t t n kontrol nde ekonomi bilimi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi. Doç.Dr. Derya Gültekin-Karakaş İstanbul Teknik Üniversitesi. Tütünün üreticiden tüketiciye yolculuğu. Çiftçi. Şirket. Dağıtım/Satış Ağı. Satış bayileri Dükkan-Bakkallar Kafeler Restoranlar Gece Kulüpleri. Tüketici. Tartışma konuları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi' - hanne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t t n kontrol nde ekonomi bilimi

Tütün Kontrolünde Ekonomi Bilimi

Doç.Dr. Derya Gültekin-Karakaş

İstanbul Teknik Üniversitesi

t t n n reticiden t keticiye yolculu u
Tütünün üreticiden tüketiciye yolculuğu
 • Çiftçi

Şirket

Dağıtım/Satış Ağı

Satış bayileri

Dükkan-Bakkallar

Kafeler

Restoranlar

Gece Kulüpleri

Tüketici

tart ma konular
Tartışma konuları
 • Tütün piyasasına kamu müdahalesinin iktisadi gerekçeleri
 • ‘Tütün kontrol politikaları ile kim kazanıyor kim kaybediyor?’
 • Talep ve arz yönlü politikalara bakış
tart ma konular1
Tartışma konuları

Tütün piyasasına kamu müdahalesinin iktisadi gerekçeleri

t t n r nleri piyasas na kamu m dahelesinin me ruiyet zemini nas l a klanmakta
Tütün ürünleri piyasasına kamu müdahelesinin meşruiyet zemini nasıl açıklanmakta?
 • Tütün sorunu sadece tütün mamüllerinin doğasından kaynaklanıyor gibi sunulmakta
piyasa ba ar s zl
Piyasa başarısızlığı
 • 3 nedenle ortaya çıkar ve hükümet müdahalesini gerektirir:
 • Sigaranın yol açtığı sağlık riskleri konusunda bilgi eksikliği
 • Sigaranın bağımlılık yapıcı etkisi
 • Sigara içmenin dışsallıkları (sosyal maliyetleri)
  • Kamusalsağlık harcamaları, pasif içicilik….

Tütünde piyasa başarısızlığı →sosyal maliyetlere yol açar →hükümet müdahalesine zemin hazırlar

farkl ba ml l k modelleri
Farklı bağımlılık modelleri
 • Sigara içenler sigaranın bağımlılık yaptığını bilip, bunun gelecekteki sonuçlarını dikkate alarak mı karar alıyor?
  • Eksik rasyonel bağımlılık modeli
  • Uzağı görmeyen bağımlılık modeli
  • Rasyonel bağımlılık modeli
teorik modellerin dayand varsay mlar
Teorik modellerin dayandığı varsayımlar
 • Nasıl bir politika müdahalesi çerçevesi önerildiğini belirliyor
 • Rasyonel bağımlılık modeli
  • Bireyler bağımlılık yapacağını bile bile bu seçimi yapar çünkü sağlayacakları fayda bağımlılığın yol açtığı maliyetleri aşmaktadır
  • Bireylerin kendi kendilerine yükledikleri maliyet devlet müdahalesine zemin olamaz
  • Devlet müdahalesi, tütün tüketimi sadece başkalarına maliyet yüklediğinde meşru olur
sigaran n sosyal maliyeti nedir
Sigaranın sosyal maliyeti nedir?
 • Sigaranın başkalarına maliyetini hesaplama girişimleri… tartışmalı hesaplamalar yapılmış
 • Başkalarına verdikleri zarar: sigorta sistemi ve kamu programlarına
  • Manning et al. (1986): net maliyet paket başına 16 cent (vergiye kıyasla da oldukça az)
 • Tiryakiler başkalarına verdikleri zararı erken ölerek telafi ediyor!
  • Erken ölerek sağlık sistemi ve emeklilik sistemine az yük oluyorlar
kar iddia s z konusu hesaplamalar sigaran n sosyal maliyetini ok d k buluyor
Karşı iddia: söz konusu hesaplamalar sigaranın sosyal maliyetini çok düşük buluyor
 • Pasif içiciliğin olumsuz etkileri
 • Düşük kilolu bebek doğumları
 • Verimlilik kayıpları
 • Sigara içmeyenlere verilen rahatsızlık…
kamu d zenlemeleri me ru
Kamu düzenlemeleri meşru
 • Rasyonel bağımlılık modelinin uygulanabilirliği şüpheli (Közseg ve Gruber 2001)
 • Tüketiciler bırakmak isteseler de bırakmakta zorlanırlar
 • Bireyler kendi kendilerini kontrol için bazı araçlar geliştirirler
 • Kamu düzenlemeleri de bireylere kendilerini kontrol edebilmelerinde yardımcı olur.
 • Tütün vergileri, sigaranın hem tiryakinin kendi sağlığına verdiği zararı (internalities) hem de başkalarına verdiği zararı -dışsallıkları (externalities) önlemeye hizmet eder
end stri t t n kontrol ne hangi gerek elerle kar k yor
Endüstri tütün kontrolüne hangi gerekçelerle karşı çıkıyor?

