slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jako instytucja wspierająca polskich eksporterów. Warszawa, 16 kwietnia 2004. Forma prawna. KUKE S.A. jest spółką akcyjną z decydującym udziałem Skarbu Państwa. Prawne podstawy działalności KUKE S.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna' - hallie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

jako instytucja wspierająca polskich eksporterów

Warszawa, 16 kwietnia 2004

slide2
Forma prawna

KUKE S.A. jest spółką akcyjną z decydującym udziałem Skarbu Państwa.

slide3
Prawne podstawy działalności KUKE S.A.

Ubezpieczenia i gwarancje eksportowe ze wsparciem Skarbu Państwa

Działalność Korporacji w obsłudze ubezpieczeń i gwarancji eksportowych wspieranych przez Państwo reguluje Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z 1994 r.

W zakresie działalności komercyjnej

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. Korporacja uzyskała zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II , grupy 14, 15 i 16 tzw. ubezpieczenia finansowe. Po zmianach legislacyjnych – ustawa z 2003 r.

slide4
Gwarancje Skarbu Państwa

Skarb Państwa zapewnia wypłacalność KUKE S.A. jako ubezpieczyciela i gwaranta dla polskich eksporterów

Ustawa budżetowa określa limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu Państwa

Zasady działalności KUKE S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych określa Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

specyfika rynkowa
Specyfika rynkowa

KUKE specjalizuje się w ubezpieczeniach należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych

KUKE ma ofertę skierowaną do eksporterów (precyzyjnie określony rynek)

KUKE doradza eksporterom jak bezpiecznie konkurować na międzynarodowych rynkach

KUKE ubezpiecza należności z ponad 200 krajów świata, w tym z 30 krajów o podwyższonym ryzyku

KUKE oferuje ubezpieczenia krótko, średnio i długoterminowe

specyfika rynkowa1
Specyfika rynkowa

KUKE ma dostęp do unikalnej bazy danych

KUKE wykorzystuje doświadczenia w ubezpieczeniach należności eksportowych innych agencji

KUKE dokonuje analizy ryzyka przed ofertą cenową

KUKE ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania

slide7
Kto może korzystać z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych?
 • przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, dokonujący eksportu krajowych towarów i usług
 • jednostki finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez krajowych przedsiębiorców
slide8
Ubezpieczeniem mogą być objęte krajowe towary i usługi

Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym produkcie finalnym określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r.

slide9
Ubezpieczane ryzyka

ryzyko handlowe:

 • Zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika
 • Prawnie stwierdzona niewypłacalność dłużnika
slide10
Ubezpieczane ryzyka

ryzyko polityczne:

 • Decyzja kraju dłużnika - akty prawne, decyzje rządu uniemożliwiające wykonanie kontraktu
 • Moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd państwa

dłużnika lub państwa uczestniczącego w regulowaniu należności

 • Uniemożliwienie transferu należnościspowodowane

wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi w kraju dłużnika

 • Przepisy prawne w kraju dłużnikauznającepłatności dokonane przez dłużnika w walucie lokalnej jako wystarczające dla wypełnienia zobowiązania z tytułu kontraktu
 • Decyzje w kraju ubezpieczyciela - wydanie przepisów prawnych lub decyzji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie handlu zagranicznego
dzia alno kuke s a
Ubezpieczenia należności krótkoterminowych:

od ryzyka rynkowego

od ryzyka nierynkowego

Ubezpieczenia kredytów średnio- i długoterminowych

Ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu

Ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą

Gwarancje kontraktowe

Działalność KUKE S.A.
slide12
Wyniki KUKE S.A. w 2003 roku

Zysk netto wyniósł 3,49 mln zł wobec 0,6 mln zł w roku 2002

Wystawiono 1537 polis i gwarancji ubezpieczeniowych

1.699,47 mln USD ubezpieczonego obrotu eksportowego –

o 70% więcej niż w 2002

83,91 mln zł zebranej składki brutto – o 33% więcej niż w 2002

Odszkodowania i świadczenia brutto wyniosły 16,14 mln zł

wobec 37,01 mln w roku 2002

Niemcy – największy wolumen ubezpieczonego obrotu

slide13
Dziękuję za uwagę

Jarosław Biernacki

Prezes Zarządu

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

tel. +48 (22) 313 01 10, 356 83 00

fax +48 (22) 313 01 19, 313 01 20

infolinia: 0 801 80 58 53, 0 801 80 KUKE

www.kuke.com.pl