Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. luty 2013 r. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI. niezrozumienie tematu – niedokładna analiza cytatu – liczne prace nie na temat niespełnienie wszystkich wymogów tematu (dwa przykłady z literatury i własne przemyślenia) zbyt ogólna argumentacja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

luty 2013 r.


Cz humanistyczna j zyk polski
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNAJĘZYK POLSKI

 • niezrozumienie tematu – niedokładna analiza cytatu – liczne prace nie na temat

 • niespełnienie wszystkich wymogów tematu (dwa przykłady z literatury i własne przemyślenia)

 • zbyt ogólna argumentacja

 • liczne rażące błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego


Wnioski
WNIOSKI

 • analizować na lekcjach tematy rozprawek, konstruować plany przykładowych rozprawek

 • przypomnieć poznane lektury, usystematyzować wiedzę uczniów (lektura – autor)

 • ćwiczyć argumentowanie, wnioskowanie

 • ćwiczyć czytanie tekstów i poleceń ze zrozumieniem

 • przypomnieć podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne


Cz matematyczna
CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

 • Najczęściej powtarzane błędy:

 • duża grupa uczniów traktuje zadania zamknięte na zasadzie „chybił trafił” zamiast wykonać potrzebne obliczenia w brudnopisie

 • brak zaznaczonych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych na karcie odpowiedzi

 • brak podejmowania próby rozwiązania zadania otwartego


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego


Wnioski1
WNIOSKI matematycznych

 • Ćwiczyć umiejętność poprawnego czytania i analizowanie zadania tekstowego

 • Powtórzyć podstawowe wzory dotyczące obliczania pól i objętości brył

 • Doskonalić analizę wykresów i odczytywania danych z wykresu 

 • Utrwalić  metodę rozwiązywania układów równań


Cz przyrodnicza
CZĘŚĆ PRZYRODNICZA matematycznych

 • Test z części przyrodniczej składał się z 22 zadań obejmujących podstawę programową z chemii, fizyki , biologii i geografii. Sumarycznie uczeń mógł uzyskać 30 pkt. z testu. Test zawierał zadania zamknięte wielokrotnego wyboru lub typu prawda-fałsz . Uczeń udzielał odpowiedzi do zadań dokonując analizy wykresów , schematów doświadczeń , tabel , rysunków , informacji w krótkim tekście lub dokonując prostych obliczeń znając prawa i zależności z chemii lub fizyki .


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego

 • Z poszczególnych przedmiotów mo matematycznych żna było uzyskać następującą ilość

 • punktów :

 • chemia 5 zadań- 8 pkt.

 • biologia 6 zadań – 7 pkt.

 • geografia 6 zadań – 8 pkt.

 • fizyka 5 zadań – 7 pkt.

 • Średnia liczba punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wynosi:

 • chemia: 6,02 pkt.

 • biologia: 4,43 pkt.

 • geografia: 5,54pkt.

 • fizyka: 4,47 pkt.


Wnioski2
WNIOSKI matematycznych

 • Należy nadal ćwiczyć i utrwalać :

 • analizowanie map i schematów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy,

 • wyciąganie wniosków na podstawie schematu i opisu doświadczenia ,

 • analizowanie tabel , wykresów i rysunków ,

 • podstawowe prawa i pojęcia , wzory zakresu chemii i fizyki oraz dokonywanie obliczeń na ich podstawie,

 • - utrwalać należy czytanie ze zrozumieniem np. w zadaniach typu „podaj nieprawidłową odpowiedź” oraz typu prawda \fałsz.


Cz j zykowa
CZĘŚĆ JĘZYKOWA matematycznych

 • Poziom podstawowy:

 • Słuchanie: ( 4 zadania), dużą trudność sprawiło uczniom ( po raz kolejny )zadanie dotyczące reagowania językowego, w którym słyszą kilka jednozdaniowych wypowiedzi i muszą dobrać do nich właściwą reakcję.

 • Czytanie:

 • trudne okazało się zadanie w którym muszą właściwie zareagować na opisaną sytuację np. wybrać poprawną odpowiedź na pytanie o znajomość języka angielskiego czy właściwie wskazać drogę,


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego

 • trudno matematycznych ść sprawia dokładne rozumienie czytanego tekstu; zwykle jedno zadanie dotyczy dobierania ofert do potrzeb czy zainteresowań trzech opisanych osób, ale opisy osób i oferty są często bardzo podobne

 • uczniowie muszą doskonalić znajomość słownictwa; trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują.


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego

 • Poziom rozszerzony matematycznych

 • Słuchanie: ( 2 zadania), najwięcej błędów popełnili uczniowie w określaniu prawidłowych stwierdzeń na podstawie słuchanego tekstu

 • Czytanie:

 • trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują,

 • dużą trudność sprawia stosowanie zasad gramatycznych, jedno zadanie dotyczy użycia podanych w j. angielskim słów we właściwej formie, przetłumaczenia polskich fragmentów zdań na j. angielski bądź wyrażenia podanego zdania innymi słowami – wtedy znajomość gramatyki jest niezbędna


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego

 • Pisanie matematycznych :

 • około 10% uczniów nie podejmuje w ogóle pisania,

 • teksty około 10% uczniów są nieprzemyślane, trudno w nich znaleźć treści które podlegają ocenie,

 • duży problem stanowi znajomość słownictwa i środków językowych (wyrażenia, które należy stosować w konkretnych sytuacjach)


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego

 • nale matematycznych ży zwracać uwagę na właściwe stosowanie czasów, polecenia e-maila są zwykle tak skonstruowane, żeby używać czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych,

 • NALEŻY BUDOWAĆ PROSTE ZDANIA Z WYKORZYSTANIEM ZNANYCH STRUKTUR GRAMATYCZNYCH A NIE TŁUMACZYĆ POLSKICH ZDAŃ ZŁOŻONYCH NA JĘZYK ANGIELSKI (uwaga dotyczy szczególnie uczniów mających problemy z pisaniem)


Usterki techniczne
USTERKI TECHNICZNE matematycznych

 • Jeśli błędnie wpisana zostanie choć jedna cyfra w PESEL-u należy skreślić cały i napisać prawidłowy powyżej

 • Zbyt słabe zaznaczanie kwadratu z właściwą odpowiedzią lub zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi krzyżykiem


Analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego

 • Z matematycznych łe zaznaczanie odpowiedzi dobrej, jeśli wcześniej pomyłkowo została zaznaczona jako zła i otoczona obwódką, wtedy należy z obwódki zrobić „słoneczko”. Nie można umieszczać na karcie odpowiedzi napisów typu „to jest źle”.

 • NIEDOPUSZCZALNE jest stosowanie niebieskiego długopisu!