikelpoisuus
 • Kyky tehdä päätöksiä, joilla oikeudellista merkitystä
 • tehdä kauppoja, lainata, pantata
 • tehdä lahjoitus tai testamentti
 • solmia avioliitto
p t ksentekokyky on aina tilanteesta riippuva
Päätöksentekokyky on aina tilanteesta riippuva
 • Ei ole joko – tai asia
 • Tilanteen monimutkaisuus
  • yksinkertainen kauppa vs monimutkaiset järjestelyt
 • Asian henkilökohtainen merkitys
  • asuinpaikka, hoitoratkaisut
p t ksentekokyky heikent v t
Päätöksentekokykyä heikentävät
 • Kognitiiviset vaikeudet
  • Kielelliset häiriöt
  • Toiminnanohjauksen vaikeudet
 • Masennus
  • ei jaksa tai välitä
 • Psykoottisuus
  • Päätösten perustana oleva käsitys todellisuudesta ei vastaa reaalimaailmaa
paranoidisuuden vaikutus p t ksentekoon
Paranoidisuuden vaikutus päätöksentekoon
 • Riippuu päätöksen laadusta ja potilaan kognitiosta
 • Jos mukana muistisairaus, arvioitava kognitiivinen tilanne
 • Jos potilaalla on psykiatrinen harhaluuloisuushäiriö
  • Kuinka laaja-alainen paranoidinen rakennelma on
  • Onko yhtään sairaudentuntoa
  • Reagoiko hoidolle
  • Vaikuttaako paranoia juuri käsillä olevaan päätökseen
oikeustoimikelpoisuus1
Oikeustoimikelpoisuus
 • Autonomiaa rajoitetaan vain silloin ja niin paljon kuin se on välttämätöntä henkilön etujen turvaamiseksi
 • Jos harhaluuloisuus on kapea-alaista eikä vaikuta käsillä olevaan päätökseen, voi potilas päättää
  • asunnon myymisestä
  • tehdä testamentin
  • hoitaa raha-asioitaan itsenäisesti
ongelmatilanteita
Ongelmatilanteita
 • Jos asuntoa vaihdetaan tiheästi kun vainoajat seuraavat aina uuteen naapurustoon
 • Jos testamentin sisältöön vaikuttaa harhaluulo jonkun perillisen toimista ja motivaatiosta
  • Testamentti voidaan todeta pätemättömäksi, jos joku perillinen jätetty perinnöttömäksi, koska henkilö kuvittelee tämän varastaneen potilaalta arvotavaroita
edunvalvonta
Edunvalvonta
 • Kun henkilön taloudelliset tai muut edut ovat vaarassa eikä asiaa voida muuten hoitaa
 • Raha-asiat sekaisin tai hoitamatta
 • Hyväksikäyttöä tapahtunut tai epäillään
 • Rahaa katoaa selittämättömästi
edunvalvonta vain tarpeeseen
Edunvalvonta vain tarpeeseen
 • On ainaparempi, jos asianvoihoitaamuuten, esimerkiksivaltakirjalla
 • Edunvalvontaatarvitaan, jos henkilöeikykeneitsehoitamaanraha-asioitaan, eikähänelläoleketäänjokaauttaisiraha-asioissa tai hän eisuostuantamaanvaltakirjaaomaiselle
 • Edunvalvontaatarvitaanmyös, jos henkilö on itseaktiivinenasioidensahoidossaymmärtämättäniitä tai hän on helpostijohdateltavissa ja hyväksikäytettävissä
edunvalvonnan muodot
Edunvalvonnan muodot
 • Edunvalvoja voidaan määrätä johonkin määrättyyn oikeustoimeen
  • perunkirjoitus, asunnon myynti
 • Iäkkään naisen viimeinen elossa oleva sisar kuoli Vaasassa, nainen oli hautajaisissa mutta myöhemmin uskoi/kuvitteli, että sisar on kuitenkin elossa, minkä seurauksena kieltäytyi perunkirjoituksesta
edunvalvonnan muodot1
Edunvalvonnan muodot
 • Tavallinen edunvalvonta ei rajoita toimintakelpoisuutta
  • Asiat hoidetaan yhdessä edunvalvojan ja päämiehen kesken
  • Edunvalvoja hoitaa laskut ja isommat hankinnat tehdään yhdessä
  • Tilinkäyttöoikeus viedään aina
  • Päämiehellä on yleensä erikseen käyttötili
milloin tarpeen esimerkkej
Milloin tarpeen?Esimerkkejä
 • Paranoidinen vanhus ei suostu maksamaan laskujaan, koska pitää niiden perusteita väärinä
 • Paranoidinen vanhus pitää valtavia määriä käteistä rahaa kotonaan – ei luota pankkeihin
 • Taustalla on muistisairaus, joka heikentää kognitiota siten, ettei raha-asioiden hoitaminen onnistu
