alytaus regiono strateginiai u daviniai vietimo ir mokslo srityje n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Alytaus regiono strateginiai uždaviniai švietimo ir mokslo srityje“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

„Alytaus regiono strateginiai uždaviniai švietimo ir mokslo srityje“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

„Alytaus regiono strateginiai uždaviniai švietimo ir mokslo srityje“. Pranešėja N. Vagnorienė Alytaus apskrities viršininko administracija Regioninės plėtros departamentas 2005-05-19.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Alytaus regiono strateginiai uždaviniai švietimo ir mokslo srityje“' - hamilton-haley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alytaus regiono strateginiai u daviniai vietimo ir mokslo srityje

„Alytaus regiono strateginiai uždaviniai švietimo ir mokslo srityje“

Pranešėja N. Vagnorienė

Alytaus apskrities viršininko administracija

Regioninės plėtros departamentas

2005-05-19

regiono pl tros planas
Pirmasis Alytaus apskrities regiono plėtros planas buvo parengtas, vykdant bendrąjį Lietuvos ir Pietų Švedijos apskričių projektą “Regioninės plėtros planų rengimo procesas”, konsultuojant Švedijos regiono planavimo ekspertams. Jis buvo pradėtas rengti 1999 m. liepos mėnesį ir baigtas 2000 m. gegužę.

2002 m. gruodžio mėn. buvo sudaryta Regiono plėtros plano atnaujinimo darbo grupė ir patvirtintas šios grupės darbų planas.

Regiono plėtros plano atnaujinimas pirmiausia orientuotas numatomam stojimui į ES ir struktūrinių fondų paramos įsisavinimui 2004-2006 metais.

Atlikta situacijos analizė, SSGG, suformuluoti prioritetai, tikslai, uždaviniai, suformuotos priemonės.

Regiono plėtros planas
alytaus apskrities partneryst s schema atnaujinant regiono pl tros plan

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

LIETUVOS SVV PLĖTROS AGENTŪRA

LIETUVOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪRA

PIETŲ LIETUVOS VERSLO

KOOPERACIJOS CENTRAS

ALYTAUS APSKRITIES VIRŠININKO

ADMINISTRACIJA

NACIONALINĖ REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪRA

ALYTAUS KRAŠTO VERSLININKŲ ASOCIACIJA

SAVIVALDYBĖS

ALYTAUS MIESTO

ALYTAUS RAJONO - SENIŪNIJOS

DRUSKININKŲ - SENIŪNIJOS

LAZDIJŲ RAJONO - SENIŪNIJOS

VARĖNOS RAJONO - SENIŪNIJOS

ALYTAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ

MOKESČIŲ INSPEKCIJA

DRUSKININKŲ MIESTO SVV

ASOCIAICIJA

TERITORINĖS DARBO BIRŽOS:

Alytaus __________________________

Druskininkų ______________________

Varėnos _________________________

Lazdijų __________________________

VARĖNOS SVV IR AMATŲ

ASOCIACIJA

BENDRAS ALYTAUS APSKRITIES IR

JONKOPINGO GRAFYSTĖS

REGIONINĖS PLĖTROS

PROJEKTAS

PIETŲ LIETUVOS PRAMONINKŲ

KONFEDERACIJA

ALYTAUS KOLEGIJA, PROFESINĖS MOKYKLOS

ŠVIETIMO CENTRAI ADRMKT, ADRMC

KULTŪROS, SPORTO ĮSTAIGOS IR KT.

VALSTYBINIO SOCIALINO DRAUDIMO

FONDO VALDYBOS SKYRIAI

Alytaus skyrius ____________________

Druskininkų skyrius ________________

Varėnos skyrius ___________________

Lazdijų skyrius ____________________

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

ALYTAUS VERSLO

INKUBATORIUS

Alytaus apskrities partnerystės schema, atnaujinant regiono plėtros planą

ALYTAUS VERSLO KONSULTACINIS

CENTRAS

EUROREGIONAS“NEMUNAS”

