i tekliai
Download
Skip this Video
Download Presentation
IŠTEKLIAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

IŠTEKLIAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

IŠTEKLIAI. Išteklių aprašymas ir darbo trukmės nustatymas. 1. Išteklių planavimas. 1.1. Išteklių poreikių įvertinimas 1.2. Išteklių aprašymas ir darbo trukmės nustatymas 1.3. Išteklių panaudojimo skirtinguose projektuose įvertinimas 1.4. Išteklių priskyrimas darbams.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IŠTEKLIAI' - hammett-hurst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i tekliai

IŠTEKLIAI

Išteklių aprašymas ir darbo trukmės nustatymas

1 i tekli planavimas
1.Išteklių planavimas
 • 1.1. Išteklių poreikių įvertinimas
 • 1.2. Išteklių aprašymas ir darbo trukmės nustatymas
 • 1.3. Išteklių panaudojimo skirtinguose projektuose įvertinimas
 • 1.4. Išteklių priskyrimas darbams
1 2 i tekli apra ymas ir darbo trukm s nustatymas
1.2 Išteklių aprašymas ir darbo trukmės nustatymas

Darbo grupės papildymas ištekliais

Duomenų apie projektą perdavimo priemonių parengimas

Duomenų apie išteklių gebėjimus ir kitas charakteristikas įvedimas ir peržiūra

Pastabų apie išteklius papildymas

Išteklių išlaidų apimčių užsidavimas

Darbo laiko projektui ir ištekliams nustatymas

galimi duomen apie i tekli vedimo projekt b dai
Galimi duomenų apie išteklių įvedimo į projektą būdai:
 • išteklių sąrašo projekte sudarymas
 • išteklių pulo projekte panaudojimas kartu su kitais projektais
i tekli s ra o projekte sudarymas
Išteklių sąrašo projekte sudarymas

Naudojamas tada kai išteklius numatoma panaudoti tik šiame projekte

Duomenis apie išteklius galima įvesti visu pateiktu sąrašu išteklių lentelėje, tai yra:

 • pavadinimas;
 • maksimalus vienetų kiekis;
 • išteklių grupės;
 • išteklių tipai;
 • išlaidos.
i tekli pulo kartu su kitais projektais panaudojimas
Išteklių pulo kartu su kitais projektais panaudojimas

Toks poreikis atsiranda tada, kada reikalingi ištekliai priklauso kitam projektui. Naudojantis kito projekto ištekliais išteklių sąrašas panaudojamas mūsų projekte

Būtinybė naudotis kartu su kitais projektais išteklių pulu atsiranda, jeigu keli projektai ne vieną kartą naudojasi tais pačiais ištekliais.

Išteklių pula tai projekto laikmena, kurioje yra tik duomenys apie išteklius, prieinamus keliems projektams

Duomenų įvedimo būdo pasirinkimas priklauso nuo projekto reikalavimų, išteklių apkrovimo skyriuje ir išteklių apkrovimo visoje organizacijoje.

i tekli grupavimas ir organizavimas
Išteklių grupavimas ir organizavimas

- organizavimo tikslais galima grupuoti vienu iš trijų būdų:

 • sukurti išteklių struktūrą naudojantis struktūros derinimo kodu;
 • suteikti ištekliams kategorijas naudojantis lauku ,,Grupė“;
 • sukurti išteklių junginių pavadinimus, kurie atstovauja kai kurias naudojamas priskirimuose išteklių kategorijas.

15

strukt ros derinimo kodas
Struktūros derinimo kodas

– tai abėcėlinis skaitmeninis kodas:

 • nustatomas rankiniu būdu,
 • sudarantis išteklių hierarchinę struktūrą.

