egenskaper til stoff og tidsbegrep en modell for aspekt i russisk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk - PowerPoint PPT Presentation

hallam
122 Views
Download Presentation

Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egenskaper til stoff og tidsbegrep: En modell for aspekt i russisk Laura A. Janda UNC-Chapel Hill/University of Tromsø janda@unc.edu, laura.janda@hum.uit.no www.unc.edu/~lajanda

 2. Oversikt • Forskjellige egenskaper til stoff motiverer valget mellom perfektiv og imperfektiv • EN PERFEKTIV HANDLING ER EN KONKRET GJENSTAND vs. EN IMPERFEKTIV HANDLING ER EN SUBSTANS

 3. Aspekt i slavisk: • Aspektkategorien i russisk er typologisk uvanlig fordi: • imperfektiv er umarkert • aspekt er uavhengig av tid • Bruk av aspekt er veldig sammensatt, det er vanskelig å finne et mønster

 4. Tradisjonell tolkning av aspekt: kjennemerker • Boundedness, Totality, Definiteness, Change vs. Stability, Sequencing vs. Simultaneity, Exterior vs. Interior, Figure vs. Ground, Punctuality vs. Durativity, Resultative • Kjennemerker er ikke sammensatte nok for å dekke aspektoppførselen • Kjennemerker er bare nye synonymer for perfektiv og imperfektiv

 5. Konkret gjenstand: Nøtt Eple Stol Lastebil Substans: Sand Vann Luft Røyk Kildedomenet er vår fysiske erfaring om stoff

 6. Konkret gjenstand: Substans: Kildedomenet er vår fysiske erfaring om stoff

 7. Metaforer for aspekt i russisk: • TID ER ROM (cf. Haspelmath 1997) • HANDLINGER ER FYSISKE GJENSTANDER • EN PERFEKTIV HANDLING ER EN KONKRET GJENSTAND vs. EN IMPERFEKTIV HANDLING ER EN SUBSTANS

 8. Et menneske i tid… • NÅ er et punkt i tidslinjen, hvor vi står • Det betyr at NÅ er ikke bare et punkt, men et menneske som står der, og at NÅ oppfører seg som en konkret gjenstand • Det skal være viktig når vi skal se på hvordan russisk bruker aspekt for å uttrykke tid

 9. Egenskaper til stoff og aspektoppførsel • Egenskaper som er knyttet til gjenstander – svarer til strukturen av handlinger • Egenskaper som er knyttet til hvordan gjenstander påvirker hverandre – svarer til diskurs struktur, hvordan verb påvirker hverandre • Egenskaper som er knyttet til hvordan mennesker reagerer til gjenstander – svarer til pragmatikk

 10. Aspektoppførsel i russisk • Se tabellen og eksemplene på støttearket. • Bokstavene i tabellen svarer til bokstavene ved eksemplene • Interaktiv webside (se Chapter 2, module 1, shape og convertibility)

 11. A. - G.: Egenskaper som er knyttet til gjenstander • A. Kanter • B. Form • C. Helhet • D. Tellbarhet • E. Strømbarhet • F. Gjennomtrengelighet • G. Omdannelser

 12. Perfektiv: Har kanter 1) Imperfektiv Har ikke kanter 2) A. Kanter

 13. Perfektiv Kan ha forskjellige former 3), 4), 5) Imperfektiv Er formløs og kan bre ut 6), 7), 8), 9) B. Form

 14. Perfektiv: Er enestående 10) Imperfektiv: Prosesser og gjentakelser 11), 12) C. Helhet

 15. Perfektiv: Kvantifisert 13), 14) Imperfektiv: Ikke kvantifisert av seg selv, kan fylle noe 15), 16), 17) D. Tellbarhet

 16. Perfektiv: Gestalt 18) Imperfektiv: Kommer gradvis 19), bevegelsesverb E. Strømbarhet

 17. Perfektiv: Imperfektiv: Intern beskrivelse 20) F. Gjennomtrengelighet

 18. Perfektiv: –ну- individualisering, pakking (23) Imperfektiv: pulverisering og stabling av gjentakelser 21), 22) G. Omdannelser

 19. H. – K.: Egenskaper knyttet til hvordan gjenstander påvirker hverandre • H. Forenlighet • I. Dynamisme • J. Fremspring • K. Grensefellesskap

 20. Perfektiv: Rekkefølge og fremtid 24), 25), 26) Imperfektiv: Samtidighet og nåtid 27), 28), 29), 30) H. Forenlighet

 21. H. Forenlighet • Perfektiv sitter fast i imperfektiv: Avbrudd i pågående handling 31)

 22. Perfektiv: trekker plotet fremover 32) Imperfektiv: setter ned farten 32) I. Dynamisme

 23. Perfektiv: handlinger i forgrunnen 32) Imperfektiv: handlinger i bakgrunnen 32), 33) J. Fremspring

 24. K. Grensefellesskap • Perfektive kanter kombineres med imperfektive masser 34), 35), 36)

 25. L. – N.: Egenskaper knyttet til hvordan mennesker reagerer til gjenstander • L. Stabilitet • M. Konsistens • N. Underforståtte omdannelser

 26. Perfektiv: tilfredsstillende stabilitet 37), 38), 39) Imperfektiv: ingen ting å få tak i 40), 41) L. Stabilitet

 27. Perfektiv: voldelig 42) Imperfektiv: Generalisering 43) og høflig M. Konsistens

 28. Perfektiv: prøving og suksess 44) Imperfektiv: Resultatet er ikke til stand nå 45) N. Underforståtte omdannelser