seln s stavy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číselné sústavy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číselné sústavy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Číselné sústavy - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Číselné sústavy. Rastislav Ujházi Jana Feren čí kov á , Daniela Domikov á , Daniela Kissov á , Jakub Icsó, Luk áš Le š tach Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava. 1.Čo môžu spôsobiť nevedomosti o číselných sústavách? ÚVOD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Číselné sústavy' - hammett-barr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seln s stavy

Číselné sústavy

Rastislav Ujházi

Jana Ferenčíková, Daniela Domiková, Daniela Kissová, Jakub Icsó, Lukáš Leštach

Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava

1 o m u sp sobi nevedomosti o seln ch s stav ch vod
1.Čo môžu spôsobiť nevedomosti o číselných sústavách?ÚVOD

Serpentína Strašiftáková čaká na vlak už hodnú chvíľu. Odrazu sa ozve z reproduktorov železničnej stanice:

„Pozor, pozor! Oznamujeme, že rýchlik Bratislava - Košice mešká už 90 minút!“

Pani Strašiftáková si vzdychne:

„Dokelu, skoro hodinu!“

Naša pani nevedela, že sa pri čase jedná o pozostatok z inej číselnej sústavy, s akou pracujeme bežne na matematike.

Aj pre takých, ako je pani Stašiftáková je určená táto prezentácia.

2 rozdelenie seln ch s stav
2. Rozdelenie číselných sústav

1/. POZIČNÉ – Záleží na pozícii číslic v čísle; je možné určiť rády

Napr. – Desiatková, Dvojková

2/. NEPOZIČNÉ – Nezáleží na pozícii číslic v čísle;

pri nepozičných sústavách sa zaviedli samostatné označenia pre väčšie čísla (netvoria sa zložením základných číslic)

Napr. Rímska (L-50, C-100,D-500,M-1000)

1. Indická desiatková

3 1 ak pozn me seln s stavy
3.1 Aké poznáme číselné sústavy?

A/ ŠESŤDESIATKOVÁ – (1500 p.n.l) Je to najstaršia pozičná sústava. Jej vznik súvisí so sumerským kalendárom, ktorý mal približne 360 dní. Túto sústavu neskôr prebrali Babylončania. Ešte neobsahovala znak pre nulu; avšak na napísanie 60 za radom idúcich čísel nepotrebovali 60 znakov, ale len dva – 10

( ) a 1 ( )→ tento znak však predstavoval aj 60 a jej mocniny. Pozostatok tejto číselnej sústavy sa dodnes používa pri stupňoch uhlov a pri určovaní času (60 min, sek; 360 stupňov tvoria celok a nie 100);

B/ ČÍNSKA – (500 p.n.l.) –pozičná;

C/ GRÉCKA – (400 p.n.l.) –pozičná;

D/ RÍMSKA – (200 p.n.l.) –nepozičná;

E/ MAYSKÁ – (300 n.l.)

3 2 ak pozn me seln s stavy
3.2 Aké poznáme číselné sústavy?

F/ 1.DESIATKOVÁ – (začiatok n.l.) Začali ju používať Gréci a Indovia; čísla označovali písmenami svojej abecedy. Táto číselná sústava však nebola pozičná.

G/ 2.POZIČNÁ DESIATKOVÁ – (500 n.l.) Vznikla v Indii; Písmená označujúce čísla väčšie ako 9 nahradila kombinácia zavedených 9 symbolov (1-9). Vo vývoji našej číselnej sústavy zohrala dôležitú úlohu knižka o indických číslach od arabského matematika Al-Chorezmího (Chwárizmího; 825 n.l.) – odtiaľ arabské číslice. Táto číselná sústava sa začala šíriť do Európy cez Španielsko v 11. storočí. Populárna sa však stala až potom keď si ju osvojili kupci, ktorí predtým používali rímsku číselnú sústavu.

Desatinné zlomky boli zavedené v 16.storočí;

desatinná čiarka v roku 1617 Johnom Napierom.

3 3 ak pozn me seln s stavy
3.3 Aké poznáme číselné sústavy?

H/ DVOJKOVÁ ČÍSELNÁ SÚSTAVA – zavedená a používaná pre potreby počítačov; tvoria ju 1 a 0. Je praktická, pretože pri počítačoch znamená 1 zapnuté, prítomnosť el. prúdu a 0 vypnuté, obvodom netečie prúd → dvojková číselná sústava teda vyjadruje stav. Táto sústava je takisto pozičná.

I/ INÉ ČÍSELNÉ SÚSTAVY

Osmičková – tvorená číslicami 0 až 7

Šestnástková – 16 znakov;0-7; A-F

4 a na koniec nula
4. A na koniec – NULA

Nula bola prvýkrát zavedená v neskoršej sumerskej šesťdesiatkovej sústave (300 p.n.l.); takisto sa používala už v číselnej sústave Mayov a v indickej desiatkovej číselnej sústave. Toto boli 1. číselné sústavy, kde sa samotná nula považovala za číslo.

Nula Babylončanov Nula Mayov Nula

v desiatkovej čís. sústave

akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť
  • ZDROJ:

Theoni Pappasová:

Potešenie z matematiky, Objavovaniematematiky všade okolo nás

Internet