Download
nisse husberg telesvenska 8 september 2004 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad är bredband ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad är bredband ?

Vad är bredband ?

424 Views Download Presentation
Download Presentation

Vad är bredband ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nisse Husberg Telesvenska 8 september 2004 Vad är bredband ?

 2. Nisse Husberg • bonde från Hindersby i Östra Nyland • Tekniska högskolans räknecentral 20 år (datanät) • tekn.dr., docent, professor vid Lab. för datateori • heltidsbonde från jan. 2004 • intresserad av språk och historia (förutom jobbet) • senaste projekt: teknikskifte infra datanät (fiber) • byggt optofibernät i Hindersby (100 Mbit/s) • fyller 1 år den 9 september

 3. Frågeställningar • Två olika problem: • Vilken anslutning skall jag skaffa idag ? • finns bara ADSL, kabel-TV och WLAN • ADSL har bättre struktur (stjärna) • kabel-TV och WLAN DELAR kapacitet • Framtida behov ? • kapacitetsbehovet fördubblas på 1 ½ år • idag 512 kbit/s – om 15 år 500 Mbit/s • här behandlas huvudsakligen denna fråga

 4. Kapacitetstillväxt • Modem före 1980: 110 – 300 BIT/s • Nätanslutning år 2000 (TH): 1 Gigabit/s • 10 miljoner gånger snabbare på 20 år • Moore's lag: fördubbling var 18:e månad • 1024 ggr på 15 år • Då processorernas kapacitet och minne ökar • så ökar också behovet av datakommunikation • Från 512 kbit/s år 2004 till 500 Mbit/s år 2019

 5. Ladda ned DVD-film • 56 kbit/s modem 13 dagar • ISDN (128 kbit/s) 5 dagar • ADSL (512 kbit/s) 1 dag • expresspaket (NY-LA) 10 timmar • xDSL (8 Mbit/s) 2 timmar • Ethernet (100 Mbit/s) 10 minuter • Gigabit Ethernet 1 minut

 6. Vad ? • Video • Interaktiv www: vrid och vänd föremål, mät • Distribution (musik, film, tidningar, program, ...) • grisbilligt, snabbt • motståndarna har inte en chans • Strömmar eller filer ? • Distansarbete • Nya firmor (i varje by)

 7. Bredband • Stora steg: text -> bild -> video • Bilder fungerar med snabba modem (ADSL)-nåja • Video kräver bredband (>5 Mbit/s, senare 100) • I ett delat medium: n*5 Mbit/s (n=antal) • Enbart optisk fiber kan klara detta i framtiden • i praktiken obegränsad kapacitet (10 Terabit/s) • motsvarar ca. 10000 långfilmer per minut • elektroniken begränsar kapaciteten, inte fibern

 8. Infrastruktur • långsiktiga resurser för hela samhället • telenät -> datanät (Ethernet, Internet) • massor av kapacitet (optimering onödig) • flexibilitet (”dumt” nät – enkla protokoll) • öppet nät • gränslöst (kan inte kontrolleras) • decentraliserat (ingen Central-Sandra) • alla konsumenter OCH producenter (symmetri) • prof. Arne Kaijser: I fädrens spår (infrahistoria)

 9. Internet • 6 april 2004: 745 miljoner på Internet • total befolkning 6453 miljoner • Sverige bäst (feb 2004: 77 %) • Finland 51 % (inte ens 10 bästa: 60 %) • ”allting” på nätet • ”allting” via nätet • bara BÖRJAN på utvecklingen

 10. Nät för ALLA • ALLA behöver nätet i framtiden • distansarbete (inte bara hemifrån !) • alla tjänster till nätet (servicepunkter stängs) • radio, TV och tidningar flyttar till nätet • handel, medicin och undervisning • ”nätkunskap” behövs • stödpersoner behövs • jättelikt utbildningsbehov

 11. Hurudant nät ? • Medium • ”etern”, kopparkabel, optisk fiber • Struktur • stjärna, ring, bana, nät (hönsnät) • Protokoll • slutna, öppna (Internetprotokoll, Ethernet) • kretskoppling (telefon), paket (data) • Modem (anslutningselektronik) • lätt byta ut, förbättras snabbt

 12. Bedräglig teknik • fungerar bra med EN kund, uselt med 100 • aldrig lika bra teknik för koppar, radio • naturlagarnas gränser: • xDSL max 50 Mbit/s 500 meter (dämpning) • radiofrekvensband finns inte (Shannons teorem) • DELAD kapacitet: 1 Mbit/s x 1000 = 1Gbit/s • satellit, digital TV ENKELRIKTAD • WLAN, ADSL bra i specialfall och tillfälligt • bara fiberkabel är framtidssäkert medium

 13. Fibernät • Måste byggas förr eller senare (2020) • Enda framtidssäkra mediat • De aktivaste vinnare (Närpes) • 1 miljon ggr mera kapacitet än koppar, radio • billigt: 4 euro/mån/hushåll (> 50 år) • underhållsfritt (bara elektroniken förnyas) • DUMT nät (inga centraler) = FLEXIBELT • gräv ned tillika med vatten, avlopp !