Struktūros kodai tarnauja specialiais žymekliais turintiems bendrus atributus ištekliams ir užduotims

 • Kodais (pvz. 1026 Architektas5 arba LYGIS 4 ) galima naudotis grupuojant išteklius reikalinga tvarka.
 • sudarius kodų struktūrasatspindinčias vidinę organizacijos struktūrą, pareigybinius kodus arba išlaidų, surištų su esamais ištekliais, kodus,
 • šiuos kodus priskyrus ištekliams galima grupuoti, filtruoti ir rūšiuoti išteklius, formuojant patogią duomenų apie išteklius peržiūrai struktūrą.
galima suteikti i tekliams kategorijas naudojantis lauku grup
Galima suteikti ištekliams kategorijas naudojantis lauku ,,Grupė“
 • Naudojantis lauku ,,Grupė“ galima išteklius sugrupuoti, filtruoti arba rūšiuoti pagal nurodytus lauke kriterijus.
 • Naudojantis jungtinio ištekliaus pavadinimu galima paskirti keletą išteklių ir sekti jų panaudojimą, kaip vieno ištekliaus.
 • Kaip geriausia sekti kelis vieno tipo išteklius?
 • Pvz. Jei projekte dalyvauja 4 inžinieriai galima įvesti jų vardus arba pareigas atskirai, taip įvesti rekomenduojama tais atvejais kada galima žinoti kokiam konkrečiam darbui priskirtas konkretus inžinierius ir kada reikia sekti išlaidas ir darbo laiko panaudojimą individualiai.
 • Galima naudotis ir lauku ,,Grupė” žiūrint apibendrintas žinias apie visus 4 inžinierius.
galima suteikti i tekliams kategorijas naudojantis lauku grup1
Galima suteikti ištekliams kategorijas naudojantis lauku ,,Grupė“
 • Jeigu projekto etatai dar neužpildyti, bet jau žinoma, kad reikės 4 inžinierių, kurie bus kontroliuojami atskirai, patogiausia juos įvesti juos nuo pradžių kaip atskirus elementus.
 • Galima naudotis išteklių – prototipų pavadinimais
 • Pvz. Inžinierius 1, inžinierius 2 ir t.t. kada reikiami žmonės bus atrasti, prototipus bus galima pakeisti realiais vardais, nepaliečiant kitų jau atliktų įvedimų.
galima suteikti i tekliams kategorijas naudojantis lauku grup2
Galima suteikti ištekliams kategorijas naudojantis lauku ,,Grupė“
 • Galima sudaryti inžinierių grupę pavadinta ,,Inžinieriai”
 • ( pvz. Keturių išteklių grupė pilnu apkrovimu) ir nustatyti jiems maksimalų vienetų kiekį 400%.
 • Toks būdas rekomenduojamas tada, kada priskyrimas inžinierių užduotim leidžia daryti pasikeitimus, o darbo laiko panaudojimą būtina sekti visai grupei
i tekli grup s sudarymas
Išteklių grupės sudarymas

Išteklių grupę galima sudaryti dviem būdais:

1. Pagal nurodytus išteklių kriterijus naudojantis lauku ,,Grupė“ galima:

 • rūšiuoti – ( tvarkos, pagal kurią rodomi uždaviniai, ištekliai ir kiti duomenys nurodymas) ,
 • filtruoti - (duomenų arba išskirtinės informacijos atrinkimo būdas. Vykdomas pagal atitinkamas sąlygas. Pvz., kada naudojamas filtras ,,Kritinis”, rodomi tik kritiniai uždaviniai)
 • grupuoti – (būdas užduočių bei išteklių derinimo arba eilės tvarkai projekte nustatyti pagal pasirinktas sąlygas: užduoties trukmė, prioritetai, pabaigos datos. Galima naudoti peržiūrint užduočių ar išteklių su unikaliomis savybėmis sąrašus: kodai, skyrių numeriai.)
 • 2. Naudojantis apibendrintu išteklių pavadinimu gali apjungti keletą išteklių ir pasekti jų naudojimą kaip vieno ištekliaus.

20

i tekli pasiekiamumas
Išteklių pasiekiamumas

Išteklių pasiekiamumas - darbo laiko trukmė, kurioje planuojamas ištekliaus darbas užduočiai įvykdyti.