KAIMO BENDRUOMENĖS

alytaus regiono pl tros plano strukt ra
Alytaus regiono plėtros plano struktūra
 • ĮVADAS
 • PLANO RENGIMO KONTEKSTAS, RENGĖJAI,PLĖTROS VIZIJA IR STRATEGIJOS SANTRAUKA
 • ESAMOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ
 • 2.1. BENDRA SITUACIJOS ANALIZĖ (TERITORIJA, GYVENTOJAI, BVP, TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS, NEDARBAS, UŽIMTUMAS)
 • 2.2. SEKTORIŲ SITUACIJOS ANALIZĖ IR TENDENCIJOS
 • 2.2.1.VERSLAS, PRAMONĖ IR KAIMO PLĖTRA(SVV,PRAMONĖ, STATYBA, PREKYBA IR PASLAUGOS, TURIZMAS, ŽEMĖS ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, MIŠKININKYSTĖ)
 • PAGRINDINIŲ ŠIAME SEKTORIUJE VYKDYTŲ PROGRAMŲ APRAŠYMAS
 • VERSLO, PRAMONĖS IR KAIMO PLĖTROS SEKTORIAUS SSGG ANALIZĖ
 • 2.2.2.ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI (BENDRASIS LAVINIMAS IR PROFESINIS RENGIMAS, AUKŠTASIS MOKSLAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR PERKVALIFIKAVIMAS, INFORMACINĖ VISUOMENĖ, UŽIMTUMAS IR DARBO RINKOS PRIEMONĖS, KULTŪRA, SPORTAS)
 • 2.2.3.VISUOMENĖS SAUGA IR VIEŠOSIOS PASLAUGOS (SVEIKATOS APSAUGA, SOCIALNĖS PASLAUGOS, SOCIALINĖ SAUGA, SOCIALINĖ INTEGRACIJA, VIEŠASIS SAUGUMAS
 • 2.2.4.INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR APLINKOSAUGA (TRANSPORTAS, TELEKOMUNIKACIJOS, ENERGETIKA, VANDENTIEKA, VANDENVALA, ŠILUMOS TIEKIMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS)
 • 2.2.5. REGIONO SENIŪNIJŲ APŽVALGA
 • 2.3. REGIONO SSGG ANALIZĖ
 • REGIONO PLĖTROS STRATEGIJA
 • 3.1.REGIONO PLĖTROS VIZIJA IR PRIORITETAI
 • 3.2. REGIONO PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
 • 3.3. REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO TVARKA
 • 3.4. REGIONO PLĖTROS PLANO ĮVERTINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KOREGAVIMAS
 • 4. REGIONO PLĖTROS PLANO SUDERINAMUMAS SU BENDRUOJU PROGRAMAVIMO DOKUMENTU, ŠALIES ILGALAIKĖMIS PLĖTROS STRATEGIJOMIS
regiono pl tros s trategij os iki 20 14 m prioritetai
Verslo, pramonės ir žemės ūkio konkurencingumo didinimas

Žmogiškųjų išteklių plėtra

Saugios ir pažangios visuomenės kūrimas

Infrastruktūros ir aplinkosaugos vystymas

Regiono plėtros strategijos iki 2014 m. prioritetai
vi zija
- Patogi gyventi ir harmoninga aplinka;

- Palankios sąlygos vystyti verslą;

- Turtingas kultūrinis gyvenimas;

- Aukštas žinių lygis;

- Gerosbendradarbiavimo sąlygos su vietos ir užsienio partneriais.

Tai regionas patrauklus šalies ir tarptautiniam verslui su išvystyta

šiuolaikine susisiekimo infrastruktūra, užtikrinančia greitą ir patogų susisiekimą su šalies regionais ir kitomis valstybėmis bei inžinerine infrastruktūra, palankia investicijų pritraukimui.

Tai regionas, kuriame yra tarptautinis rekreacijos ir gydymo kurortas – Druskininkai – orientuotas į plataus spektro pramogų industriją su išvystyta šiuolaikine paslaugų infrastruktūra.

Tai regionas su garsiomis lankytinomis vietomis, tapęs tarptautinio turizmo dalimi bei vienu iš konferencijų, parodų ir pramogų centru.

Tai regionas vystantis konkurencingąžemės ūkį, alternatyvius verslus, užtikrinančius subalansuotą kaimo plėtrą.

Tai regionas su aukštu žinių lygiu, užtikrinančiu inovacijų ir informacinių technologijų plėtrąįvairiose gyvenimo srityse.

Tai regionas, kuriame vyrauja pažangi sveikatos, socialinė ir viešųjų paslaugų sistema, užtikrinanti socialinį teisingumą ir saugumą.

