R d a prawa podatkowego
Download
1 / 10

Źródła prawa podatkowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Źródła prawa podatkowego. System prawa podatkowego jest to ogół przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podatków w danym państwie. Źródła prawa podatkowego. Do źródeł prawa podatkowego zaliczamy: Konstytucję, Ustawy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Źródła prawa podatkowego' - hammer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R d a prawa podatkowego
Źródła prawa podatkowego

System prawa podatkowego jest to ogół przepisów prawnych normujących funkcjonowanie podatków w danym państwie

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego1
Źródła prawa podatkowego

Do źródeł prawa podatkowego zaliczamy:

 • Konstytucję,

 • Ustawy,

 • Podustawowe akty prawne tj. rozporządzenia wykonawcze oraz uchwały rad gmin wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie podatkowej,

 • Akty prawa międzynarodowego.

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego2
Źródła prawa podatkowego

Konstytucja

 • Normykonstytucyjne decydują o podstawowych kierunkach tworzenia prawa podatkowego oraz jego stosowania

 • Zawiera podstawy prawne opodatkowania

 • Art. 84 Konstytucji:

 • Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie

 • Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych (…) następuje w drodze ustawy

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego3
Źródła prawa podatkowego

Ustawy

np.

 • O podatku dochodowym od osób fizycznych

 • O podatku dochodowym od osób prawnych

 • O podatku od towarów i usług

 • O podatku od spadków i darowizn

 • O podatku od czynności cywilnoprawnych

 • i.t.d.

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego4
Źródła prawa podatkowego

Podustawowe akty prawne tj. rozporządzenia wykonawcze oraz uchwały j.s.t.

 • Podstawą ich wydawania może być tylko wyraźne upoważnienie ustawowe określające treść tych aktów, cel regulacji oraz jej zakres

 • Mają jedynie na celu dopełnienie ustaw podatkowych w granicach ich treści

 • Podmiotami uprawnionymi bądź zobowiązanymi do wydawania rozporządzeń w polskim systemie podatkowym, są w zasadzie jedynie Rada Ministrów oraz Minister Finansów

 • Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, przy czym tworzone przez nie normy prawa podatkowego mają ograniczony przestrzennie zakres obowiązywania wynikający z ich właściwości miejscowej

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego5
Źródła prawa podatkowego

Akty prawa międzynarodowego

 • Ratyfikowane umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stają się częścią wewnętrznego krajowego porządku prawnego i są stosowane bezpośrednio (przede wszystkim umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania)

 • Prawo wspólnotowe, głównie wtórne, w szczególności dyrektywy i decyzje (podlegają implementowaniu do wewnętrznego krajowego porządku prawnego) oraz rozporządzenia (obowiązują bezpośrednio w ramach polskiego systemu prawnego)

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego6
Źródła prawa podatkowego

 • Ogólne prawo podatkowe

 • Część szczegółowa prawa podatkowego

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego7
Źródła prawa podatkowego

Ogólne prawo podatkowe

 • Są to przepisy, które stosuje się do wszystkich lub do większości podatków

 • Zebrane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy

 • Regulują problematykę powstawania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, postępowania przed organami podatkowymi, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, odpowiedzialności osób trzecich i.t.p.

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego8
Źródła prawa podatkowego

Część szczegółowa prawa podatkowego

 • Przepisy regulujące problematykę z zakresu określonego podatku

  np:

 • Ustawy, rozporządzenia wykonawcze, umowy międzynarodowe, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

opracowała: Małgorzata Gałkowska


R d a prawa podatkowego9
Źródła prawa podatkowego

 • Dziękuję za uwagę

opracowała: Małgorzata Gałkowska


ad