energia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENERGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
hall-robles

ENERGIA - PowerPoint PPT Presentation

75 Views
Download Presentation
ENERGIA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ENERGIA José Javier Barrero Pérez

 2. LLAMPS • L’energia d’un llamp és enorme, però encara no hem desenvolupat la tecnologia per aprofitar-la. Es formen gotetes d’aigua i els microcristalls de gel del núvols, que amb el contracte es van carregant d’electricitat estàtica.

 3. BIOMASSA • és l’energia acumulada als éssers vius. Gràcies a la llum del Sol creixen les plantes i emmagatzemen l’energia a la massa. Els residus orgànics de tota mena cremen per obtenir energia tèrmica.

 4. ENERGIA EÒLICA • És l’energia causada pel moviment de l’aire que fa girar les aspes dels molins. Aquestes, mitjançant un sistema d’engranatges, multipliquen enormement la velocitat de gir d’un generador electric.

 5. ENERGIA HIDRÀULICA • Es l’energia que té l’aigua embassada als pantans quan està a una gran altura respecte de la presa. L’aigua baixa amb molta velocitat, mou les turbines i, a traves dels generadors, produeix energia elèctrica.

 6. ENERGIA FOTOVOLTAICA • La llum del Sol es transforma directament en electricitat als panells fotovoltaics , que ja es fan servir en moltes zones on no hi ha línies electriques.

 7. ENERGIA SOLAR • És la font de gairebé totes les energias que fem servir, és gratuïta i neta. Si la poguéssim concentrar i aprofitar més bé, sobraria energia per a tot el món.

 8. ENERGIA GEOTÈRMICA • Al subsòl d’algunes zones hi ha focus de calor acumulada de l’interior de la Terra. Aquesta calor s’aprofita fent-hi passar canonades d’aigua freda.

 9. ENERGIA NUCLEAR • A les centrals nuclears, els nuclis dels àtoms d’urani es trenquen i alliveren molta calor. Amb aquesta energia es transforma l’aigua en vapor a alta pressió.

 10. COMBUSTIBLES FÒSSILS • El carbó, el gas natural i el petroli. Són d’origen solar. S’han format a partir de falgueres i plàncton marí de fa milions d’anys que van creixen gràcies a la fotosíntesi.

 11. UNITATS D’ENERGIA • L’energia és la capacitat d’un cos o d’un sistema per fer canvis. Les unitats d’energia més utilitzades són: • Joule: (j). Es la unitat del sistema internacional. Com es mes petita, se sol utilitzar el kilojoule, que són 1000kj • Kilocaloria (kcal). Es una unitat d’energia molt utilitzada en processo en que intervé la calor. • Kilowatt/hora (kWh). Es la unitat que es fa servir per mesurar el consum d’energia electrica.

 12. carbó • gas • petroli • nuclear • vent • pantans