slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy. Adam Surowski, Dyrektor Pionu Handlowego BRE Leasing Sp. z o.o. Stare Jabłonki, 21 maja 2004 r. Umowa leasingu – etapy transakcji. PROJEKTOWANA INWESTYCJA – KLIENT. DOSTAWCA. Uzgodnienia techniczne i cenowe. KONTAKT Z DOSTAWCĄ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy' - arden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Umowa leasingu – etapy transakcji

Leasing a kredyt bankowy

Adam Surowski, Dyrektor Pionu Handlowego BRE Leasing Sp. z o.o.

Stare Jabłonki, 21 maja 2004 r.

slide2

Umowa leasingu – etapy transakcji

PROJEKTOWANA INWESTYCJA – KLIENT

DOSTAWCA

Uzgodnienia techniczne i cenowe

KONTAKT Z DOSTAWCĄ:

Uzgodnienie dostawy i ceny

FIRMA LEASINGOWA

DECYZJA FINANSUJĄCEGO

(Promesa finansowania)

UZGODNIENIA TRANSAKCYJNE:

Określenie ryzyka klienta i transakcji oraz ustalenie struktury transakcji:

Okresu leasingu, opłaty wstępnej, zabezpieczeń

PODPISANIE UMOWY LEASINGU I UMOWY SPRZEDAŻY

DOSTAWA PRZEDMIOTU

Protokół Odbioru

AKTYWACJA UMOWY

wyb r firmy leasingowej 1 2
Wybór firmy leasingowej (1/2)

Bezpieczeństwo transakcji

 • Struktura własnościowa
 • Historia działalności w Polsce
 • Wyniki finansowe
wyb r firmy leasingowej 2 2
Wybór firmy leasingowej (2/2)

Oferta

 • Struktura oferty (wymagany wkład własny, okres leasingu, waluta umowy)
 • Wymagania w zakresie zabezpieczeń
 • Cena finansowania
 • Zakres finansowania (które przedmioty podlegają finansowaniu)
 • Elastyczność w negocjacjach (cena, zapisy umowy)
 • Dostępność produktów (sieć sprzedaży)
 • Usługi dodatkowe (ubezpieczenie, assistance)
zakres negocjacji warunk w umowy odmienny zakres negocjacji dla klienta korporacyjnego i m p
Zakres negocjacji warunków umowyOdmienny zakres negocjacji dla klienta korporacyjnego i MŚP

Co można negocjować?

 • Cena ofert (klient korporacyjny i MŚP)
 • Struktura umowy (klient korporacyjny)
 • Zakres usługi, np. - usługi dodatkowe (klient korporacyjny)
 • Ogólne warunki umowy (klient korporacyjny)

Czego nie można negocjować?

 • Prawa i obowiązki stron (klient korporacyjny i MŚP)
 • Zapisy ogólnych warunków umowy (MŚP)
 • Dodatkowe czynniki zwiększające ryzyka dla Finansującego
leasing a kredyt bankowy 1 3 warto hipotetyczna netto
Leasing a kredyt bankowy (1/3)Wartość hipotetyczna netto

Definicja wprowadzona ustawą z dnia 6 września 2001 r.

o PDOOP (Dz.U. 2001 nr 106, poz. 1150)

 • Jest to wartość początkowa przedmiotu leasingu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne liczone metodą degresywną zgodnie z normatywną stawką amortyzacji pomnożoną współczynnikiem 3.
 • W praktyce oznacza ona minimalną wartość Przedmiotu Leasingu, po zakończeniu okresu umowy leasingu, za którą Korzystający może wykupić przedmiot.
leasing a kredyt bankowy 2 3 warto hipotetyczna netto przyk ad
Leasing a kredyt bankowy (2/3)Wartość hipotetyczna netto, przykład
 • Samochód ciężarowy
 • Normatywna stawka amortyzacji: 20%
 • Okres leasingu: 24 i 36 miesięcy

Wartość hipotetyczna netto:

 • Na koniec pierwszego roku 100% - 20% x 3 = 40%
 • Na koniec drugiego roku 40% - 20% x 3 = 16%
 • Na koniec trzeciego roku 16% - 20% x 3 = 6,4%
leasing a kredyt bankowy 3 3 warto hipotetyczna netto przyk ad
Leasing a kredyt bankowy (3/3)Wartość hipotetyczna netto - przykład
 • Leasing

I Amortyzacja podatkowa po 24 miesiącach: 100% - 16% = 84 %

I Amortyzacja podatkowa po 36 miesiącach: 100% - 6,4% = 93,6 %

 • Zakup z kredytu lub środków własnych

I Amortyzacja podatkowa po 24 miesiącach: 20% x 2 = 40 %

I Amortyzacja podatkowa po 36 miesiącach: 20% x 3 = 60%

leasing a kredyt bankowy rachunek efektywnych wydatk w npv
Leasing

Waluta PLN

Koszt finansowania (IRR z rat i WR) 11% p.a.