Išteklių pasiekiamumas nustatomas:

 • Išteklių kalendoriuje nustatyta laiko trukmę;
 • Ištekliaus darbo projekte pradžia ir pabaiga;
 • Pasiekiamumas ištekliaus vienetais ( pvz.50 % 100 %, 300 % ) užsiduoto periodo metu;
 • Išteklių pasiekiamumas taikomas tik darbo ištekliams.
i tekli pasiekiamumas1
Išteklių pasiekiamumas
 • Naudojantis projekto kalendoriumi dialogo lange Darbo laiko pasikeitimas, galima nustatyti standartinį darbo ir nedarbo laiką, o taip pat visų projekto išteklių darbo ir nedarbo laiką;
 • Ištekliaus kalendorius – galima sudaryti išimtis atskiram ištekliui lyginant su bendru kalendoriumi (nedarbo dienas, atostogas);
 • Ištekliaus kalendorius – kaip bus planuojami ištekliai vykdyti užduotims.
i tekli pasiekiamumas2
Išteklių pasiekiamumas
 • Nesutapus ištekliaus kalendoriaus pradžios ir pabaigos datoms su projekto datomis dialogo lange Informacija apie išteklius galima nustatyti ištekliaus pradžios ir pabaigos datą.
 • Kiekvienam ištekliui galima nustatyti jo pasiekiamumą projektui:
 • Pilną (100%)
 • Dalinę (50%)
 • Grupės (300%)

Dialogo lange Informacija apie išteklius galima nurodyti kad pasiekimas ištekliaus vienetais yra nevienareikšmis įvairiuose projekto etapuose

Pvz., pažymima, kad nuo sausio iki kovo bus pasiekiami 3 staliai (300%), nuo balandžio iki rugpjūčio – 5 staliai (500%).

i tekli pasiekiamumo taka u duo i planavimui
Išteklių pasiekiamumo įtaka užduočių planavimui

Ištekliaus pasiekiamumas nustatomas:

 • Pradžios ir pabaigos datomis;
 • Maksimaliu ištekliaus vienetų kiekiu.

Ištekliaus pasiekiamumas pasireiškia kada:

 • Planuojamas laiko tarpui išeinančiam už jo pasiekiamumo periodo;
 • Už maksimalaus išteklių vienetų skaičiaus.

25

pasiekiamumo atstatymo b dai
Pasiekiamumo atstatymo būdai

Atlikus apkrovimo išlyginimą arba įvedus kitus pakeitimus pašalinančius pasiekiamumo ribas, užduotį galima:

 • pertraukti (pvz. Užduotis kuriai reikia 2 dienų, dalis gali būti įvykdoma pirmadienį ir kita dalis trečiadienį) ;
 • sulaikyti (Sulaikymas - laiko tarpas tarp planuotos pradžios ir faktinės darbų pradžios . Sulaikymas naudojamas pašalinti būklę kada viršijamas ištekliaus pasiekimas, naudojant apkrovimo išlyginimą MS project. Dviejų tipų - paskirties sulaikymas ir išlyginimo sulaikymas)

Dėl to pasikeis užduoties įvykdymo kalendorinis planas.

i tekli pasiekiamumo taka u duo i planavimui1
Išteklių pasiekiamumo įtaka užduočių planavimui

Kiekvienam ištekliui galima nustatyti maksimalų vienetų skaičių, atspindintį jo pasiekiamu projektui:

 • pilna pasiekiamumą (100%),
 • dalinį pasiekiamumą(50%),
 • grupės pasiekiamumą (300%, grupei iš 3 stalių,dalyvaujančių projekte).

Dialogo lange Informacija apie išteklius galima nurodyti kad ištekliaus pasiekiamumas keisis įvairiuose projekto etapuose (pvz. Lentelėje Ištekliaus pasiekiamumas galima nurodyti kad 3 dažytojai (300 %), bus pasiekiami nuo birželio iki rugpiūčio, o rugsėjį ir spalį vienas dažytojas -(100%,)

Jeigu darbas priskirtas ištekliui netelpa į intervalą nustatytą ištekliaus panaudojimo pradžia ir pabaiga arba į jo prieinamumo periodą arba jeigu viršija maksimalų vienetų skaičių - MS project paskiria išteklių, bet praneša kad jo pasiekiamumas viršytas, vėliau bus perspėjimas apie potencialią problemą.

 • Reikia imtis priemonių problemoms pašalinti
darbo i tekliaus pasiekiamumo lygio reguliavimas
Darbo ištekliaus pasiekiamumo lygio reguliavimas

Darbo ištekliaus pasiekiamumo lygį reguliuojame:

 • Nustatydami darbo ir nedarbo dienas darbo ištekliui;
 • Nustatydami ištekliaus panaudojimo projekte pradžios ir pabaigos datas;
 • Nustatydami projekte kintamą ištekliaus pasiekiamumą vienetais.
darbo trukm s pakeitimas
Darbo trukmės pakeitimas

Darbo trukmės pakeitimas sudaro galimybę:

 • padidinti imties dydį ( tikslų ir uždavinių bei darbų reikalingų jiems įgyvendinti kombinacija);
 • gerinti kokybę.

