slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ VE YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ VE YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Uploaded on

PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ VE YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ. Sağlık Slaytları. http://hastaneciyiz.blogspot.com. PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ. AKUT KATETERLER KRONİK KATETERLER. AKUT KATETERLER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ VE YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ' - hali


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PERİTON DİYALİZ

KATETERLERİ

VE

YERLEŞTİRME

TEKNİKLERİ

SağlıkSlaytları

http://hastaneciyiz.blogspot.com

slide2

PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ

 • AKUT KATETERLER
 • KRONİK KATETERLER
slide3

AKUT KATETERLER

Akut kateterlerin distal ucunda çok sayıda yan delikleri olan nispeten sert, düz veya hafifçe kıvrık uçlu bir tüp “guide” ile yerleştirmede kateterin üzerinden kaydığı bir metal sitile veya kıvrılabilir bir tel kullanılır. Akut kateterler medikal olarak yerleştirilmek üzere dizayn edilirler. Bu kataterlerde bakteriyel migrasyona engel olacak cuff olmadığı için 3 günden fazla kullanılmamalıdır.

SağlıkSlaytları

<a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>

slide4

KRONİK KATETERLER

Kronik PD kateterleri, silikon lastik veya poliüretandan yapılırlar. Distal uçta çok sayıda yan delikler vardır. Bir ya da iki dacron cuff’a sahiptirler. Dacron cuff”lar 1 ay içinde fibröz doku ve granilasyon dokusu oluşturmak üzere gelişen lokal bir inflamatuar cevabı uyarırlar. Bu fibröz doku kateter cuff’ının pozizyonunda fikse olmasını sağlar ve cuff’ı geçerek subkutan tünele doğru olabilecek bakteriyel migrasyonu önlemeye yarar.

Kronik kateterler, komplikasyonlar çıkarılmalarına neden olmadığı sürece kullanılabilirler.

slide5

EN ÇOK KULLANILAN

PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ

DÜZ TENCKHOFF KATETER: 1mm’lik yan delikler içeren 10 cm’lik bölüm, peritona girişiyle cilt çıkışı arasında cilt altı düz kısım

SARMAL TENCKHOFF KATETER: 1 mm’lik yan delikler içeren 20 cm’lik sarmal bölüm, peritona girişiyle cilt çıkışı arasında cilt altı düz kısım

KUĞU BOYNU KATETER: Peritona girişiyle cilt çıkışı arasında subkutan kısımda 150 derece acı oluşturmuştur.

TORONTO -WESTERN KATETER: Düz kateter ile aynı ancak pelviste sabitleştirmek için 2 adet dik silikon diskler vardır.

slide7

Düz tenckhoff kateter

Curled (sarmal) tenckhoff

Toronto western kateter

slide8

KATETER İMPLANTASYONU

ÖNCESİ HAZIRLIK

 • Hastaya işlem açıklanmalı
 • Çıkış yeri belirlenmeli
 • Karın bölgesindeki kıllar temizlenmeli
 • Lavman yapılmalı
 • Mesane boşaltılmalı
 • Profilaktif antibiyotik uygulanmalı
slide9

KATETER İMPLANTASYON TEKNİKLERİ

 • CERRAHİ YÖNTEM
 • KAPALI YÖNTEM
 • PERKUTAN YÖNTEM
 • LAPAROSKOPİK YÖNTEM
slide10

CERRAHİ YÖNTEM

Diseksiyon ile yerleştirme 3-5 cm bir cilt insizyonu ile başlar. Ciltaltı künt geçilip ön rektus kılıfı üzerinde 2-3 cm’lik kesi yapılır. Pariyetel periton, visseral peritonla arasında bir boşluk oluşturacak şekilde açılır. Tenckhoff tipi kateter için künt uclu bir sitile ile kateter içine geçilip, kateter hissedilerek alt karın boşluğuna yerleştirilir. Ön rektus kılıfı dianternal cuff adele katı içinde tutacak şekilde kapatılır. Eğer cilt altı cuff mevcutsa sitile yardımıyla bir tünel oluşturulur. Cilt altı cuff uygun pozisyonda yerleştirildikten sonra ilk insizyon suturla kapatılır.

Çıkış yerine sutur konulmaz.

slide11

Cerrahi diseksiyonla yerleştirilen kronik kateterlerin

yerleştirilme yerlerini göstermektedir.

slide12

KAPALI (KÖR) YERLEŞTİRME

Kapalı teknikle yerleştirme 2-3 cm’lik insizyon ile başlar. Fasyaya doğru künt bir diseksiyon gerçekleşir. Karına bir plastik tüp yerleştirilip, karın diyaliz solusyonu ile doldurulur ve plastik tüp çıkarılır. Hastadan karnını germesi istenir, karın duvarı tenckhoff trokarı kullanılarak dik bir yönde penetre edilir. Tenckhoff cihazı iki yarı silindirle çevrelenen 6 mm çapında bir trokardan ibarettir.silindirler bir dış kılıfla çevrelenmiştir. Tüm cihazın sokulmasından sonra trokar çıkarılır, yarı silindirler dış kılıf içinde yerinde bırakılır.Bu durumda peritondaki sıvı dış kılıfın içine gelmelidir.Kateterin içine oblikatör sokulur,ancak kateterin ucundan 2-3 cm geride bırakılır ve kateter peritona itilir, cuff karın duvarının dış yüzeyindedir.Subkutan tünel ve kateter çıkış yeri cerrahi yöntemde olduğu gibidir.