 • Hyväksikäyttöepäily
  • Alkoholisoitunut poika vie eläkerahat
  • Uskonnollinen yhteisö houkuttelee lahjoittamaan rahaa
edunvalvonnan muodot2
Edunvalvonnan muodot
 • Toimintakelpoisuuttavoidaanrajoittaa
  • Tällöinedunvalvojatekeepäätöksetyksin
 • Yleensäedunvalvontakoskeetaloudellisiatoimia, mutta sen voierikseenmäärätäkoskemaanhenkilökohtaisiaasioita, esimerkiksihoitosuostumusta tai pitkäaikaishoitoonsijoitusta
 • Paranoidisenvanhuksenkohdallavoi tulla kyseeseen, jos asunto on asumiskelvoton ja tarvitaanraivaussiivous ja potilaskieltäytyytästä
edunvalvonnan hakeminen
Edunvalvonnan hakeminen
 • Haetaan maistraatista
 • Kuka tahansa voi tehdä sinne ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä
  • Omainen, naapuri, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, lääkäri ...
  • www.maistraatti.fi-> lomakkeet
 • Edunvalvojaa voi hakea myös itse
edunvalvonnan m r minen
Edunvalvonnan määrääminen
 • Jos henkilö haluaa edunvalvojan, asiasta päättää maistraatti
 • Jos hän ei halua tai ei ymmärrä asiaa, asian ratkaisee käräjäoikeus
 • Lääkärinlausunto tarvitaan aina
 • Maistraatti voi hankkia muitakin selvityksiä
edunvalvonta k yt nn ss
Edunvalvonta käytännössä
 • Virkaholhoojilla paljon töitä, eivät ehdi hoitaa päämiesten asioita riittävästi
 • Omainen edunvalvojana
  • hyvä kertoa etukäteen velvollisuuksia
  • alkuun kaiken varallisuuden kirjaus
  • säännöllinen kirjanpito ja vuosittainen tilinteko maistraatille
 • Voi myös olla palkattu juristi tms.
l k rinlausunto edunvalvonnan tarpeesta
Lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeesta
 • Tulee perustua henkilökohtaiseen tapaamiseen, jossa keskustellaan juuri tästä aiheesta
 • Henkilöllisyys todettava (tai on ”tunnettu”)
 • Ilmoitettava kenen pyynnöstä lausunto tehdään ja mihin tietoihin se perustuu
  • Selvästi erotettava omat tiedot ja havainnot , aiemmat sairauskertomukset ja mikä perustuu muihin tietolähteisiin (tytär kertoo, että...)
l k rinlausunto jatkuu
Lääkärinlausunto jatkuu
 • Esitiedot, nykytilanne, oireet
 • Psykiatrinen arvio
 • Kognitiivinen arvio
 • Jos tiedossa hyväksikäyttöä, on tämä hyvä mainita. Jos ei ole varma tiedoista, voi laittaa esimerkiksi ”tyttären mukaan ...”
 • Konkreettiset esimerkit hyviä
 • Lopuksi johtopäätökset
  • Onko edunvalvojan määrääminen lääketieteellisesti perusteltua
tutkittavan n kemys
Tutkittavan näkemys
 • Ymmärtääkö tutkittava edunvalvonnan merkityksen
  • edes suurinpiirtein
 • Suostuuko hän edunvalvontaan
  • ellei, on tarve perusteltava tavallista huolellisemmin
voidaanko kuulla oikeudessa
Voidaanko kuulla oikeudessa
 • Yleensä voidaan kuulla, jos oikeus niin haluaa ja heillä on resursseja
 • Kuulemisen este ei ole se, että potilas on asiasta eri mieltä
 • Tutkittavaa ei voida kuulla, jos kuuleminen aiheuttaisi kohtuutonta ahdistusta tai provovoisi hankalia käytösoireita tai muuten heikentäisi tutkittavan tilannetta
kuulemisen tulkinta
Kuulemisen tulkinta

Lausuntoon on hyvä kirjata esimerkiksi, että tutkittava vastustaa edunvalvontaa, mutta hänen kykynsä ymmärtää tilaansa ja puutteitaan on vahvasti heikentynyt, joten hänen oma käsityksensä edunvalvonnan tarpeesta ei ole realistinen.

lausunnon loppu
Lausunnon loppu
 • Päiväys
 • Allekirjoitetaan kunnian ja omantunnon kautta
 • Ohjeita www.stm.fi ->haku ->lomakkeet
muuten olen sit mielt ett ydinaseet on h vitett v
Muuten olen sitä mieltä että ydinaseet on hävitettävä !

International Campaign To Abolish Nuclear Weapons

International Physicians for the Prevention of Nuclear War