Keisdami užduoties trukmę įsitikinkite ar šie pakeitimai atitinka realiems uždavinio laiko reikalavimams.

darbo trukm s pakeitimas1
Darbo trukmės pakeitimas

Darbo trukmės pakeitimas tai vienas iš būdų,

kuris leidžia:

 • išsaugoti projekto pabaigos datą,
 • pašalinti išteklių nepasiekiamumo prielaidas (situacija, kada ištekliui paskirti didesni uždaviniai, negu jis gali įvykdyti per leidžiamą darbo trukmę. MS project nustato nepasiekiamumą pagal darbo sąnaudas ir uždavinių trukmę, pagal jų maksimalų ištekliui skirtų vienetų kiekį ir ištekliaus kalendorių),
 • sumažinti sąnaudas ( bendros planuojamos išlaidos uždaviniui, ištekliui, priskyrimui arba projektui. Kartais jos vadinamos einamosiomis išlaidomis. Bazinės išlaidos - MS terminas - biudžetas).

30

darant darbo trukm s pakeitimus reikia
Darant darbo trukmės pakeitimus reikia:

Vengti griežtų apribojimų taikymo, nes jie pririša užduotį prie tam tikros datos

į šią sąvoką įeina :

 • Pabaigos fiksavimas (visiems projektams);
 • Pradžios fiksavimas ( visiems projektams);
 • Pabaiga ne anksčiau (projektams kurie planuojami nuo pabaigos datos);
 • Pabaiga ne vėliau (projektams kurie planuojami nuo pradžios datos);
 • Pradžia ne anksčiau (projektams kurie planuojami nuo pabaigos datos);
 • Pradžia ne vėliau (projektams kurie planuojami nuo pradžios datos).
grie t apribojim pasekm s
Griežtų apribojimų pasekmės
 • Įvedus užduotis ir jų trukmę bei sujungus užduotis MS project galima gana lanksčiai perskaičiuoti kalendorinio plano parametrų pasikeitimus ir išlyginti išteklių apkrovimą.
 • Kalendorinio plano skaičiavimas ir išteklių apkrovimo išlyginimas vykdomas įvardinant apribojimus juos reikia naudoti tik esant ypatingam reikalui;
 • Patys griežčiausI apribojimai MS project - pradžia ir pabaiga - suriša užduotį su konkrečia data;
 • Teisingo griežto apribojimo panaudojimo pavyzdys- reikalavimas pradėti užduotį nustatytą dieną;
 • Įvesdami užduoties pradžią ir pabaigą - taikome apribojimus;
 • Jeigu apribojimai taikomi užduočiai priklausančiai nuo kitos užduoties - gali gautis komplikacijos.
grie t apribojim pasekm s1
Griežtų apribojimų pasekmės
 • Pvz. Užduotis ,,Pamatų betonavimas” turi prasidėti, kai baigsis ,,Grunto išvežimas”
 • ,,Grunto išvežimas” pagal grafiką kuri turi baigtis 10 kovo.
 • Įvesdami griežtus apribojimus - nustatome ,,Pamatų betonavimas” darbų pradžią 10 kovo.
 • ,,Grunto išvežimas” darbams pasibaigus anksčiau - MS project negalės to įvertinti ir pernešti pradžią - ,,Pamatų betonavimas” į ankstesnę datą.
 • Geriau nustatyti apribojimus KAIP GALIMA ANKSČIAU - kritinis laikas Gantto diagramoje atsiras pažymėjimas. MS project rodys perspėjimą, jeigu pabaigos data atsiras vėliau nustatyto termino.
i tekliaus laiko trukm s koregavimas
Ištekliaus laiko trukmės koregavimas

Laiką, kurį darbo išteklius naudoja užduočiai vykdyti, galima reguliuoti keičiant :