Ekonomiye zarar verir:

 • İstihdam kaybı
 • Gelir kaybı
 • Vergi geliri kaybı
 • Uluslararası ticaret daralır
gel ir ve istihdam etkisi
Gelir ve istihdam etkisi
 • İddia: Tütün kontrolü politikaları ekonomide gelir ve istihdam kaybı yaratır

Karşı iddialar:

 • Tüketim ve üretim, tütün olmasa diğer alanlara kayar; istihdam ve gelir yine yaratılır
 • Çoğu ülkede tütün üretim ve istihdamı, toplam içinde çok küçük paya sahip
 • Tütün talebinde daralma birden olmamakta, geçiş süreci içinde gerçekleşmekte
  • Tütün talebinde artış gözönüne alınınca, geçiş dönemi, endüstriye iktisadi yük getirmekten ziyade ancak endüstrinin daha az hızlı genişlemesi anlamına gelir !
vergi geliri etkisi
Vergi geliri etkisi
 • İddia: Sigara tüketiminin azalması vergi geliri kaybına neden olur
 • Karşı iddialar:
 • Vergi arttıkça tüketim düşse bile, talep katı olduğu için vergi geliri artar
 • Vergi artışı olmadan sigara tüketimi düşmüş olsa bile vergi geliri azalmaz
  • Talep diğer ürünlere kayar, o ürünlerden de devlet vergi alır
vergi geliri etkisi1
Vergi geliri etkisi
 • Aslında ne yapılabilir?
 • Tütün tüketim vergilerinden sağlanan gelirin önemli olduğu birçok ülkede, bu vergi gelirindeki azalmayı telafi edecek şekilde vergi politikasının yeniden düzenlenmesi yeterli olacaktır
sigara t ketimi kamu b t esi i in yararl m
Sigara tüketimi kamu bütçesi için yararlı mı?!

İddia : Sigara kamu harcamaları açısından da kamu bütçesini olumlu etkiler

 • Sigara içenler ölene kadar vergi verir, ayrıca erken ölerek emeklilik sisteminden uzun süre yararlanmaz
 • Sigara içenler erken ölünce yaşlılıkta sağlık hizmetleri talebi azaldığından, sağlık harcamaları az olur
t t n n kamu b t esine etkisi
Tütünün kamu bütçesine etkisi

Sigara içenlerin sağlık harcamaları, içmeyen ve dolayısıyla daha uzun süre sağlık sisteminden yararlananlardan düşük mü?

Karşı iddia:

 • Sigara içmeye devam etmenin tüm yaşam boyunca yol açtığı sağlık harcamaları yükü çok yüksek
 • Erken ölümlerin yol açtığı beşeri sermaye kaybı (azalan işgücü ve verimlilik kaybı)
slide19

Tütünden sağlanan vergi geliri, kamuya tedavi maliyetini aşacak olsa ,

‘sigara tiryakilerinin erken ölmesi toplum için daha iyi’ sonucunu mu çıkarmamız gerekir?