 14. Hindersby fibernät • Lappträsk kommuns vattenledningsgrävande • optisk fiberkabel 10 km (ca. 1 euro/m) • svetsning av fiber ca. 8000 euro (med lådor) • elektronik ca. 400 euro för hela nätet • talkoarbete 1000 timmar • mycket enkelt och billigt 100 Mbit/s • DYR anslutning till Internet (Lovisa Telefon) • Östra Nylands regionnät: fiberanslutning 2005

 15. Hindersby kundpriser • Anslutningsrätt 1000 euro (250 euro ?) • anslutningskabel från stomnätet (olika) • mediakonvertrar ca. 270 euro (2 st.) • underhåll 50 euro per ÅR • Ethernet-kort i datamaskinen ca. 15 euro • bara att sätta i stöpseln • skild betalning av tjänster (Internet)

 16. Stora förändringar • telefonluren likadan, men samtalen gratis • Sverige och Norge gratis vissa samtal • radio: inga lokalstationer: Radio Vinyl i Stockholm • TV förändras småningom: inga tider (start) • alla program i hela världen syns • Bingo-Lotto tillgängligt från 19:00 på söndag • börja titta senare: snabbspola över reklamen • tidningar: nyheter hela tiden (ladda ner) • ingen pappersutdelning (bättre skrivare) • lösnummer av Nerikes Allehanda kl. 06:00 hemma • BILLIGA tidningar (Posten bort), DN tre ggr billigare • förakta inte spelen: de tar fram ny teknik (3D)

 17. Geografin ändras • Tyngdpunkten flyttas till landsbygden • Inga ”avlägsna” platser (bara ouppkopplade) • Vägar mindre viktiga (som järnvägarna) • Gränserna försvinner (”stater” föråldrade) • ”Virtuella” stater (anslut dej vart du vill) • EU: skattebyrån i Stockholm • Andra hinder: språkkunskaper, kulturgränser

 18. Service via nätet • All service via nätet: stat, kommun, handel,... • 24-timmarsmyndighet • Illa för nätokunniga • sociala kontakter sämre ... och bättre • ständig video”konferens” • Bra för glesbygd (nätkunnighet !) • Lika bra service som i storstaden (bättre !) • Kräver massiv folkbildning, nätlotsar • Kafeteria, teater, mm. ??? • jag bodde 20 år i H:fors: inte många gånger

 19. Videosamtal • Framtidens teknik (5-20 år) • bättre bildskärmar: större och billigare • 3D-teknik (finns redan på TH): imponerande ! • webkamera början • Kvaliteten måste bli bättre ! (glöm videotelefonen) • Kräver MYCKET snabba nät (Gigabit) • Sparar stora pengar och miljö (resor) • Möten via nätet (kvalitet, kvalitet, kvalitet) • Handel, medicin, utbildning, ... • Glesbygd med fibernät vinnare

 20. Producent-konsument • Symmetri och lätt uppgraderbarhet • Var och en producent och konsument • Tröskeln att börja producera mycket låg • Då kundernas antal ökar krävs kapacitet • fiber: byt bara mediakonvertar 100 Mbps -> 1 Gigabps • telefonnätet: obarmhärtigt dyrt • Flexibilitet mycket viktig för nya tjänster • Dedikerade nät INTE bra • Prioritet på annat sätt (mera kapacitet !) • Virtuella nät

 21. Lokalt-globalt • Internet binder samman hela världen • Lokala nät också viktiga • Fördel att avskärma nätet • Lokala tjänster viktiga • Kombinera lokalt och globalt • MEN öppna standarder ! • Enfirmalösningar = PROBLEM • Verifiering av identitet • Betalning • Säkerhet och skräpbekämpning

 22. Fibernätbygge • Syd-Korea etta: 1miljard dollar för fibernät • Japan redan nu 1miljon hushåll med fiber • Kanada inne på fjärde programmet • Utah: 18 städer bygger fibernät • Finland ett par nät: • Åbolands skärgårdsnät • Kuuskunnat, Närpes i Österbotten • Hindersby, Gumbostrand byanät • Den som har fibernät leder utvecklingen

 23. Vad bör göras ? • Splittra telemonopolen i nät och tjänstedel • öppna näten för alla • Äkta datanät (Ethernet och IP) • Lång sikt: optiskt fibernät till varje stuga • Kort sikt: Regionnät + ÖPPNA kundnät • Börja genast med optisk fiber, bygg långsamt • Allmänna riktlinjer, men INTE byråkrati • Långfristig finansiering bör ordnas (statsgaranti) • Telebolagens erfarenhet -> datanätbolag

 24. Framtiden • Optiskt fibernät till varje stuga (som elnätet) • Alla tjänster på nätet • Telebolagen -> nätbolag eller datatjänstebolag • Regionala (50 km) och globala tjänster viktiga • Språk och kultur begränsande – och förenande • Geografin mindre viktig (vägar mindre viktiga) • Över 50 % anställda i nätbaserade branscher • Arbetsplatsens betydelse minskar

 25. www-adresser • www.Hindersby.net • www.Petalax.fi • www.viafutura.nu • www.tavelsjo.se • aboland.net/miniBB (finlandssvenskt bredband) • se.humaniora.svenska (svenska språket)