Workshop - 23. august 2006 – Skejby, Århus Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret - PowerPoint PPT Presentation

lori
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop - 23. august 2006 – Skejby, Århus Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop - 23. august 2006 – Skejby, Århus Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Workshop - 23. august 2006 – Skejby, Århus Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret
75 Views
Download Presentation

Workshop - 23. august 2006 – Skejby, Århus Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop - 23. august 2006 – Skejby, Århus Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret Optimering af biogasproduktion med fokus på energimajs - Energiafgrødepotentiale til bioraffinering Jens Bo Holm-Nielsen Afdelingsleder - Bioenergigruppen Syddansk Universitet Esbjerg & Aalborg Universitet Esbjerg Niels Bohrs Vej 8-10, DK-6700 Esbjerg Tlf.: 7912 7715, mobil: 2166 2511 E-mail: jhn@aaue.dk Hjemmeside: www.acabs.dk & www.sdu.dk/bio

 2. Energy crops Paradigm shift through land productivity and energy balance • The Sun as energy source • Special energy crops that use the • entire vegetation period • Total digestion of the whole plant • Nutrient cycle possible • Low Input High Output • Large installations work efficiently • and are friendly towards • the environment • Upgrading of biogas enables complete • utilisation of the crop (the gas can be • stored) Digested plant residue Fermenter Biogas Gas cleaning Heat Electricity Fuel

 3. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Optimisation of the biomass production Vegetation period Average intensity of the sun radiation during the year (Simplified model for Göttingen, Germany) Sun light KWh / m2 Month The global sun radiation reaches an average of approximately 1000 KWh/m2 in the southern part of Niedersachsen, Germany. This energy is used by green plants in the photosynthesis to create biomass. At the end of Juli in modern agriculture most of the fields are no longer green.There are no longer active parts available to conduct the photosynthesis. Demand: In order to take full advantage of the energy contained in the sun radiation using photosynthesis, varieties that are utilising the vegetation period to its maximum should be developed and used. This means green fields all year round.

 4. Source: Report from the Danish working Group on the Co-existence of Genetically Modified Crops with Conventional and Organic Crops (DJF, 2003)

 5. Cultivation target: stepwise increase of the energy yield to approximately 100 % in 10 years Energy Maize 30 t/ha Nowadays silo maize varieties 15 - 18 t/ha Source: KWS

 6. Objective of the energy maize cultivation • Implementation of short-day genes • Cold tolerance in late varieties and late growing season • Nutrient / water efficiency, drought resistance • First variety announcement in 2005 • Commerciel varieties available from 2007 • (Source KWS)

 7. Growth Progress of a Conventional Silo Maize (SM) and an Energy Maize (EM) Clearly later harvest of the Energy Maize HarvestEM GTM- yield/ha FloweringEM HarvestSM Flowering SM Time Source: KWS

 8. Biogaspotentiale for udvalgte energiafgrøder *) Amon et. al. (2003): Optimierung der Biogaserzeugung aus den Energiepflanzen Mais und Kleegras

 9. Biogaspotentiale for energimajs i Danmark Forudsætninger: TS = 1,10 x VS; methanudbytte = 290 L per kg VS; methanandel = 55 Vol-%

 10. Biogaspotentiale for energimajsafgrøder Kilde: Amon et. al. (2003): Optimierung der Biogaserzeugung aus den Energiepflanzen Mais und Kleegras

 11. Biogaspotentiale for energimajsafgrøder Kilde: Amon et. al. (2003): Optimierung der Biogaserzeugung aus den Energiepflanzen Mais und Kleegras

 12. Perspectives for crop cultivation Effect of the variety and the ripeness on the methane production Source: AMON et. al. 2003 280 260 CH4 Nl/kgTM 240 Sort B Sort R 220 Sort P Sort A 200 Sort S 180 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Source: KWL GTS % Source: KWS

 13. LP92_ Wesel, 90 BC1S1-lines from (5G3552 x Mex) x Flinttester + 10 Standards Source: KWS

 14. World energy scenarios – Goals for the future

 15. Konklusioner: Methanudbyttet fra energimajs er stærkt afhængigt af dyrkningsoptimering og Høsttidspunktet. • Energiafgrøder er et upåagtet eller et endnu ikke værdsat, uopdyrket område med et stort potentiale indenfor biogasproduktionen i Danmark. • Der har siden år 2000 foregået en kraftig og interessant udvikling i Tyskland og Østrig. I Østrig er der etableret ca. 200 gårdbiogasanlæg frem til 1/7 2006 efter en specifik ordning der sattes i kraft i 2003. Det største område indenfor afgrøder er majsensilage og græs anvendelse, omsat i biogasanlæg sammen med husdyrgødning eller som rene energiafgrødeanlæg. • Der er en spændende udfordring foran os, hvor landbrugets primærproduktion, er råvareleverandør af husdyrgødning og afgrøder, så biogasanlæg primært kan omsætte gårdens egene produkter. Dermed kan man evt. nedtrappe leverancerne af organisk industriaffald. • Med husdyrgødning og afbalanceret afgrøde tilsats er biogasudbytter på 35-40 m3 biogas/m3 biomasse opnåelige.