Tütün ürünleri insanlığın ıstırap çekmesine neden olmaktadır

t t n kontrol ne daha fazla b t e ayr lmas n n kimlere ne faydas ne olur
Tütün kontrolüne daha fazla bütçe ayrılmasının kimlere ne faydası ne olur?
 • İşverenlere sürekli sağlanacak faydalar:
  • İşe devamsızlıkta azalma
  • Erken ölüm ve sakatlıklar yüzünden oluşan yetişmiş iş gücü kaybından kurtulma
 • İşdünyasına ilk aşamada faydası:
  • Talebin diğer endüstrilere yönelmesi ile satışlar artar
  • Sigara içme molası daha az verilir, verimlilik kaybı azalır
  • Pasif içicillik dolayısıyla ortaya çıkan komplikasyonlar azalır
  • Yangın sayısı azalır, emlak sigorta primleri düşer
  • Sigarasız çalışma ortamı sunulmadığı için dava edilme riski azalır
 • Orta vadede:
  • Daha uzun yaşayan insaların sayesinde mal ve hizmet piyasalarının genişlemesi
sigaray b rakanlara ve ailelerine faydas
Sigarayı bırakanlara ve ailelerine faydası
 • İlk aşamada:
  • Aile bütçesinde tasarruf
  • Çocukların hastalık ve okula devamsızlıklarında azalma
  • Zindelik, koku ve tat almanın iyileşmesi ile hayattan daha fazla zevk alma
  • Erken doğum ve ani bebek ölümlerinden çekilen acıların azalması
  • Astım ataklarında azalma
  • Yangında kaybedilen aile yakınları sonucu yaşanan tramvalarda azalma
 • Sürekli olarak:
  • Artan aile tasarrufları ile daha erken ev sahibi olabilme, emeklilik fonlarına daha yüksek katkı yapabilme
  • Aile bütçesinden tıbbi hizmetlere daha az para harcanması
  • Sağlık ve maddi eşitsizliği sürekli kılan bir olgu olarak çocuklarda sigaraya başlamanın azalması
  • Daha az ailenin eve ekmek sağlayan bir aile ferdini en verimli çağında yitirmesi
  • Daha az ailenin ücretsiz emek rolü ile aileyi destekleyen bir ferdi yitirmesi
slide23

Talep yönlü politikalar

 • Tütün ürünleri kullananların ya da potansiyel kullanıcıların hedeflenen ürünü temin etme isteğini etkilemeye yönelik olarak tasarlanan önlemler
 • Arz yönlü politikalar
 • Kullanıcıların veya potansiyel kullanıcıların ürünü temin etmelerini önlemeyi amaçlayan önlemler
  • İmalatçının davranışını değiştirme yönünde
t t n n reticiden t keticiye yolculu u1
Tütünün üreticiden tüketiciye yolculuğu
 • Çiftçi