 • darbo imlumo laiką,
 • išteklių vienetus,
 • pradžios ir pabaigos datas,
 • apkrovimo profilį ( užduoties atlikimo darbo imlumo pasiskirstymo laike. Galima keisti profilių pagalba arba sudaryti savą profilį. Apkrovimo pikas pradžioje, pabaigoje, varpas, vėžlys ir pan.);

Panaudojant visas galimas strategijas reikia pasiekti, kad dalyvavimo laikas būtų nustatytas maksimaliai tiksliai ir atspindėtų realias darbo sąlygas pagal planą ir projekto grafiką.

i tekliaus priskirto u duo iai darbo laiko trukm s u duo iai vykdyti koregavimo b dai
Ištekliaus priskirto užduočiai darbo laiko trukmės užduočiai vykdyti koregavimo būdai:
 • Bendro ištekliaus, priskirto užduočiai vykdyti, darbo imlumo dydžio nustatymas;
 • Ištekliaus, priskirto užduočiai vykdyti, apkrovos profilio konkrečiam laiko periodui nustatymas;
 • Ištekliaus, priskirto užduočiai vykdyti, vienetų kiekio nustatymas;
 • Ištekliaus, priskirto užduočiai vykdyti, darbų datų pakeitimas.

35

pasi lym d l i tekli poreikio parengimas
Pasiūlymų dėl išteklių poreikio parengimas
 • Išankstinio išteklių poreikio sąrašo sudarymas;
 • Pastabų dėl išankstinio išteklių poreikio pastabų formulavimas;
 • Išteklių sąrašo spausdinimas.
i ankstinio i tekli poreikio s ra o sudarymas
Išankstinio išteklių poreikio sąrašo sudarymas
 • Nustačius projekto apimtį ir uždavinius – sudarome išteklių lentelėje išteklių sąrašą (žmonių, įrengimų ir medžiagų), kurie sudarys darbo grupę ir vykdys projekto užduotis.
 • Galima sudaryti sąrašą naudojant išteklius prototipus, kadgalima būtų išanksto suderinti personalo ir materialinio – techninio aprūpinimo klausimus.
 • Projekto vadovas, kai bus gauti ištekliai, į sąrašą įrašys jų realūs pavadinimus.
pastab naudojimas papildymas pakeitimas pa alinimas ir per i r jimas u duo i pastab tai
Pastabų naudojimas. Papildymas, pakeitimas, pašalinimas ir peržiūrėjimas užduočių pastabų, tai:
 • numatymai apie užduočių trukmę arba nustatytų apribojimų priežastis;
 • žinios apie išteklių panaudojimo priežastis, pastabos apie kokybę, išpildymą;
 • žinios apie priskyrimus, ištekliaus pasiekiamumą, išlaidų duomenys;
 • žinios bendrai apie projektą, numatymai apie projekto dalyką, apribojimų nustatymą.
i tekli poreikio plano patvirtinimas
Išteklių poreikio plano patvirtinimas
 • Nustačius kiek įvairių specialybių bei tipų žmonių, įrengimų ir materialinių išteklių reikia projekto įgyvendinimui, gali atsirasti būtinumas suderinti ir patvirtinti reikiamo dydžio personalo bei materialinio – techninio aprūpinimo planą su:
 • partneriais;
 • finansuotoju.

Pasiruošimui suformuluokite visus reikalavimus , paruoškite pasiūlymus ir sudarykite projekto biudžetą.

Sudarykite išteklių suteikimo paraišką.

i tekli suteikimo parai ka
Išteklių suteikimo paraiška

- turi būti nurodyta:

Išteklių tipai;

Išteklių kiekis;

Išteklių kokybė;

Galimų kandidatų pasiūla.

Išteklių lentelė bei pastabos apie išteklius (jei jos yra ).