Tai regionas su gausybe gamtos ir kultūros vertybių, turintis savitą ir jaukią aplinką, pritaikytą regiono gyventojų ir svečių poreikiams.

VIZIJA

Alytaus apskritis – tai subalansuotos bendruomenės plėtros, grindžiamos moderniomis technologijomis, socialinėmis inovacijomis, konkurencingumu, regionas, kuriame vyrauja:

regiono pl tros s trategij os iki 20 14 m prioritetai tikslai
Regiono plėtros strategijos iki 2014 m. prioritetai, tikslai

Prioritetas

Žmogiškųjų išteklių plėtra

Tikslai:

Skatinti žinių visuomenės kūrimąsi - 0,7 mln. litų.

Uždaviniai:

 • Užtikrinti Alytaus apskrities gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kurie leistų naudotis ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais.
 • Sukurti informacijos ir komunikacijos priemonių bazę Alytaus apskrities švietimo sistemoje.

Įgyvendinti regione švietimo politiką, kuri padėtų rengti piliečius žinių visuomenei bei gyvenimui nuolat besikeičiančiomis sąlygomis, mokymuisi visą gyvenimą.

- 120,1 mln. litų.

Uždaviniai

 • Vykdyti optimalų kokybės ir prieinamumo požiūriu švietimo įstaigų tinklo pertvarkymą.
 • Siekti, kad švietimo įstaigos taptų atviros įvairioms socialinėms žmonių grupėms ir skatintų mokytis visą gyvenimą.
 • Sudaryti sąlygas pedagogams nuolat tobulinti savo darbą ir gebėjimus veikti sparčios kaitos sąlygomis.
regiono pl tros s trategij os iki 20 14 m prioritetai tikslai1
Regiono plėtros strategijos iki 2014 m. prioritetai, tikslai

Įtvirtinti aukštojo mokslo studijas Alytaus regione, tobulinti profesinio rengimo kokybę ir prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, atitinkantį darbo rinkos poreikius - 41,6 mln. litų.

Uždaviniai

 • Plėsti švietimo paslaugų pasiūlą regiono gyventojams, didinti galimybes norintiems įgyti profesinį ir aukštąjį išsilavinimą, tobulinti kvalifikaciją.
 • Modernizuoti profesinio rengimo aplinką, priartinti mokymąsi arčiau besimokančiųjų.
 • Plėtoti jaunimo profesinį informavimą ir konsultavimą, rengti jaunimą konkuruoti darbo rinkoje.

Didinti regiono gyventojų įsidarbinimo galimybes – 10,15 mln. litų

Uždaviniai

 • Plėtoti darbo rinkos profesinio rengimo programų pasiūlą, didinti jų pasirinkimo sąlygas pagal bedarbių polinkius, galimybes, darbo rinkos poreikius.
 • Suteikti ir didinti profesinius bei bendruosius darbo jėgos kvalifikacinius gebėjimus.
 • Vykdyti bedarbių psichologinę, socialinę adaptaciją bei integracijąį darbo rinką.
priemon s i kelt u davini gyvendinimui vietimo mokslo srityje
Priemonės iškeltų uždavinių įgyvendinimui švietimo, mokslo srityje
 • Mokymo įstaigų materialinės bazės atnaujinimas ir modernizavimas;
 • Naujų mokymo programų parengimas ir įgyvendinimas bei mokomosios ir praktinės bazės pritaikymas;
 • Nuotolinio ir suaugusiųjų mokymo centrų steigimas ir esamų plėtra;
 • Mokymų įvairioms bendruomenės grupėms organizavimas;
 • Pedagogų ir profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas;
 • Darbo jėgos poreikio tyrimų, galimybių studijų organizavimas;
 • Profesinio informavimo ir konsultavimo tarnybų steigimas.
priemon s regiono gyventoj sidarbinimo galimybi didinimui
Priemonės regiono gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimui
 • Persikvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo poreikių regione tyrimas;
 • Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas;
 • Prevencinis darbuotojų mokymas, kuriems gresia atleidimas iš darbo;
 • Neįgaliųjų integracija į darbo rinką;
 • Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių ir nekvalifikuoto jaunimo mokymas;
 • Pirmą kartą pradedančių darbinę veiklą mokymas;
 • Naujų profesinio rengimo programų parengimas, praktinės rengimo bazės pritaikymas.
dalyvavimas projektuose skirta parama pagal bpd 1 5 priemon

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Skirta paramos suma

1.