Şirket

Dağıtım/Satış Ağı

Satış bayileri

Dükkan-Bakkallar

Kafeler

Restoranlar

Gece Kulüpleri

Tüketici

t t n kontrol nde talep y nl politikalar
Tütün Kontrolünde Talep Yönlü Politikalar
 • Sigara içicilerini ve potansiyel bağımlıları caydırmaya yönelik politikalar terch edilmekte
 • DB; DSÖ, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (FCTC)
 • Talep yönlü politikalar:
  • Yüksek tütün vergileri
  • Kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde içme yasağı
  • Reklam kısıtlamaları
  • Uyarıcı ibare zorunlulukları
  • Sigaranın zararları konusunda kamunun bilgilendirilmesi ve karşı reklamlar
  • Sigara bırakma programları
arz y nl politikalar
Arz-yönlü politikalar
 • 18 yaş altı gençlere sigara satışı yasağı
 • Yasadışı tütün ticareti ile mücadele
 • Tütün çiftçileri ve işçileri için alternatif tarımsal üretime geçiş desteği
 • Belli yerlerde sigara satış yasağı
 • Otomatik makinelerde ve internet üzerinden satış yasağı
 • İthalat tarifeleri
 • Kota vb. tarife-dışı ithalat engelleri
 • Sadece ilk üçü FCTC’de yer almakta
hakim iktisad n arz y nl politikalara bak
Hakim iktisadın arz yönlü politikalara bakışı
 • Talep yönlü politikalar tütün ürünlerine talebi azaltmada etkili
 • Oysa, arz yönlü politikalar tütün salgınını azaltmada etkili değil
  • Bu iddialar, yasadışı ilaçlarla mücadele veya alkol satış yasakları deneyimlerine dayandırılmakta
  • Yüksek maliyetli, sınırlı etki sağlıyor, istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor
hakim iktisad n arz y nl politikalara bak1
Hakim iktisadın arz yönlü politikalara bakışı
 • Gençlerin sigaraya erişimini sınırlandırma tütün kullanımını azaltmamakta (Woolery et al 2000)
  • Bu politikaların uygulanması temini güç olan altyapı ve kaynak gerektirir
 • Alternatif ürün programları da tütün arzını azaltmada etkili değil
  • Tütün yetiştiriciliğinin cazibesi tütünü terk eden çiftçiler yerine yeni çiftçileri piyasaya çekecektir (Jacobs et al. 2000)
 • Uluslararası ticaret kısıtlamaları: Ticaret serbestleştirmesi tütün kullanımını artırmış olmakla birlikte, uluslararası ticaret anlaşmalarınıı ihlal eden ticaret kısıtlamaları misillemelere yol açarak ekonominin geneline zarar verebilir (Taylor et al 2000)
 • Tek etkili bulunan arz yönlü politika: kaçakçılıkla mücadele
yeni arz y nl politika nerileri
Yeni arz-yönlü politika önerileri
 • Tütün pazarlamasının bir kamu kuruluşunca yapılması
 • Tütünün yasaklanması
 • Ticari tütün alım-satım yasağı
 • Gençlerin kullanımının cezalandırılması
sadece sigara pazarlamas n kontrole y nelik nlemler yeterli olmaz
Sadece sigara pazarlamasını kontrole yönelik önlemler yeterli olmaz
 • Sağlık alanında düzenleyici kurumlar ne kadar gelişkin tütün kontrol araçları geliştirirlerse geliştirsinler
 • Sigara şirketleri bu politikaları etkisizleştirecek yeni stratejilerle karşılık vereceklerdir
 • Peki çözüm ne?
 • Sigara arzı, daha yüksek kâr için daha çok satma ilkesine göre hareket etmeyen kuruluşlarca yapılmalı.
 • SİGARA ŞİRKETLERİ TÜTÜN PİYASASINDAN TAMAMEN SİLİNMELİ!
talep ve arz y nl politikalar birlikte kullan lmal ancak nas l bir yap i erisinde
Talep ve arz yönlü politikalar birlikte kullanılmalı. Ancak nasıl bir yapı içerisinde?
 • Kar amacı güden sigara şirketlerine dayalı mevcut üretimi yapısı ile kamu sağlığı hedeflerine ulaşılamaz
 • Tütün sorunu sadece tütün mamüllerinin doğasından kaynaklanmamakta
 • Tütün arzının sigara şirketlerine bırakılmasına izin veren siyasi tercih asıl sorunlu olan
 • Öyleyse, sigaranın yol açtığı zararlara karşı, tütün arzını yapan farklı işletmeler tahayyül edebilir miyiz?
sigara irketlerine alternatif ne olabilir
Sigara şirketlerine alternatif ne olabilir?
 • Tütün üretimi ve arzının, sigara kullanımını azaltmayı nihai hedef olarak benimseyen, kâr ilkesine göre çalışmayan işletme biçimleri altında gerçekleştirilmesi:
 • Kamu işletmeleri, kâr amacı gütmeyen özel işletmeler
 • Tütün ürünleri üretim ve arzı sürerken, kullanımını azaltmayı olanaklı kılar
  • Siyasi tercih meselesi
t t n kontrol n gerileten de il g lendiren bir sistem i in
Tütün kontrolünü gerileten değil güçlendiren bir sistem için
 • Kar amacı gütmeyen bir imalatçı (kamu veya bağımsız bir kurum olabilir) ile sigara kullanımını azaltacak önlemler kolayca hayata geçirilebilir
 • Sigara içmeyi cazip hale getiren tasarım, imalat ve dağıtıma dair her türlü uygulamayı sona erdirme
  • Düz paket
  • Her türlü promosyonun sona erdirilmesi
  • Yeni bağımlıların pazara girmesinin önlenmesi için önlemler
  • Satış noktalarında sigara bırakma programlarına yönlendirme…
t t n kontrol siyasidir
Tütün kontrolü siyasidir
 • Tütün tüketimi üzerinde gerçek bir kontrol tütün ürünleri imalat koşullarını hedeflemelidir
 • Böyle bir duruş, tütün endüstrisini karşınıza almak demek
 • Tütünle mücadele politikaları talep kontrolünün ötesine geçmelidir!!!