40

paruo kite personalo parinkimo strategij
Paruoškite personalo parinkimo strategiją
 • Įvertinkite organizacijoje veikiančią personalo parinkimo politiką ir procedūras;
 • Paruoškite savo jau turimų darbo grupėje, skolinamų iš kitų skyrių panaudojimo bei naujų išteklių parinkimo ir priėmimo strategija;
 • Paruoškite ir pateikite sąrašą klausimų užduodamų per pokalbius su kandidatais;

Nustatykite atrankos kriterijus.

paruo kite materialinio techninio apr pinimo strategij
Paruoškite materialinio – techninio aprūpinimo strategiją

Įvertinkite organizacijoje veikiančią materialinio – techninio aprūpinimo politiką ir procedūras

Paruoškite ir aprašykite savo strategijas:

 • išorinių prekių ir paslaugų pirkimų;
 • užsakymų skelbimo;
 • geriausių rangovų atrinkimo;
 • tinkamiausių medžiagų ir įrengimų projektui pasirinkimo.
parodykite parai k specialistui
Parodykite paraišką specialistui

- paprašykite patyrusį darbo grupės narį ar kolegą atlikti išteklių paraiškos, turinčios papildomus duomenis būtinus komplektuojant personalą, organizuojat tiekimą ir ruošiant pasiūlymus – ekspertizę;

Būkite pasiruošęs pateikti papildomą medžiagą bei duomenis partneriams ar finansuotojui – tiems, kurie turi patvirtinti paraišką.

i tekli lentel s vertinimas ir papildymas
Išteklių lentelės įvertinimas ir papildymas
 • Užpildykite išteklių lentelę;
 • Darbo išteklius galima pasirinkti iš elektroninio ryšio adresų knygos ir įvesti į išteklių lentelę;
 • Darbo išteklius galima pasirinkti iš projektų išteklių pulo.

45

i tekliaus pa alinimas i i tekli lent el s
Ištekliaus pašalinimas iš išteklių lentelės
 • Nepatvirtino;
 • Atšaukti priskyrimą užduočiai;
 • Kada iš užduoties šalinamas jei priskirtas išteklius, užduoties trukmė gali keistis.
i tekli vertinimo atnaujinimas po patvirtinimo
Išteklių įvertinimo atnaujinimas po patvirtinimo
 • Darbo sąnaudos priskirtos pašalinto ištekliaus pasiskirsto tarp likusių išteklių, kad nepasikeistu užduoties trukmė reikia atšaukti planavimą su fiksuotu darbu;
 • Pašalinus išteklių iš užduoties automatiškai pasiskirsto skirtas darbas kitiems ištekliams, jei darbas su fiksuotomis darbo sąnaudomis reikia paskirstyti rankiniu būdu.
i tekli vertinimo atnaujinimas po patvirtinimo1
Išteklių įvertinimo atnaujinimas po patvirtinimo
 • Jei pašalintas vienintelis išteklius darbo sąnaudų reikšmė dings.
 • Pabandykite pakeisti šią reikšmę ištekliumi prototipu, tai ypatingai svarbu, kada kalendorinis planas ruošiamas darbo sąnaudų pagrindu.
i tekliaus pakeitimas kitu
Ištekliaus pakeitimas kitu
 • Vietoje pašalinimo galime pakeisti vieną išteklių kitu.
 • Naudojamas siekiant išvengti ištekliaus pasiekiamumo viršijimo (situacija kai ištekliui skiriama daugiau darbo negu jis gali jį atlikti darbo metu), mažinant išlaidas, ar gerinant kokybę.
 • Atkreikite dėmesį, kad keičiant išteklių reikia koreguoti ir darbo sąnaudas.
 • Negalima pakeisti darbo resurso materialiniu ir atvirkščiai.

Reikalui esant papildome informaciją apie išteklius - pastabomis apie reikiamų išteklių paskyrimo patvirtinimą.

i tekli valdymo plano sudarymas
Išteklių valdymo plano sudarymas
 • Paruošus visus reikiamus duomenis apie išteklius galima priskirti juos užduotims;
 • Paruoškite personalo valdymo planą, kuris tarnaus paskirstant žmogiškuosius išteklius viso projekto gyvavimo metu;
 • Planas turi atitikti tam tikriems reikalavimams.
personalo valdymo plane turi b ti
Personalo valdymo plane turi būti:

- nurodytas išteklių pasiekiamumas, kuris nustatomas pagal ištekliaus darbo projekte pradžios ir pabaigos datas

Plane reikia įvertinti ir kitus pasiekiamumo aspektus:

 • Kokiame režime dirba išteklius ?
 • Ar yra pasiekiami kiti analogiški ištekliai?
 • Ar keičiasi ištekliaus pasiekiamumas skirtinguose projekto etapuose?