Alytaus profesinio rengimo centras

„Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros Alytaus apskrityje sukūrimas“

6 103 979,11 Lt

2.

Alytaus profesinio rengimo centras

„Investicijų projekto rengimas suvirintojų ir automobilių kėbulų remontininkų profesinio rengimo bazės atnaujinimui, plėtojimui ir modernizavimui“

19 700 Lt

3.

Daugų technologijos ir verslo mokykla

„Techninės pakraipos darbuotojų profesinio rengimo aplinkos modernizavimo ir investicijų projekto parengimas “

25 000 Lt

4.

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

„Esamos turizmo paslaugų tiekimo bazės rekonstrukcija ir pritaikymas praktiniam mokymui“

25 000 Lt

5.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Alytaus skyrius

„Alytaus miesto dienos užimtumo centro veiklos gerinimas“

32 000 Lt

6.

Varėnos savivaldybės administracija

„Mišrių socialinių paslaugų plėtra Varėnos rajone“

35 000 Lt

Viso

6 238 679 Lt

Dalyvavimas projektuoseSKIRTA PARAMA PAGAL BPD 1.5 PRIEMONĘ
skirta parama pagal bpd 2 4 priemon

Eil. Nr.

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirta paramos suma

Skirta paramos suma

1.

1.

Šiaulių univertsitetas (Alytaus, Klaipėdos,Marijampolės, Panevėžio,Utenos, Žemaitijos, Šiaulių koegijos)

Alytaus kolegija

„Alytaus kolegijos plėtra, diegiant inovatyvias studijų programas ir gerinant mokymosi kokybę“

„Aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos didinimas“

877 400 Lt

1 431 090 Lt

2.

Daugų technologijos ir verslo mokykla

„Socializacija mokantis“

376 338 Lt

Viso

1 253 738 Lt

SKIRTA PARAMA PAGAL BPD 2.4 PRIEMONĘ

SKIRTA PARAMA PAGAL BPD 2.5 PRIEMONĘ

alytaus darbo bir a

Priemonės, projekto pavadinimas

Pasiekimo laikas

Atsakinga

institucija

Projekto vertė,

tūkst. litų

Finansavimo šaltiniai, tūkst. litų

ES fondai, kita parama

Kitos lėšos

2.1. priemonė “Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“:

Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų plėtra

2006-02-01

Lietuvos darbo birža

500.000,00

375.000,00

125.000,00 (Užimtumo fondo)

Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra

2007-02-28

Lietuvos darbo birža

20.982.601,00

17.780.339,00 (ESF), 3202262 (LT)

2.724.519,00 (Užimtumo fondo)

Bedarbių užimtumo rėmimas

2007-02-28

Lietuvos darbo birža

16.307.000,00

16.307.000,00 (ESF)

5.435.000,00 (Užimtumo fondo)

Alytaus darbo birža
alytaus darbo bir a1

2.3. priemonė “Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų

2007-03-31

Lietuvos darbo birža

851.604,00

681.283,20 (ESF), 150.080,80 (LT)

20.240,00 (Užimtumo fondo)

Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties

2007-03-31

Lietuvos darbo birža

2.103.874,00

1.683.099,00 (ESF)

420.775,00 (Užimtumo fondo)

Alytaus darbo birža

Pasiekimo laikas

Atsakinga

institucija

Projekto vertė

ES fondai,

kita parama

Kitos lėšos

alytaus darbo bir a2

Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL

Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija

2007-12-31

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

I etapas: 87.365,00

Planuojamas II etapobiudžetas:

1.550.757,00

I etapas:

65.523,75 (ESF), 21.841,25 (LT)

II etapas:

1.163.067,75 (ESF), 387.689,25 (LT)

0,00

Jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas (“JUMS”)

2007-12-31

Viešosios politikos ir vadybos institutas

I etapas:

72.667,00

Planuojamas II etapo biudžetas:

3.357.583,00

I etapas:

54.500,25 (ESF), 18.166,75 (LT)

II etapas:

2.518.187,25 (ESF), 839.395,75 (LT)

0,00

Alytaus darbo birža

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

Projekto vertė, tūkst. litų

ES fondai, kita parama

Kitos lėšos

2 2 priemon darbo j gos kompetencijos ir geb jimo prisitaikyti prie poky i pl tra

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Skirta paramos suma

1.

