slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
P-SCALES Kritéria úsp?šnosti pro d?ti se SVP „ SAFE - Special Accreditation for Europe “

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

P-SCALES Kritéria úsp?šnosti pro d?ti se SVP „ SAFE - Special Accreditation for Europe “ - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

P-SCALES. P-SCALES Kritéria úspěšnosti pro děti se SVP „ SAFE - Special Accreditation for Europe “ Projekt programu celoživotního vzdělávání Leonardo Da Vinci , přenos inovací Partner projektu v ČR : Euroface Consulting s.r.o. Zodpovědná osoba/ kontakt : Kateřina Nevřalová

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P-SCALES Kritéria úsp?šnosti pro d?ti se SVP „ SAFE - Special Accreditation for Europe “' - hamilton-vinson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

P-SCALES

P-SCALES

Kritéria úspěšnosti pro děti se SVP

„SAFE -Special Accreditation forEurope“

Projekt programu celoživotního vzděláváníLeonardo Da Vinci, přenos inovací

Partner projektu v ČR:

EurofaceConsulting s.r.o.

Zodpovědná osoba/ kontakt:

Kateřina Nevřalová

www.euro-face.cz

Tel.: 777011717

slide2

P-SCALES

Přehled

I. Počátek projektu SAFE

II. Co jsou P-SCALES

III. Metodologie P-SCALES

IV. Čím se v projektu zabýváme

slide3

Počátek projektu SAFE

 • Projekt SAFE
 • SAFE („SAFE - Speciální akreditace pro Evropu“) je evropský vzdělávací projekt, který je spolufinancován v programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2010 a projekt umožní všem partnerům šířit pojetí a principy P- SCALES v rozmezí 24 měsíců.
 • SAFE se skládá z jednotlivých klíčových aktivit, jejichž realizace je spolufinancována EU:
 • Překlad a adaptace kritérií P-SCALES v partnerských zemích
 • Lokální aktivity k šíření idejí P-SCALES
 • Účast na výstavách a konferencích zaměřených na speciální vzdělávací potřeby
 • Vytváření vhodných podpůrných materiálů
 • Kontaktování zainteresovaných stran, např. školské správy, učitelů, členů Evropského parlamentu, apod. se zaměřením na speciální vzdělávací potřeby
 • Zúčastněné země:Velká Británie, Nizozemsko, Německo, Španělsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika
 • Manažer projektu: Ian Lynch, TLM (TheLearningMachine)
slide4

Počátek projektu SAFE

SAFE

je postaven na využití kritérií P SCALES

slide5

II. Co jsou P-SCALES?

P

S

C

A

L

E

S

P

Ř

E

D

M

Ě

T

Y

slide7

II. Co jsou P-SCALES?

 • P-SCALES jsou podrobně popsaná kritéria pro měření pokroku ve vzdělávání dětí, pro které není vhodné poměřovat jejich znalosti a dovednosti se standardními školními vzdělávacími plány.P-SCALES jsou rozděleny do osmi různých úrovních, od nejnižší P1 po nejvyšší P8. Úroveň P8 je vstupem do standardního školního vzdělávacího plánu.
 • Úrovně P1 až P3 nejsou specifikovány podle předmětu, popisují rozvoj osobnosti v rané fázi učení.
 • Představení P-SCALES: 1998Revize: od roku 2006

P

performance

SEN

Special Educational needs

P1-P8

Performance level

Assessement

Moderating

Reporting

...pupilsattainment

slide8

II. Co jsouP-SCALES?

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v národním hodnocení

 • P SCALES jsou především nástrojem pro měření pokroku v učení žáků, pro které není vhodné používat standardní školní vzdělávací plány. V ČR je hodnocení SVP žáků řešeno pomocí individuálních vzdělávacích plánů, které tvoří učitel respektive škola. Při tvorbě plánů učitelé hledají zdroje, které by jim mohly jejich práci usnadnit.
 • P SCALES poskytují rovněž užitečný nástroj pro organizační rozvoj školy. Škola může hodnotit a porovnávat svou vlastní situaci prostřednictvím hodnocení svých žáků prostřednictvím P SCALES.
slide9

II. Co jsou P-SCALES

 • P- SCALESP-SCALES umožňují zaznamenávat pokrok žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nedosahují nejnižší úrovně standardního školního vzdělávacího plánu.K dispozici je osm úrovní P- SCALES, od nejnižší P1 po nejvyšší P8. Žáci, kteří splňují úroveň P8 přechází na standardní školní vzdělávací plán.

http://www.education.gov.uk/

Important changes in 2011:

SEN will be revised and re-

organised

 • P-SCALES slouží žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
slide10

II. Co jsouP-SCALES?

Úroveň znalostí a dovedností

Předměty

Obsah vzdělávání, kritéria hodnocení

Další úroveň je již standardní školní vzdělávací plán v ČR (v UK je to LEVEL 1 National Curriculum)

slide11

II. Co jsouP-SCALES?

 • Kdo je cílová skupina?Kritéria P SCALES mohou využívat všichni žáci v průběhu povinné školní docházky (6-15 let), kteří mají problémy s učením. Nehrají tu roli faktory jako je jejich národnost, kultura,náboženství, rodinné zázemí či pohlaví, ani rozsahjejich dalších problémů.
slide12

II. Co jsouP-SCALES?

 • Na koho se projekt zaměřuje?
 • Kritéria P SCALES pomáhají při práci řadě profesí. Od učitelů, přes koordinátory pro speciální vzdělávací potřeby a pedagogické asistenty po vedoucí pracovníky škol a pracovníky v sociálních službách a neziskovém sektoru.
 • Ve všech materiálech je termín "zaměstnanci" používán pro označení všech uvedených profesí zaměřených na vzdělávání těchto žáků.
slide13

III. Metodologie P-SCALES

 • Příklad: Výtvarná výchova
 • První úroveň je P4 (P1 – P3: kritéria nejsou rozdělena podle předmětů)
slide14

IV. Čím se v projektu zabýváme

Doba trvání projektu: 24 měsíců, zahájenv říjnu 2010

 • 1. Překlad a revize přeložených P-SCALES kritérií (do konce června 2011)2. Setkání s místními orgány vzdělávacího sektoru pro žáky se SVP 2.1. s učiteli v SVP2.2. s příslušným ministerstvem školství2.3. s SVP akademickým světem2.4. s žáky se SVP3. Získávání informací o místní situaci a koordinace s ostatními partnerskými zeměmi4. Šíření informací (P-SCALES prezentace v různých jazycích)5. Revize P-SCALES terminologie, vývoj podpůrných materiálů, např. vzděl. her6. Setkání s členy EU-parlamentu v Bruselu7. Účast na specifických akcích pro SVP v partnerských zemích (např. Didacta 2012 v Německu)
slide15

IV. Čím se v projektu zabýváme

 • Vývoj vzdělávacích her navazujících na jednotlivá P SCALES kritéria
 • http://www.ingotgames.org/safe/start.htm
slide16

Více informací

Informační webové stránky:

http://www.theingots.org

Záložka > Speciální vzdělávací potřeby

Webová stránka P-SCALES

http://www.pscales.eu

(již brzy )