slide13

Bir periton kateterinin (tenckhoff tipi)

komşu dokularla ilişkisi

slide14

PERKUTAN YÖNTEM

Karına seldinger iğne ile diyaliz solusyonu doldurulur ve aynı iğneden bir klavuz tel sokulur.Uzunlamasına derecelendirilmiş kılıf giydirilmiş bir dilatör(genişletici) klavuz telin üzerinden geçirilir.Dilatörlü kılıf yerleştirildikten sonra genişletici çıkarılır,kılıf yerinde kalır.İçindeki sitile ile birlikte kateter kılıfın içine itilir,cuff ilerledikçe kılıfın karşılıklı duran uçları çekilerek ayrılır. Cuff’ın karın duvarına bitişik bir pozisyonda ilerlemesine izin verilerek kılıf,kateterin çevresindeki yerinden dışarı alınır.Sonra cerrahi yöntemdeki gibi subkutan tünel ve kateter çıkış yeri oluşturulur.

slide15

LAPAROSKOPİK YÖNTEM

Laparoskopik teknikle tenckoff tipi kateterlerin yerleştirilmesi kapalı teknikte olduğu gibidir .Karına gönderilen kanül,intraperitinoel pozisyonu sıvı infüze edilmeden önce 2.2mm çaplı Y.tek peritonoskop ile tayin edilir.Karını şişirmek için sıvı yerine gaz(600ml)kullanılır.Gaz visseral ve paryetel peritonların arasını açarak karın içinin gözden geçirilmesine ve yapışıklıklardan kaçınarak kateteri uygun bir yere yönlendirmeye imkan sağlar.Gevşek sipiralli quill kateter rehberi,kateterin peritona yerleştirilmesi için bırakılır.Cuffı diseksiyona gerek kalmaksızın hemostat yardımıyla karın adelesinin içine ilerletilir.Qill rehberi ,cuff’ı kabul edecek şekilde adeleyi açar,ön rektus kılıfı tercihe göre dikilebilir,cilt altı tünel oluşturulur.

slide16

Bir kronik periton kateterinin laporoskopik

inplantasyonu için gereken başlıca malzemeler

slide17

PD KATETER İMPLANTASYONUN KOMPLİKASYONLARI

 • Mesane perforasyonu
 • Bağırsak perforasyonu
 • Intraperitoneal kanama
 • Sızıntı
 • Peritonit
 • Kateter çıkış yeri enfeksiyonu
slide18

MESANE PERFORASYONU

Tanı -PD kateterinden idrar gelmesi -Ağrı

Korunmanın yolları - İmplantasyondan önce mesane boş olmalıdır

Tedavi -PD kateterine yeniden pozizyon verilir -Antibiyotik tedavisine başlanmalı ve peritonit açısından izlenmelidir. -Foley sonda takılmalıdır,

slide19

BAĞIRSAK PERFORASYONU

Tanı - PD’de drene olan sıvıda katı partiküller,

- Diyalizatta bulanıklık ,bol gram(-) bakteri - Karın ağrısı - Kateter takılma sırasında kötü koku

Korunmanınyolları - İmplantasyon öncesi lavman yapılmalı, - Klavuz telin ilerletilmesinde dirençle karşılaşıyorsa

perkütan yöntemden vazgeçilmeli, - Kapalı teknikte implantasyon öncesi 1000-2000ml

diyaliz solusyonu verilmeli.

Tedavi - Perforasyona tanı koymak ve tamir etmek için

laporotomi ve uygun antibiyotikler kullanılmalıdır.

slide20

İNTRAPERİTONEAL KANAMA

Tanı - Diyalizatta kan görülmesi - Kan kaybına bağlı olarak hastanın hemodinamisinde

değişme

Korunmanınyolları - Kanama riski olan hastalarda kapalı,perkütan

yöntemden kaçınılmalı. - Operasyon öncesi kanama pıhtılaşma zamanı kontrol

edilmeli

Tedavi - Pıhtılaşmayı engellemek için katetere heparin verilmeli - Eğer hasta stabil değilse laparotomi yapılmalı

slide21

SIZINTI

Sızıntı kateter çıkış yerinde,abdominal bölgede ve genital bölgede görülebilir.

Tanı - Çıkış yerinden drenaj - Karın bölgesinde portakal kabuğu görünümü, - Ödem(karınve/veya genital bölge)

Korunmayolları - Yerleştirme sırasında periton iyi bir şekilde kapatılmalı, - Kateter erken kullanıcaksaPD ye düşük völümle başlanmalı - Karın içi basıncı arttıracak hareketlerden kaçınılmalı, - Kateter travmalardan korunmalı,

Tedavi - İmplantasyon sonrası karın boş bırakılır, - PD ye başlanmışsa çıkış yeri iyileşinceye kadar ara verilmeli,

ad