monstername in praktijk n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Monstername in praktijk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Monstername in praktijk - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Monstername in praktijk. Bemefa-Apfaca. Inhoud. Inleiding Verantwoordelijkheid Bemonsteringsschema’s Bemonsteringsmateriaal Monsterreductie Monsternameplan Monsterverzegeling, labeling, registratie en bewaring. Inleiding. Diverse redenen voor monstername Selectie van een ingrediënt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monstername in praktijk' - lynde


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
monstername in praktijk

Monstername in praktijk

Bemefa-Apfaca

Bemefa 2002

inhoud
Inhoud
 • Inleiding
 • Verantwoordelijkheid
 • Bemonsteringsschema’s
 • Bemonsteringsmateriaal
 • Monsterreductie
 • Monsternameplan
 • Monsterverzegeling, labeling, registratie en bewaring

Bemefa 2002

inleiding
Inleiding
 • Diverse redenen voor monstername
  • Selectie van een ingrediënt
  • Selectie van een leverancier
  • Aanvaarding of weigering van een levering
  • Bijsturen van het proces
  • Waarborgen van de specificaties van een product
  • Borgen van de voederveiligheid
  • Hygiënecontrole

Bemefa 2002

verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
 • Management is verantwoordelijk voor monsternameplan
  • Handhaven van het kwaliteitssysteem
  • Implementatie van HACCP
  • Autocontrole
 • Management ziet toe op:
  • Het tot stand komen en volgen van procedures
  • De aanwezigheid en uitvoering van instructies

Bemefa 2002

bemonsteringsschema s
Bemonsteringsschema’s
 • Eenvoudige random sampling
 • Gelaagde (gestratifieerde) sampling
 • Systematische monstername

Bemefa 2002

slide6
3.1. Eenvoudige random
  • N willekeurige monsters
  • At random voor elke monstername op de totale hoeveelheid
 • 3.2. Gelaagde sampling
  • Totale hoeveelheid verdelen in x aantal onafhankelijke straten (lagen) en per laag random sampling
  • Bvb. Verschillende compartimenten met een zelfde grondstof bemonsteren door elk compartiment als laag te beschouwen

Bemefa 2002

slide7
3.3. Systematische sampling
  • Eerste monstername at random
  • Gevolgd door een repetitieve monstername op gelijke intervallen
  • Vb. lossen van een bulkwagen
 • 3.4. Bemonstering van niet uniforme ladingen

Bemefa 2002

slide8
drie bemonsteringen

-bepaal de grenzen van de beschadigde fractie door repetitieve monstername en beoordeling

-eens men de grenzen heeft bepaald worden van goede, beschadigde en totale fractie een staal verzameld

-schat de hoeveelheid materiaal dat een staal vertegenwoordigt en duidt de plaats aan van beschadigde delen in het lot

Bemefa 2002

algemene regel
Algemene regel
 • een partij van een grondstof of eindproduct wordt bemonsterd door het nemen van discrete monsters of ondermonsters, verdeeld over de ganse hoeveelheid
 • Het aantal wordt bepaald door de grootte van de partij
 • De ondermonsters worden verzameld in 1 verzamelmonster

Bemefa 2002

statistiek
Statistiek
 • Totale variantie (St²)=
  • Variantie op monstername S²s
  • + variantie op monsterbereiding = S²sp
  • + variantie van de analyse S²a
 • S²s daalt bij toename aantal stalen
 • S²sp daalt bij toenemende voorbereiding
 • S²a daalt met toenemende aantal stalen

Bemefa 2002

slide11

Onverpakte voeders

Minimum

Max 2.5 ton

7

Groter dan 2.5 ton

(20 n) ½ tot maximum 40

Verzamelmonsters

Minimum 4 kg

Verpakkingen met inhoud groter dan 1 kg

Aantal 1 tot 4

Alle

Aantal 4 tot 16

4

Aantal meer dan 16

N ½ tot maximum 20

Verzamelmonster

4 kg

Bemefa 2002

4 bemonsteringsmateriaal voor manuele bemonstering
4. Bemonsteringsmateriaal voor manuele bemonstering

4.1. Manueel versus automatisch

4.2. Eisen gesteld aan bemonsteringsmateriaal

4.3. Droge grondstoffen/eindproducten

 • In bulk
 • Zakgoed
 • In transportstroom

4.4.Vloeibare producten

Bemefa 2002

slide13
4.1. Manueel versus automatisch
 • Automatische bemonstering is duur
 • Reinheid en betrouwbaarheid van apparatuur is belangrijk
 • Meeste monsternames zijn manueel
 • Materiaal moet aan een aantal eisen voldoen
 • Mankracht vs. Investering
 • Automatisch: representatief ?