Visi šie veiksniai nustato ištekliaus pasiekiamumą ir pagal juos galime spręsti, kada poreikis ištekliams auga, kada pasiekia didžiausią aukštį ir kada mažėja.

i tekli valdymo plane reikia
Išteklių valdymo plane reikia

- išteklius reikia skirti toms užduotims kur jie efektingiausiai panaudojami

 • kuo daugiau žinosime apie visų resursų galimybes, tuo geriau juos paskirsime užduotims

Žmogiškieji resursai:

 • Pasirengimo lygis;
 • Darbo patirtis;
 • Galimybių diapazonas;
 • Interesų ratas.

Susipažinkite su profilaktinio įrengimų aptarnavimo planais.

Nustatykite medžiagų panaudojimo normas ir su tuo surištas išlaidas.

i tekli valdymo planas turi
Išteklių valdymo planas turi

- atitikti bendrai personalo valdymo politikai

Išsiaiškinkite organizacijos personalo politiką ir naudojamus žmogiškųjų išteklių valdymo būdus:

Užduočių skyrimas;

Mokymas;

Darbo našumo kontrolė.

i tekli valdymo planas turi1
Išteklių valdymo planas turi
 • atitikti organizacijos bendrai darbų pagal kontraktą politikai

Siekiant efektyviai valdyti:

 • darbus pagal kontraktus,
 • įrengimų tiekimus, pirkimus bei nuomą,
 • materialiniam – techniniam tiekimui.

55

i tekli valdymo planas turi atitikti organizacijos bendr darb patirt tod l
Išteklių valdymo planas turi atitikti organizacijos bendrą darbų patirtį, todėl:

reikia išsiaiškinti kaip organizacijoje realizuojamos:

 • konsultacinės paslaugos,
 • kontraktų administracija,
 • sąskaitų išrašymas,
 • kontraktų pratesimas,
 • pirkimų organizavimas.
i tekli valdymo plane reikia paskirstyti vaidmenis ir atsakomyb
Išteklių valdymo plane reikia - paskirstyti vaidmenis ir atsakomybę

Projekto organizacinėje dalyje suformuluokite ir paskirstykite projekto grupės vaidmenis, numatykite jų atsakomybės dalį ir atsiskaitomybę tarpusavyje bei ryšius su kitais projekto dalyviais;

Projekto dalyvių vaidmenys apsprendžia, kuris iš jų atsakingas už tam tikrų užduočių ar operacijų įvykdymą;

Projekto dalyvių atsakomybė nustato, kuris iš jų turi įgaliojimus priimti tam tikrus sprendimus;

Reikia pažymėti, kad vaidmenys ir atsakomybė gali keistis įvairiuose projekto etapuose.

darbo grup s papildymas i tekliais
Darbo grupės papildymas ištekliais
 • Visi reikalingi ištekliai paskirti ir gauti, jau žinoma kas įeis į darbo grupę ir kokius įrengimus gausime
 • Įvedame duomenis į išteklių lentelę
duomen apie projekt perdavimo priemoni parengimas
Duomenų apie projektą perdavimo priemonių parengimas
 • Paruošiame ir suderiname informacijos apsikeitimo tarp grupės narių bei apie projekto vykdymo metu atsirasiančius pasikeitimus būdą.
 • Duomenų perdavimui galima naudoti interaktyvų bendradarbiavimą palaikomą arba esantį MS project
 • Projekto grupės narių informaciniam aprūpinimui užtikrinti galima naudoti visus įmanomus ir prieinamus bendradarbiavimo būdus