WR 1%

Opłata wstępna20%

Wartość początkowa 100%

Kredyt

Waluta PLN

Koszt finansowania 9% p.a.(WIBOR 1M + 3,8 p.p.)

WR 0%

Udział własny 20%

Amortyzacja liniowa 20% p.a.

Wartość początkowa 100%

Leasing a kredyt bankowyrachunek efektywnych wydatków (NPV)
 • Metodologia i założenia
 • Jako miarę efektywności formy finansowania przyjęto wartość bieżącą(NPV) ze strumienia wydatków w określonym horyzoncie czasu (36 miesięcy), pomniejszoną o „uzysk podatkowy” pomniejszający podstawę opodatkowania, liczony jako 19% odpis od wydatków stanowiących k.u.p
leasing a kredyt bankowy rachunek efektywnych wydatk w npv wyniki
Leasing a kredyt bankowyrachunek efektywnych wydatków (NPV) - wyniki

wyższa efektywność leasingu dla klienta (pomimo wyższej stopy procentowej kosztów finansowania o 2 p.p.):

NPV z efektywnego wydatku jest niższe dla leasingu - 81,13% vs 88,09% dla kredytu

w przypadku dyskonta strumienia efektywnych wydatków w leasingu stopą procentową z kredytu, wyniki w dalszym ciągu bardziej przemawiają na korzyść leasingu: 83,10% vs 88,09%

leasing a kredyt bankowy 1 3 rachunek efektywnych wydatk w npv wnioski
Leasing a kredyt bankowy (1/3) rachunek efektywnych wydatków (NPV) – wnioski
 • Finansowanie w formie leasingu jest bardziej efektywne, na tle finansowania w formie kredytu inwestycyjnego, pomimo możliwych różnic w stopie procentowej kosztów finansowania
 • Korzystny efekt zastosowania leasingu jako formy finansowania inwestycji jest tym większy, im wyższy jest stopień „kompresji” w czasie opłat leasingowych stanowiących k.u.p.
 • Zwiększanie finansowego efektu przewagi leasingu nad kredytem następuje gdy:

Iwzrasta wysokość opłaty wstępnej

I okres leasingu jest krótszy od okresu normatywnej amortyzacji,

I zwiększa się stopa podatku dochodowego

 • Im okres finansowania jest bardziej zbliżony do okresu normatywnej amortyzacji, tym większy wpływ na efektywność finansowania mają różnice w poziomie kosztów
leasing a kredyt bankowy 2 3 rachunek efektywnych wydatk w npv wnioski
Leasing a kredyt bankowy (2/3) rachunek efektywnych wydatków (NPV) – wnioski
 • W finansowaniu inwestycji w formie leasingu nie występuje konieczność kredytowania podatku VAT (VAT doliczany jest do każdej płatności leasingowej)
 • Na wyższą efektywność leasingu wpływają również niższe koszty związane z:

I koniecznością ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń

I ubezpieczeniami środków trwałych

I niższą ceną zakupu dóbr inwestycyjnych dzięki rabatom wynegocjowanym przez Finansującego

 • Podane przykłady świadczą o tym, iż wybór formy finansowania inwestycji jest uzależniony od indywidualnej sytuacji finansowej Korzystającego oraz od jego oczekiwań co do źródła i okresu finansowania.
 • Nie można więc kategorycznie stwierdzić, że leasing jest „droższy” od kredytu lub odwrotnie.
leasing a kredyt bankowy 3 3 wnioski
Leasing a kredyt bankowy (3/3) wnioski
 • Leasing nie jest ulgą inwestycyjną
 • Leasing jest elastycznym instrumentem zarządzania podstawą opodatkowania (w zakresie podatku dochodowego)
leasing a kredyt bankowy motywy wyboru leasingu przez klienta z sektora m p
Leasing a kredyt bankowyMotywy wyboru leasingu przez klienta z sektora MŚP

Najważniejsze przyczyny korzystania z leasingu (wskazania na pierwszym miejscu)

Źródło: B.P.S. Consultants Poland Ltd, 2003r.

podstawowe regulacje prawne
Podstawowe regulacje prawne
 • Kodeks cywilny (zmiany wprowadzone w grudniu 2000 r.)
 • Ustawa o rachunkowości (obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.):

I pojęcie umowy leasingu

I leasing w ujęciu bilansowym

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (z 6 września 2001r.)