Bemefa 2002

slide14
4.2. Eisen aan bemonsteringsmateriaal
 • juiste dimensie en vorm
 • Minimale contaminatie mogelijkheid
 • Geen discriminatie van deeltjesgroottes of- vorm
 • Aanraking met de hand moet voorkomen worden (hygiëneanalyse)

Bemefa 2002

slide15
4.3. Droge grondstoffen/ eindproducten
 • in bulk
 • in de transportstroom
 • in zak

Bemefa 2002

slide16

Monstername in transportstroom, systematische bemonstering van de grondstof bij storten in de transportput

Bemefa 2002

slide18

Staalname grijpt plaats op daartoe voorziene (gemaakte) controlepunten, waar men met weinig problemen noch risico de transportstroom kan onderbreken

Bemefa 2002

slide19

Bom of zone samplers worden gebruikt voor het bemonsteren van vloeibare ingrediënten uit bulkwagens.

Afmetingen: ongeveer 30-40 cm lang en 5-7,5 cm diameter, inhoud variërend van ongeveer 0,5 tot 2 liter.

Een klep kan op welbepaalde hoogte manueel dmv een touw geopend worden.

4.4. Vloeistoffen

Bemefa 2002

slide20
Meest voorkomende vloeistofleveringen:
  • Melasse
  • Vet
 • bemonsteren in de losleiding via kraantje
 • bemonsteren in het mangat bij storting in de tank

Bemefa 2002

slide21
4.5. Bemonstering van vochtrijke voedermiddelen
 • Cfr. Protocol voor bemonstering van vloeibare voeders en steekvaste producten ikv MINAS
  • Duidelijke beschrijving van plaats van bemonstering nl bij het laden van vrachtwagen
  • Geen restlading aanwezig
  • Eventueel roeren om homogeniteit te bevorderen

Bemefa 2002

vervolg
vervolg
 • Ondermonsters – verzamelmonsters - eindmonsters
   • Tijdens laden verdeeld over de laadtijd
   • Via de aftapkraan (oppassen voor discriminatie)
   • Van steekvaste producten op verschillende plaatsen verspreid over de partij
 • Duidelijke richtlijnen mbt het coderen en administreren van de monsters (cfr. P.11)

Bemefa 2002

5 monsterverdeling
5. Monsterverdeling
 • Riffler
 • Boerner

Bemefa 2002

6 intern monsternameplan
6. Intern monsternameplan
 • Diverse redenen (nutritioneel, traceerbaarheid,..)
  • Bepalen de methode
  • Bepalen de frekwentie

Bemefa 2002

slide26
Controle op productspecifcaties-nutritioneel
  • Belang van goede monstername
  • Belang van uniformiteit
  • Kennis van mogelijke toleranties op de labo-analysen t.o.v. de berekende gehaltes
  • Afwijkingen kunnen een gevolg zijn van onjuiste technische afstellingen
  • Nood aan representatieve monsters die verzamelmonsters zijn

Bemefa 2002

slide27
Kritische grondstoffen
  • Ifv de aard van de grondstof een bemonsteringsfrekwentie
 • PCB’s en dioxine
  • Basismonsters op verschillende plaatsen met een minimaal gewicht van 100 gram
  • Verzamelmonsters met minimum gewicht van 1kg
  • Eindmonster of labomonster moet in duplo-analyse kunnen uitgevoerd worden

Bemefa 2002

slide28
Bemonstering voor de bepaling van aflatoxine
  • Monsternameprocedure houdt rekening met:
   • Type product
   • Grootte van het lot
   • Aangeven grootte ondermonsters
   • Aangeven minimum aantal ondermonsters
  • Drie mogelijke monsternamemethoden

Bemefa 2002

slide29
Bemonstering met het oog op aflatoxine bepaling
  • Uniforme monstername over ganse partij
  • Selectieve monstername op contaminatie
  • At random monstername

Bemefa 2002

slide30
Productiestalen
  • Vb na de menger mengefficiëntie-homogeniteit
   • Door het nemen van bvb 10 monsters op 5 ton tijdens het ledigen van de menger
  • Na de pers: korrelkwaliteit

Bemefa 2002

slide31
Bemonstering ifv hygiëneplan
  • Bijzondere aandacht
  • Hygiënisch nemen
  • Ander bewaarprotocol (zie bijlage)
 • Traceerbaarheid
  • Opslag gedurende bepaalde periode, afhankelijk van grondstof/eindprod./gemedicineerd

Bemefa 2002

7 verzegeling en bewaring
7. Verzegeling en bewaring
 • Loden kan, andere varianten
 • Labeling duidelijk en ondubbelzinnig
 • Registratie met oog op opsturen of opvragen
 • Correcte bewaring

Bemefa 2002

referenties
Referenties
 • Zie tekst
 • Interessante webpagina:
  • Ibelgique.ifrance.com/analysemycotoxinfabolje/chap3

Bemefa 2002