slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Andere tijden! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Andere tijden!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Andere tijden! - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

WELKOM BIJ DE PRESENTATIE Basiskwalificatie onderwijs (BKO) aan de Nederlandse universiteiten Hanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UU Christiaan van den Berg, Domeinleider onderwijs, VSNU 11 mei 2012. Andere tijden!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Andere tijden!' - haley-oliver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WELKOM BIJ DE PRESENTATIEBasiskwalificatie onderwijs (BKO)aan de Nederlandse universiteitenHanno van keulen, Centrum voor Onderwijs en Leren, UUChristiaan van den Berg, Domeinleider onderwijs, VSNU11 mei 2012

andere tijden

Anderetijden!

Investeren in talentvolle studenten betekent ook investeren in de docenten.

Topdocenten getraind voor onderwijs aan topstudenten

De Universiteit Utrecht reikte begin mei 2012 de eerste certificaten uit aan elf docenten die met succes de ‘Leergang Honours Teaching’ afrondden.

aanleiding

Aanleiding

Zes universiteiten werkten samen in de ontwikkeling van een BKO

Staatssecretaris Mark Rutte begon campagne voor meer begeisterung

In de nieuwe wet dreigde hij docentprofessionalisering te regelen

Universiteiten besloten tot zelfregulering

BKO werd – via het Rectorencollege – serieus opgepakt.

Begin 2008 ondertekening wederzijdse erkenning

wederzijdse erkenning van de bko
Wederzijdse erkenning van de BKO
 • Wie: de 14 (research) universiteiten
 • Allemaal verschillende startsituaties
 • Proces naar consensus over competenties van docenten in het HO: 1967 - 2005
 • Eerste BKO-regeling: 1996
 • Proces naar wederzijdse erkenning: 2004 - 2008

Relatie tussen BKO-programma's en 'succes'

concept 2

criteria voor de review van bko regelingen
Criteria voor de review van BKO regelingen

Implementatie

Toetsing

Inhoud

Formeel, instellingsbreed programma

Civiel effect

'Substantief’ en gelijkwaardig

Formele toetsprocedure met sleutelrol voor opleidingsmanagement

Gefaciliteerd en en gecontroleerd door het CvB

Maakt kandidaten competent voor uitvoering onderwijstaken

wat is substantief
Wat is‘substantief’?
 • ‘Anything goes’, als een docent maar competent wordt
 • Inhoudelijk gaat het om:
  • Kennis van de discipline
  • Ontwerpen van onderwijs
  • Uitvoeren van onderwijs
  • Toetsen en evalueren
  • Algemene vaardigheden (samenwerken, plannen, et cetera)
serieuze toetsing
Serieuze toetsing
 • Toetsen op (start)competenties, niet op inspanningen
 • Toetscommissie met direct belanghebbenden (leidinggevende, opleidingsdirecteur)
 • Consequenties bij afwijzing
 • Vrijlaten van de weg
 • Vrijwel overal portfolio-model
wanneer is de bko regeling een succes
Wanneer is de BKO-regeling een succes?
 • Succes voor de maatschappij:
  • Kwaliteit van student-leren
  • Kwantiteit: absolute aantallen en rendement
  • ‘Value for (tax payers) money’
 • Succes voor de instelling:
  • Aantrekkingskracht op studenten (‘we’re big’)
  • Hoge plaats op de ranglijsten (‘we’re good’)
  • Identiteit (‘we’re special’)
 • Succes voor de deelnemers
  • Tevredenheid; persoonlijke ontwikkeling; intrinsieke motivatie
  • Carrière-ontwikkeling
  • Sturingsmogelijkheid voor opleidingsmanagement
parameters voor succes
Parameters voor ‘succes’
 • Aantal gekwalificeerde docenten
  • Aantallen en percentages
 • Positieve effecten op leerresultaten
  • Student evaluaties; rendement; ?????
  • Reputatie (nationale surveys)
 • Acceptatie van het programma door betrokkenen:
  • Tevredenheid van (docent)cursisten
  • Tijd besteed aan aan professionalisering
  • Acceptatie programma bij management
 • Interne en externe erkenning door publiek, politiek, studenten e.d.:
  • Prijzen; carrière mogelijkheden; accreditatie; imago; status van het beroep; vertrouwen
correlaties attributies en verklaringen
Correlaties, attributies en verklaringen
 • Relaties tussen (kenmerken van) programma’s en succes hangen samen met:
  • Onderwijsbeleid en ambities van instelling én docenten
  • Consistentie van programma wat betreft doelen, vorm en toetsing
  • Steun van het management (CvB én decanen/opleidingsdirecteuren)
  • Inbedding in human resource management (vaste aanstelling; loopbaanontwikkeling; beoordelingsgesprekken)
voor en nadelen

Voor- en nadelen

Voordelen:

Er ligt een structuur voor docentprofessionaliseringen wederzijdse erkenning

Gebruik van docentport folio’s die worden getoetstdoor toetscommissie (geen standaardcursussen)

Ruimte voor eigen invulling door universiteit (regeling BKO is niet landelijk vastgelegd). Ook een ‘zwakte’

Nadelen:

Wederzijdse erkenning is metaniveau. Kwaliteit van de professionaliseringstrajecten? Kwaliteitswerkgroep is bezig

Geen landelijke ambities (100% BKO), wel registratie (inmiddels prestatieafspraken)

thema s voor de toekomst

Thema’s voor de toekomst

Docentkwaliteit is een prestatie-indicator

BKO 2.0:

Verdere uitbouw

Kwaliteitszorg BKO-trajecten

Vrijstellingen zittende docenten

Internationale aspecten

SKO

Vorming van het SKO-traject

Wederzijdse erkenning (2013)

Onderwijsloopbaan naar “onderwijshoogleraar”

discussiepunten

Discussiepunten

Is BKO van de onderwijskundige of van de docent zelf?

Moet elke docent een BKO behalen of alleen de nieuwe docenten?

Is BKO niet bureaucratie en kost de BKO niet docenten veel tijd?

Hoe belangrijk is de steun vanuit het College van Bestuur?

Niet eerst een Seniorkwalificatie onderwijs (SKO) om opleidingsdirecteuren te professionaliseren?

Moeten we niet de zelforganisatie van docenten bevorderen? (Disciplinecentra)