60

microsoft project server panaudojimas
Microsoft Project Server panaudojimas
 • - jei serveris įdiegtas, grupės nariai naudojasi turėdami savo slaptažodžius ir jiems nustatytas informacijos pasiekiamumo ribas;
 • Grupėms nariams turintiems elektroninius ryšio adresus bus siunčiami pranešimai apie priskyrimus
 • Įvykus duomenų praradimui galimas pakartotinas gavimas.
duomen apie projekt perdavimo priemoni parengimas1
Duomenų apie projektą perdavimo priemonių parengimas
 • Esant dažniems projekto pasikeitimams ir norint kad būtų pranešta grupės nariams galima užsiduoti kad kiekvieno išsaugojimo atveju vyktų pranešimai.
 • Galimybė deleguoti užduotis grupės nariams (leidus projekto vadovui - serverio administratoriui)
 • Norint gauti tik tuos projekto duomenų tipus kuriuos reikia atnaujinti, reikia suderinti pranešimus grupei . Pvz. Įjungti lauką - galutinis laukas ar pan.
duomen apie i tekli geb jimus ir kitas charakteristikas vedimas ir per i ra
Duomenų apie išteklių gebėjimus ir kitas charakteristikas įvedimas ir peržiūra
 • Išteklių lentelėje galima įvesti papildomą lauką kuriame būtu galima fiksuoti duomenis apie išteklių gebėjimus, patirtį o taip pat kitas charakteristikas (pareigybes, skyrius);
 • Po to bus galima peržiūrint išteklių sąrašą filtruoti, rūšiuoti ir grupuoti šio lauko reikšmėmis.
pastab apie i teklius papildymas
Pastabų apie išteklius papildymas
 • Papildant informacija apie išteklius galima:
 • Įvesti informaciją,
 • Įkelti brėžinius,
 • Įkelti tekstus iš kitų programų.
i tekli i laid apim i u sidavimas
Išteklių išlaidų apimčių užsidavimas

Nustatymas išteklių apmokėjimo normų

 • MS project apskaičiuoja išlaidas ištekliams paprastų atlyginimų už darbą ir viršnormatyvinių atlyginimų už darbą pagrindu arba įvestų panaudos išlaidų, galimi nurodymai išlaidų pagal paskirtį;
 • Ištekliui galima įvesti kelis apmokėjimo variantus nurodant datas nuo kada keičiasi apmokėjimas;
 • Vienkartinės išlaidos pagal paskirtį įvedamos per užduoties langą, aprašant išteklių, ir koreguojat darbo sąnaudas šiai užduočiai šiam ištekliui, kadangi darbo sąnaudos lygios 0.

65

s naud dyd i med iagoms nustatymas
Sąnaudų dydžių medžiagoms nustatymas
 • Projekte įvesti galima vieną arba kelias išlaidų reikšmes naudojamiems ištekliams (žaliavos), o taip pat panaudos išlaidų apskaičiavimo;
 • Įvedamas medžiagos pavadinimas, tipas, matavimo vienetai, standartinė kaina;
 • Norint įvesti kintamas kainas išteklių informacijos langelyje kainose nurodome kaip keisis kainos ir nuo kada.
darbo laiko projektui ir i tekliams nustatymas
Darbo laiko projektui ir ištekliams nustatymas
 • Projekto vadovas nustato projekto ir ištekliaus darbo kalendorius, kad galėtų tiksliau nustatyti išteklių pasiekiamumą. Nustatant darbo laiką visiems projekto ištekliams įveskime švenčių dienas. Naujas standartinis kalendorius jau bus bazinis ir naudojamas pagal nutylėjimą visų projekto išteklių;
 • Galima įvesti ir uždavinių neįeinančių į projektą laiką. (pvz. jeigu išteklius dirba su projektu 6 val., o likusias 2 val. - administracinės procedūros, pasitarimai, tai galima pažymėti kad išteklius laisvas 6 val.:galima tai padaryti ir sumažinant dalyvavimo procentą);
 • Alternatyvaus kalendoriaus sudarymas – keičiant darbo pradžią, pertrauka, trukmę.
i tekliaus bazinio kalendoriaus sudarymas
Ištekliaus bazinio kalendoriaus sudarymas
 • Informacijoje apie išteklių išrenkate reikalingą kalendorių(pvz.vakarinė pamaina, 24 val.),jame taip pat bus nurodoma ligos ar atostogų periodai.
 • Darbo laiko ir išeiginių dienų atskiriems ištekliams nustatymas. Galima per lauką išteklių darbo valandos. Išrinktom dienom reikia nustatyti laiko variantą standartinis, nestandartinis ir nedarbo.
 • planuojamų užduočių parametrų pasikeitimas (naudojamų pagal nutylėjimą) planuojant darbo dienas , savaites, mėnesius. Norint pakeisti laiką pagal nutylėjimą reikia kalendoriuje atitinkamuose laukuose įvesti pakeitimus, galima keisti darbo valandas dienoje, savaitėje, dienas mėnesyje.