Alytaus miesto savivaldybė

„Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojųžinių ir įgūdžių ugdymas, siekiant didinti Alytaus miesto konkurencungumą bendrame šalies ūkyje“

788 410 Lt

2.

VšĮ „Pažangūs sprendimai“

„Verslumo ugdymas Druskininkų savivaldybėje IR Ignalinos AE regione“

621 272Lt

3.

Druskininkų kurorto sveikatingumo įstaigų asociacija

„Druskininkų miesto paslaugų sektoriuje dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas pravedant profesiolius mokymus“

3 094 342 Lt

Viso

4 504 024 Lt

2.2 PRIEMONĖ. „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių plėtra”
ketinama teikti projektus
Ketinama teikti projektus
 • „Iškritusiųjų“ iš nuosekliojo švietimo sistemos grąžinimo mechanizmų kūrimas ir diegimas;
 • Mokymosi galimybių išplėtimas;
 • Šilumos ūkio modernizavimas;
 • Mokymo įstaigų infrastruktūros bei jų teikiamų paslaugų plėtra;
 • Neįgaliųjų profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką;
 • Mokymo programų atnaujinimas ir naujų rengimas;
 • Įstaigų praktinės profesinio rengimo bazės modernizavimas ir plėtra;
 • Mokymo įstaigų renovacija.
regiono pl tros s trategij os l poreikis pagal prioritet us 2004 2006 metams
Verslo, pramonės ir žemės ūkio konkurencingumo didinimas

- 898,3 mln. litų;

Žmogiškųjų išteklių plėtra - 345,1 mln. litų;

Saugios ir pažangios visuomenės kūrimas

- 144,5 mln. litų;

Infrastruktūros ir aplinkosaugos vystymas

- 600,3 mln. litų.

Regiono plėtros strategijoslėšų poreikis pagal prioritetus 2004-2006 metams
regiono pl tros plano koregavimas monitoringo gyvendinimo procesas
1.Parengiamieji darbai:

* sudaromos regiono plėtros plano darbo grupės pagal prioritetus bei pogrupiai pagal atskiras sritis, paskiriami šių grupių vadovai, už monitoringo įgyvendinimą atsakingi asmenys;

* sudaroma ir tvirtinama jų veiksmų grafikas;

2.Monitoringo eiga:

* įgyvendinama monitoringo sistema (pastoviai);

* parengtų monitoringo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas (kasmet I ketvirtį);

* parengtų ir pagrįstų regiono plėtros plano korekcijų svarstymas ir tvirtinimas (du kartus per metus).

3.Duomenų rinkimas, plano korekcija:

* darbo grupės kaupia pasiūlymus plano korekcijai, juos analizuoja, rengia plano pataisas ir teikia tvirtinimui.

Regiono plėtros plano koregavimas,monitoringo įgyvendinimo procesas
regiono pl tros plano koregavimas monitoringo gyvendinimo procesas1
4.Bendruomenės informavimas:

* apskrities Interneto tinklalapyje reguliariai atnaujinama informacija apie plano įgyvendinimą, teikiamus pasiūlymus bei pataisas.

5.Atsakomybė, informacijos valdymas:

* už monitoringo kokybę tiesiogiai atsako regiono plėtros plano darbo grupių atstovai.

* pasiūlymai plano korekcijai arba pastabos dėl monitoringo kokybės bei pasiūlymai dėl regiono plėtros priimami el. paštu adresu apskritis@alytus.aps.lt,telefonais 8 315 58271 arba 8 315 71791 , faksu 8 315 71473, paštu adresu Tvirtovės g. 1/2, LT – 4580 Alytus, Alytaus apskrities viršininko administracija;

* informaciją monitoringui renka ir analizuoja regiono plėtros plano darbo grupės; jos rengia pataisas planui bei metines monitoringo ataskaitas;

* administracinius ir politinius sprendimus dėl pataisų bei regiono plėtros formuluoja bei teikia Regiono plėtros tarybai tvirtinti Regioninės plėtros departamentas

Regiono plėtros plano koregavimas, monitoringo įgyvendinimo procesas